Đơn và bằng đăng ký nhãn hiệu tập thể của thành phố Hà Nội

Tính đến tháng 4 năm 2023 số lượng đơn và bằng đăng ký nhãn hiệu tâp thể của thành phố Hà Nội là cao nhất cả nước. Hiện Hà Nội có tổng khoảng 210 nhãn hiệu tập thể đã được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Thông tin đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể của thành phố Hà Nội

Số đơn Ngày nộp Số bằng Ngày cấp Tên nhãn
4-2002-04546 31/07/2002 50360 04/11/2003 VASA COMPUTER
4-2004-04763 20/05/2004 69981 10/02/2006 TNĐ , hình
4-2004-09235 08/09/2004 70240 16/02/2006 G 6 COMPUTER , hình
4-2004-14100 17/12/2004 77867 21/12/2006 M2T BK
4-2005-02254 04/03/2005 HV
4-2005-02255 04/03/2005 80282 22/03/2007 HVGROUP
4-2005-03687 06/04/2005 80231 20/03/2007 HVTRADING
4-2005-03688 06/04/2005 80165 19/03/2007 HVCHEMICAL
4-2005-03689 06/04/2005 80166 19/03/2007 HVWELDING
4-2005-03690 06/04/2005 80167 19/03/2007 HVFEED
4-2005-03691 06/04/2005 79039 30/01/2007 THIEN HA FEED
4-2005-03692 06/04/2005 80168 19/03/2007 HVINVEST
4-2005-12716 29/09/2005 86925 23/08/2007 TNĐ THE INTERIOR COAL COMPANY, hình
4-2006-02399 22/02/2006 98142 24/03/2008 LEFASO Vietnam, hình
4-2006-03262 09/03/2006 91758 15/11/2007 Cây quả đặc sản bưởi Diễn, hình
4-2006-03263 09/03/2006 107869 22/08/2008 Cây quả đặc sản Cam Canh, hình
4-2006-05986 18/04/2006 95174 24/01/2008 Hoa Đào Nhật Tân, hình
4-2006-05987 18/04/2006 95175 24/01/2008 HOA Đào Nhật TÂN
4-2006-10697 10/07/2006 86944 23/08/2007 vietnam model Award, giải thưởng người mẫu Việt Nam, hình
4-2006-22049 18/12/2006 HAFICO GROUP W VV, hình
4-2007-13882 23/07/2007 136699 09/11/2009 Mỹ Đình WATER, hình
4-2007-19864 04/10/2007 124749 13/05/2009 Vinacontrol, hình
4-2007-19865 04/10/2007 VNC
4-2008-00078 03/01/2008 127097 12/06/2009 Làng Nghề Tranh Khúc, hình
4-2008-06305 27/03/2008 118420 22/01/2009 H C VINACHEM, hình
4-2008-12090 09/06/2008 136155 30/10/2009 T A 11, hình
4-2008-14949 14/07/2008 156400 30/12/2010 Bánh Tẻ Phú Nhi, hình
4-2008-15712 23/07/2008 169154 05/08/2011 Khảm Trai Chuyên Mỹ, hình
4-2008-25756 04/12/2008 152247 27/09/2010 Thủy Sản An Toàn Đông Mỹ HTX Nông Nghiệp Dịch Vụ Tổng Hợp Đông Mỹ – Thanh Trì – Hà Nội, hình
4-2009-23692 03/11/2009 Vetonic
4-2010-02632 05/02/2010 153940 04/11/2010 PĐ Bún Phú Đô, hình
4-2010-18905 09/09/2010 196063 22/11/2012 Kiêu Kỵ Dát Vàng – Bạc Quỳ Q V, hình
4-2010-18906 09/09/2010 Hạ Thái Lacquer Làng Nghề Sơn Mài Truyền Thống, hình
4-2010-20626 30/09/2010 175095 08/11/2011 VINACOMIN VIET BAC, hình
4-2010-20627 30/09/2010 173871 19/10/2011 VINACOMIN CEMENT, hình
4-2010-24362 19/11/2010 Trung Tâm Thương Mại Hà Nội HANOI SHOPPING CENTRE, hình
4-2010-24363 19/11/2010 HANOI OUTLET SHOPPING CENTER, hình
4-2011-09562 19/05/2011 187045 26/06/2012 T Thêu Thường Tín, hình
4-2011-12699 24/06/2011 192260 27/09/2012 Bưởi tôm vàng Đan Phượng, hình
4-2011-13111 29/06/2011 187920 17/07/2012 Chè Sen Quảng An
4-2011-19899 23/09/2011 197908 26/12/2012 VINACOMIN VVMI, hình
4-2011-21197 10/10/2011 187921 17/07/2012 Chè Sen Quảng An Tinh Hoa Chè Việt, hình
4-2011-21656 14/10/2011 188986 08/08/2012 Nón Chuông, hình
4-2011-25111 24/11/2011 100 Năm Làng Nghề Giày Da Phú Yên Thương Hiệu Bảo Hộ Độc Quyền, hình
4-2011-28056 29/12/2011 195460 12/11/2012 Rau Hữu Cơ Sóc Sơn, hình
4-2012-04465 14/03/2012 217795 06/01/2014 Bưởi Sạch Sóc Sơn, hình
4-2012-12459 11/06/2012 203201 04/04/2013 Nhãn muộn Hoài Đức Hà Nội, hình
4-2012-16941 02/08/2012 208442 08/07/2013 Bồ Nâu Gạo, hình
4-2012-23144 16/10/2012 214380 17/10/2013 T A Binh Đoàn 11, hình
4-2012-29431 27/12/2012 Nhãn Chín Muộn Đại Thành, hình
4-2012-29432 27/12/2012 218169 10/01/2014 Thuốc Nam – Thuốc Bắc Ninh Hiệp, hình
4-2013-00365 07/01/2013 217258 26/12/2013 KIM LAN Gốm Sứ – CERAMIC, hình
4-2013-02032 28/01/2013 215020 14/11/2013 Quất Cảnh Tứ Liên HTX Nông Nghiệp DVTH Liên Châu, hình
4-2013-03746 28/02/2013 210660 21/08/2013 Nhãn Chín Muộn Đại Thành Quốc Oai, hình
4-2013-03947 05/03/2013 215799 27/11/2013 Đồng Thái, hình
4-2013-03948 05/03/2013 217260 26/12/2013 Dân Hoà, hình
4-2013-04753 15/03/2013 217259 26/12/2013 PN 1712 Mây tre đan Phú Nghĩa, hình
4-2013-06443 08/04/2013 226477 18/06/2014 Vạn Phúc – Thanh Trì Lang nghe May tre dan, hình
4-2013-15292 15/07/2013 228136 16/07/2014 ĐT Trống Đọi Tam Duy Tiên – Hà Nam, hình
4-2013-15333 15/07/2013 226239 13/06/2014 KIM AN Cam đường, hình
4-2013-17235 02/08/2013 226240 13/06/2014 Bưởi Quế Dương Hội Sản Xuất & Kinh Doanh, hình
4-2013-30046 18/12/2013 248375 22/07/2015 Dược Liệu Ninh Hiệp +, hình
4-2013-30079 19/12/2013 251580 22/09/2015 Sơn Đồng, hình
4-2014-05445 19/03/2014 244778 12/05/2015 Tre Trúc Thu Thủy, hình
4-2014-05599 20/03/2014 240240 10/02/2015 Bánh Cuốn Thanh Trì, hình
4-2014-10400 13/05/2014 254480 17/11/2015 Sơn Mài Hạ Thái – Duyên Thái LACQUER, hình
4-2014-14074 20/06/2014 249080 18/08/2015 Bánh Chè Lam Thạch Xá Sản phẩm cổ truyền, hình
4-2014-17447 29/07/2014 248177 16/07/2015 Mộc Chàng Sơn, hình
4-2014-24330 10/10/2014 253078 16/10/2015 Miến Dong – Bánh Đa Hữu Hòa – Thanh Trì, hình
4-2014-26935 05/11/2014 253893 05/11/2015 Bưởi Phúc Thọ, hình
4-2014-27207 07/11/2014 253894 05/11/2015 Bưởi Chương Mỹ, hình
4-2014-28016 14/11/2014 253899 05/11/2015 Phật Thủ Đắc Sở Hội Sản Xuất Và Kinh Doanh Phật Thủ Xã Đắc Sở, hình
4-2014-28603 20/11/2014 252459 06/10/2015 Gạo Thơm Bối Khê Tam Hưng Đặc Sản Vùng Quê Hương Thơm Vị Đượm, hình
4-2014-31279 16/12/2014 254940 24/11/2015 Gạo nếp cái hoa vàng Sóc Sơn – Hà Nội, hình
4-2015-00368 07/01/2015 258046 18/02/2016 Đồng Phú, hình
4-2015-19821 27/07/2015 260959 12/04/2016 Minh Hồng, hình
4-2015-19822 27/07/2015 260953 12/04/2016 Phú Yên -1926- Thành Phố Hà Nội, hình
4-2015-19823 27/07/2015 260954 12/04/2016 Trạch Xá, hình
4-2015-19824 27/07/2015 260955 12/04/2016 Lệ Mật Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội, hình
4-2015-29220 21/10/2015 262359 16/05/2016 Rau Cần An Toàn Khai Thái, hình
4-2015-30592 03/11/2015 270423 21/10/2016 Chuối Vân Nam – Phúc Thọ Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Vân Nam, hình
4-2015-30708 03/11/2015 270424 21/10/2016 Chuối Cổ Bi, hình
4-2016-12074 29/04/2016 283986 03/07/2017 Cốm Làng Vòng, hình
4-2016-16800 08/06/2016 281140 09/05/2017 LP Chè Long Phú Quốc Oai Hợp Tác Xã Long Phú – Xã Hoà Thạch – Huyện Quốc Oai – TP Hà Nội, hình
4-2016-17042 10/06/2016 280219 21/04/2017 Đông Anh, hình
4-2016-17043 10/06/2016 291246 17/11/2017 Gỗ Mỹ Nghệ Vân Hà – Đông Anh, hình
4-2016-25353 18/08/2016 277203 08/03/2017 Trứng Vịt Liên Châu, hình
4-2016-25354 18/08/2016 277204 08/03/2017 Vịt Vân Đình, hình
4-2016-25357 18/08/2016 277205 08/03/2017 Gà Đồi Sóc Sơn, hình
4-2016-25358 18/08/2016 277206 08/03/2017 Gà Mía Sơn Tây, hình
4-2016-25359 18/08/2016 277207 08/03/2017 Gà Đồi Ba Vì, hình
4-2016-25841 22/08/2016 315589 12/03/2019 Tiền Lệ Rau An Toàn Tiền Yên – Hoài Đức – Hà Nội, hình
4-2016-36460 16/11/2016 Miến Làng So Quốc Oai – Hà Nội, hình
4-2016-37545 25/11/2016 Sữa Tươi Phù Đổng, hình
4-2017-12737 09/05/2017 298749 23/04/2018 PGS Certificate Hữu Cơ ORGANIC, hình
4-2017-15099 26/05/2017 295679 22/02/2018 Tương Nếp Tam Hiệp, hình
4-2017-15100 26/05/2017 295680 22/02/2018 Cà dầm tương Tam Hiệp, hình
4-2017-18662 22/06/2017 299646 17/05/2018 PGS CERTIFICATE Hữu Cơ ORGANIC, hình
4-2017-28242 06/09/2017 303102 10/07/2018 Rau Sắng Chùa Hương, hình
4-2017-38906 23/11/2017 303107 10/07/2018 Hoa Mê Linh – Hà Nội Me Linh Flowers, hình
4-2017-38935 23/11/2017 303685 24/07/2018 TRAT CAU Bảo Vệ Giấc Mơ Yêu Thương, hình
4-2017-38936 23/11/2017 303686 24/07/2018 Ba Lăng, hình
4-2017-39048 24/11/2017 304963 22/08/2018 Chè Kho Đại Đồng Thạch Thất – Hà Nội, hình
4-2017-40964 08/12/2017 306981 23/10/2018 Thường Tín, hình
4-2018-11629 16/04/2018 Phù Đổng
4-2018-11646 16/04/2018 Phù Đổng, hình
4-2018-13765 04/05/2018 383181 30/03/2021 Bún Mạch Tràng, hình
4-2018-13766 04/05/2018 329326 09/09/2019 Quất Tàm Xá, hình
4-2018-14574 10/05/2018 314300 18/02/2019 Xôi Phú Thượng, hình
4-2018-20153 19/06/2018 311761 24/12/2018 Nếp Cái Hoa Vàng Dương Xá – Gia Lâm, hình
4-2018-20154 19/06/2018 311762 24/12/2018 Chuối – BANANA Kim Sơn – Gia Lâm, hình
4-2018-20155 19/06/2018 311763 24/12/2018 Cải Xanh – Yên Viên – Gia Lâm, hình
4-2018-20156 19/06/2018 311764 24/12/2018 Bưởi Đa Tốn – Gia Lâm, hình
4-2018-20606 22/06/2018 311765 24/12/2018 PX Cơ Kim Khí Phùng Xá, hình
4-2018-23630 17/07/2018 322590 18/06/2019 Bạch Hạ  Bưởi Thồ Phú Xuyên – Hà Nội, hình
4-2018-26169 06/08/2018 311960 24/12/2018 Gạo Chất Lượng Khu Cháy, hình
4-2018-30226 05/09/2018 331765 01/10/2019 R Rau bản địa Thạch Thất, hình
4-2019-01885 15/01/2019 Vietsun, hình
4-2019-06524 06/03/2019 338741 04/12/2019 Mật Ong Kim Sơn – Sơn Tây Mật Ong Đến Từ Thiên Nhiên, hình
4-2019-25040 08/07/2019 338745 04/12/2019 Lệ Mật Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội, hình
4-2019-34805 09/09/2019 353622 15/06/2020 Rượu Làng Ngâu, hình
4-2019-44810 07/11/2019 375496 07/01/2021 SNOW SHAN VIETNAM MOUNTAIN TEA, hình
4-2019-46098 15/11/2019 349121 28/04/2020 Cốm Làng Vòng, hình
4-2019-49549 05/12/2019 376506 19/01/2021 Bưởi Tam Vân – Vân Hà Phúc Thọ – Hà Nội, hình
4-2019-53523 31/12/2019 381825 17/03/2021 Cà Trung Hưng, hình
4-2020-29644 28/07/2020 Gạo JAPONICA Mỹ Thành, Mỹ Đức, Hà Nội, hình
4-2020-29645 28/07/2020 397181 07/09/2021 Nam Phương Tiến Chương Mỹ Hà Nội Gạo hữu cơ Japonica, hình
4-2020-41442 08/10/2020 BAĐA
4-2020-43989 23/10/2020 402451 09/11/2021 Thịt Lợn An Toàn Trung Châu – Đan Phượng, hình
4-2020-47225 12/11/2020 Giò chả ước lễ, hình
4-2020-49340 25/11/2020 405042 30/11/2021 Liên Hà Đông Anh, hình
4-2020-49341 25/11/2020 405587 06/12/2021 Tương Việt Hùng Hương vị Truyền Thống, hình
4-2020-49664 26/11/2020 410648 08/02/2022 Ngô Sài Mộc Dân Dụng Và Chế Biến Lâm Sản, hình
4-2020-49665 26/11/2020 430627 18/07/2022 Cót Nan Văn Quang, hình
4-2020-50263 01/12/2020 406782 17/12/2021 Xôi Phú Thượng, hình
4-2020-52319 14/12/2020 424162 31/05/2022 Lược Sừng Thụy ứng, hình
4-2020-52331 14/12/2020 430323 14/07/2022 Chè Phú Yên Yên Bài – Ba Vì, hình
4-2020-52332 14/12/2020 432846 04/08/2022 Bún Làng Bặt, hình
4-2020-52333 14/12/2020 423026 23/05/2022 Rèn Vũ Ngoại Làng nghề truyền thống, hình
4-2020-52334 14/12/2020 427162 22/06/2022 Đậu Chài Võng La Làng nghề truyền thống, hình
4-2020-52335 14/12/2020 424161 31/05/2022 LP Làng nghề La Phù Bánh kẹo – Dệt kim, hình
4-2020-52336 14/12/2020 MAP Làng nghề truyền thống Mộc áng Phao, hình
4-2020-52479 14/12/2020 430324 14/07/2022 ĐQ Điêu Khắc – Mộc Định Quán, hình
4-2020-52480 14/12/2020 PC Mộc Phụ Chính, hình
4-2020-52481 14/12/2020 408022 31/12/2021 Cự Đà Miến – Tương, hình
4-2020-52482 14/12/2020 411840 17/02/2022 Nón Lá Vĩnh Thịnh Đại áng Huyện Thanh Trì, hình
4-2020-52483 14/12/2020 408021 31/12/2021 Bánh Cuốn Thanh Lương, hình
4-2020-52943 17/12/2020 430325 14/07/2022 Thêu Cổ Chất, hình
4-2020-52944 17/12/2020 414885 18/03/2022 Hoa Đào Nhật Tân, hình
4-2020-52945 17/12/2020 Quất Cảnh Tứ Liên, hình
4-2020-53016 17/12/2020 Minh Khai Làng nghề chế biến truyền thống, hình
4-2020-53183 18/12/2020 Thuốc Nam Dân Tộc Dao Yên Sơn – Ba Vì, hình
4-2020-55328 31/12/2020 405048 30/11/2021 Bưởi chua đầu tôm Sài Sơn Quốc Oai, hình
4-2021-03080 22/01/2021 400745 27/10/2021 Cải Củ Lệ Chi Gia Lâm, hình
4-2021-03081 22/01/2021 400748 27/10/2021 Bưởi Phú Thị Gia Lâm, hình
4-2021-03082 22/01/2021 PĐ Hoa Giấy Phù Đổng Gia Lâm – Hà Nội, hình
4-2021-03083 22/01/2021 400747 27/10/2021 Cam Kiêu Kỵ Gia Lâm, hình
4-2021-03084 22/01/2021 400746 27/10/2021 Bưởi Trung Mầu Gia Lâm – Hà Nội, hình
4-2021-03085 22/01/2021 400744 27/10/2021 ổi Đông Dư Gia Lâm, hình
4-2021-08757 12/03/2021 405466 06/12/2021 Đông Cao Bưởi Đỏ, hình
4-2021-08758 12/03/2021 405464 06/12/2021 ĐC ĐÔNG CAO Rau An Toàn, hình
4-2021-08759 12/03/2021 405465 06/12/2021 S Dược liệu Sóc Sơn, hình
4-2021-10425 23/03/2021 405766 08/12/2021 Rau Giá  Trung Châu, hình
4-2021-10521 24/03/2021 406021 10/12/2021 Khoai Tây Hương Ngải Thạch Thất – Hà Nội, hình
4-2021-11733 31/03/2021 407643 29/12/2021 Rau An Toàn Ba Vì, hình
4-2021-11994 01/04/2021 406461 15/12/2021 Thanh Long Ruột Đỏ Ba Vì, hình
4-2021-13807 13/04/2021 405590 06/12/2021 Đan Phượng, hình
4-2021-13808 13/04/2021 405941 09/12/2021 Phương Đình, hình
4-2021-13872 13/04/2021 405586 06/12/2021 Rau an toàn Xuân Phú Xuân Đình – Phúc Thọ – Hà Nội, hình
4-2021-14568 16/04/2021 405765 08/12/2021 Bưởi Nam Phương Tiến, hình
4-2021-14569 16/04/2021 404782 26/11/2021 Rau An Toàn Chúc Sơn Rau quả sạch Chúc Sơn, hình
4-2021-14570 16/04/2021 405462 06/12/2021 HB YN Rau An Toàn Yên Nghĩa
4-2021-16594 29/04/2021 414042 14/03/2022 Hiệp Hội Nước Mắm Truyền Thống Việt Nam VIETNAM ASSOCIATION OF TRADITIONAL FISHSAUCE, hình
4-2021-17100 04/05/2021 405764 08/12/2021 Gạo Đỗ Động, hình
4-2021-18209 11/05/2021 405943 09/12/2021 Đan Phượng, hình
4-2021-18310 11/05/2021 Ước Lễ Làng Nghề ẩm Thực Giò Chả, hình
4-2021-19447 17/05/2021 406281 14/12/2021 Ba Vì Dược Liệu & Thuốc Nam, hình
4-2021-19814 19/05/2021 405383 03/12/2021 Trứng vịt Đông Lỗ, hình
4-2021-21241 26/05/2021 406282 14/12/2021 Mật Ong Tản Viên Ba Vì, hình
4-2021-28521 09/07/2021 442632 24/10/2022 HTXNN Xã Bình Minh Anh Hùng Lao Động Gạo Chất lượng Cao Bình Minh – Thanh Oai, hình
4-2021-41833 29/10/2021 436581 30/08/2022 TM BANANA – Chuối ĐC: Xã Thuần Mỹ, Ba Vì, Hà Nội, hình
4-2021-47837 03/12/2021 Cót Nan Thế Trụ Làng Nghề, hình
4-2021-47838 03/12/2021 Làng nghề truyền thống Hoa, Cây Cảnh Nội Thôn, hình
4-2021-47839 03/12/2021 442636 24/10/2022 Đồng Lư Làng Nghề Mây Giang Song Đan – Tăm Hương, hình
4-2021-47840 03/12/2021 442637 24/10/2022 Vạn Điểm Làng Nghề Mộc Cao Cấp, hình
4-2021-50833 21/12/2021 Vũ Lăng Làng nghề sơn tạc tượng, hình
4-2021-50834 21/12/2021 Kỳ Thủy Làng nghề bún, hình
4-2021-50836 21/12/2021 Mộc Chanh Thôn Làng nghề mộc dân dụng, hình
4-2021-51270 23/12/2021 P Y Mộc Phù Yên, hình
4-2021-51271 23/12/2021 Mộc PC Phúc Cầu, hình
4-2021-51272 23/12/2021 Làng Nghề Truyền Thống Sản Xuất Hương Văn Trai Thượng, hình
4-2021-51471 24/12/2021 Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Vân Nam Chuối Vân Nam – Phúc Thọ, hình
4-2021-51494 24/12/2021 A SAKI, hình
4-2022-07743 10/03/2022 Mộc áng Phao Làng Nghề Truyền Thống, hình
4-2022-39832 23/09/2022 Đậu Phụ Hồng Hà, hình
4-2022-39833 23/09/2022 Làng Nghề Tranh Khúc, hình
4-2022-48536 16/11/2022 Làng Nghề Tranh Khúc,hình
4-2022-50202 25/11/2022 Đậu Phụ Làng Trúng Đích TĐ Xã Hạ Mỗ, hình
4-2022-50769 29/11/2022 PM Làng Nghề Nón Mũ Lá Thôn Phú Mỹ, hình
4-2022-50770 29/11/2022 Làng Nghề Tre Nan Thôn Văn Khê, hình
4-2022-51335 02/12/2022 LÀNG NGHỀ MÂY TRE GIANG THÔN YÊN KIỆN YEN KIEN BAMBOO AND RATTAN WEAVING CRAFT VILLAGE
4-2022-52071 07/12/2022 LINH CHIẾU LÀNG NGHỀ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THỰC PHẨM, hình
4-2022-52999 13/12/2022 DƯƠNG LIỄU LÀNG NGHỀ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN, hình
4-2022-54877 23/12/2022 Làng Nghề Trồng Hoa Mai Trắng Thôn An Hoà, hình
4-2022-55291 27/12/2022 Nội Am BÁNH KẸO LIÊN NINH, THANH TRÌ, hình
4-2023-00328 05/01/2023 GIÒ CHẢ HOÀNG TRUNG, hình
4-2023-00329 05/01/2023 Nón lá Cao Xá, hình
4-2023-00330 05/01/2023 AĐ MỘC MỸ NGHỆ AN ĐỊNH, hình
4-2023-00331 05/01/2023 D ĐIÊU KHẮC DƯ DỤ, hình
4-2023-05502 23/02/2023 HOA ĐÀO PHÙ TRÌ, hình
Số đơn Ngày nộp Số bằng Ngày cấp Tên nhãn
4-2004-10733 11/10/2004 BA GIAO KHOE
4-2005-07765 27/06/2005 80243 22/03/2007 Tân Châu Cát Vàng , hình
4-2005-15719 22/11/2005 93984 03/01/2008 Đặc sản mắm Châu Đốc CĐ, hình
4-2006-00377 09/01/2006 223001 17/04/2014 TÂN CHÂU UZU chiếu UZU TÂN CHÂU, hình
4-2006-02526 24/02/2006 96729 28/02/2008 Hiệp Lợi
4-2006-03319 10/03/2006 130883 03/08/2009 Rèn Phú Mỹ – Phú Tân, hình
4-2006-03540 14/03/2006 96325 22/02/2008 Bình Đức, hình
4-2006-03784 17/03/2006 99363 10/04/2008 CP gạo thơm Châu Phú, hình
4-2006-05274 07/04/2006 125941 28/05/2009 Nếp Phú Tân, hình
4-2006-05846 17/04/2006 108682 05/09/2008 Châu Giang, hình
4-2006-10200 30/06/2006 111976 23/10/2008 MK Bánh tráng Mỹ Khánh, hình
4-2006-10450 05/07/2006 85361 03/08/2007 CG HTX Thổ Cẩm Chăm – AG, hình
4-2006-13726 21/08/2006 99176 08/04/2008 Chợ Mới Đặc sản khô cá lóc, hình
4-2006-16494 02/10/2006 92363 03/12/2007 Lưỡi Câu Mỹ Hòa, hình
4-2006-17907 24/10/2006 Khô cá Sặc Bổi Khánh An, hình
4-2006-20645 27/11/2006 118202 20/01/2009 AN GIANG lúa giống Phú An Tân Lập Đào Hửu Cảnh Bình Phú Vĩnh An Tà Đảnh, hình
4-2006-21317 06/12/2006 150848 09/08/2010 Tranh kiếng Chợ Mới, hình
4-2007-00929 12/01/2007 118203 20/01/2009 L Đ A Mộc Chợ Thủ Long Điền A Chợ Mới An Giang, hình
4-2007-03706 05/03/2007 126171 02/06/2009 Mộc Mỹ Luông, hình
4-2007-03707 05/03/2007 129421 14/07/2009 L G Đan Đát Long Giang, hình
4-2007-03708 05/03/2007 129028 08/07/2009 MH Dây Keo Mỹ Hội Đông, hình
4-2007-04692 21/03/2007 117583 08/01/2009 Bánh Phồng Phú Mỹ bp, hình
4-2007-07450 27/04/2007 Lụa TC Lụa Tân Châu, hình
4-2007-24958 06/12/2007 180335 01/03/2012 Xuồng Ghe Mỹ Hiệp, hình
4-2007-25167 07/12/2007 132785 04/09/2009 Bắp Giống Cái Tàu, hình
4-2007-25168 07/12/2007 131728 17/08/2009 BPX Dưa Xoài, hình
4-2007-26220 21/12/2007 140221 07/01/2010 Rau Dưa Kiến An, hình
4-2008-02334 30/01/2008 Xoài Thơm Vĩnh Hoà Tân Châu – An Giang, hình
4-2008-02394 31/01/2008 126501 05/06/2009 Trường Tiền Nón Lá, hình
4-2009-10674 29/05/2009 177803 29/12/2011 Chổi Phú Bình Phú Tân AG, hình
4-2009-14616 17/07/2009 Khánh An Khô Cá Sặc Rằn, hình
4-2009-21575 08/10/2009 159214 08/03/2011 PN, hình
4-2010-01493 22/01/2010 Cánh đồng hoang, hình
4-2010-02555 05/02/2010 Rau Màu Hội An HOI AN SAFE VEGETABLES AN GIANG, hình
4-2010-04111 05/03/2010 171972 19/09/2011 Rượu Bình Thuỷ, hình
4-2010-09486 06/05/2010 176995 13/12/2011 Làng Nghề Dầm Chèo Mỹ Thạnh, hình
4-2010-16288 02/08/2010 190137 23/08/2012 Gạo Vàm Nao V N Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Mỹ Thuận Giống Cây Trồng Chất lượng – Uy tín, Hiệu quả, hình
4-2010-20016 23/09/2010 221703 25/03/2014 SAFETY VEGETABLE REGION MANUFACTURE Rau An Toàn Mỹ An, hình
4-2010-27251 24/12/2010 T M Trung Mỹ Tổ Nhân Giống Lúa, hình
4-2010-27252 24/12/2010 199037 24/01/2013 BM Tổ Nhân Giống Lúa Bình Mỹ, hình
4-2011-00048 04/01/2011 266241 27/07/2016 Mắm Thái Châu Đốc Đặc Sản, hình
4-2011-02432 16/02/2011 188990 08/08/2012 NN DV AC AN CHÂU Hợp Tác Xã Nông Nghiệp & Dịch Vụ, hình
4-2011-16238 08/08/2011 221704 25/03/2014 VR Rau cần mẫn Xã Vĩnh Trường, hình
4-2011-16239 08/08/2011 221705 25/03/2014 Rau An Toàn Xã Khánh An, hình
4-2011-16240 08/08/2011 Rau Bền Chắc Xã Vĩnh Trường, hình
4-2011-20977 07/10/2011 206262 23/05/2013 Lúa Hồng Ngọc óc eo, hình
4-2012-23292 18/10/2012 222703 11/04/2014 TC Giống Lúa “TC” Tân Châu, hình
4-2012-24568 01/11/2012 237645 22/12/2014 Làng Nghề Bó Chổi Cọng Dừa Vĩnh Chánh, hình
4-2012-26432 23/11/2012 Tổ Nhân Giống Lúa Hưng Thạnh, hình
4-2013-03838 04/03/2013 226877 24/06/2014 TN Trương Nhứt Tổ Hợp Tác Nhân Giống Lúa Trương Nhứt, hình
4-2014-11127 21/05/2014 Tổ nhân giống lúa Vĩnh Mỹ Hiệu quả năng suất chất lượng cao, hình
4-2014-16482 18/07/2014 255328 03/12/2015 Chí Tâm Tổ Liên Kết Sản Xuất Giống Lúa Nếp Ct, hình
4-2014-24299 09/10/2014 258983 03/03/2016 THANH SƠN Tổ Hợp Tác Sản Xuất Lúa Giống TS, hình
4-2015-01657 21/01/2015 272751 02/12/2016 Rau An Toàn Mỹ Hoà Hưng, hình
4-2015-07290 01/04/2015 260150 22/03/2016 Vĩnh Mỹ Tổ Hợp Tác Sản Xuất Rau An Toàn Vĩnh Mỹ, hình
4-2015-32465 19/11/2015 272753 02/12/2016 Tổ sản xuất rau an toàn Tuấn Phong Rau Củ Quả An Toàn, hình
4-2015-33589 30/11/2015 281127 09/05/2017 Rập Chuột AN CHÂU, hình
4-2016-03751 17/02/2016 277638 14/03/2017 hn Gạo Hồng Ngọc óc eo, hình
4-2016-26693 29/08/2016 289791 24/10/2017 Cù Lao Giêng HTX Trái Cây GAP, hình
4-2017-18178 19/06/2017 321452 03/06/2019 Bình Thạnh Hợp Tác Xã Sản Xuất Rau An Toàn Bình Thạnh, hình
4-2018-09212 28/03/2018 GAP Hợp Tác Xã Trái Cây GAP Chợ Mới An Giang An Toàn Và Phát Triển, hình
4-2020-06757 04/03/2020 400557 25/10/2021 HTX.Nông Sản An Toàn Kiến An – Chợ Mới FRESH VEGETABLES, hình
4-2020-29193 23/07/2020 bp Bánh Phồng Phú Mỹ, hình
4-2021-20568 21/05/2021 Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Vĩnh Trạch, hình
4-2021-24610 18/06/2021 Silk Lụa Tân Châu, hình
4-2021-29327 15/07/2021 435242 23/08/2022 Nhơn Hưng Hợp Tác Xã Sản Xuất Và Tiêu Thụ Đường Thốt Nốt, hình
4-2021-38190 11/10/2021 441985 17/10/2022 Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Vĩnh Bình VB, hình
4-2022-05035 18/02/2022 KhmerSilk Văn Giáo, hình

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tập thể

 • Mẫu nhãn hiệu với kích thước lớn hơn 3×3 cm và nhỏ hơn 8 x8 cm;
 • Danh mục hàng hóa dịch vụ cần đăng ký nhãn hiệu;
 • Tờ khai đăng ký nhãn hiệu (trường hợp khách hàng ủy quyền cho Công ty Luật Việt An thì tờ khai sẽ do người đại diện sở hữu công nghiêp của Luật Việt An ký);
 • Ủy quyền cho đại diện Công ty Luật Việt An nộp đơn đăng ký nhãn hiệu;
 • Chứng từ nộp lệ phí đăng ký nhãn hiệu.
 • Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể. Quy chế cần có các nội dung sau:
 • Tên, địa chỉ, căn cứ thành lập và hoạt động của tổ chức tập thể là chủ sở hữu nhãn hiệu;
 • Các tiêu chuẩn để trở thành thành viên của tổ chức tập thể;
 • Danh sách các tổ chức, cá nhân được phép sử dụng nhãn hiệu;
 • Các điều kiện sử dụng nhãn hiệu;
 • Biện pháp xử lý hành vi vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu.
 • Bản thuyết minh về tính chất,chất lượng đặc trưng (hoặc đặc thù) của sản phẩm mang nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu được đăng ký là nhãn hiệu tập thể dùng cho sản phẩm có tính chất đặc thù hoặc là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý);
 • Bản đồ xác định lãnh thổ (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của sản phẩm).

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tập thể

Bước 1: Lựa chọn nhãn hiệu và sản phẩm, dịch vụ cho nhãn hiệu tập thể

 • Lựa chọn nhãn hiệu: Chọn mẫu nhãn hiệu đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ. Nhãn hiệu được lựa chọn không tương tự nhãn hiệu khác đã đăng ký, nhãn hiệu nổi tiếng.
 • Lựa chọn danh mục sản phẩm đăng ký: Bạn cần lựa chọn danh mục sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu theo hướng dẫn nêu trên. Phân nhóm sản phẩm, dịch vụ cần thực hiện theo Bảng phân loại quốc tế về nhãn hiệu Ni-xơ các phiên bản cập nhật mới nhất.
 • Xây dựng hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tập thể theo quy định. Quý khách hàng có bất kỳ khó khăn liên quan đến việc xây dựng hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tập thể xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ trọn gói.

Bước 2: Tra cứu nhãn hiệu

Để thực hiện việc tra cứu nhãn hiệu Quý khách hàng chỉ cần cung cấp cho Luật Việt An:

 • Mẫu nhãn hiệu;
 • Danh mục sản phẩm dịch vụ cần tra cứu và đăng ký.

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký

 • Sau khi tra cứu chuyên sâu và nhãn hiệu được đánh giá là có khả năng đăng ký chủ đơn tiến hành nộp hồ sơ đăng ký.
 • Cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ, thu lệ phí đăng ký tại Việt Nam: Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Bước 4: Thẩm định hình thức đơn đăng ký

 • Thời hạn thẩm định hình thức đơn nhãn hiệu 01 tháng kể từ ngày nộp đơn.
 • Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét đơn có đủ điều kiện về hình thức, mẫu nhãn, chủ sở hữu đơn, quyền nộp đơn, phân nhóm,…
 • Nếu đơn đăng ký của doanh nghiệp đáp ứng điều kiện. Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ và cho đăng công bố đơn.
 • Nếu đơn đăng ký của doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện. Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra Thông báo không chấp nhận đơn và đề nghị doanh nghiệp sửa đổi. Chủ đơn, đại diện chủ đơn tiến hành sửa đổi theo yêu cầu. Sau đó, tiến hành nộp công văn sửa đổi cho Cục sở hữu trí tuệ và nộp lệ phí bổ sung nếu phân loại nhóm sai.

Bước 5: Công bố đơn đăng ký nhãn hiệu

 • Thời hạn công bố đơn nhãn hiệu: 02 tháng kể từ ngày có Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.
 • Nội dung công bố đơn bao gồm: Các thông tin về đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ.

Bước 6: Thẩm định nội dung đơn

Thời hạn thẩm định nội dung: 09 tháng kể từ ngày công bố đơn.

Bước 7: Nộp lệ phí cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Sau khi nhận được thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ, chủ đơn tiến hành nộp lệ phí cấp bằng.

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam và nước ngoài vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ nhanh, chuyên nghiệp nhất với chi phí hợp lý nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tin tức liên quan đến đăng ký nhãn hiệu

  Tin tức liên quan đến đăng ký nhãn hiệu

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO