Điều kiện thành lập công ty kinh doanh cơ sở giáo dục mầm non có vốn đầu tư nước ngoài

Giáo dục luôn được xem là một trong những ngành có vai trò quan trọng hàng đầu được Nhà nước đặc biệt quan tâm và được tạo nhiều điều kiện. Giáo dục cũng là ngành nghề thu hút vốn đầu tư lớn từ nước ngoài đặc biệt là giáo dục mầm non. Tuy nhiên, để thành lập và hoạt động một cơ sở giáo dục mầm non thì cần phải đáp ứng các đầy đủ các điều kiện gì? Trong bài viết dưới đây, Luật Việt An sẽ hướng dẫn cụ thể về điều kiện thành lập và hoạt động cơ sở giáo dục mầm non có vốn đầu tư nước ngoài.

Căn cứ pháp lý:

 • WTO, CPTPP;
 • Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Luật Giáo dục 2019;
 • Luật Đầu tư 2020;
 • Nghị định 86/2018/NĐ-CP về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
 • Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư 2020;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài phải đăng ký đầu tư khi thực hiện dự án mới. Nhà đầu tư nước ngoài đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ đã gia nhập WTO được phép đầu tư thành lập trường mầm nom có vốn đầu tư nước ngoài.

Điều kiện thành lập và hoạt động cơ sở giáo dục mầm non có vốn đầu tư nuóc ngoài

Điều kiện tiếp cận thị trường

Đối với dịch vụ giáo dục mầm non cơ sở, Việt Nam không cam kết dịch vụ này trong Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO.

Đối với Dịch vụ giáo dục, theo phụ lục I Biểu cam kết của CPTPP thì không được đầu tư nước ngoài để cung cấp các dịch vụ giáo dục ngoại trừ thông qua:

 • Cơ sở giáo dục mầm non thực hiện chương trình giáo dục theo chương trình của nước ngoài, dành cho trẻ em là người nước ngoài;
Điều kiện luật nội địa

Theo quy định của pháp luật Việt Nam (Nghị định 86/2018/NĐ-CP) thì lĩnh vực giáo dục được Nhà nước tạo điều kiện và cho phép Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam mà không bị hạn chế về tỷ lệ vốn. Do đó, trong lĩnh vực đầu tư liên quan đến Dịch vụ giáo dục mầm non (CPC 921), Nhà đầu tư nước ngoài được phép đầu tư.

Điều kiện về vốn đầu tư
 • Đối với các dự án đầu tư thành lập trường mầm non thì phải có vốn đầu tư ít nhất là 30 triệu đồng/trẻ (không bao gồm các chi phí sử dụng đất).
 • Đối với trường mầm non không xây dựng cơ sở vật chất mới mà chỉ thuê lại hoặc do bên Việt Nam góp vốn bằng cơ sở vật chất sẵn có để triển khai hoạt động thì cần số vốn đầu tư ít nhất phải đạt 70% mức quy định.
Điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị
 • Thứ nhất, trường phải được tập trung tại một địa điểm, có môi trường tốt. Về diện tích mặt bằng xây dựng trường được xác định trên cơ sở số nhóm lóp, số trẻ với bình quân ít nhất 08 m2/trẻ đối với khu vực thành phố, thị xã và 12 m2/trẻ đối với khu vực nông thôn;
 • Thứ hai, trường có phòng học, phòng ngủ của trẻ và các phòng chức năng phù hợp về diện tích, ánh sáng, bàn ghế, thiết bị, đồ dùng chăm sóc và giáo dục trẻ;
 • Thứ ba, trường có văn phòng nhà trường, phòng ban giám hiệu, phòng hành chính quản trị, phòng y tế, phòng bảo vệ, phòng dành cho nhân viên phù hợp về diện tích, trang thiết bị, đồ dùng phục vụ cho việc quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ;
 • Thứ tư, trường có hệ thống nước sạch, hệ thống thoát nước, phòng vệ sinh phù hợp, có thiết bị vệ sinh bảo đảm an toàn, sạch sẽ, đáp ứng mọi sinh hoạt của trường;
 • Thứ năm, có nhà bếp được tổ chức theo quy trình hoạt động một chiều với các thiết bị, đồ dùng phù hợp, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm nếu trường tổ chức nấu ăn cho trẻ;
 • Thứ sau, có sân chơi, tường bao quanh khu vực trường, có cổng trường với biển trường ghi rõ tên trường theo quy định tại Điều 29 Nghị định 86/2018/NĐ-CP;
 • Thứ bày, có trong khu vực trường có cây xanh. Toàn bộ các thiết kế xây dựng và trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi của trường phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ.

Điều kiện về chương trình giáo dục

Trường mầm non phải thể hiện được mục tiêu giáo dục, không có nội dung gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng; không truyền bá tôn giáo, xuyên tạc lịch sử; không ảnh hưởng xấu đến văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam trong chương trình giáo dục và phải đảm bảo điều kiện liên thông giữa các cấp học và trình độ đào tạo.

Trường mầm non được tổ chức giảng, thực hiện chương trình giáo dục theo chương trình của nước ngoài, dành cho trẻ em là người nước ngoài.

Điều kiện về đội ngũ giáo viên

Hiệu trưởng trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài phải đáp ứng điều kiện sau:

 • Về độ tuổi không quá 65 tuổi;
 • Về bằng cấp, phải có bằng trung cấp sư phạm mầm non trở lên;
 • Có chứng chỉ hoàn thành chường trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục;
 • Về kinh nghiệm, có ít nhất 05 (năm) năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành giáo dục mầm non và không là công chức, viên chức trong biên chế nhà nước hay đồng thời là Hiệu trưởng của cơ sở giáo dục mầm non khác;

Đối với giáo viên thì phải có ít nhất trình độ cao đẳng sư phạm mầm non hoặc tương đương; Số lượng giáo viên trong 01 nhóm/lớp (Đối với trẻ nhà trẻ: 05 trẻ/giáo viên; đối với trẻ mẫu giáo: 10 – 12 trẻ/giáo viên).

Quy mô lớp học

 Số lượng trẻ trong một nhóm lớp

Đối với nhà trẻ:

 • Trẻ 03-12 tháng tuổi: 15 trẻ/nhóm
 • Trẻ 13 – 24 tháng tuổi: 20 trẻ/nhóm
 • Trẻ 25 – 36 tháng tuổi: 25 trẻ/nhóm

Đối với mẫu giáo:

 • Trẻ 03 – 04 tuổi: 25 trẻ/lớp
 • Trẻ 04 – 05 tuổi: 30 trẻ/lớp
 • Trẻ 05 – 06 tuổi: 35 trẻ/lớp
Số lượng giáo viên trong một nhóm
 • Đối với trẻ nhà trẻ: 05 trẻ/giáo viên
 • Đối với trẻ mẫu giáo: 10-12 trẻ/giáo viên

Điều kiện về văn bằng, chứng chỉ

Cơ sở mầm non có vốn đầu tư nước ngoài có quyền cấp hoặc đề nghị cấp:

 • Văn bằng, chứng chỉ thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam và tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Văn bằng, chứng chỉ thuộc hệ thống văn bằng, chứng chỉ của nước ngoài, tuân thủ quy định của pháp luật nước ngoài và được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam công nhận.

Nhà trường có trách nhiệm đăng ký bằng tốt nghiệp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để được công nhận giá trị pháp lý trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Ngoài ra, các văn bằng chứng chỉ của người nước ngoài (Hiệu trưởng, Giáo viên) phải được công nhận tại Việt Nam.

Bên trên là các điều kiện nhà đầu tư cần đảm bảo để thành lập và hoạt động cơ sở giáo dục mầm non có vốn đầu tư nước ngoài. Khi đã đáp ứng đủ điều kiện đó nhà đầu tư nước ngoài có thể tiến hành thủ tục thành lập trường mầm non tư thục và xin giấy phép hoạt động trường mầm non tư thục.

Một số câu hỏi liên quan

 Cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập và hoạt động?

Giám đốc sở giáo dục và đào tạo cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non.

Đặt tên cho cơ sở giáo dục mầm non có phải đáp ứng điều kiện gì không?

Căn cứ vào Điều 29 Nghị định 86/2018/NĐ-CP về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục thì đối với trường, tên phải bao gồm các yếu tố cấu thành được sắp xếp theo trật tự: “Trường”, “Cấp học hoặc trình độ đào tạo” và tên riêng.

Trình tự thực hiện thành lập công ty kinh doanh cơ sở giáo dục mầm non của nhà đầu tư nước ngoài?

Trình tự thực hiện thành lập cơ sở giáo dục mầm non của nhà đầu tư nước ngoài bao gồm các bước sau:

 • Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Cấp quyết định cho phép thành lập
 • Cấp quyết định cho phép hoạt động giáo dục. Và thông báo trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về điều kiện thành lập và hoạt động cơ sở giáo dục mầm non có vốn đầu tư nước ngoài, thành lập công ty fdi xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp

  Thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO