09 33 11 33 66
info@luatvietan.vn
Email: info@luatvietan.vn

Thành lập công ty cung cấp dịch vụ thương mại điện tử có vốn đầu tư nước ngoài

Thương mại điện tử là ngành nghề kinh doanh được nhiều nhà đầu tư lựa chọn trong thời buổi công nghệ thông tin phát triển. Tuy nhiên nhiều nhà đầu tư nước ngoài thắc mắc thủ tục pháp lý thành lập công ty cung cấp dịch vụ thương mại điện tử gồm những gì, điều kiện thành lập có khác so với nhà đầu tư trong nước? Để giải đáp các thắc mắc trên, Công ty luật Việt An xin tư vấn sơ bộ về thủ tục thành lập công ty cung cấp dịch vụ thương mại điện tử có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hiện nay.

Căn cứ pháp lý

Điều kiện và thủ tục thành lập công ty cung cấp dịch vụ thương mại điện tử có vốn đầu tư nước ngoài

 • Luật đầu tư năm 2020;
 • Luật doanh nghiệp năm 2020;
 • Nghị định số 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại và Luật quản lý ngoài thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
 • Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử.

Điều kiện thành lập công ty thương mại điện tử có vốn đầu tư nước ngoài

Các nhà đầu tư nước ngoài được thành lập công ty cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và cấp Giấy phép kinh doanh khi đáp ứng các điều kiện sau:

Đối với nhà đầu tư nước ngoài thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có cam kết mở cửa thị trường cho hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa:

 • Đáp ứng điều kiện về tiếp cận thị trường tại Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
 • Có kế hoạch về tài chính để thực hiện hoạt động đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;
 • Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên.

Đối với nhà đầu tư nước ngoài không thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; đối với dịch vụ kinh doanh chưa được cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên:

 • Có kế hoạch về tài chính để thực hiện hoạt động đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;
 • Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên.
 • Đáp ứng các tiêu chí sau:
  • Phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành;
  • Phù hợp với mức độ cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước trong cùng lĩnh vực hoạt động;
  • Khả năng tạo việc làm cho người lao động trong nước;
  • Khả năng và mức độ đóng góp cho ngân sách nhà nước.

Quy trình thành lập công ty cung cấp dịch vụ thương mại điện tử có vốn đầu tư nước ngoài

Bước 1: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư xin cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Cơ quan đăng ký đầu tư. Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện dịch vụ thương mại điện tử bao gồm các tài liệu:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (theo mẫu);
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư:  Bản sao chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Đề xuất dự án đầu tư;
 • Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện thực hiện dịch vụ thương mại điện tử;
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư: gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Tài liệu về địa điểm thực hiện dự án: Bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Giấy ủy quyền cho Công ty luật Việt An thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Bước 2: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ đề nghị bao gồm các tài liệu sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên hoặc cổ đông công ty (nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc là công ty cổ phần);
 • Bản sao các giấy tờ (Đối với thành viên, cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự):
  • Bản sao chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
  • Bản sao chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân;
  • Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức;
  • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức;
  • Văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Giấy ủy quyền cho Công ty luật Việt An thực hiện đăng ký doanh nghiệp.

Trong thời hạn 03 – 05 ngày làm việc, nếu hồ sơ hợp lệ và đầy đủ thì sở kế hoạch và đầu tư sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và công khai thông tin đăng ký kinh doanh trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Khắc dấu

Luật doanh nghiệp 2020 đã bỏ quy định về con dấu pháp nhân. Do đó, Công ty có thể tự quyết định có hoặc không khắc dấu pháp nhân; đồng thời được tự chủ về nội dung, số lượng, sử dụng con dấu pháp nhân. Trường hợp có nhu cầu sử dụng con dấu, Công ty thực hiện khắc dấu tại đơn vị có chức năng khắc dấu.

Công ty có thể ủy quyền cho Luật Việt An thực hiện công việc này.

Bước 4: Xin cấp Giấy phép kinh doanh

Theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP thì công ty có vốn đầu tư nước ngoài muốn hoạt động công ty cung cấp dịch vụ thương mại điện tử phải có Giấy phép kinh doanh. Theo đó, Nhà đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ tới cơ quan cấp Giấy phép. Hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh (theo mẫu 01);
 • Bản giải trình;
 • Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn;
 • Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (nếu có);
 • Giấy ủy quyền cho Công ty luật Việt An thực hiện thủ tục.

Trong thời hạn 15 – 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp giấy phép tiến hành lấy ý kiến của Bộ Công Thương.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương có văn bản chấp thuận cấp Giấy phép kinh doanh; trường hợp từ chối, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Bộ Công Thương, Cơ quan cấp Giấy phép cấp Giấy phép kinh doanh. Trường hợp Bộ Công Thương có văn bản từ chối, Cơ quan cấp Giấy phép có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Lưu ý

Các loại hàng hóa không được kinh doanh trên website thương mại điện tử.

 • Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ;
 • Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác;
 • Rượu các loại;
 • Thực vật, động vật hoang dã quý hiếm, bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến;
 • Các hàng hóa hạn chế kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, công ty khi thành lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử cần phải thực hiện thủ tục đăng ký website thương mại điện tử theo quy định của pháp luật.

Công ty luật Việt An cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan đến đầu tư nước ngoài. Qúy khách hàng có như cầu sử dụng hoặc có thắc mắc cần giải đáp xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến Công ty dể được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tin tức doanh nghiệp

  Tin tức doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 33 11 33 66
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 67 55 66
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO