Soạn thảo hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất

Trong các quyền chuyển quyền sử dụng đất thì quyền cho thuê lại là quyền sử dụng đất là quyền được sử dụng thực hiện thường xuyên, phổ biến và chiếm ưu thế trong đời sống thực tế. Đây là quyền có có ý nghĩa vô cùng quan trọng có khả năng mang lại nguồn lợi mà không mất vốn đầu tư và công sức lao động từ trước. Hộ gia đình và cá nhân có thể vừa kết hợp khai thác, sử dụng một phần từ tài sản, vừa có thể cho thuê lại phần còn lại cho các chủ thể khác. Tuy nhiên để tiến hành cho thuê lại quyền sử dụng đất thì nhất thiết phải có hợp đồng với các nội dung theo quy định của pháp luật. Để hỗ trợ quý khách hàng, Công ty Luật Việt An xin đưa ra bài viết soạn thảo hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất sau đây.

Soạn thảo hợp đồng

Căn cứ pháp lý

 • Bộ luật Dân sự năm 2015;
 • Luật Đất đai năm 2013;
 • Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.

Cho thuê lại quyền sử dụng đất là gì?

Quyền sử dụng đất là quyền của người sử dụng đất được công nhận bởi Nhà nước. Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và quản lý theo quy định tại Điều 53 Hiến pháp 2013 và Điều 4 Luật Đất đai 2013. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất thông qua việc giao đất, cho thuê đất. Người có quyền sử dụng đất được sử dụng nhằm khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ đất hoặc định đoạt như chuyển giao quyền sử dụng đất.

Cho thuê lại quyền sử dụng đất nghĩa là một cá nhân, tổ chức sẽ cho thuê lại quyền sử dụng đất đã thuê.

Điều kiện cho thuê lại quyền sử dụng đất

Căn cứ Điều 188 Luật Đất đai, khoản 2 Điều 9 Luật Kinh doanh bất động sản, người sử dụng đất có thể thực hiện quyền cho thuê lại khi:

 • Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp luật quy định khác;
 • Đất không có tranh chấp;
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
 • Trong thời hạn sử dụng đất.

Bên cạnh đó, việc cho thuê lại quyền sử dụng đất phải được đăng ký tại cơ quan đất đai và phải tuân thủ các điều khoản khác được quy định tại Luật Đất đai và các luật khác có liên quan.

Hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự (Điều 385 Bộ luật Dân sự 2015).

Như vậy, có thể hiểu hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất là sự thoả thuận giữa các bên, bên cho thuê lại giao đất cho bên thuê lại sử dụng trong một thời hạn nhất định và phải sử dụng đúng mục đích, có nghĩa vụ trả tiền thuê và trả lại đất khi đã hết thời hạn theo quy định của pháp luật.

Các nội dung trong soạn thảo hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất

Nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên và giá trị pháp lý của việc cho thuê lại quyền sử dụng đất, khi soạn thảo hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất phải có các nội dung chính sau đây:

 • Tên, địa chỉ của các bên:
 • Các thông tin về loại đất, diện tích, vị trí, số hiệu, ranh giới và tình trạng thửa đất, tài sản gắn liền với đất (nếu có);
 • Thời hạn sử dụng đất: tính bằng tháng hoặc năm, nêu rõ thời điểm bắt đầu.
 • Giá cho thuê lại bao gồm cả tài sản gắn liền với đất (nếu có);
 • Phương thức và thời hạn thanh toán: các bên thoả thuận thanh toán bằng tiền mặt hoặc thông qua ngân hàng theo quy định pháp luật, thỏa thuận cụ thể tiến độ thanh toán tiền thuê lại quyền sử dụng đất.
 • Mục đích thuê đất;
 • Thời hạn bàn giao đất và hồ sơ kèm theo: Các bên tự thỏa thuận về thời hạn bàn giao đất, điều kiện, thủ tục bàn giao đất, giấy tờ kèm theo của quyền sử dụng đất thuê.
 • Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê lại:
  • Quyền: Bên cho thuê lại có quyền yêu cầu bên thuê lại khai thác, sử dụng đất theo đúng mục đích, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, dự án đầu tư và thỏa thuận trong hợp đồng; Yêu cầu bên thuê thanh toán tiền thuê theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hợp đồng; Yêu cầu bên thuê chấm dứt ngay việc sử dụng đất không đúng mục đích, hủy hoại đất hoặc làm giảm sút giá trị sử dụng của đất; Nếu bên thuê lại không chấm dứt ngay hành vi vi phạm thì bên cho thuê lại có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, yêu cầu bên thuê lại trả lại đất đang thuê và bồi thường thiệt hại; Yêu cầu bên thuê lại giao lại đất khi hết thời hạn thuê theo hợp đồng;Yêu cầu bên thuê lại bồi thường thiệt hại do lỗi của bên thuê lại gây ra. Các quyền khác theo thoả thuận của 2 bên mà không trái với quy định của pháp luật.
  • Nghĩa vụ: Bên cho thuê lại có nghĩa vụ cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về quyền sử dụng đất và chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp; Chuyển giao đất cho bên thuê đủ diện tích, đúng vị trí và tình trạng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng; Đăng ký việc cho thuê quyền sử dụng đất; Kiểm tra, nhắc nhở bên thuê bảo vệ, giữ gìn đất và sử dụng đất đúng mục đích; Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật; Thông báo cho bên thuê về quyền của người thứ ba đối với đất thuê; Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra; Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.
 • Quyền và nghĩa vụ của bên thuê lại:
  • Quyền: Bên thuê lại có quyền yêu cầu bên cho thuê cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về quyền sử dụng đất được cho thuê; Yêu cầu bên cho thuê chuyển giao đất đúng diện tích, đúng vị trí và tình trạng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng; Được sử dụng đất thuê theo thời hạn trong hợp đồng; Khai thác, sử dụng đất thuê và hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất thuê; Yêu cầu bên cho thuê bồi thường thiệt hại do lỗi của bên cho thuê gây ra; Các quyền khác trong hợp đồng.
  • Nghĩa vụ: Bên thuê lại có nghĩa vụ sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới, đúng thời hạn cho thuê; Không được hủy hoại đất; Thanh toán đủ tiền thuê quyền sử dụng đất theo thời hạn và phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng; Tuân theo quy định về bảo vệ môi trường; không được làm tổn hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất xung quanh.; Trả lại đất đúng thời hạn và tình trạng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng; Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra; Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.
 • Quyền của bên thứ ba đối với thửa đất (nếu có);
 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;
 • Phạt vi phạm hợp đồng;
 • Giải quyết hậu quả khi hợp đồng hết hạn;
 • Giải quyết tranh chấp: Các bên có trách nhiệm thỏa thuận cụ thể cách thức, hình thức giải quyết tranh chấp về các nội dung của hợp đồng khi có tranh chấp phát sinh và lựa chọn toà án để giải quyết theo quy định pháp luật khi hai bên không tự thỏa thuận giải quyết được.
 • Các trường hợp chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng và biện pháp xử lý: các bên tự thoả thuận về các trường hợp chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng và các biện pháp xử lý như: hoàn trả tiền thuê, tính lãi, các khoản phạt và bồ thường,…

Dịch vụ về soạn thảo hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất của Công ty Luật Việt An

 • Tư vấn, trao đổi với khách hàng về các điều khoản trong soạn thảo hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất;
 • Tư vấn, trao đổi với khách hàng về thủ tục đăng ký thuê lại quyền sử dụng đất.
 • Soạn thảo hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất theo nhu cầu các bên.
 • Đại diện khách hàng đàm phán, ký kết hợp đồng.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về soạn thảo hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn hợp đồng

  Tư vấn hợp đồng

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO