Thành lập công ty sản xuất gạch

Hiện nay, xã hội ngày càng phát triển gắn liền theo đó là nhu cầu xây dựng ngày càng lớn. Đó là lý do mà việc kinh doanh vật liệu xây dựng chưa bao giờ là lỗi thời. Tuy nhiên, để thành lập một công ty các cá nhân cần phải thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện nay. Trong bài viết dưới đây, Luật Việt An sẽ trình bày những nội dung pháp lý có liên quan đến việc thành lập công ty sản xuất gạch.

Công ty sản xuất Gạch

Cơ sở pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp năm 2020;
 • Luật Đầu tư 2020;
 • Luật Bảo vệ môi trường 2020;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
 • Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
 • Thông tư 01/2021/TT-BKĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Hình thức hoạt động công ty

Theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định các loại hình doanh nghiệp bao gồm:

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn;
 • Công ty cổ phần;
 • Công ty hợp danh;
 • Doanh nghiệp tư nhân.

Thủ thành lập công ty sản xuất gạch có vốn đầu tư nước ngoài

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Bản sao chứng minh nhân dân/CCCD/hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân và bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Đề xuất dự án đầu tư;
 • Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Hợp đồng thuê trụ sở, Giấy tờ chứng minh quyền cho thuê của bên cho thuê;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất;
 • Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án đầu tư đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.
 • Giấy ủy quyền cho Luật Việt An thực hiện thủ tục.

Quy trình thực hiện xin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Bước 1: Nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, người nộp có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài tại địa chỉ: fdi.gov.vn.

Lưu ý: Nhà đầu tư cần kê khai thông tin về dự án trên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư trong vòng 15 ngày sau đó nộp hồ sơ để được cấp giấy chứng nhận.

Bước 2: Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP và nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 4: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Bước 5: Khắc dấu công ty

Bước 6: Cấp giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép đủ điều kiện hoạt động

Bước 7: Mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài cần mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và thực hiện chuyển vốn vào tài khoản này theo đúng thời hạn góp vốn đã ghi tại Giấy chứng nhận đầu tư. Ngoài ra, công ty có vốn đầu tư nước ngoài cần mở tài khoản giao dịch để nhận tiền từ tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cho các thủ tục thu chi tại Việt Nam.

Trình tự thủ tục xin giấy phép thành lập công ty có vốn đầu tư trong nước

Hồ sơ xin giấy phép thành lập công ty

Để thành lập công ty hồ sơ đăng ký bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư 01/2022/TT-BKHĐT;
 • Tài liệu pháp lý cá nhân gồm: CMND, Căn cước công dân, Hộ chiếu;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân, tổ chức;
 • Giấy ủy quyền cho Luật Việt An thực hiện thủ tục.

Lưu ý: Cá nhân thành lập công ty cần có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Quy trình thực hiện

Bước 1: Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ: dangkydoanhnghiep.gov.vn.

Bước 2: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Bước 3: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Bước 4: Khắc dấu của công ty

Bước 5: Thực hiện các thủ tục để doanh nghiệp chính thức đi vào sản xuất

Ngoài việc thực hiện thủ tục xin giấy phép sản xuất gạch, chủ kinh doanh cần phải thực hiện thủ tục đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo pháp luật về môi trường. Để thực hiện thủ tục trên, chủ kinh doanh cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường và nộp hồ sơ đó tại UBND huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Thành lập công ty sản xuất gạch có phải lập báo cáo tác động môi trường không?

Theo Điều 30 Luật Bảo vệ môi trường quy định các đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường bao gồm:

 • Dự án đầu tư nhóm I quy định tại Điều 28 của Luật Bảo vệ môi trường;
 • Dự án đầu tư nhóm II quy định tại Điều 28 của Luật Bảo vệ môi trường.

Theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định các dự án xây dựng cơ sở sản xuất với công suất từ 100 triệu viên gạch ngói quy chuẩn/năm trở lên thì cần phải lập báo cáo tác động môi trường. Kết quả đánh giá tác động môi trường được thể hiện bằng báo cáo đánh giá tác động môi trường và nội dung báo cáo gồm:

 • Thông tin chung về dự án đầu tư;
 • Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và quy định khác của pháp luật có liên quan;
 • Các nguồn chất thải phát sinh, bao gồm: quy mô, khối lượng, chủng loại chất thải rắn; quy mô, lưu lượng, thông số ô nhiễm bụi, khí thải, tiếng ồn, độ rung; quy mô, lưu lượng, thông số ô nhiễm nước thải, nguồn tiếp nhận nước thải; công trình, biện pháp bảo vệ môi trường;
 • Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có);
 • Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải;
 • Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác của dự án đầu tư đến môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường (nếu có); phương án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có); phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường;
 • Chương trình quản lý và giám sát môi trường;
 • Kết quả tham vấn;
 • Kết luận, kiến nghị và cam kết của chủ dự án đầu tư.

Một số công ty sản xuất gạch tại Việt Nam

Hiện nay, tại Việt Nam có thể kể đến một số công ty như:

 • Công ty Cổ phần Gạch ngói Đất Việt
 • Tổng công ty VLXD Số 1 – FICO
 • Công Cổ phần Gạch Ngói Thạch Bàn
 • Công TNHH Gạch Thuận Hòa
 • Công ty Cổ phần Gạch nói Kiên Giang

Các câu hỏi thường gặp khi thành lập công ty

Công ty thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh tại đâu?

Khi muốn thành lập công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại: Phòng đăng ký kinh doanh; Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Thủ tục đăng ký doanh nghiệp thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: dangkykinhdoanh.gov.vn

Đăng ký hộ kinh doanh cá thể ở đâu?

Quý khách hàng thành lập hộ kinh doanh sẽ nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở.

Đăng ký kinh doanh mất thời gian bao lâu?

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, thời gian xử lý cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đăng ký kinh doanh có cần hộ khẩu thường trú hay không?

Việc thành lập công ty không căn cứ vào hộ khẩu thường trú của người thành lập mà người khởi nghiệp có thể thành lập công ty hoặc hộ cá thể ở bất cứ tỉnh nào khi có nhu cầu kinh doanh tại tỉnh đó.

Dịch vụ thành lập công ty của Luật Việt An

 • Tư vấn, hướng dẫn các thủ tục thành lập công ty kinh doanh sản xuất gạch;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến điều kiện thành lập công ty kinh doanh sản xuất gạch;
 • Chuẩn bị hồ sơ và đại diện khách hàng tiến hành đăng ký thành lập công ty kinh doanh sản xuất gạch;
 • Tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp sau thành lập.

Quý khách hàng có thắc mắc hoặc có nhu cầu về mặt pháp lý liên quan đến thành lập công ty sản xuất gạch, xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thành lập công ty

  Thành lập công ty

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO