Bổ sung ngành nghề kinh doanh dịch vụ kế toán

Ở Việt Nam, số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm đa số nên việc thuê dịch vụ kế toán thuế từ các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán có uy tín sẽ giúp tiết kiệm chi phí đầu tư và nâng cao hiệu quả công việc.. Hiện nay, xu hướng mở cửa hội nhập cùng với nhu cầu của doanh nghiệp trong nước khiến thị trường kinh doanh dịch vụ kế toán ở Việt Nam được đánh giá rất tiềm năng. Doanh nghiệp quan tâm tới lĩnh vực kinh doanh này muốn bổ sung ngành nghề hoạt động thì cần đáp ứng các yêu cầu sau đây:

Điều kiện ngành nghề kinh doanh dịch vụ kế toán

Doanh nghiệp muốn bổ sung ngành nghề dịch vụ kế toán thì phải là Công ty TNHH hai thành viên trở lên; Công ty hợp danh; Doanh nghiệp tư nhân. Trường hợp đang là loại hình khác như Công ty TNHH 1 thành viên hoặc Công ty cổ phần cần chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc thành lập một doanh nghiệp mới độc lập.

Đặc biệt, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán không được góp vốn để thành lập Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán khác, trừ trường hợp góp vốn với Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên và công ty hợp danh:

 • Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương;
 • Có ít nhất hai thành viên hợp danh/thành viên góp vốn là kế toán viên hành nghề;
 • Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc phải là kế toán viên hành nghề;
 • Riêng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thì tỷ lệ vốn góp được quy định như sau:
  • Đối với thành viên là tổ chức: góp tối đa 35% vốn điều lệ. Nếu có nhiều thành viên là tổ chức thì vốn góp tối đa của các thành viên là tổ chức là 35% vốn điều lệ;
  • Ít nhất 02 thành viên góp vốn là kế toán viên hành nghề tại công ty. Vốn góp của các kế toán viên hành nghề tại công ty là chiếm trên 50%.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán đối với doanh nghiệp tư nhân:

 • Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương;
 • Có ít nhất hai kế toán viên hành nghề;
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân là kế toán viên hành nghề, đồng thời là giám đốc.

Các trường hợp không được cung cấp dịch vụ kế toán.

Theo quy định mới của Luật Kế toán sửa đổi 2015, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán không được cung cấp dịch vụ kế toán cho đơn vị kế toán khác khi người có trách nhiệm quản lý, điều hành DN kinh doanh dịch vụ kế toán, người đại diện hộ kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc người trực tiếp thực hiện dịch vụ kế toán của DN, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán thuộc các trường hợp sau đây:

 • Là cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của người có trách nhiệm quản lý, điều hành, kế toán trưởng của đơn vị kế toán, trừ trường hợp đơn vị kế toán là DN tư nhân, công ty TNHH do một cá nhân làm chủ sở hữu và các trường hợp khác do Chính phủ quy định. Hoặc có quan hệ kinh tế, tài chính với đơn vị kế toán đó;
 • Không đủ năng lực chuyên môn hoặc không đủ điều kiện để thực hiện dịch vụ kế toán;
 • Đang cung cấp dịch vụ làm kế toán trưởng cho khách hàng là tổ chức có quan hệ kinh tế, tài chính với đơn vị kế toán đó;
 • Đơn vị kế toán yêu cầu thực hiện những công việc không đúng với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, hoặc không đúng với yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán, tài chính…

Hồ sơ bổ sung thêm mã ngành nghề dịch vụ kế toán và trình tự tiến hành

Mã ngành nghề dịch vụ kế toán

Để bổ sung mã ngành nghề kinh doanh dịch vụ kế toán, doanh nghiệp có thể đăng ký ngành nghề: Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế có mã ngành  – 6920

Thành phần hồ sơ bổ sung ngành nghề gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ( Mục Thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh);
 • Biên bản về về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần/Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên
 • Quyết định về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần/Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên/Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên
 • Văn bản ủy quyền cho cá nhân/tổ chức thực hiện thủ tục

Trình tự thủ tục nộp và nhận kết quả hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh

 • Trong vòng 10 ngày kể từ ngày quyết định về việc bổ sung ngành nghề, người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm nộp hồ sơ tới cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.
 • Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thông báo về tính hợp lệ của hồ sơ hoặc thông báo sửa đổi, bổ sung.
 • Nếu hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp sẽ được Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Trong đó sẽ thể hiện các nội dung đăng ký kinh doanh mới nhất của doanh nghiệp bao gồm cả các ngành nghề kinh doanh mới bổ sung.
 • Doanh nghiệp sau khi hoàn tất thủ tục thay đổi, bổ sung mã ngành nghề kế toán thì phải công bố thông tin thay đổi của doanh nghiệp trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
 • Hiện nay khi doanh nghiệp nộp hồ sơ, để thuận tiện Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thu lệ phí đăng bố cáo và sẽ công bố thông tin thay đổi của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau khi thông tin được thay đổi.

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán ( Theo Thông tư số 297/2016/TT-BTC );
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán của kế toán viên hành nghề;
 • Hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp với kế toán viên hành nghề;
 • Tài liệu chứng minh về vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên;
 • Điều lệ của công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên;

Cơ quan tiếp nhận: Bộ tài chính

Quy trình xử lý: Trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán cho DN; trường hợp từ chối cấp thì Bộ Tài chính sẽ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp cần làm rõ vấn đề liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp giải trình.

Quý Khách hàng có nhu cầu tìm hiểu các quy định pháp luật và thủ tục pháp lý liên quan đến thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh, xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được tư vấn chi tiết!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tin tức doanh nghiệp

  Tin tức doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO