Đăng ký thành lập công ty hợp danh

Công ty hợp danh là loại hình công ty được thành lập bởi hai hay nhiều thành viên, các thành viên cùng góp vốn và liên đới chịu trách nhiệm vô hạn về các nghĩa vụ của công ty. Với ưu điểm dễ dàng thành lập và quản lý, trách nhiệm tài sản cao nên dễ dàng gây dựng lòng tin với khách hàng và đối tác. Để hỗ trợ khách hàng thực hiện thủ tục đăng ký thành lập công ty hợp danh, Luật Việt An đưa ra bài viết dưới đây nhằm hướng dẫn các vấn đề liên quan đến thủ tục đăng ký và các lưu ý cần thiết cho doanh nghiệp.

công ty hợp danh

Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.
 • Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp. Được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 74/2022/TT-BTC.

Công ty hợp danh tại Việt Nam

Công ty hợp danh là một loại hình doanh nghiệp được quy định trong Luật Doanh nghiệp 2020. Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

Theo Điều 177 Luật Doanh nghiệp, thành viên công ty hợp danh bao gồm:

 • Thành viên hợp danh: tối thiểu 02 thành viên hợp danh, là cá nhân chịu trách nhiệm vô hạn đối với nghĩa vụ tài chính của công ty; và
 • Thành viên góp vốn (tùy chọn): là tổ chức, cá nhân và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty. Tổ chức góp vốn không được là doanh nghiệp tư nhân và các tổ chưcs cá nhân không được quyền góp vốn theo Điều 17.3 Luật Doanh nghiệp 2020.

Do đặc trưng trách nhiệm vô hạn, khác biệt với các loại hình trách nhiệm hữu hạn khác như công ty TNHH, công ty cổ phần, hợp tác với công ty hợp danh luôn tạo cho đối tác sự tin cậy cao hơn. Tuy vậy, đặc điểm này cũng tạo ra rủi ro pháp lý và tài chính lớn hơn cho người thành lập công ty hợp danh (thành viên hợp danh) và dẫn đến sự ít phổ biến của loại hình này ở Việt Nam.

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty hợp danh

Theo quy định tại Điều 20 Luật Doanh nghiệp 2020 được hướng dẫn bởi Điều 22 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, hồ sơ đăng ký công ty hợp danh được quy định như sau:

Tên tài liệu Lưu ý
Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, có chữ ký của tất cả các thành viên hợp danh. 01 Bản chính theo Phụ lục I-5
Điều lệ công ty 01 Bản chính
Danh sách thành viên 01 Bản chính theo Phụ lục I-9
Bản sao Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền. Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự 01 Bản sao
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành (nếu có) 01 Bản sao
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế 01 bản sao

Trường hợp chuyển đổi từ hộ kinh doanh, cở sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 01 bản chính

Trường hợp chuyển đổi từ hộ kinh doanh có nhà đầu tư nước ngoài

Giấy ủy quyền cho Luật Việt An thực hiện thủ tục Theo mẫu do Luật Việt An soạn thảo
Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền Trường hợp người được ủy quyền là cá nhân

Thủ tục đăng ký công ty hợp danh

Trường hợp đăng ký trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính

Bước 1 (Nộp hồ sơ): Người nộp 01 hồ sơ đăng ký công ty hợp danh tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 2 (Tiếp nhận): Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

Bước 3 (Xử lý hồ sơ):

 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Bước 4 (Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp):

Việc đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp được thực hiện tại thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông tin về ngành, nghề kinh doanh.

Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử

Bước 1 (Nộp hồ sơ): Người nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

Bước 2 (Tiếp nhận): Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, người nộp hồ sơ sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

Bước 3 (Xử lý hồ sơ):

 • Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp.
 • Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Bước 4 (Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp):

Việc đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp được thực hiện tại thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông tin về ngành, nghề kinh doanh.

Phí, lệ phí đăng ký công ty hợp danh

Theo quy định tại Thông tư 47/2019/TT-BTC về lệ phí đăng ký doanh nghiệp được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 74/2022/TT-BTC, người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải nộp các khoản sau cho cơ quan đăng ký kinh doanh:

Thời điểm nộp phí:

Người nộp hồ sơ đồng thời nộp phí, lệ phí khi nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Hình thức nộp phí, lệ phí:

Lựa chọn 1 trong 2 phương thức: nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử.

Hoàn trả

 • Lệ phí đăng ký doanh nghiệp không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp.
 • Trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ được hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Mức phí

 • Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 Đồng
 • Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 Đồng. Trường hợp đăng ký qua mạng, doanh nghiệp được miễn khoản lệ phí này.

Dịch vụ đăng ký thành lập công ty hợp danh của Luật Việt An

 • Tư vấn điều kiện thành lập công ty hợp danh theo quy định pháp luật hiện hành;
 • Chuẩn bị, soạn thảo hồ sơ thành lập công ty hợp danh;
 • Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục thành lập công ty hợp danh;
 • Tư vấn thực hiện dịch vụ sau thành lập như khắc dấu, làm biển, khai thuế, kế toán, tư vấn toàn diện các vấn đề pháp lý của doanh nghiệp sau khi thành lập;
 • Tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp sau thành lập.

Quý khách có nhu cầu thành lập công ty hợp danh vui lòng liên hệ Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thành lập công ty

  Thành lập công ty

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO