Thành lập công ty tại tỉnh Sơn La

Với kinh nghiệm lâu năm và đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm tư vấn thành lập doanh nghiệp, Luật Việt An là lựa chọn tối ưu cho Quý khách hàng có nhu cầu thành lập doanh nghiệp trên cả nước. Nhằm hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ pháp lý tốt nhân cho các doanh nghiệp trong việc thành lập công ty trên địa bàn tỉnh Sơn La, trong bài viết này, Luật Việt An sẽ cung cấp đến quý khách các thông tin liên quan đến thành lập công ty tại tỉnh Sơn La.

Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn La

Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp 2020
 • Luật Đầu tư 2020
 • Nghị định 01/2020/ NĐ-CP quy định về Đăng ký doanh nghiệp

Công ty là gì?

Hệ thống pháp luật về doanh nghiệp (công ty) Việt Nam không có quy định nào giải thích cụ thể như thế nào là công ty. Tại Luật doanh nghiệp năm 2020 cũng chỉ có quy định giải thích thuật ngữ “Công ty” dưới dạng liệt kê hình thức biểu hiện của nó. Cụ thể “Công ty bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh.”

Có thể hiểu, công ty là loại hình doanh nghiệp có ít nhất từ hai thành viên trở lên, trong đó các thành viên cùng chia lợi nhuận, cùng chịu lỗ tương ứng với phần góp vốn và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phần vốn của mình góp vào công ty.

Điều kiện tự nhiên- xã hội tại Sơn La

Diện tích

Sơn La là một tỉnh miền núi thuộc vùng cao phía Tây Bắc Việt Nam, nằm ở khu trung tâm của vùng, có diện tích 14.174 km2, đứng thứ 3 trên tổng số 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của cả nước (sau Nghệ An và Gia Lai)

Dân cư

Sơn La cũng là tỉnh có lực lượng lao động trẻ được đánh giá là khéo léo, chăm chỉ, được tỉnh chú trọng đào tạo, về cơ bản có thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng lao động trong các lĩnh vực sản xuất, chế biến, nông, lâm, ngư nghiệp. Dân số trong độ tuổi lao động của Sơn La năm 2015 là khoảng 827,68 nghìn người, chiếm 62,2% tổng dân số. Số lao động đã qua đào tạo là 477,73 nghìn, số lao động phổ thông là 321,63 nghìn lao động.

Tình hình thành lập công ty tại tỉnh Sơn La

Theo kết quả, thống kê số liệu thành lập doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Sơn La. Lũy kế đến hết ngày 10/11/2023, tổng số doanh nghiệp đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh là 3.444 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký là 53.804 tỷ đồng. Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 10/11/2023, đã tiếp nhận và xử lý 2.039 lượt hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, tăng 21,2% so với cùng kỳ với tổng vốn đăng ký là 2.038,83 tỷ đồng, vốn bình quân 8,1 tỷ đồng/01 doanh nghiệp, trong đó: Thành lập mới 412 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc;  88 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc đăng ký quay trở lại hoạt động trước thời hạn; 175 doanh nghiệp đơn vị trực thuộc đăng ký tạm ngừng kinh doanh; 89 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc đăng ký giải thể 89 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc (37 doanh nghiệp; 52 đơn vị trực thuộc), tăng 3,48% so với cùng kỳ.

Trong thời gian tới, tỉnh Sơn La tiếp tục tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phục hồi, phát triển bền vững, xây dựng đội ngũ doanh nhân vững mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển bền vững.

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tại tỉnh Sơn La

Theo quy định từ Điều 19 đến Điều 22 của Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về hồ sơ của của từng loại hình doanh nghiệp thì quý khách muốn thành lập loại hình doanh nghiệp nào thì phải căn cứ vào quy định của pháp luật để hoàn thiện hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Ví dụ: Quý khách muốn thành lập công ty cổ phần, cần chuẩn bị hồ sơ như sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.
 • Bản sao Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;
 • Bản sao Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức. Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.
 • Giấy ủy quyền cho Luật Việt An thực hiện thủ tục.

Thủ tục đăng ký thành lập công ty tại Sơn La

Để đăng ký thủ tục thành lập công ty tại Sơn La, về cơ bản quý khách sẽ phải thực hiện các quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp .

Thủ tục đăng kí thành lập công ty tại Sơn La đối với nhà đầu tư trong nước

Hiện nay, theo chủ trương thực hiện hành chính công trên nền tảng công nghệ số, nên trong bài viết này, Luật Việt An sẽ giới thiệu đến quý khách thủ tục đăng ký thành lập công ty tại Sơn La bằng hình thức sử dụng Tài khoản đăng kí kinh doanh theo quy định tại Điều 45 Nghị định 01/2020/NĐ-CP:

 • Bước 1:Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để được cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh.
 • Bước 2: Người đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).
 • Bước 3: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người thành lập doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.
 • Bước 4: Sau khi nhận được thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đến Phòng Đăng ký kinh doanh. Người đại diện theo pháp luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy và Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc nộp qua đường bưu điện.
 • Bước 5: Sau khi nhận được hồ sơ bằng bản giấy, Phòng Đăng ký kinh doanh đối chiếu đầu mục hồ sơ với đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối chiếu thống nhất.

Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực.

Thủ tục đăng kí thành lập công ty tại Sơn La đối với nhà đầu tư nước ngoài

Để nhà đầu tư nước ngaoif có thể thực hiện việc đăng ký thành lập công ty tại Sơn La thì theo quy định của pháp luật, nhà đầu tư phải thực hiện thêm một thủ tục khác với nhà đầu tư trong nước đó là xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Như vậy, thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Sơn La sẽ bao gồm:

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Bước 3: Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tiếp tục chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp
 • Bước 4: Nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và đầu tư cấp Tỉnh nơi công ty đặt trụ sở chính
 • Bước 5: Sau khi được Cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì nhà đầu tư cần thông báo công khi trên Công thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và tiến hành nộp phí theo quy định của pháp luật.
 • Bước 6: Khắc dấu công ty
 • Bước 7: Mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
 • Bước 8: Thực hiện các thủ tục sau thành lập công ty

Thông tin phòng đăng ký kinh doanh tại tỉnh Sơn La

Địa chỉ trụ sở: Sở KH ĐT tỉnh Sơn La, Tỉnh Sơn La, Việt Nam

Điện thoại: 0212 3852019

Email: dkkd.skhdt@sonla.gov.vn

Dịch vụ thành lập công ty tại Sơn La của Công ty Luật Việt An

 • Tư vấn điều kiện hồ sơ thành lập công ty tại tỉnh Sơn La.
 • Chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp khi quý khách sử dụng dịch vụ.
 • Theo dõi tiến độ và tư vấn điều chỉnh kịp thời các vấn đề pháp lý phát sinh;
 • Tư vấn thường xuyên cho khách hàng sau thành lập.

Quý khách hàng có nhu cầu thành lập công ty tại tỉnh Sơn La, xin vui lòng liên hệ dịch vụ tư vấn của Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thành lập công ty

  Thành lập công ty

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO