Mã ngành nghề đăng ký kinh doanh dịch vụ bưu chính

Mã ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp đăng lí theo Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam ghi nhận tại phụ lục I quyết định số 27/2018/QĐ- TTg. Với bất kì trường hợp nào có nhu cầu đăng kí doanh nghiệp đều cần phải nắm rõ mã ngành nghề kinh doanh của mình để hoàn tất về mặt thủ tục đăng kí kinh doanh.

kinh doanh dịch vụ bưu chính

Trong bài viết sau đây, Luật Việt An sẽ cung cấp các thông tin liên quan mã ngành nghề đăng ký kinh doanh dịch vụ bưu chính theo quy định của pháp luật hiện hành.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp 2020.
 • Luật Bưu chính 2010.
 • Nghị định số 01/2021/NĐ-CP quy định về đăng ký doanh nghiệp.
 • Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng kí doanh nghiệp.
 • Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg quy định danh mục mã ngành nghề kinh doanh
 • Nghị định 25/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số một số điều của Nghị định số 47/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính

Mã ngành nghề kinh doanh là gì?

Mã ngành kinh tế là dãy ký tự được mã hóa, theo bảng chữ cái hoặc bằng số nhằm thể hiện một ngành nghề kinh doanh cụ thể. Vì vậy, khi đăng ký mã ngành nào thì doanh nghiệp chỉ được hoạt động trong phạm vi nghề đó theo quy định của pháp luật.

Dịch vụ bưu chính là gì?

Theo quy định của Luật Bưu chính 2010 quy định, dịch vụ bưu chính là dịch vụ chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi bằng các phương thức từ địa điểm của người gửi đến địa điểm của người nhận qua mạng bưu chính, trừ phương thức điện tử.

Mã ngành nghề đăng ký kinh doanh dịch vụ bưu chính

Mã ngành 5310: Bưu chính

Nhóm này gồm: Các hoạt động bưu chính theo các quy định phổ biến và thống nhất. Hoạt động bưu chính sử dụng cơ sở hạ tầng chung để thực hiện việc nhận, phân loại, đóng gói và chuyển thư, bưu thiếp, báo, tạp chí, ấn phẩm quảng cáo, bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa hoặc tài liệu theo các tuyến và khu vực.

Nhóm này cũng gồm: Các dịch vụ khác nhằm hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động này như:

 • Nhận, phân loại, vận chuyển và phân phối (trong nước hoặc quốc tế) thư, bưu phẩm, bưu kiện bằng dịch vụ bưu chính qua mạng lưới bưu điện được quy định bằng các giao ước dịch vụ thống nhất. Hoạt động này có thể sử dụng một hoặc nhiều phương thức vận tải, có thể sử dụng phương tiện vận tải thuộc sở hữu của bưu điện hoặc phương tiện vận tải công cộng;
 • Nhận thư hoặc bưu phẩm, bưu kiện từ các hòm thư công cộng hoặc cơ sở bưu điện;
 • Phân phối và phân phát thư, bưu phẩm, bưu kiện.

Loại trừ: Chuyển khoản bưu điện, tiết kiệm bưu điện và chuyển tiền bưu điện được phân vào nhóm 64190 (Hoạt động trung gian tiền tệ khác).

Như vậy, đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ bưu chính, các cơ sở kinh doanh cần chú ý hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp để xác định đúng mã ngành nghề.

Các mã ngành vận tải

Hoạt động bưu chính thường đi kèm các hoạt động dịch vụ vận tải, một số mã ngành bao gồm:

 • Mã ngành 4912: Vận tải hàng hóa đường sắt.
 • Mã ngành 4931: Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt).
 • Mã ngành 4933: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.
 • Mã ngành 5022: Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa

Quy định về ghi mã ngành nghề trong đăng kí kinh doanh

Ghi theo mã ngành cấp 4 của Hệ thống ngành kinh tế

Hệ thống ngành kinh tế được phân hóa từ cấp 1 đến cấp 5 tương ứng với số chữ số trong mã ngành đó.

Khi chọn mã ngành để đăng ký, doanh nghiệp phải đăng ký bằng mã ngành cấp 4 – có 4 số. Sau đó ghi mã ngành cấp 5 hoặc diễn giải chi tiết ngành nghề kinh doanh.

Hướng dẫn cụ thể đối với mã ngành nghề dịch vụ bưu chính

STT Tên ngành Mã ngành
1 Bưu chính 5310

Ghi theo ngành nghề quy định tại các văn bản chuyên ngành

Đối với ngành nghề kinh doanh thuộc danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện (về vốn pháp định, chứng chỉ,…), danh mục ngành nghề kinh doanh cấm kinh doanh hoặc hạn chế kinh doanh, ngoài mã ngành cấp 4, phải ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật.

Điều kiện cấp phép kinh doanh dịch vụ bưu chính

Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thư có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg) phải có giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính (sau đây gọi là giấy phép bưu chính) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính cấp.

Doanh nghiệp được cấp giấy phép bưu chính khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực bưu chính;
 • Có khả năng tài chính, nhân sự phù hợp với phương án kinh doanh theo nội dung đề nghị được cấp giấy phép;
 • Có phương án kinh doanh khả thi phù hợp với quy định về giá cước, chất lượng dịch vụ bưu chính;
 • Có biện pháp đảm bảo an ninh thông tin và an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính.

Nguyên tắc hoạt động bưu chính

Hoạt động bưu chính là hoạt động mang tính chất vận chuyển theo nhu cầu của người sử dụng dịch vụ. Vật phẩm là thư, bưu thiếp, báo, tạp chí, ấn phẩm quảng cáo, bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa hoặc tài liệu gắn liền với các thông tin riêng tư của cá nhân. Để đảm bảo cho hoạt động dịch vụ được diễn ra một cách đúng đắn, bảo vệ những lợi ích hợp pháp của người sử dụng hoạt này thì pháp luật đã quy định một số các nguyên tắc bắt buộc đối với hoạt động bưu chính như sau:

 • Bảo đảm an ninh, an toàn, kịp thời, chính xác, tiện lợi trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính.
 • Bảo đảm bí mật thư theo quy định của pháp luật.
 • Kinh doanh dịch vụ bưu chính theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.
 • Bảo đảm cung ứng dịch vụ bưu chính công ích thường xuyên, ổn định cho xã hội.
 • Tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động bưu chính.

Một số hoạt động bị cấm khi thực hiện dịch vụ bưu chính

Để đảm bảo đến mức tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng và hoạt động dịch vụ bưu chính và ngăn chặn các hành vi xâm phạm đến các quyền con người, quyền công dân được pháp luật bảo vệ. Các cơ sở thực hiện dịch vụ bưu chính sẽ không được phép thực hiện các hoạt động sau đây:

 • Gửi, chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi chứa vũ khí, vật, chất gây nổ, chất độc, chất phóng xạ, ma túy, vi trùng dịch bệnh nhằm khủng bố, xâm hại tính mạng, tài sản công dân, gây mất trật tự, an toàn xã hội.
 • Gửi, chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi chứa văn hóa phẩm trái đạo đức xã hội, trái thuần phong mỹ tục của Việt Nam.
 • Mạo danh người khác khi sử dụng dịch vụ bưu chính.
 • Chiếm đoạt, trộm cắp bưu gửi; tráo đổi nội dung bưu gửi.
 • Tiết lộ thông tin về sử dụng dịch vụ bưu chính, bóc mở, huỷ bưu gửi trái pháp luật.
 • Xâm hại công trình bưu chính công cộng; cản trở hoạt động bưu chính hợp pháp.

Một số câu hỏi liên quan đến đăng kí kinh doanh dịch vụ bưu chính

Dịch vụ bưu chính có cần Giấy phép kinh doanh không?

Theo quy định của Luật đầu tư, dịch vụ bưu chính là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vì vậy để được phép đăng ký kinh doanh ngành nghề này thì các doanh nghiệp ngoài việc đăng kí thành lập doanh nghiệp thì phải xin cấp giấy phép kinh doanh khi  đáp ứng đủ các điều kiện hoạt động do pháp luật quy định.

Đăng kí kinh doanh dịch vụ bưu chính ở đâu?

Doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính theo quy định và nộp hồ sơ về Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đăng kí kinh doanh dịch vụ bưu chính cần đáp ứng yêu cầu, điều kiện  gì?

 • Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực bưu chính.
 • Có phương án kinh doanh khả thi phù hợp với quy định về giá cước, chất lượng dịch vụ bưu chính.
 • Có biện pháp đảm bảo an ninh thông tin và an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn hoặc hỗ trợ thủ tục liên quan đến đăng ký kinh doanh dịch vụ bưu chính, thành lập công ty dịch vụ bưu chính xin vui lòng liên hệ Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

  Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO