Đăng ký nhãn hiệu tại Malaysia

Nhãn hiệu, không chỉ là biểu tượng của sự độc đáo mà còn là chìa khóa mở cánh cửa cho sự nhận diện và tương tác với thị trường. Tại Malaysia, quy trình đăng ký nhãn hiệu không chỉ là bước quan trọng trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ mà còn là cơ hội để doanh nghiệp thể hiện bản sắc và phạm vi của mình trong môi trường kinh doanh đa dạng và phát triển. Malaysia, với vị thế chiến lược và nền kinh tế phát triển, đang thu hút sự chú ý của doanh nghiệp quốc tế. Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại đây được quy định chặt chẽ để đảm bảo rằng quyền lợi của chủ sở hữu được bảo vệ một cách công bằng và hiệu quả. Luật Việt An sẽ hướng dẫn quý khách hàng sơ bộ thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Malaysia.

Đăng ký nhãn hiệu tại Malaysia

Cơ sở pháp lý:

 • Quy định về nhãn hiệu năm 2019;
 • Đạo luật về nhãn hiệu năm 2019 (số 815).

Điều kiện đăng ký nhãn hiệu tại Malaysia

Theo quy định của Cơ quan Sở hữu trí tuệ Malaysia (MyIPO), để được đăng ký nhãn hiệu tại Malaysia, nhãn hiệu phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Độc quyền: Nhãn hiệu phải có khả năng phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa hoặc dịch vụ của người khác.
 • Không trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn: Nhãn hiệu không được trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được đăng ký hoặc nhãn hiệu đang được sử dụng hợp pháp tại Malaysia.
 • Phù hợp với các quy định pháp luật: Nhãn hiệu không được bao gồm các yếu tố bị cấm đăng ký nhãn hiệu, chẳng hạn như quốc kỳ, quốc huy, biểu tượng của nhà nước, các dấu hiệu của tổ chức quốc tế,…

Các loại nhãn hiệu có thể được đăng ký tại Malaysia:

 • Nhãn hiệu từ: Nhãn hiệu từ là nhãn hiệu được tạo thành từ các chữ cái, chữ số, hoặc các ký tự khác.
 • Nhãn hiệu hình: Nhãn hiệu hình là nhãn hiệu được tạo thành từ các hình ảnh, biểu tượng, hoặc các dấu hiệu khác.
 • Nhãn hiệu kết hợp: Nhãn hiệu kết hợp là nhãn hiệu bao gồm cả từ ngữ và hình ảnh.
 • Nhãn hiệu ba chiều: Nhãn hiệu ba chiều là nhãn hiệu được tạo thành từ các hình dạng ba chiều.

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Malaysia

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Malaysia bao gồm các tài liệu sau:

 • Mẫu đơn đăng ký nhãn hiệu (TMA2): Mẫu đơn đăng ký nhãn hiệu có thể được tải xuống từ trang web của Cơ quan Sở hữu trí tuệ Malaysia (MyIPO) qua đường link sau: https://www.myipo.gov.my/en/trade-marks-form-fees/?lang=en
 • Mẫu nhãn hiệu không lớn quá 10 cm x 10 cm;
 • Biểu mẫu ủy quyền: Nếu chủ đơn nộp đơn đăng ký nhãn hiệu thông qua đại diện, chủ đơn cần cung cấp biểu mẫu ủy quyền;
 • Bằng chứng sử dụng nhãn hiệu: Nếu chủ đơn đã sử dụng nhãn hiệu của mình tại Malaysia, chủ đơn cần cung cấp bằng chứng sử dụng nhãn hiệu. Bằng chứng sử dụng có thể bao gồm hóa đơn, hợp đồng, hoặc hình ảnh chụp nhãn hiệu đang được sử dụng;
 • Phí đăng ký nhãn hiệu: Phí đăng ký nhãn hiệu phụ thuộc vào loại nhãn hiệu, số lượng nhóm hàng hóa hoặc dịch vụ được bảo hộ.

Quy trình xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu tại Malaysia

 • Tra cứu nhãn hiệu: Thực hiện tìm kiếm nhãn hiệu thông qua cơ sở dữ liệu của MyIPO để đảm bảo nhãn hiệu chủ đơn chọn chưa được đăng ký. Lưu ý, quý khách hàng có thể nộp hồ sơ yêu cầu tra cứu nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ Malaysia.
 • Chuẩn bị hồ sơ: Hoàn thành mẫu đơn đăng ký nhãn hiệu (TMA2) và các tài liệu cần thiết khác.
 • Nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp tại văn phòng của MyIPO.

Để nộp đơn bảo hộ nhãn hiệu tại Malaysia, quý khách hàng có thể nộp bằng các phương thức nộp đơn sau:

 • Nộp trực tiếp: Quý khách hàng có thể đến trực tiếp tại văn phòng của Cục Sở hữu Trí tuệ Malaysia tại Level 5, Menara MyIPO PJ Sentral, Lot 12, Persiaran Barat, Seksyen 52 46200 Petaling Jaya Selangor để nộp đơn và các tài liệu liên quan.
 • Gửi Qua Bưu Điện: Quý khách hàng có thể gửi đơn đăng ký và tất cả các tài liệu cần thiết thông qua dịch vụ bưu điện hoặc dịch vụ chuyển phát nhanh đến địa chỉ của Cục Sở hữu Trí tuệ Malaysia.
 • Nộp trực tuyến qua website: https://iponline2u.myipo.gov.my/ Khi nộp đơn trực tuyến quý khách cần chú ý đến việc thanh toán phí liên quan theo hướng dẫn của Cục Sở hữu Trí tuệ Malaysia.
 • Thẩm định hồ sơ: MyIPO sẽ xem xét hồ sơ của chủ đơn để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp lý.
 • Đăng công báo và phản đối: Nếu hồ sơ vượt qua xét duyệt, nhãn hiệu của chủ đơn sẽ được đăng công báo trên Tạp chí Nhãn hiệu trong vòng 3 tháng để phản đối tiềm năng. Bất kỳ ai có lợi ích chính đáng đều có thể nộp đơn phản đối.
 • Cấp văn bằng bảo hộ: Nếu không có đơn phản đối được nộp hoặc tất cả các đơn phản đối được giải quyết, nhãn hiệu của chủ đơn sẽ được đăng ký và chủ đơn sẽ nhận được văn bằng bảo hộ.

Lệ phí cấp văn bằng bảo hộ tại Malaysia

Lệ phí đăng ký nhãn hiệu tại Malaysia phụ thuộc vào loại nhãn hiệu, số lượng nhóm hàng hóa hoặc dịch vụ, và phương thức nộp đơn. Loại nhãn hiệu:

 • Nhãn hiệu từ: RM250 cho một nhóm hàng hóa/dịch vụ, tăng thêm RM50 cho mỗi nhóm bổ sung.
 • Nhãn hiệu hình: RM300 cho một nhóm hàng hóa/dịch vụ, tăng thêm RM50 cho mỗi nhóm bổ sung.
 • Nhãn hiệu kết hợp: RM300 cho một nhóm hàng hóa/dịch vụ, tăng thêm RM50 cho mỗi nhóm bổ sung.
 • Nhãn hiệu ba chiều: RM350 cho một nhóm hàng hóa/dịch vụ, tăng thêm RM50 cho mỗi nhóm bổ sung.

Hiệu lực của văn bằng bảo hộ tại Malaysia

Hiệu lực của văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại Malaysia là 10 năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký. Văn bằng bảo hộ có thể được gia hạn nhiều lần, mỗi lần 10 năm, miễn là chủ sở hữu nhãn hiệu nộp đơn gia hạn và lệ phí liên quan trước khi văn bằng bảo hộ hết hạn.

Để gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại Malaysia, chủ sở hữu nhãn hiệu cần nộp đơn gia hạn trước ngày văn bằng bảo hộ hết hạn ít nhất 6 tháng. Đơn gia hạn cần bao gồm các thông tin sau:

 • Tên và địa chỉ của chủ sở hữu nhãn hiệu;
 • Số văn bằng bảo hộ;
 • Danh mục hàng hóa hoặc dịch vụ được bảo hộ;
 • Lệ phí gia hạn.

Lệ phí gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại Malaysia phụ thuộc vào số lượng nhóm hàng hóa hoặc dịch vụ được bảo hộ.

 • Nhóm hàng hóa/dịch vụ thứ nhất: RM250
 • Mỗi nhóm hàng hóa/dịch vụ bổ sung: RM50

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia của Công ty Luật Việt An

 • Thực hiện việc tra cứu và thông báo cho quý khách hàng bằng văn bản kết quả tra cứu nhãn hiệu tại Campuchia;
 • Soạn thảo hồ sơ và thay mặt chủ sở hữu nhãn hiệu trực tiếp nộp và theo dõi tình trạng hồ sơ nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia;
 • Thông báo, tư vấn và xử lý các thiếu sót/từ chối của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) trong quá trình theo dõi đơn đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia;
 • Hỗ trợ theo dõi, đại diện giải quyết các phản đối và phản hồi với đại diện sở hữu trí tuệ thực hiện thủ tục tại Campuchia.
 • Nhận các công văn, Giấy chứng nhận và bàn giao cho khách hàng (nếu có).

Quý khách có nhu cầu nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia, vui lòng liên hệ đến Luật Việt An để được hỗ trợ hiệu quả nhất

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO