Đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm

Nhu cầu sử dụng đang ngày một tăng cao vì vậy các doanh nghiệp cũng đẩy mạnh hoạt động quảng cáo mỹ phẩm đến người tiêu dùng. Tuy nhiên, theo quy định, mỹ phẩm là một trong những sản phẩm đặc biệt, việc quảng cáo mỹ phẩm phải được cấp giấy phép xác nhận nội dung. Trong bài viết này, Luật Việt An sẽ cung cấp thông tin liên quan đến quy định xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm.

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo

Căn cứ pháp lý

 • Luật Quảng cáo 2012, sửa đổi bổ sung năm 2018;
 • Nghị định 181/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo, sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2018/NĐ-CP;
 • Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm;
 • Thông tư 09/2015/TT-BYT quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 25/2018/TT-BYT và Nghị định 96/2023/NĐ-CP;
 • Thông tư 41/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm.

Điều kiện xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm

Điều kiện chung xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm

 • Nội dung quảng cáo mỹ phẩm phải bảo đảm đúng các quy định của pháp luật về quảng cáo, không có hành vi bị cấm quy định tại Luật Quảng cáo;
 • Tiếng nói, chữ viết, hình ảnh trong quảng cáo mỹ phẩm phải ngắn gọn, thông dụng, đúng quy định. Cỡ chữ nhỏ nhất trong nội dung quảng cáo mỹ phẩm phải bảo đảm tỷ lệ đủ lớn để có thể đọc được trong điều kiện bình thường và không được nhỏ hơn tỷ lệ tương đương cỡ chữ Vntime hoặc Times New Roman 12 trên khổ giấy A4.

Điều kiện xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm

Tính phù hợp

Nội dung quảng cáo mỹ phẩm phải phù hợp với 2 tài liệu sau đây:

 • Phiếu công bố mỹ phẩm theo quy định của pháp luật về dược;
 • Tài liệu chứng minh tính an toàn, hiệu quả của mỹ phẩm và tuân thủ theo hướng dẫn về công bố tính năng sản phẩm mỹ phẩm của hiệp hội quốc tế.

Các nội dung bắt buộc

 • Quảng cáo mỹ phẩm phải có các nội dung sau đây: Tên mỹ phẩm; tính năng, công dụng; tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa mỹ phẩm ra thị trường; các cảnh báo theo quy định của các hiệp định quốc tế;
 • Quảng cáo mỹ phẩm trên báo nói, báo hình phải đọc rõ ràng nội dung về tên mỹ phẩm; tính năng, công dụng ; cảnh báo theo quy định của các hiệp định quốc tế.
 • Không được quảng cáo mỹ phẩm gây hiểu nhầm sản phẩm đó là thuốc;
 • Không được sử dụng hình ảnh, trang phục, tên, thư tín, bài viết của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế khác;
 • Tính năng, công dụng của mỹ phẩm phải phù hợp với bản chất của sản phẩm, phân loại sản phẩm và tính năng, công dụng đã được công bố theo quy định ;
 • Đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm là đơn vị đứng tên trên phiếu công bố sản phẩm hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam của đơn vị đứng tên trên phiếu công bố sản phẩm hoặc đơn vị có tư cách pháp nhân được đơn vị đứng tên trên phiếu công bố sản phẩm ủy quyền bằng văn bản.

Đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm ở đâu?

 • Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với mỹ phẩm của cơ sở đứng tên trên phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm có trụ sở chính đặt tại địa bàn quản lý của Sở Y tế.
 • Nếu quảng cáo mỹ phẩm thông qua hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện thì Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi dự kiến tổ chức hội nghị, hội thảo, sự kiện cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

Như vậy, nếu muốn đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm đơn vị đề nghị nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Sở Y tế Tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương có thẩm quyền.

Vi phạm quy định về xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm bị xử lý như thế nào?

Đơn vị quảng cáo chỉ được quảng cáo mỹ phẩm khi đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo. Trường hợp đơn vi quảng cáo không thực hiện theo quy định sẽ bị xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm. Cụ thể mức xử phạt được quy định như sau:

 • Hình thức xử phạt: Hành vi quảng cáo mỹ phẩm mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.
 • Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc buộc thu hồi xuất bản phẩm, tạp chí in quảng cáo.

Hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm

Hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo gồm các thành phần sau:

 • Văn bản đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài;
 • Nội dung đề nghị xác nhận quảng cáo:
  • Quảng cáo trên báo nói, báo hình: 01 bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến trong đĩa hình, đĩa âm thanh, file mềm; 03 bản kịch bản dự kiến quảng cáo miêu tả rõ nội dung, phương tiện dự kiến quảng cáo, phần hình ảnh, phần lời, phần nhạc.
  • Quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo không phải báo nói, báo hình: 03 bản ma-két nội dung dự kiến quảng cáo in màu; File mềm ghi nội dung dự kiến quảng cáo.
  • Quảng cáo thông qua hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện: Mẫu quảng cáo sử dụng trong chương trình đã được phê duyệt còn hiệu lực, chương trình có ghi rõ tên nội dung báo cáo, thời gian, địa điểm tổ chức; Nội dung bài báo cáo và tài liệu trình bày, phát cho người dự; bảng kê tên, chức danh khoa học, trình độ chuyên môn của báo cáo viên.
 • Mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm đã đ­ược cơ quan y tế có thẩm quyền chấp thuận nếu nhãn sản phẩm phải được cơ quan y tế có thẩm quyền duyệt.
 • Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
 • Tài liệu hợp lệ, tin cậy chứng minh cho tính năng, công dụng của sản phẩm trong trường hợp nội dung quảng cáo mỹ phẩm nêu tính năng, công dụng của sản phẩm không có trong nội dung của Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền cấp số tiếp nhận.

Nếu đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo là đơn vị được ủy quyền thì phải có các giấy tờ sau đây:

 • Văn bản ủy quyền hợp lệ;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài của đơn vị được ủy quyền.

Thủ tục xin cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Đơn vị đề nghị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Lưu ý:

 • Các tài liệu trong hồ sơ được in rõ ràng, sắp xếp theo trình tự quy định, giữa các phần có phân cách bằng giấy màu, có trang bìa và danh mục tài liệu;
 • Các giấy tờ trong hồ sơ phải còn hiệu lực, là bản sao chứng thực hoặc bản sao có đóng dấu của đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo;
 • Các tài liệu trong hồ sơ phải có dấu, dấu giáp lai của đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo.

Bước 2: Nộp hồ sơ xin xác nhận quảng cáo mỹ phẩm

Đơn vị đề nghị nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Sở Y tế Tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương có thẩm quyền.

Bước 3: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Sau khi nhận hồ sơ, Sở Y tế kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trong thời hạn 10 ngày.

 • Nếu hồ sơ hợp lệ: cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm;
 • Nếu hồ sơ không hợp lệ: cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do không cấp;
 • Nếu hồ sơ phải sửa đổi, bổ sung:, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản đề nghị cơ sở sửa đổi, bổ sung nêu cụ thể, chi tiết những tài liệu, nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong 10 ngày.

Bước 4: Trả kết quả

Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, thời gian giải quyết cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm là 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Phí thẩm định nội dung quảng cáo mỹ phẩm là 1.600.000 đồng.

Dịch vụ xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm của Luật Việt An

 • Tư vấn quy định liên quan đến xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm;
 • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, thông tin để hoàn thiện hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm;
 • Hỗ trợ soạn thảo hồ sơ xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm;
 • Hỗ trợ làm các thủ tục đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm;
 • Dịch vụ pháp lý khác theo yêu cầu của khách hàng.

Quý khách hàng có thắc mắc liên quan đến xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm, xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được đội ngũ luật sư của chúng tôi hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn giấy phép

  Tư vấn giấy phép

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO