Cấp sổ đỏ khi đất giao trái thẩm quyền

Ngày: 07/08/2017

Trường hợp đất nhà mình đã mua lại với xã năm 1992 để phục vụ dự án điện với giá trị 2 triệu đồng và đã có giấy tờ mua bán đất và chỉ số thửa trên bản đồ hồi đó. Nhưng hồi đó do bố tôi vì bận không đi làm sổ đỏ ngay đợt đó được mà nhiều người đi làm lúc đó đã có sổ đỏ. Đến nay bố tôi mới đi làm sổ đỏ nhưng phòng tài nguyên môi trường của huyện có phán ánh lại là đất mua bán trái thẩm quyền, mình cũng đã tìm hiểu những trường hợp đất từ tháng 10/1993 (luật đất đai mới bắt đầu có hiệu lực) trở về trước kể cả trong trường hợp đất do lấn chiếm thì cũng được làm sổ đỏ và theo nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017. Vậy bạn cho mình hỏi nếu trường hợp đất nhà mình thì sẽ làm được sổ đỏ ? (quy định tại điều nào của văn bản nào?) nếu làm thì lệ phí theo quy định là bao nhiêu? (quy định tại điều nào của văn bản nào?)

Với nội dung yêu cầu tư vấn của bạn, Luật Việt An xin tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

 • Luật Đất đai 2013;
 • Nghị định số 43/2014/NĐ-CP

Do đất mà gia đình bạn sử dụng là đất mà gia đình bạn đã mua trái thẩm quyền ( mua của xã) trước ngày 15/10/1993, nay sử dụng ổn định, phù hợp với quy hoạch thì đủ điều kiện để nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

Theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP:

Điu 23. Vic cp Giy chng nhn quyn s dng đất, quyn s hu nhà và tài sn khác gn lin vi đất cho h gia đình, cá nhân đã được giao không đúng thm quyn

 1. Đất giao không đúng thm quyn cho h gia đình, cá nhân quy định ti Điu này bao gm các trường hp người đứng đầu đim dân cư giao đất hoc y ban nhân dân cp xã giao đất không đúng thm quyn theo quy định ca pháp lut v đất đai qua các thi k; t chc được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để s dng nhưng đã t phân phi, b trí cho cán b, công nhân viên, xã viên để s dng làm nhà và các mc đích khác.

 

 1. Trường hp đất được giao không đúng thm quyn đã được s dng n định trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, không có tranh chp, phù hp vi quy hoch thì người đang s dng đất được cp Giy chng nhn quyn s dng đất, quyn s hu nhà và tài sn khác gn lin vi đất đối vi din tích đất đã được giao theo quy định ti Khon 1 Điu 20 ca Ngh định
 2. Trường hp đất được giao không đúng thm quyn đã được s dng n định t ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, không có tranh chp, phù hp vi quy hoch thì được cp Giy chng nhn quyn s dng đất, quyn s hu nhà và tài sn khác gn lin vi đất theo quy định ti Khon 2 Điu 20 ca Ngh định này.

Trường hp tha đất có vườn, ao gn lin vi nhà hoc công trình xây dng khác thì din tích còn li không có nhà , công trình xây dng được xác định là đất nông nghip theo hin trng đang s dng, nếu người s dng đất đề ngh được chuyn sang s dng vào mc đích phi nông nghip thì phi làm th tc chuyn mc đích s dng đất.

 1. Người s dng đất được cp Giy chng nhn quyn s dng đất, quyn s hu nhà và tài sn khác gn lin vi đất quy định ti Khon 2 và Khon 3 Điu này phi thc hin nghĩa v tài chính theo quy định ca pháp lut.
 2. Nhà nước không cp Giy chng nhn quyn s dng đất, quyn s hu nhà và tài sn khác gn lin vi đất và thu hi toàn b din tích đất đã giao, cho thuê không đúng thm quyn k t ngày 01 tháng 7 năm 2014 tr v sau.

Các khoản phí phải nộp khi xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm lệ phí trước bạ 0,5% giá đất tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ và Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất quy định.

Trân trọng!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn pháp luật đất đai

  Tư vấn pháp luật đất đai

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO