Điều kiện mở phòng khám dinh dưỡng

Khám dinh dưỡng đóng vai trò hết sức quan trọng nhằm phát hiện và tầm soát các bệnh lý liên quan đến chế độ dinh dưỡng và thói quen vận động. Xuất phát từ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân mà các phòng khám dinh dưỡng ngày càng được phát triển. Vậy điều kiện mở phòng khám dinh dưỡng là gì? Sau đây, Luật Việt An sẽ phân tích điều kiện mở phòng khám dinh dưỡng theo quy định pháp luật.

Thủ tục mở phòng khám

Căn cứ pháp lý

 • Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023;
 • Nghị định 96/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023;
 • Thông tư 32/2023/TT-BYT của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Phòng khám dinh dưỡng là gì?

Theo Điều 67 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023, dinh dưỡng trong khám bệnh, chữa bệnh là hoạt động dinh dưỡng lâm sàng và việc tư vấn, hướng dẫn chế độ dinh dưỡng trong khám bệnh, chữa bệnh. Nội dung hoạt động dinh dưỡng trong khám bệnh, chữa bệnh bao gồm:

 • Khám, đánh giá, phân loại mức độ suy dinh dưỡng, tư vấn, hướng dẫn chuyên môn về dinh dưỡng bệnh lý và theo dõi tình trạng dinh dưỡng của người bệnh;
 • Giáo dục, truyền thông về dinh dưỡng.

Phòng khám dinh dưỡng là một trong hình thức phòng khám của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại điểm g Khoản 2 Điều 39 Nghị định 96/2023/NĐ-CP. Có thể hiểu, phòng khám dinh dưỡng là hình thức phòng khám được hoạt động dinh dưỡng theo quy định pháp luật. Phòng khám dinh dưỡng thường hướng đến những đối tượng như người bị suy dinh dưỡng, người bị rối loạn chuyển hóa, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, đối tượng mới phục hồi sức khỏe sau phẫu thuật,…

Điều kiện mở phòng khám dinh dưỡng

Để phòng khám dinh dưỡng được hoạt động hợp pháp, cơ sở phòng khám cần tiến hành thủ tục xin Giấy phép hoạt động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Giấy phép hoạt động được cấp khi cơ sở phòng khám phải đáp ứng những điều kiện chung đối với cơ sở khám chữa bệnh quy định tại Điều 40 Nghị định 96/2023/NĐ-CP và những điều kiện riêng quy định tại Điều 48 Nghị định 96/2023/NĐ-CP. Cụ thể:

Về hình thức tổ chức phòng khám

Phòng khám dinh dưỡng phải được tổ chức theo phòng khám chuyên khoa nội hoặc phòng khám bác sỹ y khoa. Đây là quy định mới được đặt ra so với những điều kiện được quy định tại Nghị định 109/2016/NĐ-CP. Theo đó, phòng khám chuyên khoa nội là phòng khám chuyên điều trị các bệnh nội khoa, các phương pháp chủ yếu không liên quan đến phẫu thuật mà thường sử dụng phương pháp điều trị bằng thuốc. Còn phòng khám bác sỹ y khoa là hình thức phòng khám do một người có hành nghề được cấp giấy phép hành nghề theo một trong các chức danh là bác sỹ với phạm vi hành nghề y khoa hoặc bác sỹ với phạm vi hành nghề chuyên khoa.

Về cơ sở vật chất

Cũng như các cơ sở phòng khám khác, phòng khám y học cổ truyền phải có địa điểm cố định đáp ứng các quy định của pháp luật về: an toàn chịu lực, phòng cháy và chữa cháy, kiểm soát nhiễm khuẩn, bảo vệ môi trường, an toàn bức xạ (nếu có); bảo đảm đủ điện, nước phục vụ hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đồng thời, có biển hiệu, có sơ đồ và biển chỉ dẫn đến các khoa, phòng, bộ phận chuyên môn, hành chính;

Ngoài ra, nếu phòng khám dinh dưỡng được tổ chức dưới hình thức phòng khám bác sỹ y khoa thì theo Điều 45 Nghị định 96/2023/NĐ-CP, cơ sở vật chất của phòng khám phải đáp ứng điều kiện sau:

 • Phòng khám phải có nơi đón tiếp người bệnh, phòng khám bệnh có diện tích tối thiểu 10 m2;
 • Có khu vực tiệt khuẩn để xử lý dụng cụ y tế sử dụng lại, trừ trường hợp không có dụng cụ phải tiệt khuẩn lại hoặc có hợp đồng với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác để tiệt khuẩn dụng cụ;
 • Trường hợp có thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật thì ngoài phòng khám bệnh phải có thêm phòng để thực hiện kỹ thuật, thủ thuật có diện tích tối thiểu 10 m2; nếu có thực hiện kỹ thuật vận động trị liệu thì phòng để thực hiện kỹ thuật, thủ thuật phải có diện tích tối thiểu 20 m2.

Về thiết bị phục vụ khám bệnh, chữa bệnh

Phòng khám dinh dưỡng phải có thiết bị y tế phù hợp với danh mục chuyên môn kỹ thuật và phạm vi hoạt động đăng ký.

Đồng thời, phải có hộp cấp cứu phản vệ và đủ thuốc cấp cứu chuyên khoa phù hợp với các chuyên khoa thuộc phạm vi hoạt động chuyên môn của phòng khám.

Về nhân sự

Phòng khám chuyên khoa phải có đủ người hành nghề theo quy mô, danh mục kỹ thuật và đạt tỷ lệ người hành nghề theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật phải là người hành nghề toàn thời gian của cơ sở và có phạm vi hành nghề phù hợp phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở, có thời gian hành nghề ở phạm vi đó tối thiểu 36 tháng, trừ trường hợp người hành nghề có chức danh là lương y, người có bài thuốc gia truyền, người có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

Các đối tượng khác tham gia vào quá trình khám bệnh, chữa bệnh nhưng không cần phải cấp giấy phép hành nghề (kỹ sư vật lý y học, kỹ sư xạ trị, kỹ sư công nghệ sinh học, cử nhân công nghệ sinh học và các đối tượng khác) được phép thực hiện các hoạt động chuyên môn theo phân công của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, việc phân công phải phù hợp với văn bằng chuyên môn và khả năng của người đó.

Ngoài ra, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám dinh dưỡng phải là người hành nghề có chức danh bác sỹ với phạm vi hành nghề dinh dưỡng lâm sàng hoặc chức danh dinh dưỡng lâm sàng.

Điều kiện cấp Giấy phép hành nghề dinh dưỡng lâm sàng

Theo Điều 26 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, chức danh chuyên môn dinh dưỡng lâm sàng thuộc trường hợp phải có giấy phép hành nghề. Phạm vi hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của bác sỹ chuyên khoa dinh dưỡng được quy định tại Phụ lục số V và Phụ lục số XV ban hành kèm theo Thông tư 32/2023/TT-BYT.

Theo Khoản 2 Điều 30 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, điều kiện cấp Giấy phép hành nghề đối với chức danh dinh dưỡng lâm sàng bao gồm:

 • Được đánh giá đủ năng lực hành nghề qua kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh hoặc có giấy phép hành nghề được thừa nhận theo quy định;
 • Có đủ sức khỏe để hành nghề;
 • Không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 20 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hành nghề nhưng chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính.

Lưu ý, sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, người có văn bằng tốt nghiệp thuộc lĩnh vực sức khỏe sẽ được lựa chọn một trong hai phương án liên quan đến cấp giấy phép hành nghề dinh dưỡng lâm sàng như sau:

 • Thực hiện thủ tục đề nghị cấp mới giấy phép hành nghề. Trước khi lập hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hành nghề phải hoàn thành việc thực hành và phải tham gia kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề;
 • Tiếp tục học chuyên khoa và sau khi hoàn thành đào tạo chuyên khoa được thực hiện thủ tục đề nghị cấp mới giấy phép hành nghề với phạm vi hành nghề chuyên khoa. Trước khi lập hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hành nghề không phải thực hành nhưng phải tham gia kiểm tra đánh giá năng lực hành và đạt kết quả kiểm tra.

Dịch vụ mở phòng khám dinh dưỡng của Luật Việt An

 • Tư vấn pháp luật về điều kiện, thủ tục mở phòng khám dinh dưỡng;
 • Soạn thảo, hoàn thiện các hồ sơ và trực tiếp làm việc với cơ quan có thẩm quyền liên quan đến thủ tục xin cấp giấy phép phòng khám;
 • Theo dõi, thay mặt khách hàng bổ sung giấy tờ khi có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền trong quá trình làm thủ tục;
 • Nhận kết quả và bàn giao giấy phép đến cho khách hàng theo hợp đồng;
 • Hỗ trợ, tư vấn pháp lý thường xuyên cho khách hàng sau khi được cấp Giấy phép.

Quý khách hàng có thắc mắc liên quan hoặc có nhu cầu hỗ trợ pháp lý về mở phòng khám dinh dưỡng cũng như những vấn đề pháp lý về hoạt động của các cơ sở khám bệnh chữa bệnh, xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp

  Thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO