Dịch vụ thông báo hoạt động khuyến mại toàn quốc

Khi thực hiện một số hình thức khuyến mại, thương nhân có thể không cần đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước mà chỉ cần thông báo trước khi tiến hành trong kinh doanh. Trong bài viết này, Công ty luật Việt An sẽ giới thiệu dịch vụ thông báo hoạt động khuyến mại nhằm hỗ trợ quý khách trong quá trình thực hiện khuyến mại đúng quy định và nội dung theo yêu cầu của pháp luật.

Thông báo hoạt động khuyến mại

Khái quát về dịch vụ thông báo hoạt động khuyến mại

Tiêu chí Nội dung
Thời hạn thông báo Tối thiểu trước 03 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại.

Thời hạn căn cứ theo:

Ngày nhận ghi trên vận đơn bưu điện hoặc các hình thức có giá trị tương đương trong trường hợp gửi qua đường bưu điện;

Ngày ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp nộp trực tiếp;

Thời gian ghi nhận trên hệ thống thư điện tử hoặc căn cứ theo ngày ghi nhận trên hệ thống trong trường hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Cơ quan tiếp nhận Sở Công thương nơi tổ chức khuyến mại (tại địa bàn thực hiện khuyến mại)
Cách thức nộp hồ sơ Nộp qua đường bưu điện đến các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;

Nộp trực tiếp tại trụ sở các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;

Nộp qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan Thông báo thực hiện khuyến mại có chữ ký và đóng dấu của thương nhân đến địa chỉ thư điện tử đã được các Sở Công Thương công bố;

Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do Sở Công Thương cung cấp.

Xử phạt hành chính Thương nhân có hành vi không thông báo, thông báo sửa đổi (gọi chung là thông báo) với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định khi thực hiện khuyến mại hoặc thông báo không đúng với thực tế:

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân, 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với tổ chức, doanh nghiệp.

Căn cứ pháp lý Luật Thương mại 2005;

Nghị định số 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 17/2020/NĐ-CP;

Nghị định số 98/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 17/2022/NĐ-CP.

Trường hợp phải thông báo hoạt động khuyến mại

Theo quy định tại Điều 17 Nghị định 81/2018/NĐ-CP, thương nhân thực hiện một trong các hình thức sau phải thực hiện thủ tục thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định:

 • Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại (Điều 8 Điều 92 Luật thương mại);
 • Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền (Điều 8 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP);
 • Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền (Điều 9 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP);
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (khuyến mại bằng hình thức giảm giá) (Điều 10 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP);
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ (Điều 11 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP);
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (hoặc các hình thức tổ chức thi và trao thưởng khác tương đương) (Điều 12 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP);
 • Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hóa, dịch vụ hoặc các hình thức khác (Điều 14 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP).

Trường hợp không phải thực hiện thông báo thực hiện khuyến mại

Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo thực hiện khuyến mại khi khuyến mại theo các hình thức quy định tại Khoản 8 Điều 92 Luật thương mại và các Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 14 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP:

 • Thương nhân thực hiện các chương trình khuyến mại có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng;
 • Thương nhân chỉ thực hiện bán hàng và khuyến mại thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến.

Thẩm quyền giải quyết thông báo hoạt động khuyến mại

Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại (tại địa bàn thực hiện khuyến mại) giải quyết hồ sơ thông báo hoạt động khuyến mại.

Hồ sơ thông báo hoạt động khuyến mại

Hồ sơ thông báo hoạt động khuyến mại bao gồm các mục hồ sơ và số lượng cần chuẩn bị như sau:

STT Tài liệu Số lượng Nội dung thông báo hoạt động khuyến mại khuyến mại
1 Bản thông báo thực hiện khuyến mại (theo mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP) 01 bản chính Nội dung thông báo hoạt động khuyến mại bao gồm:

a) Tên thương nhân thực hiện khuyến mại;

b) Tên chương trình khuyến mại;

c) Địa bàn thực hiện khuyến mại (các tỉnh, thành phố nơi thương nhân thực hiện khuyến mại);

d) Hình thức khuyến mại;

đ) Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại;

e) Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại (giải thưởng, quà tặng);

g) Thời gian thực hiện khuyến mại;

h) Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại);

i) Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại;

k) Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại (thể lệ chương trình khuyến mại);

l) Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại thì nội dung đăng ký phải nêu rõ tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình.

Những điểm cần lưu ý khi thông báo hoạt động khuyến mại

 • Thời điểm thông báo hoạt động khuyến mại: chậm nhất trước khi thực hiện khuyến mại 03 ngày làm việc, thương nhân phải nộp hồ sơ thông báo thực hiện khuyến mại của cơ quan quản lý nhà nước (căn cứ theo ngày nhận ghi trên vận đơn bưu điện hoặc các hình thức có giá trị tương đương trong trường hợp gửi qua đường bưu điện, căn cứ theo ngày ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp nộp trực tiếp, căn cứ theo thời gian ghi nhận trên hệ thống thư điện tử hoặc căn cứ theo ngày ghi nhận trên hệ thống trong trường hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến).
 • Ngoài ra, trong trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại, thì căn cứ theo khoản 5 Điều 17 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, nội dung thông báo phải nêu rõ tên các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện chương trình khuyến mại trên cơ sở văn bản thỏa thuận/ hợp đồng giữa các thương nhân.

Lưu ý khi thực hiện hoạt động khuyến mại cho thương nhân

Hàng hóa, dịch vụ được phép khuyến mại

Những mặt hàng, dịch vụ mà doanh nghiệp được phép khuyến mại phải là những mặt hàng không bị cấm kinh doanh và không phạm vào mục những mặt hàng, dịch vụ không được khuyến mại bao gồm:

 • Rượu, xổ số, thuốc lá;
 • Sữa thay thế sữa mẹ;
 • Thuốc chữa bệnh cho người kể cả các loại thuốc đã được cấp phép lưu thông theo quy định của Bộ Y tế (trừ trường hợp khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc);
 • Dịch vụ khám chữa bệnh của cơ sở y tế công lập;
 • Dịch vụ giáo dục của cơ sở công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

Hạn mức khuyến mại

 • Vơi các hình thức đưa hàng mẫu, tặng hàng hóa, giảm giá, phiếu mua hàng thì thương nhân thực hiện khuyến cần lưu ý: tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại không được vượt quá 50% tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, tức là:
  • Hàng hóa, dịch vụ được tặng kèm để khuyến mại không vượt quá 50% giá trị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại.
  • Mức giảm giá không vượt quá 50% giá hàng hóa, dịch vụ đó ngay trước thời gian khuyến mại.
  • Phiếu mua hàng không vượt quá 50%.
 • Hạn mức này không áp dụng trong các chương trình khuyến mại tập trung do cơ quan nhà nước chủ trì tổ chức hoặc khuyến mại vào các dịp lễ, tết theo quy định của pháp luật lao động.
 • Không áp dụng hạn mức giảm giá tối đa khi thực hiện khuyến mại giảm giá cho:
  • Hàng hóa dịch vụ khi thực hiện chính sách bình ổn giá của Nhà nước;
  • Hàng thực phẩm tươi sống;
  • Hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp doanh nghiệp phá sản, giải thể, thay đổi địa điểm, ngành nghề sản xuất, kinh doanh.

Thời gian khuyến mại

 • Áp dụng riêng đối với hình thức khuyến mại bằng giảm giá, thời gian thực hiện khuyến mại bị giới hạn.
 • Tổng thời gian thực hiện đối với một loại nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ không được vượt quá 120 ngày trong một năm, không bao gồm thời gian thực hiện trong khuôn khổ các chương trình khuyến mại tập trung và các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Dịch vụ thông báo hoạt động khuyến mại của Luật Việt An

 • Tư vấn cụ thể, chi tiết thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại theo đúng quy định pháp luật hiện hành;
 • Thực hiện dịch vụ thông báo hoạt động khuyến mại nhanh chóng và kịp thời;
 • Đồng hành cùng khách hàng trong quá trình thực hiện khuyến mại;
 • Hỗ trợ và hạn chế rủi ro cho khách hàng trong trường hợp phát sinh liên quan đến chương trình khuyến mại.

Nếu có bất kỳ nội dung nào chưa rõ, cần tư vấn cụ thể liên quan đến dịch vụ thông báo hoạt động khuyến mại tại Việt Nam, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Công ty Luật Việt An để được giải đáp và hỗ trợ nhanh nhất.

Bài viết được cập nhật đến tháng 4/2024, bất kỳ sự thay đổi về pháp luật nào chưa được cập nhật, vui lòng liên hệ đến Luật Việt An để được hỗ trợ.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn giấy phép

  Tư vấn giấy phép

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO