Điều kiện đăng ký kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường

Ô nhiễm môi trường đang ngày càng diễn ra trầm trọng như ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí, môi trường đất…tất cá đều ảnh hường nghiêm trọng đến cuôc sống, và quan trắc môi trường là giải pháp hữu hiệu trong việc theo dõi sự thay đổi của môi trường, những yếu tố đến sự thay đổi ấy để đưa ra những giải pháp kịp thời. Dịch vụ quan trắc môi trường là ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc Bộ tài nguyên và môi trường quản lý, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ này cần xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Căn cứ pháp lý:

 • Luật Bảo vệ môi trường 2014
 • Nghị định 127/2014/NĐ-CP quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 40/2019/NĐ-CP
 • Thông tư 19/2015/TT-BTNMT Quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường bao gồm: Doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp; Các tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; Tổ chức sự nghiệp môi trường.

Như vậy, để kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường bước đầu tiên là đăng ký thành lập doanh nghiệp với ngành nghề phù hợp tại Sở kế hoạch và đầu tư nơi đặt trụ sở chính, sau đó xin giấy phép con đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường tại Bộ tài nguyên và môi trường. Quy trình cụ thể như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp

Hồ sơ gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên hoặc cổ đông công ty (nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần);
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực sau: Giấy CMND, còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập của tổ chức và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức;
 • Quyết định góp vốn đối với thành viên là tổ chức
 • Giấy uỷ quyền cho Công ty Luật Việt An thực hiện thủ tục.

Mã ngành doanh nghiệp có thể đăng ký là Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu – Mã 7490, chi tiết: Dịch vụ quan trắc môi trường

Thời hạn xử lý:

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ trả lời về tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp phải sửa đổi, bổ sung sẽ thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.

Kết quả thủ tục:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có mã số doanh nghiệp đồng thời là mã số thuế.

Bước 2: Nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Hoạt động quan trắc môi trường bao gồm hoạt động quan trắc tại hiện trường và hoạt động phân tích môi trường và với mỗi lĩnh vực hoạt động sẽ tương ứng với những điều kiện riêng

Điều kiện Lĩnh vực quan trắc tại hiện trường Lĩnh vực quan trắc phân tích môi trường
Tư cách pháp lý – Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Có Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp
Về nhân lực – Có đủ số lượng người thực hiện hoạt động quan trắc tại hiện trường theo các thành phần môi trường và thông số quan trắc đề nghị chứng nhận;

–  Phải có người trực tiếp phụ trách đội quan trắc tại hiện trường có trình độ đại học trở lên với một trong các chuyên ngành về môi trường, hóa học, sinh học, lâm nghiệp, thổ nhưỡng, vật lý hạt nhân, phóng xạ, địa lý, địa chất và có tối thiểu 24 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực quan trắc môi trường;

– Người thực hiện quan trắc tại hiện trường tối thiểu phải có trình độ sơ cấp tương ứng với ngạch quan trắc viên sơ cấp tài nguyên môi trường. Trong đó, số người có trình độ sơ cấp chiếm không quá 30% đội ngũ người thực hiện quan trắc tại hiện trường.

– Có đủ số lượng người thực hiện hoạt động phân tích môi trường theo các thành phần môi trường và thông số phân tích đề nghị chứng nhận;

– Người quản lý phòng thí nghiệm phải có trình độ đại học trở lên với một trong các chuyên ngành về hóa học, môi trường, sinh học, thổ nhưỡng, vật lý hạt nhân, phóng xạ, địa lý, địa chất và phải có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm đối với trường hợp có trình độ đại học, 03  năm kinh nghiệm đối với trường hợp có trình độ Thạc sỹ, 01 năm kinh nghiệm đối với trường hợp có trình độ Tiến sỹ trong lĩnh vực phân tích môi trường

– Trưởng nhóm phân tích môi trường tối thiểu phải có trình độ đại học trở lên với một trong các chuyên ngành về hóa học, môi trường, sinh học, thổ nhưỡng, vật lý hạt nhân, phóng xạ và có tối thiểu 18 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích môi trường đề nghị chứng nhận hoặc có khả năng sử dụng thành thạo tối thiểu một thiết bị chuyên sâu của phòng thí nghiệm;

–  Người phụ trách bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng phòng thí nghiệm phải có trình độ đại học trở lên với một trong các chuyên ngành về hóa học, môi trường, sinh học, thổ nhưỡng, vật lý hạt nhân, phóng xạ và phải có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích môi trường;

– Người thực hiện phân tích tại phòng thí nghiệm, trừ người quản lý phòng thí nghiệm, trưởng nhóm phân tích và người phụ trách bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng, phải có trình độ trung cấp trở lên, được đào tạo trong lĩnh vực phân tích môi trường đề nghị chứng nhận.

 

Về cơ sở vật chất – Có các trang thiết bị, dụng cụ và hóa chất đủ để thực hiện việc lấy mẫu, bảo quản mẫu và đo, thử nghiệm, phân tích mẫu tại hiện trường các thông số quan trắc môi trường của các thành phần môi trường đề nghị chứng nhận bảo đảm độ chính xác và theo đúng phương pháp do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định;

–  Có quy trình bảo quản, sử dụng an toàn, bảo dưỡng và kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định của nhà sản xuất;

– Có quy trình sử dụng, vận hành tất cả các thiết bị lấy mẫu, bảo quản mẫu và đo, thử nghiệm, phân tích mẫu tại hiện trường;

 

– Có trang thiết bị, dụng cụ và hóa chất đủ để thực hiện việc xử lý mẫu, phân tích các thông số môi trường của các thành phần môi trường đề nghị chứng nhận bảo đảm độ chính xác và theo đúng phương pháp phân tích do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định;

 

– Có quy trình bảo quản, sử dụng an toàn, bảo dưỡng và kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị phân tích theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc quy định của nhà sản xuất;

-Có quy trình sử dụng, vận hành tất cả các thiết bị phân tích môi trường;

– Có quy trình bảo quản, sử dụng hóa chất, các chuẩn đo, các mẫu chuẩn và xử lý, lưu mẫu phân tích theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc quy định của nhà sản xuất;

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận:

 • 01 bản chính văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo Nghị định 127/2014/NĐ-CP;
 • 01 bản chính hồ sơ năng lực của tổ chức theo mẫu theo Nghị định 127/2014/NĐ-CP.

Cách thức nộp: Nộp hồ sơ trực tiếp qua đường bưu điện đến Văn phòng một cửa Bộ Tài nguyên và Môi trường

Cơ quan thực hiện: Tổng cục môi trường

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tài nguyên và Môi trường

 Trên đây là những nội dung tư vấn của Công ty Luật Việt An liên quan đến điều kiện kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường, nếu có nội dung gì cần tư vấn cụ thể khách hàng vui lòng liên hệ với Luật Việt An để được hỗ trợ.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tin tức doanh nghiệp

  Tin tức doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO