Thay đổi tên Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Tên công ty là gì?

Tên công ty là tên gọi của doanh nghiệp dùng trong hoạt động kinh doanh dùng để phân biệt với các chủ thể kinh doanh khác trên phạm vi toàn quốc. Tên công ty được gắn tại trụ sở, được in trên hóa đơn, giấy tờ, văn bản giao dịch của công ty với khách hàng. Tên công ty được công nhận và sử dụng từ khi công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, do việc thay đổi chủ sở hữu, tổ chức lại doanh nghiệp hay để tạo điều kiện thuận lợi cho việc kinh doanh mà công ty tiến hành thay đổi tên gọi.

Các trường hợp thay đổi tên công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh

Khi công ty muốn thay đổi tên Tiếng Việt, tên tiếng nước ngoài (tiếng Anh), tên viết tắt thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi tên công ty tại cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thay đổi tên tiếng Việt công ty

 • Thay đổi loại hình công ty từ TNHH sang cổ phần sẽ phải thay đổi tên công ty và khắc lại con dấu (mộc) công ty.
 • Khi công ty thay đổi tên riêng, thêm thành tố hoặc hậu tố trên tên công ty cũng phải thay đổi tên công ty và làm lại dấu (mộc) của công ty.

Thay đổi tên tiếng nước ngoài của công ty

 • Dù doanh nghiệp không thay đổi tên Tiếng Việt nhưng xét thấy tên tiếng nước ngoài dịch chưa chính xác hoặc cần thay đổi phù hợp hơn với tên Tiếng Việt thì có thể thay đổi tên Tiếng nước ngoài của công ty. Việc thay đổi tên nước ngoài của công ty cần phải thực hiện tại cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Việc thay đổi tên tiếng nước ngoài của công ty không đồng thời thay đổi tên Tiếng Việt của công ty thì không cần thực hiện thủ tục đổi dấu của công ty.

Thay đổi tên viết tắt của công ty

 • Khi doanh nghiệp muốn thay đổi tên viết tắt của công ty do phục vụ các nhu cầu khác của công ty như trùng với nhãn hiệu, hoặc xây dựng nhận diện thương hiệu mới của doanh nghiệp… thì có thể thay đổi riêng tên viết tắt của công ty. Nếu công ty có đăng ký tên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tên viết tắt khi thay đổi cần thực hiện thủ tục tại cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Cũng như thay đổi tên tiếng nước ngoài, khi công ty thay đổi tên viết tắt không đồng thời thay đổi tên Tiếng Việt của công ty thì không cần thực hiện thủ tục đổi lại con dấu của công ty.

Lựa chọn đặt tên mới cho công ty

 • Theo quy định tại Điều 37 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì tên doanh nghiệp là tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm 02 thành tố: loại hình doanh nghiệp và tên riêng. Ngoài ra, doanh nghiệp có thể có tên viêt tắt và tên bằng tiếng nước ngoài (được dịch từ tên tiếng việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh). Như vậy, khi thay đổi tên tiếng việt của doanh nghiệp thì tên viết tắt, tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có) cũng cần thay đổi.
 • Khi đặt tên mới, công ty cần lưu ý không được đặt tên trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc (bao gồm cả tên nước ngoài và tên viết tắt). Đồng thời, doanh nghiệp không được sử dụng tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý của tổ chức, cá nhân đã được bảo hộ để cấu thành tên riêng của doanh nghiệp (trừ trường hợp được sự chấp thuận của chủ sở hữu tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đó).
 • Như vậy, để đảm bảo khả năng chấp thuận tên mới, doanh nghiệp cần tra cứu tên doanh nghiệp đã đăng ký trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Tài liệu cần chuẩn bị thay đổi tên công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Khi công ty có nhu cầu thay đổi tên công ty và thông qua dịch vụ của Công ty Luật Việt An, Quý khách hàng chỉ cần chuẩn bị các tài liệu để Công ty Luật Việt An soạn thảo hồ sơ và ký hồ sơ, mọi công việc còn lại sẽ do Luật Việt An thực hiện toàn bộ.

Thủ tục thay đổi tên công ty TNHH 2 thành viên trở lên năm 2021

Quy trình thay đổi tên công ty sẽ được thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Tra cứu tên công ty dự định thay đổi

 • Việc tra cứu giúp công ty đánh giá được tên công ty mới mà công ty muốn đăng ký có trùng hoặc gây nhầm lẫn với doanh nghiệp nào khác đã đăng ký trước đó hay không.
 • Việc tra cứu tên công ty mới được thực hiện trên hệ thống đăng ký daonh nghiệp quốc gia theo địa chỉ https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

Quý khách hàng có thể gửi tên công ty mới muốn thay đổi để Luật Việt An hỗ trợ tra cứu để có thể đăng ký tên như mong muốn.

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ thay đổi tên công ty

 • Công ty luật Việt An tư vấn điều kiện, quy trình, thủ tục pháp lý liên quan đến nội dung thay đổi tên công ty TNHH 2 thành viên trở lên để công ty chuẩn bị.
 • Nếu khách hàng sử dụng dịch vụ của Luật Việt An, luật sư của chúng tôi sẽ hỗ trợ soạn thảo hồ sơ chuyển khách hàng ký, để chúng tôi thực hiện các bước tiếp theo.
 • Nếu khách hàng tự nộp hồ sơ thì chuẩn bị hồ sơ thay đổi tương ứng với nội dung thay đổi để nộp Phòng Đăng ký kinh doanh.

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký thay đổi tên đến Phòng đăng ký kinh doanh

Công ty nộp hồ tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

 • Sau khi hồ sơ thay đổi tên công ty có đủ chữ ký và con dấu sẽ được tiến hành nộp tới Phòng đăng ký kinh doanh thông qua Cổng thông tin trực tuyến về doanh nghiệp để được thẩm định nội dung.
 • Sau khi có tiếp nhận của phòng đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp nộp hồ sơ giấy trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh;
 • Cơ quan đăng ký ra kết quả chấp thuận hồ sơ hoặc yêu cầu sửa đổi hồ sơ (nếu có).

Bước 4: Nhận kết quả thay đổi tên công ty

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh xử lý hồ sơ hợp lệ sẽ bổ sung, thay đổi thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đồng thời, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp một trong các giấy tờ pháp lý sau cho doanh nghiệp:

 • Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.
 • Cấp Giấy xác nhận thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo để công ty sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu cụ thể và nêu rõ lý do.

Bước 5: Khắc lại dấu công ty

Sau khi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với tên công ty mới doanh nghiệp tiến hành thủ tục khắc con dấu pháp nhân mới và công bố con dấu mới trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 6: Đăng bố cáo điện tử trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ thay đổi tên công ty

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Nội dung Thông báo gồm:
 • Tên hiện tại, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
 • Tên dự kiến thay đổi;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên của Công ty TNHH hai thành viên trở lên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty;
 • Văn bản ủy quyền (trong trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho công ty LuậtViệt An thực hiện thủ tục thay đổi tên công ty).
 • Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu tên dự kiến của doanh nghiệp không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp.
 • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, những thông tin thay đổi phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Phương thức đăng ký kinh doanh

 • Doanh nghiệp sẽ phải scan hồ sơ và gửi lên Cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp https://dangkykinhdoanh.gov.vn/
 • Sau đó theo dõi và nhận thông báo sửa đổi, bổ sung nếu có từ Phòng Đăng ký kinh doanh. Trường hợp nhận được thông báo hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp sẽ gửi hồ sơ giấy về địa chỉ Phòng Đăng ký kinh doanh nơi thành lập.

Thẩm quyền thụ lý hồ sơ thay đổi tên công ty

Công ty sau khi chuẩn bị xong những hồ sơ, tài liệu cần thiết sẽ tiến hành nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư, nơi công ty đã đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Những lưu ý sau khi thay đổi tên công ty

Sau khi thay đổi tên công ty trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, công ty cần tiến hành các việc sau:

 • Làm lại biển treo tại trụ sở công ty;
 • Gửi công văn lên cơ quan thuế về việc thay đổi tên công ty trên hóa đơn công ty: Đối với các công ty TNHH 2 thành viên trở lên phải có hóa đơn VAT thì sau khi thay đổi tên, công ty cũng cần phải thay đổi hóa đơn VAT vì trong hóa đơn bắt buộc phải có tên của doanh nghiệp.
 • Làm thủ tục liên quan tới các đơn vị, cá nhân: Ngân hàng, bảo hiểm, người lao động…
 • Làm thủ tục thay đổi tên cho các giấy phép con, các giấy chứng nhận khác công ty đang sở hữu
 • Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, lữ hành nội địa/ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, Giấy phép con….;
 • Gửi công văn thông báo thay đổi tên công ty với các đối tác…

Quý khách hàng có nhu cầu thay đổi tên công ty vui lòng liên hệ với Công ty luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thay đổi đăng ký kinh doanh

  Thay đổi đăng ký kinh doanh

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO