Hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm dân sự

Việc đăng ký biện pháp bảo đảm không chỉ là một quy định pháp luật mà còn là một bước quan trọng để đảm bảo sự minh bạch và tính công bằng trong giao dịch. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều khách hàng chưa nắm rõ những quy định liên quan đến biện pháp bảo đảm dân sự và gặp nhiều khó khăn khi chuẩn bị hồ sơ để thực hiện quy định này. Bài viết dưới đây của Công ty Luật Việt An sẽ cung cấp những thông tin về hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm dân sự theo quy định của pháp luật.

Tư vấn pháp luật dân sự

Cơ sở pháp lý

 • Bộ luật Dân sự năm 2015;
 • Nghị định 99/2022/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm.

Một vài khái niệm liên quan

Biện pháp bảo đảm dân sự là gì?

Hiện nay pháp luật hiện hành không quy định nội dung biện pháp bảo đảm là gì. Tuy nhiên căn cứ theo phạm vi quy định của Bộ luật Dân sự 2015 về biện pháp thực hiện nghĩa vụ thì có thể giải thích biện pháp bảo đảm là các phương án, giải pháp bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng dân sự một cách chắc chắn và an toàn hơn.

Theo quy định Điều 292 Bộ luật Dân sự 2015, hiện nay có 09 biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ như sau:

 • Cầm cố tài sản;
 • Thế chấp tài sản
 • Đặt cọc;
 • Ký cược;
 • Ký quỹ;
 • Bảo lưu quyền sở hữu;
 • Bảo lãnh;
 • Tín chấp;
 • Cầm giữ tài sản.

Đăng ký biện pháp bảo đảm dân sự là gì?

Khoản 1 Điều 3 Nghị định 99/2022/NĐ-CP quy định đăng ký biện pháp bảo đảm là việc cơ quan đăng ký ghi, cập nhật vào Sổ đăng ký hoặc vào Cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm về việc bên bảo đảm dùng tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của mình hoặc của người khác hoặc đồng thời bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của mình và của người khác đối với bên nhận bảo đảm (sau đây gọi là đăng ký).

Đăng ký biện pháp bảo đảm là một trong những cơ chế điều tiết việc bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, với mục tiêu công bố công khai quyền của bên nhận bảo đảm đối với tài sản bảo đảm.

Hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm dân sự

Căn cứ theo quy định tại Nghị định 99/2022/NĐ-CP, hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm bao gồm:

 • Phiếu yêu cầu đăng ký theo mẫu được quy định tại Nghị định 99/2022/NĐ-CP (01 bản chính);
 • Hợp đồng bảo đảm (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực);
 • Giấy tờ chứng minh đối với trường hợp không phải nộp phí khi thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm.
 • Giấy ủy quyền cho Luật Việt An thực hiện thủ tục.

Hồ sơ đăng ký đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã được chứng nhận quyền sở hữu

 • Phiếu yêu cầu theo mẫu được quy định tại Nghị định 99/2022/NĐ-CP (01 bản chính);
 • Hợp đồng bảo đảm hoặc hợp đồng bảo đảm có công chứng, chứng thực trong trường hợp Luật Đất đai, Luật Nhà ở, luật khác có liên quan quy định (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực);
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc một trong các loại giấy chứng nhận quy định của Luật đất đai (bản gốc).

Hồ sơ đăng ký đối với tàu bay, tàu biển

 • Phiếu yêu cầu theo Mẫu số 01b tại Phụ lục (01 bản chính);
 • Hợp đồng bảo đảm (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực);
 • Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền.

Cách nộp hồ sơ đăng ký

Hồ sơ đăng ký được nộp theo một trong các cách thức sau đây:

 • Qua hệ thống đăng ký trực tuyến;
 • Nộp bản giấy trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính;
 • Qua thư điện tử.

Thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký

Cơ quan đăng ký có trách nhiệm giải quyết hồ sơ đăng ký trong ngày làm việc nhận được hồ sơ hợp lệ

 • Nếu thời điểm nhận hồ sơ sau 15 giờ cùng ngày thì có thể hoàn thành việc đăng ký trong ngày làm việc tiếp theo;
 • Trường hợp cơ quan đăng ký có lý do chính đáng phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký thì thời hạn giải quyết hồ sơ không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Cơ quan đăng ký phải thông báo có nêu rõ lý do cho người yêu cầu đăng ký bằng bản giấy hoặc văn bản điện tử hoặc bằng hình thức khác thuận lợi cho người yêu cầu đăng ký và phù hợp với điều kiện của cơ quan đăng ký ngay khi có lý do chính đáng;
 • Trường hợp hồ sơ đăng ký đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được nộp thông qua Bộ phận Một cửa, Ủy ban nhân dân cấp xã thì thời hạn giải quyết hồ sơ được tính từ thời điểm Văn phòng đăng ký đất đai nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ.

Một số câu hỏi liên quan

Trường hợp nào phải đăng ký biện pháp bảo đảm dân sự?

Các trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm trong lĩnh vực dân sự bao gồm:

 • Đăng ký thế chấp tài sản, cầm cố tài sản, bảo lưu quyền sở hữu theo quy định của Bộ luật Dân sự, luật khác liên quan;
 • Đăng ký theo thỏa thuận giữa bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm hoặc theo yêu cầu của bên nhận bảo đảm, trừ cầm giữ tài sản;
 • Đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm trong trường hợp một tài sản được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ mà có nhiều bên cùng nhận bảo đảm hoặc trong trường hợp bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm có thỏa thuận;
 • Đăng ký thay đổi nội dung đã được đăng ký (đăng ký thay đổi); xóa đăng ký nội dung đã được đăng ký (xóa đăng ký) đối với trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản này.

Đăng ký biện pháp bảo đảm dân sự qua hệ thống đăng ký trực tuyến được thực hiện như thế nào?

Để đăng ký biện pháp bảo đảm dân sự qua hệ thống đăng ký trực tuyến, người yêu cầu cần thực hiện theo những bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống đăng ký trực tuyến

Người yêu cầu đăng ký sử dụng tài khoản để đăng nhập vào hệ thống đăng ký trực tuyến và kê khai thông tin, xác thực hồ sơ đăng ký theo quy trình trên giao diện đăng ký trực tuyến.

Trường hợp pháp luật có quy định hồ sơ đăng ký phải đính kèm bản điện tử thì người yêu cầu đăng ký gửi đính kèm văn bản này.

Bước 2: Thanh toán phí đăng ký

Người yêu cầu đăng ký thực hiện thanh toán phí đăng ký theo quy trình trên giao diện đăng ký trực tuyến hoặc theo phương thức thanh toán được quy định tại pháp luật về phí, lệ phí, pháp luật khác có liên quan.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ đăng ký

Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm giải quyết hồ sơ đăng ký và trả kết quả đăng ký cho người yêu cầu khi hồ sơ đăng ký đã hợp lệ.

Lưu ý

 • Trường hợp bên bảo đảm hoặc bên nhận bảo đảm thực hiện việc đăng ký trực tuyến thông qua tài khoản của người đại diện thì người đại diện phải kê khai thông tin mã số tài khoản của người được đại diện. Thông tin về biện pháp bảo đảm được đăng ký phải được cập nhật vào tài khoản của người được đại diện, không cập nhật vào tài khoản của người đại diện;
 • Trường hợp có căn cứ từ chối đăng ký, cơ quan đăng ký thực hiện việc từ chối đăng ký thông qua giao diện đăng ký trực tuyến hoặc gửi thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu đăng ký;
 • Trường hợp pháp luật về đất đai, về khai thác, sử dụng tài nguyên biển, về hàng không hoặc pháp luật về hàng hải có quy định khác về thủ tục đăng ký trực tuyến thì thực hiện theo quy định của pháp luật đó.

Dịch vụ tư vấn đăng ký biện pháp bảo đảm dân sự của Công ty Luật Việt An

 • Tư vấn về hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm;
 • Tư vấn về phương thức nộp hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm.
 • Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm tại cơ quan có thẩm quyền.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về đăng ký biện pháp bảo đảm dân sự, xin vui lòng liên hệ Công ty Việt An để được hỗ trợ tốt nhất!

Bài viết được cập nhật đến tháng 3/2024, bất kỳ sự thay đổi về pháp luật nào chưa được cập nhật, vui lòng liên hệ đến Luật Việt An để được hỗ trợ.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Pháp luật dân sự

  Pháp luật dân sự

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO