Tư vấn trả lãi do chậm thanh toán

Ngày: 16/05/2017

Gia đình e có lấn chiếm của nhà bên cạnh như 2 bên thỏa thuận là 15m2 và có làm giấy thỏa thuận là gia đình e sẽ phải trả cho họ 10.000.000 đồng và gia đình đã trả trước 3.000.000 đồng có viết giấy nhận tiền từ năm 2004 và trong giấy thỏa thuân có viết gia đình e sẽ để cho gia đình họ đứng ra kê khai làm thủ tục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất toàn bộ phần đất cho cả 2 nhà và sau khi gia đình e trả 7.000.000 còn lại thì họ sẽ chia cắt đất ra cho gia đình e . Đến nay thì vẫn chưa xác định được gia đình họ đã làm thẻ đỏ chưa?

Và đến 2008 do gia đình e vẫn chưa có khả năng trả 7.000.000 còn lại cho họ nên họ đã kiện ra UBND và Ubnd đã hòa giải như gia đình e sẽ trả cho họ theo từng tháng trả hết họ sẽ làm viết giấy cho gia đình e lam GCNQSDD nhưnh đến nay vẫn chưa trả …

Nên e muốn hỏi luật sư rằng nếu bây giờ gia đình e trả số tiền còn lại cho họ thì có bị tính thêm tiền lãi trả quá thời hạn k nếu có thì tính như thế nào bắt đầu tính lãi từ năm 2004 hay 2008 ( trong giấy thỏa thuận và biên bản hòa giải k có quy định trả lãi ạ ) ??

Và nếu trả xong họ k chịu viết giấy cho gia đình e tính sao vì lỡ đồng ý để cho họ đứng ra kê khai toàn bộ diện tích đất để họ làm thủ tục cấp giấy CNQSDD cho cả 2 nhà dù đất tranh chấp chỉ là 15m2 lấn chiếm . Gia đình e pải làm sao ạ ???

Với nội dung yêu cầu tư vấn của bạn, Luật Việt An xin tư vấn như sau:

Th nht, v lãi do chm thanh toán chuyn nhượng quyn s dng đất

Do hợp đồng hai bên giao kết từ năm 2004 nên sẽ áp dụng các quy định tại Bộ luật Dân sự 1995, cụ thể

Điu 709. Nghĩa v ca bên chuyn quyn s dng đất

Bên chuyển quyền sử dụng đất có các nghĩa vụ sau đây:

1- Xin phép chuyn nhượng quyn s dng đất ti cơ quan nhà nước có thm quyn theo quy định ca pháp lut v đất đai;

2- Chuyn nhượng quyn s dng đất trong thi hn được giao;

3- Chuyn giao đất cho bên nhn quyn s dng đất đủ din tích, đúng hng đất, đúng loi đất, đúng v trí, đúng tình trng như đã tho thun trong hp đồng và các giy t liên quan đến quyn s dng đất 

4- Báo cho bên nhn quyn s dng đất v quyn ca người th ba đối vi quyn s dng đất được chuyn nhượng, nếu có;

5- Np thuế chuyn nhượng quyn s dng đất, tr trường hp pháp lut có quy định khác.

Điều 710 Bộ luật dân sự 1995 có quy định quyền của bên chuyển quyền sử dụng đất như sau:

Bên chuyn quyn s dng đất có các quyn sau đây:

1- Được nhn tin chuyn nhượng quyn s dng đất; nếu bên nhn quyn s dng đất chm tr tin, thì áp dng theo quy định ti khon 2 Điu 313 ca B lut này;

2- Hu b hp đồng và yêu cu bi thường thit hi, nếu bên nhn quyn s dng đất tr tin chuyn nhượng không đúng thi hn hoc không đầy đủ.

Điu 313. Trách nhim do chm thc hin nghĩa v dân s

1- Khi nghĩa v dân s chm được thc hin, thì người có quyn có th gia hn để người có nghĩa v hoàn thành nghĩa v; nếu quá thi hn này mà nghĩa v vn chưa được hoàn thành, thì theo yêu cu ca người có quyn, người có nghĩa v vn phi thc hin nghĩa v và bi thường thit hi; nếu vic thc hin nghĩa v không còn cn thiết đối vi người có quyn, thì người này có quyn t chi tiếp nhn vic thc hin nghĩa v và yêu cu bi thường thit hi.

2- Trong trường hp người có nghĩa v chm tr tin, thì người đó phi tr lãi đối vi s tin chm tr theo lãi sut n quá hn do Ngân hàng nhà nước quy định tương ng vi thi gian chm tr ti thi đim thanh toán, tr trường hp có tho thun khác hoc pháp lut có quy định khác.

Như vậy, trường hợp gia đình bạn chậm trả tiền thì gia đình kia có quyền yêu cầu bạn trả lãi đối với số tiền chậm trả, tuy nhiên bạn không nêu rõ hai bên có thỏa thuận về thời gian thanh toán hay không nên không thể xác định được thời điểm tính lãi do chậm thanh toán. Trường hợp, hai bên chỉ thỏa thuận là trả hàng tháng tới khi nào trả xong mà không thỏa thuận về cụ thể phải trả thì gia đình bạn cần thực hiện theo thỏa thuận đó, nếu hàng tháng gia đình bạn không trả thì lúc đó sẽ phải trả lãi đối với số tiền chậm trả.

Thứ hai, về việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trường hợp của bạn để đảm bảo việc chuyển nhượng được pháp luật thừa nhận thì hai bên giao kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hợp đồng này phải được công chứng, chứng thực.

Trân trọng!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn pháp luật dân sự

  Tư vấn pháp luật dân sự

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO