Đăng ký khuyến mại tại Sở Công thương Quảng Ninh

Khuyến mại là một hình thức tiếp thị được sử dụng để thu hút khách hàng bằng cách cung cấp một loại ưu đãi hoặc giảm giá trên sản phẩm hoặc dịch vụ. Các doanh nghiệp muốn thực hiện chương trình khuyến mại trên địa bàn tỉnh phải thực hiện thủ tục đăng ký tại Sở Công thương tỉnh. Sau đây Luật Việt An sẽ giúp khách hàng hiểu rõ về đăng ký khuyến mại tại Sở Công thương Quảng Ninh.

Thông báo - Đăng ký khuyến mại Bộ công thương

Căn cứ pháp lý

 • Luật Thương mại 2005;
 • Nghị định số 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 17/2020/NĐ-CP.

Tình hình đăng ký khuyến mại tại Sở Công thương Quảng Ninh

Quảng Ninh vừa thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía bắc, và vừa thuộc Vùng duyên hải Bắc Bộ. Đây là cửa ngõ phía Bắc của cả nước, là cầu nối tiếp giáp nhiều địa bàn kinh tế phát triển cũng như cầu nối với Trung Quốc. Trong những năm qua, tỉnh tổ chức thành công nhiều sự kiện, hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của tỉnh như: Chương trình giao lưu văn hóa – kết nối doanh nghiệp; ký biên bản ghi nhớ với Bộ Y tế, Tập đoàn VSIP; hội thảo chuyên đề phát triển đầu tư, thương mại, dịch vụ – tạo liên kết vùng cho doanh nghiệp….

Trong thời gian vừa qua, nhằm triển khai Quyết định số 1873/QĐ-BCT ngày 20/7/2023 của Bộ Công Thương về việc tổ chức “Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2023-Vietnam Grand Sale 2023”, Sở Công Thương Quảng Ninh xây dựng Kế hoạch số 3069/KH-SCT ngày 13/10/2023 về triển khai thực hiện “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2023-Vietnam Grand Sale 2023” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Tháng khuyến mại sẽ được tổ chức từ ngày 4/12/2023 đến ngày 10/1/2024.

Tháng khuyến mại được thực hiện để kích cầu thị trường tiêu dùng trong nước, đẩy mạnh hoạt động sản xuất và kinh doanh, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế của đất nước; nâng cao nhận thức của người tiêu dùng trong nước về hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam; quảng bá sản phẩm, văn hóa vùng miền và thu hút du lịch. Các thương nhân được thực hiện chương trình khuyến mại với hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại lên đến 100%.

Các cơ quan chức năng sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện thuận tiện cho thương nhân thực hiện thủ tục hành chính thông báo/đăng ký thực hiện khuyến mại trên Cổng dịch vụ công quốc gia https://dichvucong.gov.vn và trên Cổng dịch vụ công của tỉnh http://dichvucong.quangninh.gov.vn. Thông qua “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2023 – Vietnam Grand Sale 2023″, các doanh nghiệp sẽ chủ động thực hiện nhiều hoạt động khuyến mại với nội dung đa dạng, hấp dẫn.

Các trường hợp phải đăng ký khuyến mại tại Sở Công thương Quảng Ninh

Theo Điều 19 của Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 17/2020/NĐ-CP, những trường hợp cần thực hiện đăng ký chương trình khuyến mại với Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh gồm:

 • Chương trình khuyến mại mang tính may rủi chỉ thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;
 • Các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận theo quy định tại Khoản 9 Điều 92 Luật Thương mại 2005.

Chương trình khuyến mại mang tính may rủi là việc bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố. Việc xác định trúng thưởng trong chương trình khuyến mại mang tính may rủi phải được tổ chức công khai, theo thể lệ đã công bố, có sự chứng kiến của khách hàng và phải được lập thành biên bản.

Thông tin Sở Công thương Quảng Ninh

Đại diện của Sở Công Thương thường trực tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đăng ký hoạt động khuyến mại của thương nhân.

 • Địa chỉ: Tầng 10 Trụ sở Liên cơ quan số 2, Hồng Hà – Hạ Long – Quảng Ninh.
 • Điện thoại: 3825205.
 • Fax: 0203.3821548.
 • Email: sct@quangninh.gov.vn.

Nội dung đăng ký

Theo Khoản 5 Điều 19 của Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 17/2020/NĐ-CP, nội đung đăng ký khuyến mại bao gồm:

 • Tên thương nhân thực hiện khuyến mại;
 • Tên chương trình khuyến mại;
 • Địa bàn thực hiện khuyến mại;
 • Hình thức khuyến mại;
 • Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại;
 • Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại (giải thưởng, quà tặng);
 • Thời gian thực hiện khuyến mại;
 • Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại);
 • Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại;
 • Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại (thể lệ chương trình khuyến mại).

Lưu ý, trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại thì nội dung đăng ký phải nêu rõ tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình.

Thủ tục đăng ký khuyến mại

Bước 1: Thương nhân chuẩn bị hồ sơ đăng ký khuyến mại.

Hồ sơ đăng ký khuyến mại bao gồm:

 • 01 Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP
 • 01 Thể lệ chương trình khuyến mại theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP
 • Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng;
 • 01 Bản sao không cần chứng thực giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ.

Thương nhân thực hiện thủ tục nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký hoạt động khuyến mại chương trình may rủi tại Sở Công thương Quảng Ninh qua đường bưu điện, trực tiếp tại bộ phân một cửa hoặc sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Bước 3: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ (căn cứ theo ngày ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp nộp trực tiếp hoặc căn cứ theo ngày nhận ghi trên vận đơn bưu điện hoặc các hình thức có giá trị tương đương trong trường hợp gửi qua đường bưu điện, hoặc căn cứ theo ngày ghi nhận trên hệ thống trong trường hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến), Sở Công thương tỉnh Quảng Ninh xem xét, trả lời xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại của thương nhân.
 • Trong trường hợp không xác nhận, phải nêu rõ lý do theo quy định của pháp luật. Nội dung xác nhận hoặc không xác nhận thực hiện theo Mẫu số 04 hoặc Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP.

Bước 4: Công khai chương trình khuyến mại

Thông tin về chương trình khuyến mại mà thương nhân đã đăng ký và được xác nhận phải được Sở Công thương công khai bằng các hình thức phù hợp (văn bản, trang tin điện tử hoặc các hình thức khác có tác dụng tương đương) và không sớm hơn thời gian bắt đầu của chương trình khuyến mại.

Lưu ý về đăng ký khuyến mại trực tuyến

Thương nhân có thể lựa chọn cách thức đăng ký khuyến mại tại Sở Công thương Quảng Ninh qua dịch vụ công trực tuyến với thủ tục như sau:

 • Truy cập vào website dịch vụ công tỉnh Quảng Ninh: dichvucong.quangninh.gov.vn và thực hiện thao tác đăng ký tài khoản.
 • Doanh nghiệp đăng nhập tài khoản cá nhân hoặc tài khoản doanh nghiệp và tiến hành nộp hồ sơ trên trang: dichvucong.quangninh.gov.vn.
 • Tại trang chủ, chọn mục hướng dẫn thủ tục hành chính, rồi chọn Sở Công Thương và thủ tục cần thực hiện. Người dùng chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ theo hướng dẫn và ấn nộp hồ sơ.
 • Sau đó, nhập thông tin hồ sơ, hoàn tất quá trình nộp hồ sơ và xem lại thông tin hồ sơ, giấy tờ cần mang theo khi đến nhận kết quả tại đơn vị.
 • Sau khi nhận kết quả đồng ý, doanh nghiệp mới được chạy chương trình đúng theo thể lệ đã đăng ký.

Dịch vụ đăng ký khuyến mại của Luật Việt An

 • Tư vấn pháp lý về hồ sơ, thủ tục đăng ký khuyến mại;
 • Hỗ trợ/thay mặt Khách hàng dự thảo hồ sơ đăng ký khuyến mại và nộp hồ sơ đăng ký tại Sở Công Thương;
 • Theo dõi phản hồi của Sở Công thương và điều chỉnh lại hồ sơ đăng ký nếu không được xác nhận;
 • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng công khai chương trình khuyến mại.

Quý khách hàng có thắc mắc liên quan hoặc có nhu cầu hỗ trợ dịch vụ liên quan đến đăng ký khuyến mại tại Quảng Ninh cũng như tại các tỉnh, thành phố khác, xin vui lòng liên hệ Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn giấy phép

  Tư vấn giấy phép

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO