Đơn khởi kiện trọng tài

Thế giới đang bước vào thời kỳ hội nhập, kéo theo đó các tranh chấp phát sinh trong thương mại quốc tế cũng từ đó mà ngày càng nhiều. Theo đó, để giải quyết những tranh chấp trong hợp đồng thương mại quốc tế, khi phát sinh tranh chấp các bên có liên quan thường sẽ yêu cầu các bên trung tâm trọng tài giải quyết tranh chấp cho mình bằng cách nộp đơn khởi kiện đòi quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Từ những đơn khởi kiện và giấy tờ liên quan đó thì cơ quan trọng tài sẽ giải quyết tranh chấp giữa các bên. Vậy đơn khởi kiện trọng là gì? Để giải đáp thắc mắc của quý khách hàng, công ty Luật Việt An đưa ra bài viết đơn khởi kiện trọng tài.

Cơ sở pháp lý

 • Luật Trọng tài thương mại 2010.

Khởi kiện trọng tài thương mại là gì?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Trọng tài thương mại 2010, trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thỏa thuận và được tiến hành theo quy định của pháp luật về Trọng tài hiện hành. Theo đó, điều kiện giải quyết tranh chấp bằng trọng tài phải đáp ứng được những điều kiện sau:

 • Tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài nếu các bên có thoả thuận trọng tài. Thỏa thuận này có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp.
 • Trường hợp một bên tham gia thoả thuận trọng tài là cá nhân chết hoặc mất năng lực hành vi, thỏa thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với người thừa kế hoặc người đại diện theo pháp luật của người đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.
 • Trong trường hợp một bên tham gia thỏa thuận trọng tài là tổ chức phải chấm dứt hoạt động, bị phá sản, giải thể hay chuyển đổi hình thức tổ chức…  Thì thỏa thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với tổ chức tiếp nhận quyền và nghĩa vụ của tổ chức đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

Hồ sơ khởi kiện trọng tài

Để có thể khởi kiện ra trọng tài, bạn cần chuẩn bị các tài liệu như sau:

 • Thỏa thuận trọng tài.
 • Các tài liệu có liên quan đến bộ việc.
 • Giấy tờ pháp nhân hay cá nhân chứng minh quyền khởi kiện của người yêu cầu.
 • Đơn khởi kiện.
 • Số lượng: 01 bộ hồ sơ.

Đơn khởi kiện sẽ bao gồm những nội dung như sau:

 • Ngày, tháng và năm làm đơn khởi kiện.
 • Tên, địa chỉ của các bên có liên quan
 • Tên, địa chỉ của người làm chứng (nếu có).
 • Phải tóm tắt được nội dung vụ tranh chấp.
 • Cơ sở và chứng cứ khởi kiện (nếu có).
 • Các yêu cầu cụ thể của nguyên đơn và giá trị vụ tranh chấp.
 • Tên, địa chỉ người được nguyên đơn chọn làm trọng tài viên hoặc đề nghị chỉ định Trọng tài viên.

Mẫu đơn khởi kiện trọng tài

Hình thức và nội dung của Đơn khởi kiện trọng tài thương mại phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành. Người khởi kiện có thể tự soạn Đơn khởi kiện trọng tài nhưng phải đáp ứng đầy đủ về hình thức và nội dung theo luật và các văn bản pháp luật có liên quan.

Quý khách có thể tham khảo đơn khởi kiện do Trung tâm trọng tài VIAC ban hành theo mẫu dưới đây:

downlaw

Thủ tục khởi kiện tại trung tâm trọng tài

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ khởi kiện tại trung tâm trọng tài thì quý khách sẽ cần phải thực hiện theo những bước sau:

 • Người có yêu cầu nộp đơn và hồ sơ khởi kiện tại trung tâm trọng tài
 • Trung tâm trọng tài nhận đơn khởi kiện của nguyên đơn. Yêu cầu sửa chữa, bổ sung nếu hồ sơ chưa hợp lệ, đầy đủ. Nếu trong trường hợp hồ sơ hợp lệ và đúng quy định của pháp luật thì sẽ tiếp nhận nếu hồ sơ
 • Thụ lý hồ sơ khởi kiện
 • Trung tâm trọng tài gửi cho Bị đơn bản sao đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo.
 • Báo lịch giải quyết vụ việc cho Nguyên đơn, bị đơn và những người liên quan.

Lưu ý trong quá trình soạn thảo đơn khởi kiện

Khi soạn thảo đơn thì quý khách cần lưu ý các vấn đề như sau:

 • Phải tóm tắt nội dung vụ việc một cách vắn tắt, khách quan và trình bày đầy đủ các căn cứ chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm hại để Hội đồng trọng tài nắm được nội dung tranh chấp giữa các bên để từ đó xác định các căn cứ để xem xét và giải quyết vụ việc.
 • Trình bày chi tiết, chính xác các số liệu, các khoản nợ và các khoản bồi thường có trong hợp đồng (đơn vị tiền tệ như Đồng Việt Nam, Đô la Mỹ… phải trình bày chuẩn xác), đặc biệt phải lưu ý đến tổng giá trị vụ tranh chấp vì đây là cơ sở quan trọng để xác định mức phí trọng tài.
 • Trình bày đầy đủ và chính xác thông tin của Trọng tài viên mà người khởi kiện đã chỉ định.
 • Người khởi kiện phải gửi Thỏa thuận trọng tài, các tài liệu chứng cứ kèm theo, các giấy tờ có liên quan khác với Đơn khởi kiện để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện của mình là có căn cứ và hợp pháp.
 • Sau khi chuẩn bị và gửi đơn khởi kiện thì nếu các bên không có thỏa thuận khác hoặc quy tắc tố tụng của trung tâm trọng tài không có quy định khác thì trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện cùng với các tài liệu kèm theo và chứng từ nộp tạm ứng phí trọng tài, Trung tâm trọng tài sẽ gửi cho bị đơn bản sao đơn khởi kiện của nguyên đơn và thỏa thuận trọng tài hay bản chính hoặc bản sao các tài liệu có liên quan.

Một số câu hỏi về đơn khởi kiện trọng tài

Có những hình thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài nào?

Vì nhu cầu giải quyết tranh chấp ngày càng tăng, pháp luật hiện hành đã quy định các bên trong tranh chấp có thể lựa chọn hình thức giải quyết tranh chấp như sai:

 • Giải quyết tranh chấp tại một trung tâm trọng tài và theo quy tắc tố tụng của trung tâm trọng tài đó (được gọi là trọng tài quy chế).
 • Hoặc các bên có thể tự chỉ định các Trọng tài viên và thỏa thuận quy tắc tố tụng theo luật định (được gọi là trọng tài vụ việc).

Tùy từng hình thức giải quyết tranh chấp các bên lựa chọn mà việc phương thức nộp đơn khởi kiện cũng sẽ khác nhau.

Có những phương thức nộp đơn khởi kiện trọng tài nào?

Sau khi đã chuẩn bị hồ sơ khởi kiện thì người khởi kiện có thể gửi hồ sơ khởi kiện như sau:

 • Trong trường hợp giải quyết tranh chấp bằng hình thức trọng tài vụ việc thì người khởi kiện phải gửi hồ sơ khởi kiện cho người bị kiện. Tiếp sau đó, người bị kiện sẽ gửi bản tự bảo vệ cho người khởi kiện và chỉ định Trọng tài viên. Khi đó Hội đồng trọng tài được thành lập sẽ xem xét hồ sơ khởi kiện và bản tự bảo vệ của các bên.
 • Đối với trường hợp giải quyết tranh chấp bằng trọng tài quy chế thì người khởi kiện có thể nộp Hồ sơ khởi kiện đến Trung tâm trọng tài bằng 02 phương thức sau: Nộp trực tiếp tại trung tâm trọng tài hoặc gửi đến trung tâm trọng tài theo đường dịch vụ bưu chính.

Thời hiệu khởi kiện là bao lâu?

Theo quy định tại Điều 33 Luật Trọng tài thương mại, thời hiệu khởi kiện theo thủ tục trọng tài thương mại là 02 năm kể từ thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm trừ trường hợp luật chuyên ngành cóquy định khác. Vì vậy, các bên trong hợp đồng cần phải lưu ý về thời hiệu khởi kiện để không bị mất quyền khởi kiện do hết thời hiệu.

Thời hạn khởi kiện giải quyết tranh chấp là bao lâu?

Thời hạn giải quyết tranh chấp bằng trọng tài sẽ trong vòng 07 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ thì bên trọng tài sẽ thông báo thụ lý của trung tâm trọng tài cho các bên có liên quan. Đối với trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì bên trọng tài sẽ thông báo từ chối đơn khởi kiện và nêu rõ lý do từ chối.

Bên thua kiện có phải trả phí trọng tài không?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 34 Luật Trọng tài thương mại 2010 thì bên thua kiện sẽ phải chịu phí trọng tài, trừ trường hợp các bên có quy định hoặc có các thỏa thuận khác.

Quý khách hàng có nhu cầu soạn thảo đơn khởi kiện trọng tài, tư vấn giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được chúng tôi hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

  Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO