Điều kiện thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Để thành lập được loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, chủ sở hữu công ty phải đáp ứng các điều kiện do pháp luật quy định cụ thể.

Điều kiện về chủ thể thành lập công ty

Về chủ thể thành lập, tổ chức, cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên, có tài sản thì có quyền thành lập công ty, trừ các trường hợp sau đây thì không được lập công ty:

 • Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
 • Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam, công an nhân dân;
 • Cán bộ trong doanh nghiệp nhà nước;
 • Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;
 • Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;
 • Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Tổ chức, cá nhân thuộc các trường hợp trên thì có quyền đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Điều kiện về tên công ty

Tên tiếng Việt của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải bao gồm hai thành tố:

 • Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH/Công ty trách nhiệm hữu hạn;
 • Tên riêng của doanh nghiệp;

Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

Tên công ty trách nhiệm hữu hạn không được vi phạm các nguyên tắc sau đây:

Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký, cụ thể:

 • Tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được đọc giống tên doanh nghiệp đã đăng ký;
 • Tên viết tắt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp đã đăng ký;
 • Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đã đăng ký;
 • Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một số tự nhiên, một số thứ tự hoặc một chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, chữ F, J, Z, W được viết liền hoặc cách ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đó;
 • Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một ký hiệu “&” hoặc “và”, “.”, “,”, “+”, “-”, “_”;
 • Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi từ “tân” ngay trước hoặc từ “mới” được viết liền hoặc cách ngay sau hoặc trước tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký;
 • Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một cụm từ “miền Bắc”, “miền Nam”, “miền Trung”, “miền Tây”, “miền Đông”;
 • Tên riêng của doanh nghiệp trùng với tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký.

Sử dụng tên của cơ quan, tổ chức đơn vị nhà nước, chính trị, tổ chức nghề nghiệp. Trừ khi được sự chấp thuận của cơ quan đó .

Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Điều kiện về trụ sở công ty

Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Theo quy định của Luật nhà ở, không được phép sử dụng nhà chung cư vào mục đích để kinh doanh, trừ khi chung cư đó có mục đích hỗn hợp, vừa để ở vừa làm văn phòng (officel). Nếu quý khách dự định đặt trụ sở công ty tại chung cư thì chung cư đó phải có chức năng văn phòng, yêu cầu bên cho thuê hoặc chủ đầu tư cung cấp giấy xác nhận chức năng văn phòng hoặc giấy tờ khác chứng minh chức năng văn phòng của trụ sở.

Trụ sở công ty phải liên lạc được để nhận các thông báo của cơ quan thuế, tránh các trường hợp không gửi được thông báo thuế dẫn đến doanh nghiệp bị tình trạng không hoạt động kinh doanh tại trụ sở, cơ quan thuế sẽ khóa mã số thuế.

Điều kiện về ngành nghề kinh doanh

Doanh nghiệp được tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Khi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp chọn ngành nghề kinh doanh trong Quyết định 27/TTg về Hệ thống ngành kinh tế để đăng ký kinh doanh. Nếu ngành nghề đó chưa được quy định rõ thì có thể đăng ký chi tiết ngành nghề dự định kinh doanh.

Đối với nhà đầu tư nước ngoài, thì ngành nghề kinh doanh phải phù hợp với Biểu cam kết WTO, phù hợp với hình thức đầu tư và tỉ lệ sở hữu trong công ty theo từng ngành nghề cụ thể.

Mời quý khách tham khảo bài viết thành lập công ty 100% vốn nước ngoài của Công ty luật Việt An: https://luatvietan.vn/thanh-lap-cong-ty-100-von-nuoc-ngoai.html

Điều kiện về mức vốn điều lệ

Luật doanh nghiệp không quy định mức vốn tối thiểu để thành lập công ty. Công ty tự quyết định mức vốn khi đăng ký thành lập.

Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu công ty cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty. Chủ sở hữu công ty phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản.

Như vậy, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty phải góp đủ số vốn. Nếu không góp đủ thì phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ theo mức hiện góp.

Người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Khi đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, chủ sở hữu công ty có thể kiêm người đại diện theo pháp luật, có thể thuê người khác làm người đại diện theo pháp luật, người này phải có đủ năng lực hành vi dân sự và đủ 18 tuổi trở lên.

Một số câu hỏi liên quan đến điều kiện thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Một cá nhân có thể thành lập nhiều công ty trách nhiệm hữu hạn không?

Hoàn toàn được. Cá nhân có thể thành lập được nhiều công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, vì chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. Theo nguyên tắc thì chủ nợ không thể yêu cầu chủ sở hữu công ty thanh toán khoản nợ công ty ngoài tài sản đã đưa vào công ty. Nếu chủ sở hữu đã đưa vào công ty đủ mức vốn điều lệ đã đăng ký thì chủ sở hữu không phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty bằng những tài sản khác.

Như vậy công ty có tư cách pháp nhân và chịu trách nhiệm độc lập với tư cách pháp nhân đó. Vì vậy, một cá nhân có thể thành lập được nhiều công ty trách nhiệm hữu hạn, miễn là cá nhân đó thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế, nghĩa vụ về góp vốn điều lệ.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được phát hành cổ phần không?

Công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phần để huy động vốn, tuy nhiên được phát hành trái phiếu để huy động vốn. Việc phát hành cổ phần chỉ diễn ra đối với công ty cổ phần.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có được chuyển đổi thành các loại hình công ty khác không?

Công ty phải chuyển đổi thành các loại hình tương ứng như công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên hoặc công ty cổ phần nếu như công ty tăng vốn điều lệ, huy động thêm vốn góp của người khác dẫn tới số lượng thành viên tăng lên.

Dịch vụ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của Công ty luật Việt An

 • Tư vấn lựa chọn loại hình công ty, địa chỉ trụ sở, vốn, ngành nghề kinh doanh, mở tài khoản chuyển vốn, thời hạn góp vốn;
 • Tư vấn điều kiện, hướng dẫn chuẩn bị tài liệu cần thiết để thành lập công ty;
 • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ thành lập công ty;
 • Đại diện khách hàng làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thành lập doanh nghiệp (Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh, làm dấu pháp nhân, thủ tục sau thành lập công ty, dịch vụ tư vấn pháp luật thuế – kế toán;
 • Kê khai thuế sau thành lập, mua hóa đơn, mua chữ ký số;
 • Khắc dấu cho công ty tại đơn vị khắc dấu…..;

Công ty luật Việt An làm việc dựa trên sự hài lòng của khách hàng và uy tín của công ty. Khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng liên quan đến thành lập chi nhánh công ty cổ phần

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thành lập công ty TNHH 1 thành viên mới nhất 2024

  Thành lập công ty TNHH 1 thành viên mới nhất 2024

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO