Ý kiến của người thứ ba về đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Việc xử lý các đơn từ của người thứ ba về đăng kí quyền sở hữu công nghiệp nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của chủ thể tham gia trong quan hệ pháp luật quyền sở hữu về công nghiệp đồng thời phát hiện và xử lý nhầm lẫn, sai sót về việc tuân thủ quy định pháp luật trong quá trình đăng kí bảo hộ. Trong bài viết dưới đây, công ty Luật Việt An sẽ trình bày với Quý khách hàng về ý kiến của người thứ ba về đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp nhằm cập nhật điểm mới của Luật Sở hữu trí tuê 2022.

Kiểu dáng công nghiệp

Căn cứ pháp luật

 • Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009, 2019, 2022;
 • Nghị định 65/2023/NĐ-CP quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, và quản lý giống cây trồng;
 • Thông tư 23/2023/TT-BKHCN hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ và Nghị định 65/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp.

Kiểu dáng công nghiệp là gì?

Theo khoản 13 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm hoặc bộ phận để lắp ráp thành sản phẩm phức hợp, được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này và nhìn thấy được trong quá trình khai thác công dụng của sản phẩm hoặc sản phẩm phức hợp.

Căn cứ Điều 63 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi 2022 quy định kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Có tính mới;
 • Có tính sáng tạo;
 • Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Ý kiến của người thứ ba về đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Theo Điều 112 của Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi 2022 đã bổ sung một quy định tách bạch ý kiến của người thứ ba về việc cấp văn bằng bảo hộ với khái niệm phản đối đơn đăng ký mang tính bắt buộc hơn. Nếu như trước đây, ý kiến của người thứ ba được hiểu tương tự như phản đối với quy trình và thời hạn nghiêm ngặt, thì quy định của Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022 đã mang đến một chế định hài hòa hơn trong việc tiếp nhận ý kiến của các chủ thể đối với việc thẩm định cấp bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. Cụ thể, Điều 112 quy định như sau:

 • Kể từ ngày đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp đến trước ngày ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, bất kỳ người thứ ba nào cũng có quyền có ý kiến với cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp về việc cấp hoặc không cấp văn bằng bảo hộ đối với đơn đó. Ý kiến phải được lập thành văn bản kèm theo tài liệu hoặc trích dẫn nguồn thông tin để chứng minh.
 • Văn bản nêu ý kiến của người thứ ba được coi là một nguồn thông tin tham khảo cho quá trình xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp.

Như vậy, ý kiến của người thứ ba là thủ tục cho phép nhận ý kiến của công chúng đối với đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, trên cơ sở đó, cơ quan Sở hữu công nghiệp sẽ đưa ra quyết định đối với các đơn đang thẩm định. Ý kiến của người thứ ba được xem là nguồn thông tin tham khảo cho thẩm định viên trong quá trình thẩm định đơn. Tuy nhiên, Cục SHTT chỉ tiếp nhận ý kiến của người thứ ba, nhưng có thể không có phản hồi hay phải thiết lập thủ tục riêng để giải quyết ý kiến của người thứ ba. Thêm đó, ý kiến của người thứ ba chỉ được coi là một nguồn thông tin tham khảo cho quá trình xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, không mang tính ràng buộc.

Như vậy, có thể nhận thấy ý kiến người thứ ba về đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có những đặc điểm sau:

Chủ thể có quyền ý kiến Bất kỳ người thứ ba nào cũng có quyền ý kiến với cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp về việc cấp hoặc không cấp văn bằng bảo hộ đối với đơn đó.

Thời điểm ý kiến

Sau khi đơn đăng ký sáng chế được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp đến trước ngày ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ.

Hình thức

Ý kiến phải được lập thành văn bản kèm thêm tài kiệu hoặc trích dẫn nguồn thông tin để chứng minh.

Thủ tục

Không có

Giá trị

Chỉ mang tính tham khảo

Lưu ý:

Mặc dù không bắt buộc phải xử lý theo thủ tục luật định, nhưng trường hợp ý kiến người thứ ba đưa ra có lý lẽ và khách quan, thủ tục thẩm định lại có thể được thực hiện nếu kết quả thẩm định nội dung đã được ban hành trước đó. Thủ tục này được thực hiện quy định theo các bước thẩm định nội dung đối với kiểu dáng công nghiệp tại khoản 10 Điều 23 của Thông tư 23/2023/TT-BKHCN. Mặc dù vậy, đây là một quy trình riêng biệt, không thuộc quy trình xem xét văn bản ý kiến người thứ ba.

Phân biệt ý kiến người thứ ba với phản đối đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

Theo Điều 112a của Luật Sở hữu trí tuệ quy định về người thứ ba phản đối đơn đăng ký sở hữu công nghiệp như sau:

 • Trước ngày ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, trong thời hạn luật định, bất kỳ người thứ ba nào cũng có quyền phản đối việc cấp văn bằng bảo hộ đó.
 • Ý kiến phản đối phải được lập thành văn bản kèm theo tài liệu hoặc trích dẫn nguồn thông tin để chứng minh và phải nộp phí, lệ phí.
 • Cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp có trách nhiệm xử lý ý kiến phản đối theo trình tự, thủ tục do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định. Quy trình phản đối đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp là một thủ tục riêng biệt, độc lập, giống các thủ tục khác như: chấm dứt hiệu lực, hủy bỏ hiệu lực hoặc khiếu nại.

Như vậy, khác với ý kiến người thứ ba được tiếp nhận không giới hạn thời gian thì phản đối đơn đăng ký có thời hạn tiếp nhận theo luật định. Thêm vào đó, do chỉ mang ý nghĩa tham khảo nên ý kiến người thứ ba không cần có thủ tục tiếp nhận xử lý riêng, trong khi phản đối thì ngược lại. Khác với ý kiến của người thứ ba là nguồn tham khảo cho cơ quan Sở hữu trí tuệ thì đơn phản đối lại mang tính pháp lý cao hơn để công chúng có ý kiến đối với việc trao độc quyền cho kiểu dáng công nghiệp mà công chúng phải tôn trọng nếu họ cho rằng kiểu dáng công nghiệp xin đăng ký có khả năng xung đột, hay ảnh hưởng tiêu cực hoặc không đáp ứng điều kiện bảo hộ.

Nội dung ý kiến của người thứ ba về đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Nội dung ý kiến người thứ ba phải thể hiện được một số nội dung cơ bản sau:

 • Đối tượng được đăng ký bảo hộ: văn bản ý kiến phải đề cập rõ ràng đến đối tượng, thông tin bao gồm như số đơn, chủ đơn, ngày nộp đơn, và các thông tin khác liên quan.
 • Nội dung ý kiến: ý kiến được đưa ra có thể là củng cố việc đăng ký, hoặc phản đối việc đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp đang được nhắc đến. Việc đưa ra các ý kiến cần được thể hiện theo trình tự, có đề mục rõ ràng để dễ theo dõi, và các yêu cầu, đề xuất liên quan cần được tóm tắt lại ngắn gọn thành một phần riêng để làm căn cứ tham khảo trong quá trình thẩm định viên xem xét. Cần lưu ý các lý lẽ, luận điểm ở các bản ý kiến khác nhau cần đề cập đến các vấn đề khác nhau, tránh lặp lại để tăng tính khả thi của bản ý kiến.
 • Chứng cứ kèm theo: các chứng cứ làm rõ các ý kiến được trình bày trong đơn hoặc chỉ dẫn tới các nguồn thông tin đáng tin cậy;

Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp của Đại diện Sở hữu trí tuệ Luật Việt An

 • Đại diện chủ đơn tiến hành đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ.
 • Theo dõi tiến trình đăng ký, phản hồi và phúc đáp khi cần thiết.
 • Đại diện khách hàng phản đối đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp của bên thứ ba khi có đủ căn cứ xác định xâm phạm quyền.
 • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng trao đổi, giải quyết thủ tục phản đối tại Cục Sở hữu trí tuệ.
 • Đại diện khách hàng khởi kiện ra Tòa án liên quan đến quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

Quý khách hàng có thắc mắc hay có nhu cầu tư vấn các dịch vụ pháp lý liên quan đến đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, xin vui lòng liên hệ Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất!

Bài viết được cập nhật đến tháng 4/2024, bất kỳ sự thay đổi về pháp luật nào chưa được cập nhật, vui lòng liên hệ đến Luật Việt An để được hỗ trợ.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO