Nên thành lập công ty hay hộ kinh doanh?

Để thực hiện hoạt động kinh doanh, các chủ thể kinh doanh buộc phải lựa chọn mô hình kinh doanh để gia nhập thị trường. Đã có không ít người phân vân về việc nên thành lập công ty hay hộ kinh doanh? Loại hình kinh doanh được lựa chọn sẽ phải phù hợp với điều kiện, yêu cầu của chủ thể kinh doanh. Trong bài viết sau đây, Luật Việt An sẽ cung cấp các thông tin liên quan đến đặc điểm của công ty và hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thành lập công ty hay hộ kinh doanh

Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp năm 2020, sửa đổi bổ sung năm 2022.
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Hộ kinh doanh là gì?

Hiện nay chưa có văn bản nào quy định cụ thể về định nghĩa của hộ kinh doanh. Tuy nhiên, theo Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp có mô tả về hộ kinh doanh như sau:

“Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ. Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh. Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh.”

Đặc điểm của hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh do một cá nhân, một nhóm người hoặc hộ gia đình làm chủ (hộ kinh doanh thuộc sở hữu một chủ hoặc nhiều chủ)

 • Đối với hộ kinh doanh do một cá nhân làm chủ thì hộ kinh doanh thuộc sở hữu của mộ cá nhân và cá nhân chủ hộ kinh doanh có toàn quyền quyết định hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh.
 • Đối với hộ kinh doanh do một nhóm người hoặc hộ gia đình làm chủ thì hộ kinh doanh thuộc sở hữu của nhiều chủ. Hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh do các thành viên trong nhóm hoặc các thành viên trong hộ gia đình quyết định.

Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh.

 • Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh là nơi hộ kinh doanh thực hiện hoạt động kinh doanh.
 • Một hộ kinh doanh có thể hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng phải chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở hộ kinh doanh và phải thông báo cho Cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các địa điểm kinh doanh còn lại (Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP).

Chủ hộ kinh doanh chịu trách nhiệm vô hạn trong hoạt động kinh doanh.

 • Đối với hộ kinh doanh do một cá nhân làm chủ thì chủ hộ kinh doanh phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ bằng cả tài sản không được đầu tư vào hộ kinh doanh.
 • Đối với hộ kinh doanh do một nhóm người làm chủ thì tất cả các thành viên trong phải liên đới chịu trách nhiệm vô hạn về mọi khoản nợ của hộ kinh doanh.
 • Đối với hộ kinh doanh do một hộ gia đình làm chủ thì tất cả các thành viên trong hộ gia đình phải liên đới chịu trách nhiệm. Khi tài sản chung của hộ gia đình không đủ để trả nợ thì các thành viên của hộ gia đình phải dùng tài sản riêng của để trả nợ và có trách nhiệm liên đới với nhau.

Điều kiện thành lập hộ kinh doanh.

 • Chủ thể thành lập hộ kinh doanh: phải là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ và các hộ gia đình.

Lưu ý:

 • Người nước ngoài và người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định không được thành lập hộ kinh doanh.
 • Cá nhân, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.
 • Hộ kinh doanh phải kinh doanh những ngành, nghề không cấm bị kinh doanh.

Ngành nghề kinh doanh có thể thay đổi tùy thuộc sự phát triển của kinh tế- xã hội và được pháp luật quy định.

Điều kiện về tên riêng của hộ kinh doanh.

Tên hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố: Loại hình “Hộ kinh doanh” + Tên riêng của hộ kinh doanh.

Thủ tục thành lập, đăng kí hộ kinh doanh

Bước 1: Gửi hồ sơ đăng kí hộ kinh doanh đến cơ quan có thẩm quyền về đăng kí hộ kinh doanh.

Bước 2: Cơ quan đăng lí kinh doanh cấp huyện xem xét hồ sơ đăng kí hộ kinh doanh để trả lời hộ kinh doanh về việc thành lập hộ kinh doanh.

Bước 3: Nhận giấy Chứng nhận đăng kí hộ kinh doanh.

Công ty là gì?

Nhà luật học Kubler Cộng hòa Liên bang Đức quan niệm: “ Khái niệm công ty được hiểu là sự liên kết của hai hay nhiều cá nhân hoặc pháp nhân bằng một sự kiện pháp lí nhằm tiến hành các hoạt động để đạt được một mục tiêu chung nào đó”. Ở Việt Nam, chưa có một khái niệm cụ thể nào quy định vụ thể về công ty. Khái niệm về công ty được thể hiện qua các mô hình công ty khác nhau.

Các loại hình công ty

Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, ở Việt Nam tồn tại các loại hình công ty sau:

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
 • Công ty hợp danh.
 • Công ty cổ phần.

Đặc điểm chung của các loại hình công ty ở Việt Nam

 • Các thành viên của công ty phải thực hiện việc góp vốn là chuyển quyền sở hữu tài sản sang cho công ty.
 • Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp

Với tư cách pháp nhân, công ty có thể độc lập tham gia vào các quan hệ pháp luật và chịu các trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình.

 • Mỗi loại hình công ty lại có một cơ cấu tổ chức, quản lí khác nhau được pháp luật doanh nghiệp cụ thể quy định
 • Sự liên kết giữa các thành viên trong công ty có thể được tạo lập bởi các yếu tố liên quan đến nhân thân hoặc tài sản.
 • Trách nhiệm tài sản thường là trách nhiệm hữu hạn (chủ thể góp vốn chỉ phải chịu trách nhiệm trả nợ trong phạm vi phần vốn góp của mình). Trừ thành viên hợp danh của công ty hợp danh.
 • Độ phân chia rủi ro trong kinh doanh lớn

Điều kiện thành lập Công ty

Chủ thể thành lập Công ty.

Cá nhân, tổ chức đều có quyền thành lập công ty.

Lưu ý: Các đối tượng thuộc Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020 không có quyền thành lập công ty.

Vốn điều lệ của công ty.

Trừ các trường hợp kinh doanh ngành nghề có điều kiện quy định về vốn điều lệ thì khi thành lập công ty, vốn điều lệ tùy thuộc vào điều kiện của công ty và công ty phải chịu trách nhiệm về vốn điều lệ kê khai khi thực hiện đăng kí doanh nghiệp.

Tên công ty

Tên công ty bao gồm: Loại hình doanh nghiệp + Tên riêng.

Thủ tục đăng kí, thành lập công ty

Bước 1: Gửi hồ sơ đăng kí doanh nghiệp đến Cơ quan đăng kí kinh doanh.

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp đăng ký doanh nghiệp; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp. Trường hợp từ chối đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp.

Phân biệt công ty và hộ kinh doanh.

Tiêu chí Hộ kinh doanh Công ty
Quy định điều chỉnh Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Luật Doanh nghiệp năm 2020 ( sửa đổi năm 2022).

Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Chủ thể tham gia

 

 

 

Do một cá nhân, một nhóm người hoặc hộ gia đình làm chủ (hộ kinh doanh thuộc sở hữu một chủ hoặc nhiều chủ).

Người nước ngoài không được tham gia vào hộ kinh doanh.

Cá nhân, tổ chức đều có quyền thành lập, tham gia công ty.

Lưu ý: Các đối tượng thuộc Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020 không có quyền thành lập công ty.

Mức độ rủi ro Cao Rủi ro được phân tán
Vốn đầu tư Không phải chuyển quyền sở hữu. Các thành viên của công ty phải thực hiện chuyển quyền sở hữu cho công ty.
Tư cách pháp nhân Không có tư cách pháp nhân do không hộ kinh doanh không có tài sản độc lập. Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được Cấp giấy đăng kí doanh nghiệp.
Trách nhiệm tài sản Chủ hộ kinh doanh chịu trách nhiệm vô hạn trong hoạt động kinh doanh.

Chủ hộ kinh doanh phải chịu trách nhiệm trả nợ bằng toàn bộ tài sản của mình kể cả tài sản không được đầu tư vào hộ kinh doanh.

Trách nhiệm tài sản thường là trách nhiệm hữu hạn (chủ thể góp vốn chỉ phải chịu trách nhiệm trả nợ trong phạm vi phần vốn góp của mình). Trừ thành viên hợp danh của công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân.

 

Tư cách tham gia vào các hoạt động kinh doanh Tham gia với tư cách cá nhân người đại diện là chủ hộ kinh doanh. Công ty nhân danh chính mình.
Quy mô hoạt động Nhỏ Lớn

Như vậy, đối với bất cứ một một mô hình kinh doanh nào cũng có những ưu điểm và mặt hạn chế của nó. Việc có nên lựa chọn thành lập Công ty hay Hộ kinh doanh hoàn toàn phụ thuộc vào điều kiện, mong muốn, hướng kinh doanh, định hướng phát triển của nhà đầu tư. Công ty Luật Việt An mong rằng với những thông tin đã được cung cấp có thể đáp ứng nhu cầu tìm kiếm của quý khách.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn hoặc hỗ trợ thành lập công ty hoặc hộ kinh doanh, xin vui lòng liên hệ đến dịch vụ thành lập của Công ty Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thành lập công ty

  Thành lập công ty

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO