Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Singopore

Hiện nay, Singapore không phải là tham gia thoả ước Madrit do đó, doanh nghiệp Việt Nam đăng ký nhãn hiệu tại Singapore phải đăng ký theo hệ thống đăng ký quốc gia tại Cục sở hữu trí tuệ Singapore (tiếng Anh viết tắt là “IPOS”) hoặc thông qua nghị định thư Madrit. Bên cạnh đó, Singapore là thành viên của công ước Paris, do đó, các cá nhân, doanh nghiệp tại Việt Nam có thể yêu cầu quyền ưu tiên theo công ước Paris.

Thời gian đăng ký nhãn hiệu tại Singapore: 09 tháng, tuy nhiên trong thực tế thời gian đăng ký nhãn hiệu có thể lên tới 18-24 tháng.

Quy trình đăng ký nhãn hiệu:

Bước 1: Nộp đơn đăng ký tại IPOS;

Bước 2: Kiểm tra, xác minh khả năng đăng ký của nhãn hiệu;

Bước 3: Công bố nhãn hiệu tại ấn phẩm của IPOS;

Bước 4: Cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Nộp đơn đăng ký:

Khách hàng có thể chọn phương thức nộp đơn trực tiếp tại IPOS hoặc nộp đơn trực tuyến qua trang web của IPOS.

Hiện nay để đăng ký nhãn hiệu tại Singapore khách hàng sử dụng mẫu đơn đăng ký TM4 cụ thể: https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/trade-marks/trade-mark-forms/form-tm4-user-guide_april2017.pdf

Đơn đăng ký gồm:

 • Tên và địa chỉ của của người nộp đơn:
 • Một bản mô tả rõ ràng về nhãn hiệu, bảng phân loại theo bảng Nice ver.11;
 • Danh sách hàng hóa dịch vụ liên quan đến nhãn hiệu muốn đăng ký;
 • Bản tuyên bố về việc sử dụng nhãn hiệu hoặc có ý định sử dụng nhãn hiệu.

Khi hồ sơ đăng ký nhãn hiệu hợp lệ đầy đủ thì IPOS tiến hành bước kiểm tra khả năng đăng ký của nhãn hiệu.

Trường hợp cần bổ sung hồ sơ, IPOS gửi thông báo yêu cầu bổ sung.

Chi phí nộp đơn online là S $240 / mỗi nhóm; chi phí nộp đơn trực tiếp là S $371 / mỗi nhóm.

Kiểm tra khả năng đăng ký của nhãn hiệu:

Bước này nhãn hiệu sẽ được kiểm tra xem có khả năng đăng ký nhãn hiệu hay không, trường hợp sau khi xem xét mà nhãn hiệu có khả năng đăng ký thì thì nhãn hiệu sẽ được công bố trên ấn phẩm Trade Marks Journal.

Trường hợp bị từ chối đăng ký nhãn hiệu thì IPOS sẽ ra thông báo nêu rõ lý do từ chối, và yêu cầu người nộp đăng ký nhãn hiệu bổ sung, sửa đổi trong vòng 04 tháng kể từ ngày nhận được thông báo. Đơn đăng ký sẽ bị loại bỏ nếu người đăng ký không phản hồi lại trong thời hạn quy định.

Mẫu đơn sửa đổi được sử dụng là mẫu TM27 (không bao gồm thay đổi tên, địa chỉ hoặc địa chỉ dịch vụ), về chi phí sửa đổi:

 • Đối với sửa đổi liên quan đến thông số kỹ thuật, số nhóm, yêu cầu ưu tiên thì chi phí là: S$40/mỗi nhóm;
 • Đối với sửa đổi liên quan khác: S$ 40/ mỗi nhãn hiệu.

Công bố:

Khi IPOS xác định nhãn hiệu có khả năng đăng ký, họ sẽ tiến hạnh công bố rộng rãi thông tin nhãn hiệu trên Trade Marks Journal trong vòng 02 tháng. Trường hợp không có bên nào phản đổi nhãn hiệu, cơ quan đăng ký sẽ tiến hành cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Trường hợp, sau khi công bố nhãn hiệu bị phản đối, thì việc đăng ký nhãn hiệu sẽ bị tạm ngừng cho đến khi kiểu tra, xác minh, có kết quả của việc phản đối.

Thời gian bảo hộ nhãn hiệu tại Singapore: 10 năm kể từ ngày nộp đơn và có thể gia hạn nhiều lần liên tục, mỗi lần 10 năm.

*Lưu ý: Trường hợp tiến hành đăng ký nhãn hiệu theo nghị định thư Madrit tại Singapore: người đăng ký nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đến văn phòng quốc tế của WIPO (tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới), sau đó IPOS sẽ tiến hành các bước kiểm tra, xác minh, công bố và cấp giấy đăng ký nhãn hiệu theo các bước tương tự như trên.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO