Giải quyết tranh chấp thừa kế tại Đồng Nai

Tranh chấp thừa kế là vấn đề xảy ra thường xuyên và có tính chất phức tạp. Bởi vậy,  nhiều khách hàng ở Đồng Nai không rõ về hình thức giải quyết tranh chấp. Để giải đáp thắc mắc của quý khách hàng, công ty Luật Việt An đưa ra bài viết về giải quyết tranh chấp thừa kế tại Đồng Nai dưới đây.

Pháp luật thừa kế

Căn cứ pháp lý

 • Bộ luật Dân sự 2015;
 • Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015;
 • Luật Đất đai 2013;
 • Luật Hòa giải ở cơ sở 2013.

Khái niệm về tranh chấp thừa kế

Thừa kế được hiểu là việc chuyển dịch tài sản của người đã chết cho người còn sống, tài sản để lại được gọi là di sản và được quy định trong BLDS năm 2015.

Quyền thừa kế phát sinh dựa trên hai căn cứ:

 • Thừa kế theo di chúc: Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.
 • Thừa kế theo pháp luật: Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật được quy định tại Điều 650 Bộ luật Dân sự 2015.

Tranh chấp về thừa kế là tranh chấp giữa những người thừa kế về quyền thừa kế hoặc di sản thừa kế do người mất để lại.

Hình thức tranh chấp thừa kế

Tranh chấp thừa kế được chia thành các hình thức dưới đây:

Tranh chấp về quyền thừa kế

Hiện nay, người thừa kế được xác định theo di chúc và theo pháp luật. Ngoài ra, pháp luật còn có quy định về thừa kế thế vị cũng như các quy định có liên quan đến trường hợp từ chối nhận di sản hoặc những người thừa kế không được hưởng di sản.

Tranh chấp về về quyền thừa kế là tranh chấp phát sinh từ việc xác định ai là người thừa kế đối với phần di sản người chết để lại.

Tranh chấp về di sản thừa kế

Thông thường di sản do thừa kế do người mất để lại bao gồm tài sản riêng của người đã mất, phần tài sản của người đã mất trong tài sản chung với người khác trường hợp thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc mà trong di chúc không xác định rõ phần di sản được hưởng.

Tranh chấp về phân chia di sản thừa kế

Tranh chấp về phân chia di sản thừa kế là tranh chấp được phát sinh từ việc xác định phần di sản thừa kế của người đã mất đã để lại cho mỗi người thừa kế trong trường hợp không xác định được phần thừa kế của mỗi người thừa kế.

Tranh chấp về thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại

Theo quy định pháp luật, người thừa kế có nghĩa vụ thực hiện các nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người mất để lại. Nếu di sản do người mất để lại đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện phần nghĩa vụ do người chết để lại tương ứng với phần tài sản đã nhận.

Tranh chấp về việc thực hiện nghĩa vụ tài sản do người mất để lại thường xảy ra khi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình.

Nguyên nhân dẫn đến tranh chấp thừa kế

Nguyên nhân dẫn tới tranh chấp thừa kế bao gồm:

 • Do những đồng thừa kế không hiểu hoặc không biết quy định pháp luật về di chúc, chia di sản thừa kế;
 • Do có hành vi gian dối trong quá trình khai nhận thừa kế;
 • Do định kiến xã hội như tư tưởng con trai phải được phần hơn con gái; hoặc con cả phải được phần nhiều hơn con thứ; hoặc con ngoài giá thú, con nuôi thì không phải là con, không được quyền hưởng di sản;
 • Do người dân không có thói quen lập di chúc để lại tài sản khi còn khỏe mạnh, minh mẫn; hoặc khi lập di chúc không tham khảo, tư vấn từ Luật sư dẫn đến di chúc không có hiệu lực….

Phương thức giải quyết tranh chấp thừa kế

Thương lượng

Thương lượng là phương thức giải quyết tranh chấp phụ thuộc vào thỏa thuận và định đoạt của các bên trong tranh chấp tranh chấp. Theo đó, các bên sẽ bàn bạc việc bàn bạc để đi đến một thỏa thuận nhất định về việc giải quyết tranh chấp.

Hòa giải

Tương tự như thương lượng, hòa giải là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thỏa thuận với nhau. Tuy nhiên, khi tiến hành hòa giải, bên cạnh sự tham gia của các bên tranh chấp thì còn có sự tham gia của một bên thứ ba làm trung hòa giải. Do hòa giải về tranh chấp thừa kế ít mang tính thương mại, nên các quy định điều chỉnh về thủ tục, thẩm quyền được thực hiện theo Luật Hòa giải cơ sơ.

Khởi kiện tại Tòa án

Khi các bên trong tranh chấp không thể thương lượng hay hòa giải thì các bên tranh chấp có thể tiến hành khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp.

Thủ tục khởi kiện giải quyết tranh chấp thừa kế tại Đồng Nai

Thủ tục giải quyết tranh chấp thừa kế gồm các bước:

Bước 1: Bên khởi kiện nộp đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền

Hồ sơ khởi kiện bao gồm Đơn khởi kiện và các tài liệu chứng mình quyền, bằng chứng liên quan. Người khởi kiện nộp đơn lên tòa án có thẩm quyền thụ lý theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Tòa án tiếp nhận và thụ lý vụ án

Khi nhận được đơn khởi kiện, Tòa án cấp giấy xác nhận đơn cho người khởi kiện, nếu đơn được qua dịch vụ bưu chính thì Tòa án thông báo trong 02 ngày làm việc.

Sau khi nhận đơn khởi kiện, trong vòng 03 ngày làm việc, Chánh án Tòa án phân công Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện. Thẩm phán phải xem xét đơn khởi kiện và tiến hành thụ lý vụ án trong 05 ngày.

Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án thông báo cho người khởi kiện thanh toán tiền tạm ứng án phí. Người khởi kiện đóng tiền tạm ứng án phí trong 07 ngày, sau khi nhận được biên lai nộp tiền tạm ứng án phí, tòa án thụ lý vụ án. Thẩm phán thông báo bằng văn bản về việc đã thụ lý vụ án đến các bên trong thời hạn 03 ngày.

Trong 03 ngày kể từ khi tòa án thụ lý vụ án, chánh án tòa án phân công thẩm phán giải quyết vụ án.

Bước 3: Chuẩn bị xét xử

Thời hạn chuẩn bị xét xử tính từ ngày thụ lý vụ án đối với tranh chấp thừa kế là 04 tháng kể từ ngày thụ lý vụ án. Nếu tranh chấp có tính chất phức tạp hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan thì gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử nhưng không quá 02 tháng.

Bước 4: Xét xử sơ thẩm

Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án mở phiên tòa sơ thẩm xét xử kiện giải quyết tranh chấp thừa kế. Nếu có lý do chính đáng, thời hạn mở phiên tòa sơ thẩm được kéo dài thêm 02 tháng.

Nếu bản án sơ thẩm của Tòa án không bị kháng cáo, kháng nghị thì bản án sơ thẩm sẽ có hiệu lực sau 01 tháng kể từ ngày tuyên án.

Bước 5: Xét xử phúc thẩm

Nếu bản án, quyết định của Tòa án sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị thì Tòa án sẽ xét xử phúc thẩm.

 • Trong thời gian 03 ngày kể từ ngày thụ lý vụ án, Tòa án thông báo bằng văn bản cho đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện và Viện kiểm sát về việc Tòa án đã thụ lý vụ án.
 • Trong thời hạn 02 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án, tùy từng trường hợp, Tòa án ra quyết định tạm đình, đình chỉ hoặc đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm.
 • Nếu vụ án tranh chấp có tính chất phức tạp hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan thì có thể quyết định kéo dài thời hạn chuẩn bị xét xử thêm không quá 01 tháng.
 • Trong 01 tháng kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án mở phiên tòa xét xử phúc thẩm. Nếu có lý do chính đáng thì thời hạn mở phiên tòa là 02 tháng.

Như vậy, tính từ thời điểm người khởi kiện nộp đơn khởi kiện, tổng thời gian tiến hành kiện giải quyết tranh chấp thừa kế rơi vào khoảng 07 tháng. Thực tế hiện nay có nhiều vụ án về tranh chấp thừa kế đã được thụ lý và giải quyết nhanh chóng. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn tồn tại các vụ án còn nhiều bất cập, có nhiều vụ án kéo dài nhiều năm, phải tạm đình chỉ, tạm ngưng phiên tòa nhiều lần.

Khi tham gia vào tranh chấp, các bên nên nhờ đến sự hỗ trợ của đội ngũ Luật sư có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm để góp phần đảm bảo quyền lợi trong quá trình giải quyết tranh chấp, đồng thời tiết kiệm thời gian và chi phí.

Một số câu hỏi liên quan

Tiến hành khai nhận di sản thừa kế ở đâu?

Sau khi người có tài sản chết, những người có quyền lợi liên quan cần phải làm thủ tục khai tử tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người chết và tiến hành mở thừa kế.

Địa điểm mở thừa kế là nơi làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ của người thừa kế, là nơi Tòa án có thẩm quyền sẽ quyết định việc thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật, nơi cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết các quyền và lợi ích của những người liên quan đến di sản thừa kế. Địa điểm mở thừa kế được quy định tại Khoản 2 Điều 611 Bộ luật dân sự năm 2015.

Thời hiệu khởi kiện tranh chấp thừa kế đất đai là bao lâu?

Căn cứ khoản 1 Điều 623 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì đối với tranh chấp thừa kế đất đai có di chúc thì thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản kể từ thời điểm mở thừa kế.

Dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp thừa kế ở Đồng Nai

 • Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến quyền thừa kế;
 • Tư vấn phương án cụ thể có lợi nhất trong quá trình đàm phán, hòa giải với đối phương.
 • Giúp khách hàng hoặc thay mặt khách hàng soạn thảo văn bản, giấy tờ liên quan đến việc giải quyết tranh chấp gửi đến cơ quan có thẩm quyền liên quan đến vụ việc.
 • Hướng dẫn và tư vấn cho khách hàng trình tự thủ tục khởi kiện, thời hiệu khởi kiện, điều kiện khởi kiện, tư cách chủ thể và soạn đơn khởi kiện gửi đến Tòa án có thẩm quyền.
 • Đại diện cho khách hàng hoặc là luật sư bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho khách hàng tại Tòa án;
 • Dịch vụ pháp lý khác theo yêu cầu của khách hàng.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn giải quyết tranh chấp thừa kế tại Đồng Nai xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Giải quyết tranh chấp di chúc, thừa kế

  Giải quyết tranh chấp di chúc, thừa kế

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO