Lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức

Nhà nước có quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì tổ chức phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng khi tham gia. Tuy nhiên, nhiều trường hợp tổ chức được cấp chứng chỉ có nhu cầu cấp lại, bổ sung, gia hạn chứng chỉ. Bài viết dưới đây, Luật Việt An sẽ giải đáp thắc mắc của quý khách hàng về lệ phí cấp lại, bổ sung, điều chỉnh, gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức.

Giấy phép - Chứng chỉ Hoạt động xây dựng

Căn cứ pháp lý

 • Luật Xây dựng năm 2014 sửa đổi, bổ sung năm 2020;
 • Nghị định số 15/2021/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 35/2023/NĐ-CP
 • Thông tư số 38/2022/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư; sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 44/2023/TT-BTC.

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức là gì?

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức được hiểu là bản đánh giá năng lực thu gọn của Bộ Xây dựng, Sở xây dựng đối với các đơn vị, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng.

Chứng chỉ năng lực có quy cách và nội dung chủ yếu theo Mẫu số 07 Phụ lục IV Nghị định 15/2021/NĐ-CP, được quản lý thông qua số chứng chỉ năng lực.

Khi nào cần cấp lại, bổ sung, điều chỉnh, gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức?

 • Tổ chức yêu cầu cấp lại chứng chỉ khi chứng chỉ cũ còn hiệu lực nhưng bị mất hoặc hư hỏng, ghi sai thông tin.
 • Điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực khi tổ chức hoạt động trong lĩnh vực khảo sát xây dựng; lập quy hoạch xây dựng, thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình; quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình,…có đề nghị nâng hạng mức. Ví dụ nâng chứng từ năng lực hoạt động xây dựng hạng III nên hạng II.
 • Gia hạn chứng chỉ năng lực khi hết thời hạn bởi chứng chỉ năng lực có hiệu lực 10 năm khi cấp lần đầu hoặc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hoặc gia hạn chứng chỉ. Trường hợp cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hoặc cấp lại do chứng chỉ cũ còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất hoặc hư hỏng hoặc ghi sai thông tin thì ghi thời hạn theo chứng chỉ được cấp trước đó.

Lệ phí cấp lại, bổ sung, điều chỉnh, gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức

Căn cứ điểm b Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 38/2022/TT-BTC, mức thu lệ phí cấp lại, bổ sung nội dung, điều chỉnh, gia hạn chứng chỉ bằng 50% mức thu lệ phí cấp lần đầu chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức, tức là 1.000.000 x 50% = 500.000 (năm trăm nghìn Việt Nam đồng) đồng/chứng chỉ.

Căn cứ Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 44/2023/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/07/2023 đến hết ngày 31/12/2023 quy định lệ phí cấp lại, bổ sung nội dung, điều chỉnh, gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tổ chức bằng 50% mức thu lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức. Cụ thể là 500.000 x 50% = 250.000 (hai trăm năm mươi nghìn) đồng/chứng chỉ.

Lưu ý:

 • Lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thu bằng Đồng Việt Nam.
 • Đối với trường hợp giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp ghi sai thông tin thì không thu lệ phí khi yêu cầu cấp lại chứng chỉ.

Như vậy, từ hai căn cứ trên, mức thu lệ phí cấp lại, bổ sung nội dung, điều chỉnh, gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tổ chức áp dụng từ ngày 01 tháng 07 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023 là: 250.000 (hai trăm năm mươi nghìn) đồng/chứng chỉ.

Thủ tục cấp lại, bổ sung, điều chỉnh, gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức

Hồ sơ đề nghị cấp lại, bổ sung, điều chỉnh, gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức

Hồ sơ đề nghị cấp lại, bổ sung, điều chỉnh, gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động được quy định đơn giản hơn hồ sơ đề nghị cấp mới chứng chỉ này. Hồ sơ gồm các giấy tờ tài liệu bao gồm:

Thứ nhất, đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo Mẫu số 04 Phụ lục IV Nghị định 15/2021/NĐ-CP. Thông tin của đơn đề nghị bao gồm:

 • Thông tin của tổ chức: tên tổ chức, đại chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax, E-mail, website;
 • Thông tin của người đại diện theo pháp luật của tổ chức: Họ tên, chức vụ;
 • Mã số doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh;
 • Mã số chứng chỉ năng lực, lĩnh vực hoạt động;
 • Danh sách cá nhân chủ nhiệm, chủ trì, cá nhân có yêu cầu về chứng chỉ hành nghề và cá nhân tham gia, công nhân kỹ thuật (nếu có) có liên quan của tổ chức;
 • Kinh nghiệm hoạt động xây dựng liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ;
 • Kê khai máy móc, thiết bị (đối với tổ chức thi công xây dựng, tổ chức khảo sát xây dựng);
 • Đề nghị điều chỉnh, bổ sung nội dung, cấp lại, gia hạn chứng chỉ năng lực;
 • Cam kết tính chính xác của thông tin ghi trong đơn.

Thứ hai, bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp lý hoặc kê khai mã số chứng chỉ năng lực đã được cấp trong đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực.

Thứ ba, người đại diện theo pháp luật của tổ chức kê khai, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, trung thực và chính xác của các thông tin kê khai và tài liệu trong hồ sơ.

Lưu ý: Tùy vào loại yêu cầu mà tài liệu trong hồ sơ cần nộp cũng thay đổi sao cho phù hợp.

Số lượng hồ sơ

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài được lập thành 1 bộ là bản gốc.

Lưu ý trong quá trình chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng phải làm bằng tiếng Việt.
 • Giấy phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam và các nước có liên quan là thành viên có quy định về miễn trừ hợp pháp hóa lãnh sự.
 • Các giấy tờ, tài liệu nếu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và bản dịch phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Đối với hồ sơ đề nghị gia hạn chứng chỉ, tổ chức được cấp gia hạn chứng chỉ năng lực khi nộp hồ sơ trong thời gian quy định tại khoản 4 Điều 84 Nghị định 15/2021/NĐ-CP và có nhân sự, kinh nghiệm hoạt động xây dựng liên quan đến lĩnh vực đề nghị gia hạn chứng chỉ theo kê khai đáp ứng điều kiện cấp chứng chỉ năng lực, trong đó kinh nghiệm của tổ chức theo nội dung kê khai đã hoặc đang thực hiện phù hợp với lĩnh vực hoạt động xây dựng, hạng năng lực.

Quy trình nộp lệ phí cấp lại, bổ sung, điều chỉnh, gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp lại, bổ sung, điều chỉnh, gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định

Bước 2: Nộp hồ sơ về cơ quan chuyên môn có thẩm quyền

Bước 3: Cơ quan chuyên môn về xây dựng xem xét, đánh giá hồ sơ:

 • Trong thời hạn 17 ngày, cơ quan có thẩm quyền thẩm định hồ sơ để cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.
 • Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện, không hợp lệ theo quy định để được cấp chứng chỉ thì cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản cho nhà thầu và nêu rõ lý do trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Trên đây là nội dung lệ phí cấp lại, bổ sung, điều chỉnh, gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức. Quý khách hàng có nhu cầu làm hồ sơ, thủ tục hoạt động xây dựng vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được hỗ trợ hiệu quả nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn giấy phép

  Tư vấn giấy phép

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO