Thủ tục mở phòng khám y học cổ truyền

Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho người dân, nhiều loại hình tổ chức khám chữa bệnh được thành lập và hoạt động. Ngoài áp dụng phương pháp y học hiện đại, hình thức khám chữa bệnh theo phương pháp y học cổ truyền ngày càng được phát triển. Vậy thủ tục mở phòng khám y học cổ truyển được tiến hành như thế nào? Sau đây, Luật Việt An sẽ phân tích thủ tục mở phòng khám y học cổ truyền theo quy định phát luật hiện hành.

Thủ tục mở phòng khám

Căn cứ pháp lý

 • Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023;
 • Nghị định 96/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023;
 • Thông tư 59/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế.

Phòng khám y học cổ truyền là gì?

Y học cổ truyền được hiểu là ngành y học nghiên cứu các kiến thức, kinh nghiệm phòng bệnh, chữa bệnh truyền thống được phát triển, đúc kết qua nhiều thế hệ trong các quốc gia, xã hội khác nhau. Tại Việt Nam, Chính phủ đã ban hành Chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại đến năm 2030 trong đó phải đạt được mục tiêu 100% các tỉnh, thành phố thành lập bệnh viện đa khoa y dược cổ truyền; 95% bệnh viện hiện đại phải thành lập khoa Y – Dược cổ truyền và 100% các trạm y tế xã đều sử dụng y dược cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh y dược cổ truyền.

Để hoạt động trong lĩnh vực y học cổ truyền, có thể thành lập các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh như bệnh viện đa khoa y học cổ truyền, bệnh viện chuyên khoa y học cổ truyền, phòng khám y học cổ truyền,…

Phòng khám y học cổ truyền là một trong những hình thức phòng khám của cơ sở khám chữa bệnh theo quy định tại điểm đ Khoản 2 Điều 39 của Nghị định 96/2023/NĐ-CP. Theo đó, phòng khám y học cổ truyền được hiểu là hình thức phòng khám theo những phương pháp truyền thống của y học cổ truyền.

Cơ sở phòng khám y học cổ truyền cần phải đáp ứng những điều kiện chung đối với cơ sở khám chữa bệnh quy định tại Điều 40 Nghị định 96/2023/NĐ-CP và những điều kiện riêng quy định tại Điều 46 Nghị định 96/2023/NĐ-CP.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động

Để phòng khám y học cổ truyền được hoạt động hợp pháp, cơ sở phòng khám cần có Giấy phép hoạt động đối với với phòng khám y học cổ truyền. Theo đó, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động của phòng khám y học cổ truyền theo Điều 60 Nghị định 96/2023/NĐ-CP bao gồm:

STT Giấy tờ Mẫu văn bản kèm theo Nghị định 96/2023/NĐ-CP
1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động phòng khám y học cổ truyền Mẫu 02 Phụ lục II
2. Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc văn bản có tên của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với phòng khám của Nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với phòng khám tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với phòng khám có vốn đầu tư nước ngoài  
3. Bản sao hợp lệ giấy phép hành nghề và giấy xác nhận quá trình hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám y học cổ truyền Mẫu 11 Phụ lục I
4. Bản sao hợp lệ giấy phép hành nghề và giấy xác nhận quá trình hành nghề của người phụ trách bộ phận chuyên môn của phòng khám y học cổ truyền Mẫu 11 Phụ lục I
5. Bản kê khai cơ sở vật chất, danh mục thiết bị y tế, danh sách nhân sự đáp ứng điều kiện cấp giấy phép hoạt động phòng khám y học cổ truyền Mẫu 08 Phụ lục II
6. Danh sách ghi rõ họ tên, số giấy phép hành nghề của từng người hành nghề đăng ký hành nghề tại phòng khám y học cổ truyền Mẫu 01 Phụ lục II
7. Danh mục chuyên môn kỹ thuật của phòng khám y học cổ truyền đề xuất trên cơ sở danh mục chuyên môn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;  

Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động

Theo Điều 67 của Nghị định 96/2023/NĐ-CP, thẩm quyền cấp giấy phép phòng khám y học cổ truyền bao gồm:

 • Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám y học cổ truyền thuộc thẩm quyền Bộ Y tế quản lý.
 • Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép hoạt động đối với các phòng khám y học cổ truyền trên địa bàn quản lý, trừ các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý.

Thủ tục tiến hành

Bước 1: Nộp hồ sơ và phí, lệ phí

Phòng khám y học cổ truyền gửi 01 bộ hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động về Bộ Y tế hoặc Sở Y tế theo quy định.

Cùng với việc nộp hồ sơ, đơn vị phòng khám còn phải nộp lệ phí thẩm định. Theo thông tư 59/2023/TT-BTC, phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền là 3.100.000 đồng.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Bộ Y tế hoặc Sở Y tế tiếp nhận và gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đề nghị. Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động, cơ quan tiếp nhận thực hiện như sau:

 • Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ thì sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận gửi ngay cho cơ sở đề nghị cấp giấy phép hoạt động Phiếu tiếp nhận hồ sơ.
 • Trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu điện thì trong thời hạn 03 ngày, tính từ thời điểm nhận được hồ sơ (tính theo dấu bưu điện đến), cơ quan tiếp nhận gửi cho cơ sở đề nghị cấp giấy phép hoạt động Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

Trường hợp không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ:

 • Cơ quan cấp giấy phép hoạt động tổ chức thẩm định điều kiện hoạt động và danh mục kỹ thuật thực hiện tại cơ sở đề nghị và lập biên bản thẩm định trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ;
 • Trường hợp không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung phải cấp mới giấy phép hoạt động và ban hành quyết định phê duyệt danh mục kỹ thuật thực hiện tại cơ sở trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành biên bản thẩm định;
 • Trường hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung phải nêu rõ trong nội dung của biên bản thẩm định.
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản thông báo và tài liệu chứng minh đã hoàn thành việc khắc phục, sửa chữa của cơ sở đề nghị, cơ quan cấp giấy phép hoạt động có thể tiến hành kiểm tra thực tế việc khắc phục, sửa chữa của cơ sở đề nghị trong trường hợp cần thiết hoặc thực hiện việc cấp giấy phép hoạt động. Trường hợp không cấp giấy phép hoạt động phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Trường hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ:

 • Cơ quan cấp giấy phép hoạt động phải có văn bản gửi cơ sở đề nghị, trong đó phải nêu cụ thể các tài liệu, nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ.
 • Sau khi sửa đổi, bổ sung hồ sơ, cơ sở đề nghị gửi văn bản thông báo và tài liệu chứng minh đã hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung.
 • Sau khi nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp giấy phép hoạt động có trách nhiệm thực hiện trình tự theo quy định đối với trường hợp không còn có yêu cầu sửa đổi, bổ sung và đối với trường hợp cơ sở đã sửa đổi, bổ sung nhưng chưa đáp ứng yêu cầu.

Bước 4 : Cấp Giấy phép hoạt động và quản lý giấy phép hoạt động

Giấy phép hoạt động được lập thành 02 bản: 01 bản cấp cho cơ sở đề nghị và 01 bản lưu tại cơ quan cấp giấy phép hoạt động trừ trường hợp đã trả kết quả trên môi trường điện tử.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cấp giấy phép hoạt động, cơ quan cấp giấy phép hoạt động công bố trên cổng thông tin điện tử của mình và trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh các thông tin sau: tên, địa chỉ cơ sở được cấp giấy phép hoạt động; họ, tên và số giấy phép hành nghề người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật; số giấy phép hoạt động; phạm vi hoạt động chuyên môn và thời gian hoạt động chuyên môn.

Lưu ý

 • Phòng khám y học cổ truyền đã được cấp giấy phép hoạt động nhưng thay đổi hình thức tổ chức hoặc thay đổi điểm thì cần tiến hành thủ tục đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động.
 • Phòng khám y học cổ truyền có sự thay đổi tên, địa chỉ (không thay đổi địa điểm), thời gian làm việc thì cần tiến hành thủ tục đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động.
 • Phòng khám y học cổ truyền đã được cấp giấy phép hoạt động có thay đổi chủ sở hữu nhưng không thay đổi tên gọi, quy mô, phạm vi hoạt động, địa điểm thì không phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp mới giấy phép hoạt động.

Dịch vụ mở phòng khám y học cổ truyền của Luật Việt An

 • Tư vấn pháp luật về điều kiện, thủ tục mở phòng khám y học cổ truyền;
 • Soạn thảo, hoàn thiện các hồ sơ và trực tiếp làm việc với cơ quan có thẩm quyền liên quan đến thủ tục xin cấp giấy phép phòng khám;
 • Theo dõi, đại diện khách hàng bổ sung giấy tờ khi có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền trong quá trình làm thủ tục;
 • Hỗ trợ, tư vấn pháp lý thường xuyên cho khách hàng khi đi vào hoạt động.

Quý khách hàng có thắc mắc liên quan hoặc có nhu cầu hỗ trợ pháp lý về thủ tục mở phòng khám y học cổ truyền cũng như những vấn đề pháp lý về hoạt động của các cơ sở khám bệnh chữa bệnh, xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn giấy phép

  Tư vấn giấy phép

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO