Thủ tục thành lập công ty chuyển phát nhanh

Hiện nay, đời sống phát triển nhu cầu sử dụng chuyển phát nhanh trong nước và quốc tế tăng cao đã thu hút nhiều cá nhân trong nước và nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào lĩnh vực này. Tuy nhiên, làm thế nào để có thể thành lập công ty kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh tại Việt Nam. Trong bài viết dưới đây, Luật Việt An sẽ trình bày những nội dung pháp lý có liên quan đến việc thành lập công ty chuyển phát nhanh.

Đăng ký kinh doanh dịch vụ chuyển phát

Cơ sở pháp lý

 • Biểu cam kết WTO.
 • Luật Doanh nghiệp năm 2020;
 • Luật Đầu tư 2020;
 • Luật Bưu chính 2010;
 • Nghị định 47/2011/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính, sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 150/2018/NĐ-CP và Nghị định 25/2022/NĐ-CP;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông tư 01/2021/TT-BKĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

Thế nào là chuyển phát nhanh?

Theo khoản 3 Điều 3 Luật Bưu chính 2010, dịch vụ bưu chính là dịch vụ chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi bằng các phương thức từ địa điểm của người gửi đến địa điểm của người nhận qua mạng bưu chính, trừ phương thức điện tử.
Như vậy, dịch vụ chuyển phát nhanh theo ngôn ngữ pháp lý chính là dịch vụ bưu chính.

Điều kiện thành lập công ty chuyển phát nhanh

Điều kiện tiếp cận thị trường

Tại biểu cam kết khi Việt Nam gia nhập WTO, dịch vụ chuyển phát có mã CPC 7512: không hạn chế về dịch vụ bưu chính. Sau 5 năm kể từ ngày Việt Nam gia nhập cho phép thành lập công ty 100% vốn nước ngoài cung cấp dịch vụ bưu chính.

Điều kiện theo pháp luật chuyên ngành

Dịch vụ bưu chính là một trong những ngành nghề có trong danh mục ngành nghề có điều kiện theo quy định tại Luật Đầu tư 2020. Theo Điều 21 Luật Bưu chính 2010, điều kiện để được cấp phép kinh doanh dịch vụ bưu chính như sau:

 • Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực bưu chính;
 • Điều kiện vốn pháp định:
  • Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh, liên tỉnh, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 2 tỷ đồng Việt Nam;
  • Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 5 tỷ đồng Việt Nam.
 • Có phương án kinh doanh khả thi phù hợp với quy định về giá cước, chất lượng dịch vụ bưu chính;
 • Có biện pháp đảm bảo an ninh thông tin và an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính.

Mã ngành VSIC

Theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg quy định mã ngành nghề kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh tại Việt Nam khi đăng ký thành lập công ty là:

 • Bưu chính: 5310
 • Chuyển phát: 5320

Thủ tục thành lập công ty chuyển phát nhanh vốn đầu tư trong nước

Trình tự, thủ tục thành lập công ty

Bước 1: Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Quá trình quan trọng khi thành lập một doanh nghiệp bao gồm việc chuẩn bị hồ sơ đăng ký công ty, cho phép doanh nghiệp hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật. Hồ sơ đăng ký cần bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh để có giấy phép thành lập công ty với dịch vụ chuyển phát nhanh;
 • Danh sách về các cổ đông và thành viên của công ty;
 • Văn bản về điều lệ của công ty;
 • Bản sao hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước kèm theo giấy phép đăng ký công ty (nếu là tổ chức mở công ty);
 • Giấy ủy quyền cho Luật Việt An thực hiện thủ tục.

Thời hạn làm việc từ 4 – 6 ngày làm việc

Cơ quan có thẩm quyền cấp phép: Sở kế hoạch và đầu tư – Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, thành phố nơi công ty đặt địa chỉ trụ sở chính.

Bước 2: Khắc dấu công ty và thực hiện các thủ tục sau thành lập

Sau khi công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục trên, chúng ta cần tiến hành khắc dấu pháp nhân cho công ty và thực hiện các thủ sau khi thành lập công ty như:

 • Treo biển tại trụ sở công ty;
 • Mở tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp, đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế, đăng ký nộp thuế điện tử;
 • Kê khai và nộp thuế môn bài của doanh nghiệp;
 • Đăng ký hóa đơn điện tử, chữ ký số.

Bước 3: Xin giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh

Sau khi thành lập công ty và trước khi tiến hành cung ứng dịch vụ chuyển phát nhanh trên thực tế, doanh nghiệp cần thực hiện xin giấy phép kinh doanh dịch vụ này. Căn cứ Điều 6 Nghị định 47/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 150/2018/NĐ-CP và Nghị định 25/2022/NĐ-CP quy định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính được lập thành 1 bộ và là bản gốc bao gồm:

 • Giấy đề nghị giấy phép bưu chính theo quy định;
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ doanh nghiệp;
 • Phương án kinh doanh;
 • Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định;
 • Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có);
 • Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định;
 • Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định;
 • Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
 • Thỏa thuận với doanh nghiệp khác, đối tác nước ngoài bằng tiếng Việt, đối với trường hợp hợp tác cung ứng một, một số hoặc tất cả các công đoạn của dịch vụ bưu chính đề nghị cấp phép;
 • Tài liệu về tư cách pháp nhân của đối tác nước ngoài được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Hợp đồng nhượng quyền thương mại với doanh nghiệp đang cung ứng dịch vụ bưu chính (nếu có);
 • Giấy ủy quyền cho Luật Việt An thực hiện thủ tục.

Cơ quan có thẩm quyền cấp phép dịch vụ bưu chính: Sở Thông tin và Truyền thông hoặc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thủ tục thành lập công ty chuyển phát nhanh có vốn đầu tư nước ngoài

Bước 1: Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Nếu dự án đầu tư thuộc các trường hợp phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư 2020 thì trước khi thành lập công ty chuyển phát nhanh, nhà đầu tư cần phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư. Hồ sơ bao gồm những nội dung sau:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất dự án đầu tư. Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;
 • Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;
 • Giấy ủy quyền cho Luật Việt An nếu doanh nghiệp không thể hoàn thành và nộp hồ sơ trực tiếp;
 • Tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Bước 2: Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thủ tục sau thành lập, xin Giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục này tương tự như nhà đầu tư trong nước.

Một số công ty chuyển phát nhanh tại Việt Nam

 • Công ty Cổ phần Dịch vụ Giao Hàng Nhanh (GHN)
 • Công ty Cổ Phần Giao Hàng Tiết Kiệm
 • Công ty Tnhh Nin Sing Logistics (thương hiệu Ninjavan)
 • Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post)
 • Công ty CP giao nhận toàn cầu DHL Express
 • Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phát Triển Nhất Tín Express
 • Công ty Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247 Express)

Dịch vụ thành lập công ty chuyển phát nhanh của Luật Việt An

 • Tư vấn, hướng dẫn các thủ tục thành lập công ty chuyển phát nhanh;
 • Tư vấn pháp Luật Đầu tư, xin chấp thuận chủ trương cho dự án, xin Giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký thành lập công ty chuyển phát nhanh có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Đại diện khách hàng thực hiện đăng ký thành lập công ty tại cơ quan có thẩm quyền;
 • Dịch vụ kế toán thuế cho doanh nghiệp, kê khai và nộp thuế theo quy định hiện hành;
 • Dịch vụ đại diện sở hữu trí tuệ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu;
 • Đại diện thực hiện các thủ tục xin giấy phép con cho doanh nghiệp.
 • Tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp sau thành lập công ty;

Quý khách hàng có thắc mắc hoặc có nhu cầu về mặt pháp lý liên quan đến thành lập công ty chuyển phát nhanh, xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp

  Thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO