09 33 11 33 66
info@luatvietan.vn
Email: info@luatvietan.vn

Danh mục ngành nghề cần chứng chỉ hành nghề

Theo tổng hợp của Luật Việt An, Quý khách hàng có thể tham khảo chi tiết như sau:

STT Ngành nghề Chứng chỉ Chức danh cần chứng chỉ  

Số lượng

1.      Kinh doanh dịch vụ pháp lý Chứng chỉ hành nghề Luật sư Người đứng đầu tổ chức hoặc thành viên của Công ty luật hợp danh 01
2.      Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (trong trường hợp không ủy quyền) Chứng chỉ đại diện sở hữu công nghiệp Giám đốc 01
3.      Dịch vụ làm thủ tục về thuế Chức danh quản lý 02
4.      Kinh doanh dịch vụ khám, chữa bệnh và kinh doanh dược phẩm Chứng chỉ hành nghề Bác Sỹ, Y, Dược Trưởng Phòng Khám, Chủ cơ sở 01
5.      Dịch vụ khám chữa bệnh y học cổ truyền tư nhân Chứng chỉ hành nghề bác sĩ y học cổ truyền Trưởng Phòng Khám, Chủ cơ sở 01
6.      Kinh doanh dịch vụ thú y và kinh doanh thuốc thú y Chứng chỉ hành nghề thú y Chức danh quản lý 01
7.      Sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật; Chứng chỉ hành nghề thuốc bảo vệ thực vật Chức danh quản lý 01
8.      Sản xuất, mua bán thuốc thú y; thú y thủy sản Chứng chỉ hành nghề thú y Chức danh quản lý 01
9.      Dịch vụ kiểm toán Chứng chỉ hành nghề kiểm toán Giám đốc và Người quản lý 05
10.   Dịch vụ kế toán Chứng chỉ kế toán trưởng Giám đốc và Người quản lý 02
11.   Giám sát thi công xây dựng công trình (Tùy hạng công trình) Chứng chỉ giám sát tương ứng với từng hạng Chức danh quản lý 01
12.   Khảo sát xây dụng (Tùy hạng công trình) Chứng chỉ khảo sát tương ứng với từng hạng Chức danh quản lý 01
13.   Thiết kế xây dựng công trình (Tùy hạng công trình) Chứng chỉ thiết Kế tương ứng với từng hạng Chức danh quản lý 01
14.   Tư vấn quản lý chi phí xây dựng hạng 1 Chứng chỉ tư vấn quản lý chi phí xây dựng hạng 1 Chức danh quản lý 05
15.   Tư vấn quản lý chi phí xây dựng hạng 2 Chứng chỉ tư vấn quản lý chi phí xây dựng hạng 2 Chức danh quản lý 03 Chứng chỉ hạng 2 hoặc 01 Chứng chỉ hạng 1
16.   Đấu giá tài sản Chứng chỉ hành nghề đấu giá Chức danh quản lý 01
17.   Dịch vụ môi giới bất động sản Chứng chỉ môi giới Chức danh quản lý 01
18.   Dịch vụ định giá bất động sản Chứng chỉ định giá Chức danh quản lý 02
19.   Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản – chức năng môi giới Chứng chỉ môi giới Chức danh quản lý 02
20.   Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản – chức năng định giá Chứng chỉ định giá Chức danh quản lý 02
21.   Dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải Chứng chỉ thiết kế phương tiện vận tải Chức danh quản lý 01
22.   Hoạt động xông hơi khử trùng Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng Chức danh quản lý 01

Nhóm 1: Ngành, nghề mà pháp luật chỉ đòi hỏi Giám đốc (người đứng đầu cơ sở kinh doanh) phải có chứng chỉ hành nghề gồm:

 1. Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (trong trường hợp không ủy quyền)
 2. Dịch vụ khám chữa bệnh tư nhân
 3. Dịch vụ khám chữa bệnh y học cổ truyền tư nhân

Nhóm 2:  Ngành, nghề mà pháp luật đòi hỏi cả Giám đốc và người giữ chức vụ quản lý trong công ty phải có chứng chỉ hành nghề gồm:

 1. Dịch vụ kiểm toán – 3 chứng chỉ hành nghề
 2. Dịch vụ kế toán – 2 chứng chỉ hành nghề

Nhóm 3:  Ngành, nghề mà pháp luật yêu cầu có chứng chỉ hành nghề của người giữ chức danh quản lý trong công ty gồm:

 1. Dịch vụ thú y và kinh doanh thuốc thú y – 1 chứng chỉ hành nghề
 2. Sản xuất, mua bán thuốc thú y; thú y thủy sản – 1 chứng chỉ hành nghề
 3. Giám sát thi công xây dựng công trình – 1 chứng chỉ hành nghề
 4. Khảo sát xây dựng – 1 chứng chỉ hành nghề
 5. Thiết kế xây dựng công trình – 1 chứng chỉ hành nghề
 6. Thiết kế, quy hoạch xây dựng: 3 chứng chỉ hành nghề
 7. Hành nghề dược và/hoặc kinh doanh dược phẩm – 1 chứng chỉ hành nghề. Các ngành nghề cụ thể bao gồm:

21: Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu

21002: Sản xuất hóa dược và dược liệu

46492: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế

47721: Bán lẻ dược phẩm và dụng cụ y tế trong các của hàng chuyên doanh

86: Hoạt động y tế

1101: Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh

 1. Dịch vụ môi giới bất động sản
 2. Dịch vụ định giá bất động sản
 3. Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản – 2 chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (nếu có  Dịch vụ định giá bất động sản thì phải có 2 chứng chỉ hành nghề định giá bất động sản)
 4. Sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật – 1 chứng chỉ hành nghề
 5. Dịch vụ làm thủ tục về thuế – 2 chứng chỉ hành nghề
 6. Dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải – 1 chứng chỉ hành nghề
 7. Hoạt động xông hơi khử trùng – 1 chứng chỉ hành nghề
 8. Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp – 1 chứng chỉ hành nghề (trong trường hợp có ủy quyền)
 9. Mua bán, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia: 1 chứng chỉ hành nghề

Nhóm 4: Chứng chỉ hành nghề kỹ sư xây dựng và kiến trúc sư (yêu cầu tối thiểu cho chức danh Trưởng phòng)

 1. Thiết kế quy hoạch xây dựng;
 2. Thiết kế kiến trúc công trình;
 3. Thiết kế nội-ngoại thất công trình.
 4. Khảo sát địa hình;
 5. Khảo sát địa chất công trình;
 6. Khảo sát địa chất thuỷ văn.
 7. Thiết kế kết cấu công trình;
 8. Thiết kế điện công trình;
 9. Thiết kế cơ điện công trình;
 10. Thiết kế cấp- thoát nước;
 11. Thiết kế cấp nhiệt;
 12. Thiết kế thông gió, điều hoà không khí;
 13. Thiết kế mạng thông tin- liên lạc trong công trình xây dựng;
 14. Thiết kế phòng cháy- chữa cháy;
 15. Thiết kế các bộ môn khác.
 16. Giám sát công tác khảo sát xây dựng bao gồm:
 17. Giám sát công tác khảo sát địa chất công trình;
 18. Giám sát công tác khảo sát địa chất thuỷ văn;
 19. Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện;
 20. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình;
 21. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ.

Chi tiết

 1. Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng

Kinh nghiệm: 3 năm; Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên

Đối với công trình cấp IV chấp nhận văn bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp

 1. Giám sát công tác khảo sát xây dựng:

Giám sát khảo sát địa chất công trình;

Giám sát khảo sát thuỷ văn công trình;

Giám sát khảo sát địa hình công trình;

 1. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị, xây dựng và hoàn thiện:

Giám sát xây dựng dân dụng và công nghiệp;

Giám sát hạ tầng kỹ thuật;

Giám sát công trình giao thông;

Giám sát công trình cơ điện dân dụng công nghiệp;

Giám sát công trình thuỷ lợi;

Giám sát công trình thông tin liên lạc;

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình;

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ;

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị thông gió và ĐHKK;

Giám sát công trình cấp thoát nước và xử lý rác thải môi trường;

Giám sát công trình đường dây và trạm biến áp đến 35KV hoặc 110KV;

III. Chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá

 1. Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2

Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, kinh tế-kỹ thuật, kỹ thuật

5 năm kinh nghiệm, riêng các trường hợp có bằng tốt nghiệp kinh tế xây dựng chuyên ngành thời gian hoạt đông xây dựng ít nhất là 03 năm

 1. Kỹ sư định giá xây dựng hạng 1

2.1. Trường hợp 1

Có Chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2

Có ít nhất 5 năm liên tục tham gia hoạt động quản lý chi phí kể từ khi được cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2

Đã chủ trì thực hiện ít nhất 5 công việc nêu tại khoản 1 Điều 18 Nghị định này.

2.2. Trường hợp 2

Trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 khi chưa có chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 thì người đề nghị cấp chứng chỉ phải có tối thiểu 10 năm liên tục tham gia hoạt động quản lý chi phí và chủ trì thực hiện ít nhất 5 công việc nêu tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP.

 1. Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư

Có bằng TNĐH trở lên thuộc chuyên ngành kiến trúc hoặc quy hoạch xây dựng;

Có 5 năm kinh nghiệm;

Thiết kế quy hoạch xây dựng;

Thiết kế kiến trúc công trình;

Thiết kế nội-ngoại thất công trình

 1. Chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng:

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; Có 5 năm kinh nghiệm trở lên;

 1. Khảo sát xây dựng bao gồm các nội dung sau:

Khảo sát địa hình; Khảo sát địa chất công trình; Khảo sát địa chất thuỷ văn.

 1. Thiết kế xây dựng bao gồm các chuyên môn chủ yếu dưới đây:
 • Thiết kế kết cấu công trình;
 • Thiết kế tổng mặt bằng;
 • Thiết kế điện công trình;
 • Thiết kế cơ điện công trình;
 • Thiết kế cấp- thoát nước;
 • Thiết kế công trình thủy lợi;
 • Thiết kế xử lý nước trong công trình dân dụng và công nghiệp;
 • Thiết kế công trình giao thông;
 • Thiết kế cấp nhiệt;
 • Thiết kế thông gió, điều hoà không khí;
 • Thiết kế mạng thông tin- liên lạc trong công trình xây dựng;
 • Thiết kế phòng cháy- chữa cháy;
 • Thiết kế đường dây và trạm biến áp đến 35KV hoặc 110KV;
 • Thiết kế công trình thông tin liên lạc bưu chính viễn thông trong công trình XD
 • Thiết kế các bộ môn khác.
 • Thi công công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; Thi công công trình khác;
Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tin tức doanh nghiệp

  Tin tức doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 33 11 33 66
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 67 55 66
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO