Hồ sơ cấp Giấy phép lữ hành nội địa

Trong những năm gần đây, ngành du lịch Việt Nam đang trên đà phát triển, dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Không chỉ lượng khách quốc tế đến mà khách du lịch nội địa ngày càng tăng. Điều này kéo theo sự thành lập của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa. Doanh nghiệp muốn kinh doanh lữ hành nội địa phải đáp ứng điều kiện và có Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa. Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều khách hàng đang gặp khó khăn trong việc chuẩn bị hồ sơ cấp Giấy phép lữ hành nội địa đúng theo quy định của pháp luật.

Giấy phép lữ hành nội địa

Để giải đáp thắc mắc của quý khách hàng, Công ty Luật Việt An xin đưa ra bài viết mẫu hồ sơ cấp Giấy phép lữ hành nội địa sau đây.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Du lịch năm 2017.
 • Nghị định 168/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.
 • Nghị định 94/2021/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Điều 14 của Nghị định số 168/2017 ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành.
 • Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

Tổng quan về Giấy phép lữ hành nội địa

Giấy phép lữ hành nội địa là một loại giấy phép kinh doanh, đóng vai trò là cơ sở pháp lý quan trọng để xác định một doanh nghiệp du lịch có đáp ứng các điều kiện về hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực du lịch nội địa.

Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép lữ hành nội địa, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ thực hiện cấp Giấy phép lữ hành nội địa nếu xét thấy doanh nghiệp đó đáp ứng đủ các điều kiện về kinh doanh du lịch lữ hành nội địa theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa.

Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa là việc xây dựng, bán và tổ chức thực hiện một phần hoặc toàn bộ chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa. Kinh doanh dịch vụ lữ hành là ngành kinh doanh có điều kiện. Theo quy định của pháp luật, để được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, doanh nghiệp phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp (Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh dịch vụ lữ hành).
 • Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại ngân hàng, mức ký quỹ và phương thức ký quỹ được quy định cụ thể như sau:
 • Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa là 100.000.000 (một trăm triệu) đồng. Từ 01/01/2024, áp dụng Điều 1 Nghị định 94/2021/NĐ-CP, mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa được thay đổi điều chỉnh xuống còn 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19.
 • Doanh nghiệp thực hiện ký quỹ bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động tại Việt Nam và được hưởng lãi suất theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp và ngân hàng nhận ký quỹ phù hợp với quy định của pháp luật. Tiền ký quỹ phải được duy trì trong suốt thời gian doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành.
 • Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa.

Hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Để được cấp Giấy phép lữ hành nội địa, doanh nghiệp cần phải chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép lữ hành nội địa, bao gồm các tài liệu giấy tờ sau:

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định cụ thể tại mẫu 04 Phụ lục II Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL. Nội dung đơn bao gồm:
 • Thông tin doanh nghiệp;
 • Thông tin của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có);
 • Thông tin Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Thông tin tài khoản ký quỹ;
 • Đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa.
 • Cam kết về tính chính xác của thông tin ghi trong đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa.
 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành:
 • Khi doanh nghiệp có yêu cầu nộp tiền ký quỹ vào tài khoản tại ngân hàng, ngân hàng nhận ký quỹ và doanh nghiệp thực hiện giao kết hợp đồng ký quỹ. Trên cơ sở hợp đồng ký quỹ, ngân hàng nhận ký quỹ thực hiện phong tỏa số tiền ký quỹ của doanh nghiệp gửi tại ngân hàng
 • Sau khi phong tỏa số tiền ký quỹ, ngân hàng nhận ký quỹ cấp Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành cho doanh nghiệp theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định 168/2017/NĐ-CP.
 • Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.
 • Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành quy định, cụ thể như sau:
 • Bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành hoặc chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa.
 • Văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và xã hội.

Thủ tục cấp Giấy phép lữ hành nội địa

Căn cứ Điều 32 Luật Du lịch, thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa được tiến hành như sau:

 • Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa:
 • Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở ( Sở Du lịch hoặc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch
 • Bước 2: Xử lý hồ sơ:
 • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa cho doanh nghiệp;
 • Trường hợp từ chối cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa cho doanh nghiệp, phải tiến hành thông báo bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do.
 • Bước 3: Cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa cho doanh nghiệp.

Một số câu hỏi liên quan đến hồ sơ cấp Giấy phép lữ hành nội địa

Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành là ai?

Căn cứ Khoản 1 Điều 3 Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL, người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành là người giữ một trong các chức danh sau: chủ tịch hội đồng quản trị; chủ tịch hội đồng thành viên; chủ tịch công ty; chủ doanh nghiệp tư nhân; tổng giám đốc; giám đốc hoặc phó giám đốc; trưởng bộ phận kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Chuyên ngành về lữ hành là các chuyên ngành nào?

Chuyên ngành về lữ hành quy định tại điểm c Khoản 1 và điểm c Khoản 2 Điều 31 Luật Du lịch bao gồm một trong các chuyên ngành sau:

 • Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành;
 • Quản trị lữ hành;
 • Điều hành tour du lịch;
 • Marketing du lịch;
 • Du lịch;
 • Du lịch lữ hành;
 • Quản lý và kinh doanh du lịch.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về hồ sơ cấp Giấy phép lữ hành nội địa xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Giấy phép kinh doanh lữ hành

  Giấy phép kinh doanh lữ hành

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO