Quyết định số 1057/QĐ-SHTT về việc công khai thông tin đăng ký nhãn hiệu

Kể từ ngày 01/01/2024, đơn đăng ký nhãn hiệu chưa được chấp nhận hợp lệ được công khai thông tin ngay sau khi được tiếp nhận trên Thư viện số về sở hữu công nghiệp (WIPO Publish). Đây là một quy định thực thi tiến bộ tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ thể thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu và tra cứu thông tin nhãn hiệu thuận tiện hơn, đảm bảo tối đã quyền của họ theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ và các cam kết quốc tế về sở hữu trí tuệ của Việt Nam.

Thông tin Quyết định số 1057/QĐ-SHTT về việc công khai thông tin đăng ký nhãn hiệu

 • Tên văn bản: Quyết định số 1057/QĐ-Sở hữu trí tuệ
 • Loại văn bản: Quyết định
 • Ngày ban hành: 26/10/2023
 • Chủ thể ban hành: Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ
 • Nội dung chính: về việc công khai thông tin đơn đăng ký nhãn hiệu trên Thư viện số về sở hữu công nghiệp (WIPO Publish). Theo đó đơn đăng ký nhãn hiệu chưa được chấp nhận hợp lệ được công khai thông tin ngay sau khi được tiếp nhận trên “Thư viện số về sở hữu công nghiệp (WIPO Publish)”.
 • Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2024.

Quy định về nghĩa vụ công khai thông tin đăng ký nhãn hiệu

Trước khi được sửa đổi năm 2022, pháp luật chỉ yêu cầu việc công khai đơn được tiến hành trên Công báo sở hữu công nghiệp sau khi được chấp nhận hợp lệ, tức là đã trải qua giai đoạn thẩm định hình thức kéo dài khoảng 1 tháng (theo luật định), chưa kể có thể kéo dài nếu đơn bị thiếu sót, cần bổ sung, chỉnh sửa. Trong khoảng thời gian ấy, việc có các chủ thể khác nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trùng, tương tự với nhãn hiệu đã được nộp trước đó, là không thể tránh khỏi.

Trong quá trình xây dựng, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, các nhà làm luật đã nêu rõ ý nghĩa của nghĩa vụ công khai thông tin đăng ký nhãn hiệu. Cụ thể, việc công khai các đơn đăng ký nhãn hiệu ngay khi Cục Sở hữu trí tuệ nhận được đơn đăng ký là vô cùng cần thiết nhằm tạo sự công khai, minh bạch trong hoạt động xác lập quyền sở hữu trí tuệ, và tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đơn tra cứu thông tin đăng ký nhãn hiệu trước khi nộp, tránh trường hợp nộp đơn trùng lặp. Vì vậy, việc công khai mang đến nhiều lợi ích cho chủ thể nộp đơn cũng như cơ quan nhà nước trong việc đẩy nhanh tiến độ thẩm định, xử lý đơn, giảm thiểu các đơn bị từ chối, từ đó giảm bớt gánh nặng xử lý khối lượng lớn đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, đặc biệt là nhãn hiệu.

Quốc hội đã tiếp thu và cụ thể hóa đề xuất đó tại khoản 1a Điều 110 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi năm 2022 về công khai đơn đăng ký nhãn hiệu, công bố đơn đăng ký sở hữu công nghiệp. Cụ thể điều khoản này đã ghi nhận về nghĩa vụ công khai thông tin đăng ký nhãn hiệu như sau:

“1a. Đơn đăng ký nhãn hiệu chưa được cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp chấp nhận hợp lệ được công khai ngay sau khi được tiếp nhận.”.

Như vậy, việc bổ sung điều khoản này đã đáp ứng những nhu cầu thực tiễn của thủ tục đăng ký nhãn hiệu hiện nay tại Việt Nam và cho thấy sự tiếp thu cao của Quốc hội trong quá trình sửa đổi, hoàn thiện pháp luật Sở hữu trí tuệ trong thời đại mới. Sự ra đời của Quyết định 1057/QĐ-SHTT đã cụ thể hóa việc thực thi điều khoản này trên thực tế.

Yêu cầu công khai thông tin ngay khi nhận đơn đăng ký tại Quyết định số 1057/QĐ-SHTT

Thời điểm công khai

Theo quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ, thời điểm công khai đơn đăng ký nhãn hiệu là ngay sau khi được tiếp nhận, được thể hiện bằng việc Cục Sở hữu trí tuệ đóng dấu ghi nhận số đơn khi chủ thể nộp đơn thành công tại bộ phận một cửa của Cục. Công tác đưa thông tin và công khai thông tin, theo quy đinh, sẽ được tiến hành ngay sau đó, tức là trước khi giai đoạn thẩm định hình thức được hoàn thành.

Nội dung công khai

Theo nội dung của Quyết định số 1057/QĐ-Sở hữu trí tuệ, đơn đăng ký nhãn hiệu chưa được chấp nhận hợp lệ được công khai thông tin ngay sau khi được tiếp nhận trên “Thư viện số về sở hữu công nghiệp (WIPO Publish)”. Cụ thể, danh sách các trường thông tin thư mục được công khai quy định theo Quyết định này bao gồm các thông tin như sau:

 • Số đơn;
 • Ngày nộp đơn;
 • Số đơn ưu tiên,
 • Ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ (nếu có);
 • Danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu;
 • Phân loại quốc tế hàng hóa, dịch vụ;
 • Mẫu nhãn hiệu; Màu sắc nhãn hiệu (nếu có);
 • Tên, địa chỉ của người nộp đơn;
 • Tên, địa chỉ của người đại diện sở hữu công nghiệp (nếu có).

Trách nhiệm công khai

Theo Quyết định số 1057/QĐ-SHTT, các đơn vị có trách nhiệm thực hiện quy định công khai thông tin đăng ký nhãn hiệu ngay sau khi được tiếp nhận trên Thư viện số về sở hữu công nghiệp ngay khi tiếp nhận đơn đăng ký nhãn hiệu bao gồm:

 • Phòng Đăng ký – Cục Sở hữu trí tuệ;
 • Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Hồ Chí Minh;
 • Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Đà Nẵng

Ngoài ra các đơn vị có trách nhiệm cùng thực hiện công tác liên quan bao gồm:

 • Trung tâm Công nghệ thông tin tiến hành cập nhật các dữ liệu cần công khai lên Thư viện số về sở hữu công nghiệp (WIPO Publish);
 • Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp theo dõi và đề xuất các giải pháp đảm bảo tiếp cận thông tin sở hữu công nghiệp theo Quyết định số 427/QĐ-BKHCN về tổ chức hoạt động của Trung tâm trực thuộc Cục Sở hữu trí tuệ.

Quyết định số 1057/QĐ-SHTT cũng giao các cá nhân có thẩm quyền có trách nhiệm thi hành Quyết định này là:

 • Giám đốc Trung tâm Thông tin Sở hữu công nghiệp;
 • Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin;
 • Trưởng Phòng đăng ký;
 • Trưởng Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Hồ Chí Minh;
 • Trưởng Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Đà Nẵng
 • Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục Sở hữu trí tuệ.

Toàn văn Quyết định 1057/QĐ–SHTT

Toàn văn Quyết định số 1057/QĐ–SHTT về việc công khai thông tin về việc công khai thông tin đơn đăng ký nhãn hiệu trên Thư viện số về sở hữu công nghiệp (WIPO Publish) chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2024 tham khảo tại đây:

Tải về

Cách tra cứu thông tin đăng ký nhãn hiệu ngay sau khi nộp đơn

Bước 1: Quý khách truy cập vào trang thông tin tra cứu nhãn hiệu (WIPO Publish) của Cục Sở hữu trí tuệ tại địa chỉ http://wipopublish.ipvietnam.gov.vn/

Bước 2:  Nhập thông tin nhãn hiệu cần tra cứu vào ô nhãn hiệu tìm kiếm. Các thông tin được nhập sẽ thuộc các thông tin được công khai theo Quyết định 1057/QĐ-SHTT, đó là:

 • Số đơn;
 • Ngày nộp đơn;
 • Số đơn ưu tiên,
 • Ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ (nếu có);
 • Danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu;
 • Phân loại quốc tế hàng hóa, dịch vụ;
 • Mẫu nhãn hiệu; Màu sắc nhãn hiệu (nếu có);
 • Tên, địa chỉ của người nộp đơn;
 • Tên, địa chỉ của người đại diện sở hữu công nghiệp (nếu có).

Thôn thường, các trường thông tin được sử dụng để tra cứu là mẫu nhãn hiệu, danh mục hàng hóa/dịch vụ và số đơn.

Bước 3: Lựa chọn tra cứu và tiếp nhận kết quả hiển thị.

Trên đây là những nội dung liên quan đến Quyết định số 1057/QĐ-SHTT về việc công khai thông tin đăng ký nhãn hiệu. Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam và nước ngoài, vui lòng liên hệ đến Công ty Luật – Đại diện Sở hữu trí tuệ Việt An để được tư vấn và hỗ trợ hiệu quả nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO