Hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại

Trong thị trường đầy tính cạnh tranh hiện nay, hành vi khuyến mại đã phát huy được tối đa khả năng xúc tiến thương mại của mình. Khuyến mại đã thu hút được sự quan tâm của khách hàng đến hàng hóa, dịch vụ và thông qua đó tác động đến quyết định mua hàng, sử dụng dịch vụ của khách hàng nhằm giúp thương nhân tiêu thụ được hàng hóa, dịch vụ của mình. Để đảm bảo tính chất cạnh tranh lành mạnh, doanh nghiệp tiến hành các hoạt động khuyến mại cần lưu ý đến hạn mức đối với giá trị hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại.

thông báo khuyến mại tại Sở Công thương

Sau đây, Luật Việt An sẽ cung cấp cho khách hàng các quy định pháp luật liên quan về hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Thương mại 2005;
 • Nghị định số 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 17/2020/NĐ-CP.

Khuyến mại là gì?

Căn cứ theo quy định tại Điều 88 Luật Thương mại 2005 thì khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định.

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là gì?

Căn cứ theo quy định tại Điều 94 Luật Thương mại 2005 thì hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại là hàng hoá, dịch vụ được thương nhân dùng để tặng, thưởng, cung ứng không thu tiền cho khách hàng.

Hàng hoá, dịch vụ được thương nhân dùng để khuyến mại có thể là hàng hoá, dịch vụ mà thương nhân đó đang kinh doanh hoặc hàng hoá, dịch vụ khác. Hàng hóa, dịch vụ được dùng để khuyến mại phải là hàng hóa, dịch vụ được kinh doanh hợp pháp.

Theo Khoản 2 Điều 5 của Nghị định 81/2018/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 17/2020/NĐ-CP, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại không bao gồm:

 • Rượu, xổ số, thuốc lá, sữa thay thế sữa mẹ, thuốc chữa bệnh cho người kể cả các loại thuốc đã được phép lưu thông theo quy định của Bộ Y tế (trừ trường hợp khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc);
 • Hàng hóa, dịch vụ bị cấm lưu hành tại Việt Nam;
 • Các hàng hóa, dịch vụ khác bị cấm khuyến mại theo quy định của pháp luật.

Hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại

Các hình thức khuyến mại áp dụng hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ

Giá trị vật chất dùng để khuyến mại cho một đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá của đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại đó trước thời gian khuyến mại. Hạn mức tối đa này được áp dụng đối với các hình thức khuyến mại sau:

 • Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (khuyến mại bằng hình thức giảm giá);
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ;

Tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại mà thương nhân thực hiện trong một chương trình khuyến mại không được vượt quá 50% tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại. Hạn mức tối đa này được áp dụng đối với các hình thức khuyến mại sau:

 • Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo (khuyến mại bằng hình thức giảm giá);
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ để khách hàng được hưởng một hay một số lợi ích nhất định;
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố;
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (chương trình khuyến mại mang tính may rủi);
 • Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hoá, dịch vụ hoặc các hình thức khác.

Giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại

Giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Trường hợp thương nhân thực hiện khuyến mại không trực tiếp sản xuất, nhập khẩu hàng hóa hoặc không trực tiếp cung ứng dịch vụ dùng để khuyến mại, giá trị được tính bằng giá thanh toán của thương nhân thực hiện khuyến mại để mua hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại hoặc giá thị trường của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại tại thời điểm công bố;
 • Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là hàng hóa của thương nhân đó trực tiếp sản xuất, nhập khẩu hoặc cung ứng dịch vụ, giá trị được tính bằng giá thành hoặc giá nhập khẩu của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại.

Lưu ý về hạn mức khuyến mại đối với các chương trình khuyến mại tập trung

Trong các trường hợp tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung (giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại) thì áp dụng hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là 100%. Hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại 100% cũng được áp dụng đối với các hoạt động khuyến mại trong khuôn khổ các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Chương trình khuyến mại tập trung gồm:

 • Chương trình do cơ quan nhà nước (cấp trung ương và cấp tỉnh) chủ trì tổ chức, trong một khoảng thời gian xác định, theo hình thức giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại nhằm thực hiện các chính sách phát triển kinh tế có mục tiêu của Quốc gia, của địa phương;
 • Các đợt khuyến mại vào các dịp lễ, tết theo quy định của pháp luật lao động, gồm:
 • Đợt Tết Âm lịch: 30 ngày ngay trước ngày đầu tiên của năm Âm lịch;
 • Các ngày nghỉ lễ, tết khác. Thời hạn khuyến mại của từng đợt khuyến mại vào các dịp lễ, tết không được vượt quá thời gian nghỉ của các dịp lễ, tết tương ứng theo quy định của pháp luật lao động.

Phân biệt hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại

Tiêu chí Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại
Bản chất Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là hàng hoá, dịch vụ được thương nhân dùng để tặng, thưởng, cung ứng không thu tiền cho khách hàng. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là hàng hóa, dịch vụ được thương nhân sử dụng các hình thức khuyến mại để xúc tiến việc bán, cung ứng hàng hóa, dịch vụ đó.
Đối tượng hàng hóa, dịch vụ Hàng hoá, dịch vụ được thương nhân dùng để khuyến mại có thể là hàng hoá, dịch vụ mà thương nhân đó đang kinh doanh hoặc hàng hoá, dịch vụ khác. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại phải là hàng hóa, dịch vụ được kinh doanh hợp pháp.
Hàng hóa, dịch vụ bị hạn chế Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại không bao gồm:

Rượu, xổ số, thuốc lá, thuốc chữa bệnh cho người kể cả các loại thuốc đã được phép lưu thông theo quy định của Bộ Y tế (trừ trường hợp khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc);

Hàng hóa, dịch vụ bị cấm lưu hành tại Việt Nam;

Các hàng hóa, dịch vụ bị cấm khuyến mại khác theo quy định của pháp luật.

Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không bao gồm:

Rượu, xổ số, thuốc lá, sữa thay thế sữa mẹ, thuốc chữa bệnh cho người kể cả các loại thuốc đã được phép lưu thông theo quy định của Bộ Y tế (trừ trường hợp khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc);

Dịch vụ khám, chữa bệnh của cơ sở y tế công lập, dịch vụ giáo dục của cơ sở công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập;

Hàng hóa, dịch vụ bị cấm lưu hành tại Việt Nam;

Các hàng hóa, dịch vụ khác bị cấm khuyến mại theo quy định của pháp luật.

Hạn mức Pháp luật quy định hạn mức tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:

Giá trị vật chất dùng để khuyến mại cho một đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá của đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại đó trước thời gian khuyến mại (áp dụng với một số hình thức khuyến mại);

Tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại mà thương nhân thực hiện trong một chương trình khuyến mại không được vượt quá 50% tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại (áp dụng với một số hình thức khuyến mại).

Pháp luật chỉ quy định hạn mức tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại áp dụng với khuyến mại bằng hình thức giảm giá.

Mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá hàng hóa, dịch vụ đó ngay trước thời gian khuyến mại.

Ví dụ: Để xúc tiến việc bán hàng, Công ty cổ phần sữa AH đã thực hiện chương trình khuyến mại: khách hàng mua 6 lốc sữa trở lên sẽ được bốc thăm trúng thưởng, với giá trị giải thưởng gồm: giải nhất: 1 chiếc xe máy Honda SH 125i (giá 89 triệu đồng); giải nhì: 1 tivi Sony 55 inch (giá 41 triệu đồng), giải ba: 1 bộ bàn học thông minh chống gù chống cận iSmart (giá 6,5 triệu đồng). Đây là khuyến mại bằng hình thức chương trình khuyến mại mang tính may rủi. Hàng hóa dịch vụ được khuyến mại ở đây là sữa; hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại là các sản phẩm: xe máy Honda, tivi Sony, bộ bàn ghế thông minh.

Dịch vụ đăng ký khuyến mại của Luật Việt An

 • Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến hình thức khuyến mại mà khách hàng lựa chọn.
 • Tư vấn phương án giảm thiểu rủi ro pháp lý trong hoạt động khuyến mại cho doanh nghiệp.
 • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ đăng ký khuyến mại cho khách hàng.
 • Hỗ trợ khách hàng tuân thủ quy định pháp luật khi thực hiện hoạt động khuyến mại.

Quý khách hàng có thắc mắc liên quan hoặc có nhu cầu hỗ trợ dịch vụ liên quan đến hoạt động khuyến mại, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn giấy phép

  Tư vấn giấy phép

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO