Đăng ký khuyến mại tại Sở Công thương Thái Bình

Những năm qua, hoạt động xúc tiến thương mại ở tỉnh Thái Bình được đẩy mạnh và phát triển, nhất là hoạt động khuyến mại. Hoạt động khuyến mại là một trong những loại hình hoạt động trong việc khuyến khích và hỗ trợ người tiêu dùng mua sản phẩm hàng hóa với các hàng hóa khuyến mại kèm theo với giá rẻ hoặc được tặng không thu tiền, có vai trò lớn trong việc kích thích tiêu dùng và bán các loại hàng hóa cho người dân trên địa bàn. Vậy doanh nghiệp cần lưu ý gì khi đăng ký khuyến mại tại Thái Bình. Sau đây, Luật Việt An sẽ giúp khách hàng hiểu rõ hơn về đăng ký khuyến mại tại Sở Công thương Thái Bình.

Thông báo - Đăng ký khuyến mại Bộ công thương

Căn cứ pháp lý

 • Luật Thương mại 2005;
 • Nghị định số 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 17/2020/NĐ-CP;
 • Nghị định số 98/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 17/2022/NĐ-CP.

Khuyến mại là gì?

Theo khoản 1 Điều 88 Luật Thương mại 2005, khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định. Các hình thức khuyến mại được quy định cụ thể tại Điều 92 của Luật Thương mại 2005.

Tình hình khuyến mại trên địa bàn tỉnh Thái Bình

 • Thái Bình là tỉnh thuộc đồng bằng sông Hồng, là địa phương kết nối thuận lợi với tam giác kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh. Những năm qua, Thái Bình được đánh giá là một tỉnh năng động, có nhiều tiềm năng khác biệt, có lợi thế cạnh tranh; dư địa, tiềm năng và cơ hội hợp tác đầu tư.
 • Hàng năm trên địa bàn tỉnh Thái Bình, Sở Công Thương đã tiến hành nhiều hoạt động xúc tiến thương mại thông qua hội chợ, triển lãm, các đợt khuyến mại tập trung,… kết nối nhiều sản phẩm, vùng miền. Việc tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh đã góp phần đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm doanh nghiệp, đặc biệt là các sản phẩm, doanh nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn; tìm kiếm cơ hội, thị trường, giới thiệu những thành tựu và tiềm năng phát triển kinh tế của Thái Bình…
 • Đồng thời với sự ra đời của Trung tâm Khuyến Công, đơn vị đã giúp doanh nghiệp tiếp cận các thông tin về các xu hướng thương mại điện tử. Sở Công Thương đã hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia phát triển và đẩy mạnh thương mại điện tử. Tư vấn, hỗ trợ xây dựng website cho doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử vào hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần quảng bá rộng rãi chất lượng sản phẩm đồng thời nâng cao sức mạnh cạnh tranh cho doanh nghiệp.
 • Vì vậy, việc tổ chức khuyến mại trên địa bàn tỉnh Thái Bình có rất nhiều lợi thế và cơ hội cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, để tiến hành hoạt động này, các doanh nghiệp cần phải tiến hành những thủ tục theo quy định pháp luật.

Trường hợp đăng ký khuyến mại tại Sở Công thương Thái Bình

Theo Điều 19 của Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 17/2020/NĐ-CP, những trường hợp cần thực hiện đăng ký chương trình khuyến mại với Sở Công Thương tỉnh Thái Bình gồm:

 • Chương trình khuyến mại mang tính may rủi chỉ thực hiện trên địa bàn tỉnh Thái Bình;
 • Các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận theo quy định tại Khoản 9 Điều 92 Luật Thương mại 2005.

Như vậy, cần lưu ý, đối với hình thức khuyến mại chương trình mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn nhiều tình thì thẩm quyền tiếp nhậnnđăng ký thuộc về Bộ Công thương, còn đối với chương trình mang tính may rủi được thực hiện trên địa bàn tỉnh Thái Bình thì thẩm quyền tiếp nhận đăng ký thuộc về Sở Công thương Thái Bình.

Thông tin Sở Công thương Thái Bình

 • Địa chỉ: Số 144, Lê Lợi, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
 • Điện thoại: (036).3831.903
 • Fax: (036).3836.184
 • Email: socongthuong@thaibinh.gov.vn
 • Website: http://socongthuong.thaibinh.gov.vn

Hồ sơ đăng ký khuyến mại với Sở Công thương Thái Bình

Theo Khoản 4 Điều 19 của Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 17/2020/NĐ-CP, hồ sơ đăng ký khuyến mại bao gồm:

 • 01 Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP;
 • 01 Thể lệ chương trình khuyến mại theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP;
 • Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mẫu mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng;
 • Giấy tờ thể hiện chất lượng của hàng hóa khuyến mại (CO/CQ; Công bố tiêu chuẩn chất lượng): Bản sao có chứng thực.

Quy trình đăng ký khuyến mại ở Sở Công thương Thái Bình

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Thương nhân chuẩn bị hồ sơ đăng ký khuyến mại với Sở Công thương tỉnh Thái Bình.

Bước 2: Nộp hồ sơ.

Thương nhân có thể nộp bằng 01 trong 03 hình thức bao gồm:

 • Trực tiếp tới bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái Bình.
 • Qua bưu điện tới bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái Bình.
 • Hoặc sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do Sở Công Thương Thái Bình cung cấp. Địa chỉ: Dichvucong.thaibinh.gov.vn.

Bước 3: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ (căn cứ theo ngày nhận ghi trên vận đơn bưu điện hoặc các hình thức có giá trị tương đương trong trường hợp gửi qua đường bưu điện, căn cứ theo ngày ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp nộp trực tiếp hoặc căn cứ theo ngày ghi nhận trên hệ thống trong trường hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến), Sở Công thương Thái Bình xem xét, trả lời xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại của thương nhân.

Trong trường hợp không xác nhận, phải nêu rõ lý do theo quy định của pháp luật. Nội dung xác nhận hoặc không xác nhận thực hiện theo Mẫu số 04 hoặc Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP.

Bước 4: Nhận kết quả

Thương nhân nhận kết quả theo giấy hẹn hoặc qua đường bưu điện, thư điện tử.

Một số câu hỏi liên quan

Có phải tất cả các trường hợp khuyến mại phải tiến hành đăng ký khuyến mại không?

Theo Điều 19 của Nghị định 81/2018/NĐ-CP, thương nhân phải đăng ký khuyến mại khi thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức chương trình mang tính chất may rủi và các hình thức khác theo quy định tại Khoản 9 Điều 92 Luật thương mại. Các trường hợp khuyến mại khác, thương nhân chỉ phải thực hiện thủ tục thông báo chương trình khuyến mại.

Thương nhân nên chọn hình thức đăng ký khuyến mại nào?

Hiện nay, thương nhân có thể lựa chọn đăng ký khuyến mại theo cách thức trực tiếp, trực tuyến hoặc bưu điện. Tuy nhiên, thương nhân nên lựa chọn đăng ký bằng nộp trực tuyến qua dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thái Bình: dichvucong.thaibinh.gov.vn. Bởi điều này giúp đơn giản hóa thủ tục, tiết kiệm chi phí cũng như việc đi lại trong tiến hành thủ tục.

Sau khi tiến hành hoạt động khuyến mại theo hình thức chương trình may rủi, thương nhân cần tiến hành thủ tục gì?

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày hết thời hạn trao giải thưởng của chương trình khuyến mại may rủi, thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại phải có văn bản báo cáo Sở Công thương Thái Bình (nơi đã đăng ký và được xác nhận) về kết quả thực hiện chương trình khuyến mại.

Trong trường hợp không có người trúng thưởng, thương nhân phải trích nộp 50% giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng vào ngân sách nhà nước.

Nếu không đăng ký khuyến mại thì bị xử phạt như thế nào?

Theo Khoản 2 Điều 33 của Nghị định 98/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 17/2022/NĐ-CP, thương nhân nếu không đăng ký khuyến mại theo quy định pháp luật khi thực hiện khuyến mại hoặc đăng ký không đúng với thực tế có thể bị xử phạt từ 10 triệu đến 20 triệu đồng.

Dịch vụ đăng ký khuyến mại của Luật Việt An

 • Tư vấn pháp lý về hồ sơ, thủ tục đăng ký khuyến mại;
 • Hỗ trợ/thay mặt Khách hàng dự thảo hồ sơ đăng ký khuyến mại và nộp hồ sơ đăng ký tại Sở Công Thương;
 • Theo dõi phản hồi của Sở Công thương và điều chỉnh lại hồ sơ đăng ký nếu không được xác nhận;
 • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng công khai chương trình khuyến mại.

Quý khách hàng có thắc mắc liên quan hoặc có nhu cầu hỗ trợ dịch vụ liên quan đến đăng ký khuyến mại tại Thái Bình cũng như tại các tỉnh, thành phố khác, xin vui lòng liên hệ Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn giấy phép

  Tư vấn giấy phép

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO