Thông tư 08/2023/TT-BTP hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng

Ngày 02/10/2023, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 08/2023/TT-BTP hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng thay thế cho Thông tư 04/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng đã ban hành trước đó. Trong bài viết này, Luật Việt An sẽ trình bày những điểm mới cần lưu ý trong Nghị định 08/2023/NĐ-CP.

Công chứng viên

Những thông tin cơ bản về Thông tư 08/2023/TT-BTP hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng

Số hiệu : 08/2023/TT-BTP
Loại văn bản : Thông tư
Cơ quan ban hành : Bộ Tư pháp
Ngày ban hành: : 02/10/2023
Ngày áp dụng : 20/11/2023
Lĩnh vực : Tư pháp – Hộ tịch

Những thông tin đáng lưu ý tại Thông số 08/2023/TT-BTP hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng

Bổ sung thêm trường hợp không được đăng ký tập sự hành nghề công chứng

Theo quy định tại điểm e, khoản 5 Điều 3 Thông tư 08/2023, những người đang làm việc theo hợp đồng lao động cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sẽ không đưược đăng ký tập sự hành nghề công chứng, từ trừng hợp ngưười đó làm việc theo hợp đồng lao động tại các tổ chức hành nghề công chứng mà người đó tập sự hoặc ký hợp đồng lao động với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà thời gian làm việc không trùng với ngày, giờ làm việc của tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự.

Việc bổ sung quy định mới về trường hợp không được đăng ký tập sự hành nghề công chứng như trên sẽ giúp cho quá trình tập sự được diễn ra thuận lợi hơn, tránh bị chồng chéo thời gian làm việc. Hơn nữa, việc quy định như vậy sẽ tránh các trường hợp gian lận trong quá trình công chứng, chứng thực.

Thêm quy định về việc bố trí nơi tập sự cho người tập sự hành nghề công chứng

Thông tư 08/2023/TT-BTP đã bổ sung thêm quy định tại khoản 4 Điều 3 về việc bố trí nơi tập sự cho người hành nghề công chứng. Theo đó, Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ bố trí nơi tập sự cho người tập sự hành nghề công chứng. Điều kiện để được bố trí tập sự là người đó đã nộp hồ sơ tập sự ở 03 tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn 1 tỉnh thành phố hoặc 1 tổ chức hành nghề công chứng nếu tỉnh/ thành phố chỉ có 3 tổ chức hành nghề công chứng đủ điều kiện hướng dẫn tập sự mà bị từ chối.

Việc quy định thêm cơ sở pháp lý về việc hỗ trợ tìm nơi tập sự cho người tập sự hành nghề công chứng sẽ giúp người tập sự thuận lợi hơn trong quá trình tập sự, tránh trường hợp không tìm được nơi tập sự phù hợp, gây bất lợi cho người tập sự.

Bổ sung thêm quy định trong trường công chứng viên được phân công hướng dẫn tập sự từ chối hướng dẫn

Thông tư 08/2023/TT-BTP đã bổ sung thêm quy định tại khoản 1 Điều 4, theo đó công chứng viên được phân công hướng dẫn tập sự nếu từ chối hướng dẫn tập sự thì phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày được phân công.

Như vậy, khi công chứng viên được phân công hướng dẫn tập sự, nếu từ chối thì bắt buộc phải có văn bản, mọi hình thức khác như hành động, lời nói,.. đều không được chấp nhận. Quy định này nhằm giảm thiểu các trường hợp công chứng viên từ chối hướng dẫn nhưng không trình bày rõ ràng mà chỉ thể hiện qua hành động hoặc lời nói làm cho các cơ sở tổ chức hành nghề công chứng hoặc cá nhân đi tập sự không biết, không nắm rõ, gây ảnh hưởng đến thời gian cũng như chất lượng của quá trình tập sự.

Thay đổi cách tính thời gian tập sự hành nghề công chứng

Theo quy định mới tại khoản 1, Điều 5 thông tư 08/2023/TT-BTP Thời gian tập sự sẽ được tính từ ngày quyết định đăng ký tập sự hành nghề công chứng có hiệu lực thay vì tính từ ngày Người tập sự được ghi tên vào danh sách người tập sự của Sở tư pháp như tại thông tư 04/2015/TT-BTP trước đây

Việc bổ sung quy định về cách tính thời gian tập sự hành nghề công chứng giúp cho việc tập sự được đảm bảo hiệu quả, thời gian tập sự cũng được tính chính xác hơn. Bởi lẽ, trên thực tế, sau khi người tập sự được ghi tên vào danh sách người tập sự của Sở tư pháp vẫn có thể xảy ra một số vấn đề liên quan đến địa điểm tập sự,.. khiến cho cách tính thời gian như tại thông tư 04/2015/TT-BTP có thể không còn chuẩn xác nữa

Bổ sung thêm nội dung tập sự hành nghề công chứng

Tại Điều 6 Thông tư 08/2023/TT-BTP đã bổ sung thêm 02 nội dung về tập sự hành nghề công chứng như sau:

 • Kỹ năng quản trị tổ chức hành nghề công chứng
 • Kỹ năng khái thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công chứng

Việc bổ sung hai nội dung này nhằm nâng cao chất lượng của công chứng viên, ngoài các kiến thức chuyên môn thì các công chứng viên cần có kỹ năng quản trị tổ chức hành nghề công chứng, phục vụ cho việc mở văn phòng công chứng sau này, nếu như ứng viên có nhu cầu. Ngoài ra việc bổ sung nội dung khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công chứng là hoàn toàn cần thiết, nhất là trong thời đại công nghệ thông tin và chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ như hiện nay.

Bổ sung thêm trường hợp thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự

Thông tư 08/2023/TT-BTP đã bổ sung thêm 02 trường hợp thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự tại khoản 1 Điều 7 Thông tư 08/2023/TT-BTP như sau:

 • Công chứng viên hướng dẫn tập sự bị tạm đình chỉ hành nghề công chứng, bị miễn nhiệm công chứng viên hoặc không còn hành nghề tại tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự;
 • Công chứng viên hướng dẫn tập sự bị xử lý kỷ luật, bị xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hành nghề công chứng hoặc bị phát hiện không có đủ điều kiện hướng dẫn tập sự tại thời điểm nhận hướng dẫn tập sự.

Việc bổ sung thêm hai trường hợp thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự là hoàn toàn cần thiết và hợp lý, bởi lẽ trong các trường hợp trên, công chứng viên không còn đủ tiêu chuẩn để hướng dẫn, có thể gây ảnh hưởng đến người tập sự, giảm chất lượng đào tạo công chứng viên.

Bổ sung thêm quy định về việc tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng

Theo quy định tại khoản 1 Điều 9 của thông tư, trong trường hợp người tập sự hành nghề công chứng mang thai, hoặc có lý do chính đáng hoặc vì lý do sức khoẻ thì có thể được tạm ngừng tập sự công chứng.

Quy định này nhằm bảo đảm quyền lợi cho người tập sự hành nghề công chứng và cũng phù hợp với quy định của các quy định pháp luật khác.

Bổ sung thêm quy định về điều kiện công nhận hoàn thành tập sự hành nghề công chứng

Theo quy định mới tại khoản 2 Điều 12 Thông tư 08/2023/TT-BTP Người tập sự được công nhận là hoàn thành tập sự hành nghề khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

 • Người tập sự có đủ điều kiện tập sự và không thuộc các trường hợp không được đăng ký tập sự;
 • Công chứng viên hướng dẫn tập sự đủ điều kiện hướng dẫn tập sự và không thuộc các trường hợp phải thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong quá trình hướng dẫn tập sự;
 • Người tập sự hoàn thành thời gian tập sự; có Báo cáo kết quả tập sự, Sổ nhật ký tập sự nộp đúng thời hạn, đáp ứng các yêu cầu quy định; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khác của người tập sự.

Quý khách hàng có nhu cầu liên quan đến pháp luật về hành chính, công chứng, chứng thực vui lòng liên hệ công ty Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tin tức doanh nghiệp

  Tin tức doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO