Chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty

Hộ kinh doanh và công ty là hai chủ thể kinh doanh được pháp luật quy định khác nhau. Hiện nay, có nhiều hộ kinh doanh mong muốn chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty để tổ chức lại cơ cấu cho phù hợp với quy mô và định hướng phát triển. Pháp luật về doanh nghiệp hiện tại cũng cho phép chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty. Luật Việt An sẽ giới thiệu về hồ sơ, thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty trong bài viết này.

chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Nghị định 01/NĐ-CP/2021 quy định về đăng ký doanh nghiệp.

Hộ kinh doanh có được chuyển đổi thành công ty không?

Theo quy định tại Điều 27 Nghị định 01/NĐ-CP/2021, hộ kinh doanh có thể chuyển đổi thành công ty. Việc đăng ký chuyển đổi hộ kinh doanh sang công ty thực hiện tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty dự định đặt trụ sở chính.

Theo đó hộ kinh doanh có thể chuyển đổi thành các loại hình công ty sau:

 • Công ty hợp danh;
 • Công ty cổ phần;
 • Công ty TNHH một thành viên;
 • Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty

Thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty thực hiện như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

 • Hộ kinh doanh chuẩn bị hồ sơ tương ứng với loại hình công ty muốn chuyển đổi.
 • Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, cá nhân hoặc người đại diện hộ kinh doanh đến nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty sau khi được chuyển đổi dự định đặt trụ sở chính.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Phòng đăng ký kinh doanh tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của hộ kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho hộ kinh doanh muốn chuyển đổi.
 • Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở để thực hiện chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh.

Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Cá nhân hoặc người đại diện của hộ kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh để nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty

Tùy vào loại hình công ty mà hộ kinh doanh muốn chuyển đổi, hồ sơ đăng ký chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty sẽ có sự khác biệt. Cụ thể:

Hộ kinh doanh chuyển đổi thành công ty hợp danh

Hồ sơ đăng ký chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty hợp danh bao gồm:

 • Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế;
 • Giấy tờ đăng ký công ty hợp danh, bao gồm:
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên;
 • Bản sao các giấy tờ sau đây: Giấy tờ pháp lý của cá nhân là thành viên công; Giấy tờ pháp lý của tổ chức là thành viên công ty; Giấy tờ pháp lý của cá nhân là người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Lưu ý: Nếu thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

Hộ kinh doanh chuyển đổi thành công ty cổ phần

Hồ sơ đăng ký chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty cổ phần bao gồm:

 • Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế;
 • Giấy tờ đăng ký công ty cổ phần:
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài;
 • Bản sao các giấy tờ sau đây: Giấy tờ pháp lý của cá nhân là người đại diện theo pháp luật của công ty; Giấy tờ pháp lý của cá nhân là cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài; Giấy tờ pháp lý của tổ chức là cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Lưu ý: Nếu cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

Hộ kinh doanh chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên

Hồ sơ đăng ký chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty TNHH một thành viên bao gồm:

 • Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế;
 • Giấy tờ đăng ký công ty TNHH một thành viên, bao gồm:
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Bản sao các giấy tờ sau đây: Giấy tờ pháp lý của cá nhân là người đại diện theo pháp luật của công ty; Giấy tờ pháp lý của cá nhân là chủ sở hữu công ty; Giấy tờ pháp lý của tổ chức là chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân là người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Lưu ý: Nếu chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

Hộ kinh doanh chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên trở lên

Hồ sơ đăng ký chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty TNHH hai thành viên trở lên bao gồm:

 • Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế;
 • Giấy tờ đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên, bao gồm:
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên;
 • Bản sao các giấy tờ sau đây: Giấy tờ pháp lý của cá nhân là người đại diện theo pháp luật của công ty; Giấy tờ pháp lý của cá nhân là thành viên công ty; Giấy tờ pháp lý của tổ chức là thành viên; Giấy tờ pháp lý của cá nhân là người đại diện theo ủy quyền của thành viên và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Lưu ý: Nếu thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

Ưu điểm và nhược điểm khi chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty

Ưu điểm

 • Công ty được động dưới tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, thuận tiện trong các giao dịch dân sự, vay vốn ngân hàng;
 • Công ty chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn điều lệ của công ty;
 • Công ty dễ dàng tiếp cận với các ưu đãi đầu tư từ nhà nước, công ty có thể huy động được sự tham gia góp vốn của tổ chức, cá nhân khác, dễ dàng tiếp cận nguồn vốn cho vay của ngân hàng, có cơ hội được mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh.
 • Hạch toán kinh doanh rõ ràng hơn, áp dụng được hóa đơn VAT khấu trừ để kinh doanh. Được quyền xuất hóa đơn VAT (hóa đơn đỏ) khấu trừ cho khách hàng.
 • Không bị áp thuế khoán, chỉ phát sinh nghĩa vụ thuế TNDN khi phát sinh thu nhập chịu thuế mà không bị áp theo doanh thu như hộ kinh doanh trước đây.
 • Được miễn thuế môn bài cho công ty được chuyển đổi trong vòng 03 năm liên tiếp kể từ năm chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành công ty.

Nhược điểm

 • Công ty phải đóng nhiều loại thuế với thuế suất cao hơn hộ kinh doanh;
 • Sau khi chuyển đổi, công ty phải mở sổ sách kế toán, chữ ký số, hóa đơn điện tử, quyết toán thuế, báo cáo tài chính và nhiều hoạt động khác;
 • Việc tuyển dụng lao động, sa thải lao động, các thủ tục hành chính hoặc giải thể công ty sẽ phức tạp hơn.

Dịch vụ chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty của Luật Việt An

 • Hỗ trợ tư vấn các quy định có liên quan đến chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty;
 • Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị tài liệu và soạn thảo hồ sơ;
 • Hỗ trợ khách hàng nộp hồ sơ đăng ký chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty;
 • Hỗ trợ tư vấn hoạt động của công ty sau chuyển đổi;
 • Tư vấn pháp luật thuế, kê khai thuế, báo cáo thuế và dịch vụ kế toán thuế trọn gói theo yêu cầu của công ty.
 • Dịch vụ pháp lý khác theo yêu cầu của khách hàng, tư vấn pháp luật thường xuyên cho công ty với chi phí phù hợp hỗ trợ đồng hành cùng công ty phát triển bền vững;

Quý khách hàng có thắc mắc liên quan đến chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty, xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được đội ngũ luật sư của chúng tôi hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

  Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO