Tư vấn soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng nhà xưởng

Xuất phát từ nhu cầu của khách hàng hiện nay trong việc chuyển nhượng nhà xưởng và việc chuyển nhượng phải tuân thủ điều kiện và thủ tục của pháp luật trong khi nhiều khách hàng không am hiểu. Để giải đáp thắc mắc của quý khách hàng, Luật Việt An xin đưa ra bài viết tư vấn soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng nhà xưởng sau đây.

Soạn thảo hợp đồng

Căn cứ pháp lý

 • Luật Đất đai 2013;
 • Bộ luật Dân sự 2015.

Hợp đồng chuyển nhượng nhà xưởng là gì?

Hợp đồng chuyển nhượng nhà xưởng sản xuất kinh doanh là một dạng hợp đồng chuyển nhượng tài sản, việc chuyển nhượng trong thỏa thuận này có thể có hoặc không bao gồm chuyển nhượng quyền thuê đất, sử dụng đất kèm theo. Các giấy tờ, hồ sơ, cấp phép kinh doanh thuộc nhà xưởng cũ cũng là một trong những điểm quan trọng mà các bên cần có ghi nhận rõ ràng.

Các điều khoản cơ bản cần có trong hợp đồng chuyển nhượng nhà xưởng

Thông tin các bên

Đây là điều khoản cơ bản của hợp đồng, nhằm xác định chủ thể của hợp đồng. Do đó, các bên cần cung cấp chính xác và cụ thể các thông tin sau:

 • Tên cá nhân và vợ/chồng
 • Năm sinh
 • CCCD, ngày cấp
 • Địa chỉ thường trú
 • Giấy đăng ký kết hôn kèm theo
 • Thông tổ chức, doanh nghiệp: tên, địa chỉ, mã số, người đại diện và chức vụ người đại diện

Điều khoản đối tượng chuyển nhượng của hợp đồng

Đối tượng của hợp đồng chuyển nhượng nhà xưởng là toàn bộ nhà xưởng bao gồm tất cả trang thiết bị, cơ sở vật chất, kỹ thuật bên trong nhà xưởng và quyền sử dụng đất xây dựng nhà xưởng. Theo đó cần ghi rõ các thông tin:

Đối với nhà xưởng

 • Diện tích xây dựng
 • Diện tích sàn
 • Kết cấu
 • Cấp (hạng)
 • Số tầng
 • Thời hạn được sở hữu
 • Các trang thiết bị, cơ sở vật chất bên trong nhà xưởng gồm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng, nguyên liệu sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh (được liệt kê cụ thể bằng Biên bản giao nhận kèm theo Hợp đồng này).

Đối với quyền sử dụng đất đối với nhà xưởng

 • Thửa đất số
 • Tờ bản đồ số
 • Diện tích
 • Hình thức sử dụng là riêng hay chung
 • Mục đích sử dụng
 • Thời hạn sử dụng
 • Nguồn gốc sử dụng
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà xưởng và tài sản khác gắn liền với đất số

Điều khoản về quyền và nghĩa vụ của hai bên

Điều khoản này quy định về quyền và nghĩa vụ của hai bên trong hợp đồng.

 • Thứ nhất về giá và phương thức thanh toán quy định bên mua thanh toán một lần cho bên bán bằng đồng Việt Nam thông qua tiền mặt hoặc chuyển khoản qua số tài khoản của bên bán cung cấp. Bên mua giao và bên bán nhận đủ số tiền mua bán nhà xưởng và đất. Việc giao và nhận số tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 • Thứ hai, điều khoản quy định nghĩa vụ giao nhận nhà xưởng và các nghĩa vụ về nhà xưởng. Cụ thể: bên mua giao và bên bán nhận toàn bộ nhà xưởng đúng như thực trạng đã quy định tại điều khoản trên. Trong thời gian chưa giao nhà, bên mua có trách nhiệm bảo quản nhà xưởng đó. Bên bán giao và bên mua nhận bản chính các chứng từ sở hữu nhà xưởng và Quyền sử dụng đất nhà xưởng.
 • Thứ ba, điều khoản quy định về việc nộp thuế và lệ phí. Thuế và lệ phí liên quan đến việc mua bán toàn bộ nhà xưởng và chuyển nhượng quyền sử dụng đất gồm: thuế thu nhập cá nhân và lệ phí công chứng do bên bán nộp; lệ phí trước bạ do bên mua nộp.
 • Thứ tư, điều khoản quy định về đăng ký quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà xưởng bao gồm quyền sở hữu nhà xưởng và quyền sử dụng đất nhà xưởng được chuyển cho bên mua, kể từ thời điểm hoàn tất thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà xưởng. Bên mua có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký trước bạ sang tên đối với nhà xưởng và đất nêu trên tại cơ quan có thẩm quyền. Bên bán phải hỗ trợ, tạo điều kiện cho bên mua hoàn thành thủ tục đăng ký trước bạ sang tên tại cơ quan có thẩm quyền.
 • Thứ năm, quy định nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết; trong trường hợp không tự giải quyết được các bên có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, quy định việc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ hợp đồng phải lập thành văn bản trước khi đăng ký quyền sở hữu và phải được công chứng mới có giá trị để thực hiện.

Điều khoản về cam kết của các bên

Về phía bên bán quy định phải cam kết:

Thứ nhất, đối với nhà xưởng và đất:

 • Phải thuộc quyền sở hữu và sử dụng của bên bán;
 • Không bị tranh chấp, khiếu nại về quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất và quyền thừa kế;
 • Không thế chấp, bảo lãnh, mua bán, tặng cho, cho thuê, trao đổi, kê khai làm vốn của doanh nghiệp hoặc thực hiện nghĩa vụ khác;
 • Không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý theo pháp luật.

Thứ hai, không còn bất kỳ giấy tờ nào về quyền sở hữu, sử dụng nhà xưởng nêu trên;

Thứ ba, các chứng từ về quyền sở hữu, sử dụng nêu trên là bản chính, có hiệu lực pháp luật;

Thứ tư, thực hiện đúng và đầy đủ tất cả những thỏa thuận với Bên B đã ghi trong hợp đồng này.

Về phí bên mua phải cam kết:

 • Thực hiện đúng và đầy đủ những thỏa thuận với bên bán đã ghi trong hợp đồng này;
 • Phần diện tích ngoài chủ quyền, vi phạm quy hoạch, bên bán cam kết chấp hành theo các quy định của Nhà nước.

Về phía cả hai bên phải cam kết:

 • Đã khai đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng;
 • Kể từ ngày ký hợp đồng này, không bên nào được sử dụng bản chính chứng từ về quyền sở hữu của nhà xưởng và đất nêu trên để thực hiện thế chấp, bảo lãnh, mua bán, tặng cho, trao đổi, kê khai làm vốn doanh nghiệp hoặc các giao dịch khác với bất kỳ hình thức nào cho đến khi hoàn thành thủ tục đăng ký quyền sở hữu.
 • Thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng; nếu bên nào vi phạm mà gây thiệt hại, thì phải bồi thường cho bên kia hoặc cho người thứ ba (nếu có).
 • Các bên cùng cam kết đã xem xét tìm hiểu kỹ về tình trạng pháp lý cũng như thực tế và cùng xác nhận đối tượng của hợp đồng, giao dịch là có thật như đặc điểm, tình trạng nhà xưởng và đất không thay đổi, còn nguyên vẹn như đã được mô tả trong hợp đồng, giao dịch và không đề nghị Công chứng viên xác minh hoặc yêu cầu giám định.

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng nhà xưởng của Công ty Luật Việt An

Với kinh nghiệm dày dặn, Luật Việt An có thể hỗ trợ quý khách trong việc soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng nhà xưởng. Các dịch vụ cụ thể bao gồm:

 • Tư vấn tình trạng pháp lý và định giá nhà xưởng chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng;
 • Đánh giá tiềm năng của việc chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng;
 • Tư vấn các vấn đề về thuế liên quan đến chuyển nhượng nhà xưởng;
 • Tư vấn điều kiện chuyển nhượng, phương án chuyển nhượng phù hợp với nhu cầu;
 • Hỗ trợ/thay mặt Khách hàng dự thảo hợp đồng chuyển nhượng nhà xưởng;
 • Rà soát hợp đồng chuyển nhượng nhà xưởng do Khách hàng cung cấp;
 • Hỗ trợ/đại diện Khách hàng tham gia đàm phán hợp đồng chuyển nhượng nhà xưởng;
 • Tham gia đàm phán hợp đồng chuyển nhượng nhà xưởng với vai trò là bên thứ ba nhằm đảm bảo nội dung thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật;
 • Điều chỉnh hợp đồng chuyển nhượng nhà xưởng phù hợp với kết quả đàm phán;
 • Theo dõi, đốc thúc việc ký kết, thực hiện hợp đồng;
 • Hỗ trợ/đại diện Khách hàng thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn thành việc chuyển nhượng nhà xưởng;
 • Hỗ trợ/đại diện Khách hàng khiếu nại, khởi kiện khi quyền lợi bị xâm phạm.

Lý do nên lựa chọn dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng nhà xưởng

 • Không những đảm bảo lợi ích của các bên trong hợp đồng mà Luật Việt An còn điều chỉnh các điều khoản hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Việc soạn thảo hợp đồng yêu cầu rất nhiều kỹ năng cùng những hiểu biết chuyên sâu của các quy định pháp luật có liên quan để đảm bảo giảm thiểu tối đa rủi ro về mặt pháp lý.
 • Có kinh nghiệm xử lý các vụ án, vụ việc tranh chấp là yếu tố quan trọng giúp cho mỗi Luật Việt An phát hiện được những lỗ hổng pháp lý trong những điều khoản đã xây dựng của hợp đồng.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng nhà xưởng, xin vui lòng liên hệ Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn hợp đồng

  Tư vấn hợp đồng

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO