Đăng ký nhãn hiệu cho các loại trái cây xuất khẩu ( quả)

Việt Nam là một nước nằm trọn trong vùng nhiệt đới, gió mùa, khi hậu ẩm ướt, có ánh năng tran hoà, lương mưa dồi dào quanh năm chính vì vậy Việt Nam có nhiều trái cây ( quả) có chất lượng cao, đủ điều kiện xuất khẩu cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Trái cây là một trong nguồn thức ăn cho chế độ ăn lành mạnh, cung cấp các vi chất và vitamin cho cơ thể và giảm lượng cholesterol cho cơ thể. Chính vì vậy trái cây luôn cần cho bữa ăn hàng ngày, và Việt Nam là một trong những nước có lượng xuất khẩu trái cây lớn trên thế giới. Theo đó đăng ký nhãn hiệu cho các thương hiệu trái cây được các doanh nghiệp chú trọng quan tâm hàng đầu để xác lập quyền khi xuất khẩu trái cây. ĐT liên hệ đăng ký nhãn hiệu: 0961675566.

Các loại trái cây có thương hiệu quốc tế:

Địa phương Unit Công ty xuất khẩu và loại trái cây Địa chỉ liên hệ
Đồng Tháp 2 Công ty TNHH Hoàng Phát Fruit
Mã số kinh doanh: 1101675057
Địa chỉ: Ấp Phú Thạnh, TT Tầm Vu, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An
Người đại diện: Nguyễn Thị Kim Thoa
Chức vụ: Giám đốc
Di động: 0989959967
Văn phòng đại diện: 60 – 62A Cách Mạng Tháng Tám, phường 6, quận 3, TPHCM
Tel: +84 (0) 28 62918496
Fax: + 84 (0) 28 62915019
Email: dragonfruithoangphat@yahoo.com.vn

Hoang Phat Fruit Co., LTD
Business registration certificate: 1101675057
Address: Phu Thanh Hamlet, Tam Vu Town, Chau Thanh District, Long An Province
Representative: Nguyen Thi Kim Thoa (Mrs.)
Position: Director
Mobile: +84989959967
Representative Office: 60-61A Cach Mang Thang 8 Street, Ward No.6, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: +84 (0) 28 62918496
Fax: + 84 (0) 28 62915019
Email: dragonfruithoangphat@yahoo.com.vn

3 Mỹ Xương, Cao Lãnh, Đồng Tháp
(Cat chu mango variety)
Location on Google map:
1) ‘10.399020 N; ‘105.719040 E
2) ‘10397030 N; ‘105.720880 E
3) ‘10.401380 N; ‘105723310 E
4) ‘10.398500 N; ‘105.723040 E
Đồng Tháp 2 Công ty TNHH Hoàng Phát Fruit
Mã số kinh doanh: 1101675057
Địa chỉ: Ấp Phú Thạnh, TT Tầm Vu, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An
Người đại diện: Nguyễn Thị Kim Thoa
Chức vụ: Giám đốc
Di động: 0989959967
Văn phòng đại diện: 60 – 62A Cách Mạng Tháng Tám, phường 6, quận 3, TPHCM
Tel: +84 (0) 28 62918496
Fax: + 84 (0) 28 62915019
Email: dragonfruithoangphat@yahoo.com.vn

Hoang Phat Fruit Co., LTD
Business registration certificate: 1101675057
Address: Phu Thanh Hamlet, Tam Vu Town, Chau Thanh District, Long An Province
Representative: Nguyen Thi Kim Thoa (Mrs.)
Position: Director
Mobile: +84989959967
Representative Office: 60-61A Cach Mang Thang 8 Street, Ward No.6, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: +84 (0) 28 62918496
Fax: + 84 (0) 28 62915019
Email: dragonfruithoangphat@yahoo.com.vn

6 Bình Hàng Tây, Cao Lãnh, Đồng Tháp
(Xoài Đài Loan xanh/Xoài Ba Màu – Taiwan mango variety; group of 15 farmers)
Location on Google map:
1/ Latitude 10.3818798; Longitude 105.7695279
2/ Latitude 10.3705254; Longitude 105.7627198
3/ Latitude 10.3678537; Longitude 105.7557172
4/ Latitude 10.3629079; Longitude 105.7668041
5/ Latitude 10.3837738; Longitude 105.7760343
6/ Latitude 10.3640101; Longitude 105.7627711
Đồng Tháp 7 Xã Tân Thuận Tây, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp/Tan Thuan Tay commune, Cao Lanh City, Dong Thap province
(Giống: Xoài Ba Màu/Ba Mau Mango variety, nhóm 23 nông hộ/ Group of 23 farmers)
Location on Google map:
1/ Latitude:10.4464844, Longitude:105.5949181;                          2/ Latitude:10.4573952, Longitude:105.5882756;                          3/ Latitude:10.4579218, Longitude:105.5884553;
Đồng Tháp 4 HỢP TÁC XÃ XOÀI TÂN THUẬN TÂY
Địa chỉ: Ấp Tân Chủ, xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Người đại diện: Ông Nguyễn Văn Chì.                                MSDN: 510100008
Chức vụ: Giám đốc
Di động: 0374247215
Email: mnguyenvanchi@gmail.com.                                  Đại diện phát triển sản phẩm: Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch Vụ Nông Nghiệp thành phố Cao Lãnh. Điện thoại: 0277.3859.263;                                                            Email: phongkddvtpcl@gmail.com

TÂN THUẬN TÂY MANGO COOPERATIVE
Address: Tan Chi Hamlet, Tan Thuan Tay Commune, Cao Lanh City, Dong Thap Province, Vietnam
Representative: Nguyen Van Chi (Mr.)                  Business registration certificate: 510100008         Position: Director
Mobile: +84374247215
Email: mnguyenvanchi@gmail.com.                                   Brand marketing representative: Economic Division, Agricultural Service Center of Cao Lanh city. Tel:  0277.3859.263; Email: phongkddvtpcl@gmail.com

1 Tân Thuận Tây, Cao Lãnh, Đồng Tháp
(Xoài Cát Chu – Cat Chu mango variety; group of 75 farmers)
Location on Google map:
1/ 10o27’9″N; 105o35’37″E
2/ 10o27’1″N; 105o35’22″E
3/ 10o27’19″N; 105o35’17″E
4/ 10o28’1″N; 105o35’18″E
5/ 10o27’41″N; 105o34’58″E
Đồng Tháp 2 Tân Thuận Tây, Cao Lãnh, Đồng Tháp
(Xoài Đài Loan xanh/Xoài Ba Màu – Taiwan mango variety; group of 53 farmers)
Location on Google map:
1/ 10o27’9″N; 105o35’37″E
2/ 10o27’1″N; 105o35’22″E
3/ 10o27’19″N; 105o35’17″E
4/ 10o28’1″N; 105o35’18″E
5/ 10o27’41″N; 105o34’58″E
Đồng Tháp 3 Tân Thuận Tây, Cao Lãnh, Đồng Tháp
(Xoài Đài Loan đỏ/Xoài Ngọc Vân – Ngoc Van mango variety; group of 53 farmers)
Location on Google map:
1/ 10o27’9″N; 105o35’37″E
2/ 10o27’1″N; 105o35’22″E
3/ 10o27’19″N; 105o35’17″E
4/ 10o28’1″N; 105o35’18″E
5/ 10o27’41″N; 105o34’58″E
DONG THAP 4 HỢP TÁC XÃ XOÀI TÂN THUẬN TÂY
Địa chỉ: Ấp Tân Chủ, xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Người đại diện: Ông Nguyễn Văn Chì.                                MSDN: 510100008
Chức vụ: Giám đốc
Di động: 0374247215
Email: mnguyenvanchi@gmail.com.                                  Đại diện phát triển sản phẩm: Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch Vụ Nông Nghiệp thành phố Cao Lãnh. Điện thoại: 0277.3859.263;                                                            Email: phongkddvtpcl@gmail.com

TÂN THUẬN TÂY MANGO COOPERATIVE
Address: Tan Chi Hamlet, Tan Thuan Tay Commune, Cao Lanh City, Dong Thap Province, Vietnam
Representative: Nguyen Van Chi (Mr.)                  Business registration certificate: 510100008         Position: Director
Mobile: +84374247215
Email: mnguyenvanchi@gmail.com.                                   Brand marketing representative: Economic Division, Agricultural Service Center of Cao Lanh city. Tel:  0277.3859.263; Email: phongkddvtpcl@gmail.com

4 Xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp/Tan Thuan Tay commune, Cao Lanh City, Dong Thap province.
(Giống: Xoài Cát Chu/Cat Chu mango variety, nhóm 85 nông hộ/Group of  85 farmers)
Location on Google map:
1/ Latitude:  10.451920, Longitude: 105.59130                             2/ Latitude:  10.462019, Longitude: 105.589812                          3/ Latitude:  10.473830, Longitude: 105.580580
DONG THAP 4 HỢP TÁC XÃ XOÀI TÂN THUẬN TÂY
Địa chỉ: Ấp Tân Chủ, xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Người đại diện: Ông Nguyễn Văn Chì.                                MSDN: 510100008
Chức vụ: Giám đốc
Di động: 0374247215
Email: mnguyenvanchi@gmail.com.                                  Đại diện phát triển sản phẩm: Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch Vụ Nông Nghiệp thành phố Cao Lãnh. Điện thoại: 0277.3859.263;                                                            Email: phongkddvtpcl@gmail.com

TÂN THUẬN TÂY MANGO COOPERATIVE
Address: Tan Chi Hamlet, Tan Thuan Tay Commune, Cao Lanh City, Dong Thap Province, Vietnam
Representative: Nguyen Van Chi (Mr.)                  Business registration certificate: 510100008         Position: Director
Mobile: +84374247215
Email: mnguyenvanchi@gmail.com.                                   Brand marketing representative: Economic Division, Agricultural Service Center of Cao Lanh city. Tel:  0277.3859.263; Email: phongkddvtpcl@gmail.com

5 Xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp/Tan Thuan Tay commune, Cao Lanh City, Dong Thap province.
(Giống: Xoài Tượng Da Xanh/Tuong Da Xanh mango variety, nhóm 66 nông hộ/Group of  66 farmers)
Location on Google map:
1/ Latitude:  10.444050, Longitude: 105.599330                           2/ Latitude:  10.463964, Longitude: 105.580614                          3/ Latitude:  10.481810, Longitude: 105.581587
DONG THAP 5 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HOÀ AN
Địa chỉ: Ấp Hoà Mỹ, xã Hoà An, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Người đại diện: Ông Lê Quốc Tâm.                                MSDN: 510207000010
Chức vụ: Giám Đốc
Di động: 0944133309
Đại diện phát triển sản phẩm: Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch Vụ Nông Nghiệp thành phố Cao Lãnh. Điện thoại: 0277.3859.263;                                                  Email: phongkddvtpcl@gmail.com

HOA AN AGRICULTURAL SERVICE CO.OP
Address: Hoa My Hamlet, Hoa An Commune, Cao Lanh City, Dong Thap Province, Vietnam
Representative: Le Quoc Tam (Mr.)                               Business registration certificate: 510207000010
Position: Director
Mobile: +84944133309
Brand marketing representative: Economic Division, Agricultural Service Center of Cao Lanh city. Tel:  0277.3859.263; Email: phongkddvtpcl@gmail.com

1 Hoà An, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
(Xoài Cát Chu – Cat Chu mango variety; group of 178 farmers)
Location on Google map:
1) Latitude 10.471103; Longitude 105.608895
2) Latitude 10.471235; Longitude 105.600229
3) Latitude 10.472852; Longitude 105.605509
4) Latitude 10.457650; Longitude 105.597158
5) Latitude 10.454414; Longitude 105.601277
6) Latitude 10.460768; Longitude 105.600654
7) Latitude 10.465736; Longitude 105.605661
8) Latitude 10.471176; Longitude 105.607137
9) Latitude 10.471520; Longitude 105.608175
10) Latitude 10.467645; Longitude 105.592365
11) Latitude 10.467140; Longitude 105.597017
12) Latitude 10.470944; Longitude 105.590739
13) Latitude 10.459805; Longitude 105.594002
14) Latitude 10.454163; Longitude 105.597520
15) Latitude 10.461155; Longitude 105.600183
DONG THAP 5 HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HOÀ AN
Địa chỉ: Ấp Hoà Long, xã Hoà An, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Người đại diện: Ông Lê Quốc Tâm
Chức vụ: Giám Đốc
Di động: 0944133309
Email: mythanh.htxhoaan@gmail.com
Đại diện phát triển sản phẩm: Phòng Kinh tế thành phố Cao Lãnh. Điện thoại: 0673.853.221; Email: pkinhtetpcl@gmail.com

HOA AN AGRICULTURAL SERVICE CO.OP
Address: Hoa Long Hamlet, Hoa An Commune, Cao Lanh City, Dong Thap Province, Vietnam
Representative: Le Quoc Tam (Mr.)
Position: Director
Mobile: +840944133309
Email: mythanh.htxhoaan@gmail.com
Brand marketing representative: Economic Division of Committee of Cao Lanh city. Tel: 0673.853.221; Email: pkinhtetpcl@gmail.com

2 Xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp / Hoa An commune, Cao Lanh city, Dong Thap province
(Xoài Đài Loan xanh/Xoài Ba Màu – Taiwan mango variety; nhóm 18 nông hộ / group of 18 farmers)
Location on Google map:
1/ 10o28’84.036” N, 105o35’39.642” E;
2/ 10o27’14.1552” N, 105o36’1.9872” E;
3/ 10o27’59’.8356” N, 105o36’10.9836” E
5 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HOÀ AN
Địa chỉ: Ấp Hoà Mỹ, xã Hoà An, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Người đại diện: Ông Lê Quốc Tâm.                                MSDN: 510207000010
Chức vụ: Giám Đốc
Di động: 0944133309
Đại diện phát triển sản phẩm: Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch Vụ Nông Nghiệp thành phố Cao Lãnh. Điện thoại: 0277.3859.263;                                                  Email: phongkddvtpcl@gmail.com

HOA AN AGRICULTURAL SERVICE CO.OP
Address: Hoa My Hamlet, Hoa An Commune, Cao Lanh City, Dong Thap Province, Vietnam
Representative: Le Quoc Tam (Mr.)                               Business registration certificate: 510207000010
Position: Director
Mobile: +84944133309
Brand marketing representative: Economic Division, Agricultural Service Center of Cao Lanh city. Tel:  0277.3859.263; Email: phongkddvtpcl@gmail.com

3 Xã Hoà An, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp/Hoa An commune, Cao Lanh City, Dong Thap province.
(Giống: Xoài Cát Chu/Cat Chu mango variety, nhóm 54 nông hộ/Group of  54 farmers)
Location on Google map:
1/ Latitude:  10.436410, Longitude: 105.618284                          2/ Latitude:  10.446755, Longitude: 105.609148                          3/ Latitude:  10.461421, Longitude: 105.606003
DONG THAP 5 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HOÀ AN
Địa chỉ: Ấp Hoà Mỹ, xã Hoà An, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Người đại diện: Ông Lê Quốc Tâm.                                MSDN: 510207000010
Chức vụ: Giám Đốc
Di động: 0944133309
Đại diện phát triển sản phẩm: Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch Vụ Nông Nghiệp thành phố Cao Lãnh. Điện thoại: 0277.3859.263;                                                  Email: phongkddvtpcl@gmail.com

HOA AN AGRICULTURAL SERVICE CO.OP
Address: Hoa My Hamlet, Hoa An Commune, Cao Lanh City, Dong Thap Province, Vietnam
Representative: Le Quoc Tam (Mr.)                               Business registration certificate: 510207000010
Position: Director
Mobile: +84944133309
Brand marketing representative: Economic Division, Agricultural Service Center of Cao Lanh city. Tel:  0277.3859.263; Email: phongkddvtpcl@gmail.com

4 Xã Hoà An, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp/Hoa An commune, Cao Lanh City, Dong Thap province.
(Giống: Xoài Tượng Da Xanh/Tuong Da Xanh mango variety, nhóm 68 nông hộ/Group of  68 farmers)
Location on Google map:
1/ Latitude:  10.438530, Longitude: 105.620415                          2/ Latitude:  10.459857, Longitude: 105.617154                          3/ Latitude:  10.461788, Longitude: 105.616723
HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỊNH THỚI
Địa chỉ: xã Tịnh Thới, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Người đại diện: Ông Võ Tấn Bảo
Chức vụ: Giám Đốc
Di động: 0989327787
Email: votanbao1982@gmail.com
Đại diện phát triển sản phẩm: Phòng Kinh tế thành phố Cao Lãnh. Điện thoại: 0673.853.221; Email: pkinhtetpcl@gmail.com

TINH THOI AGRICULTURAL SERVICE CO.OP
Address: Tinh Thoi Commune, Cao Lanh City, Dong Thap Province, Vietnam
Representative: Vo Tan Bao (Mr.)
Position: Director
Mobile: +84989327787
Email: votanbao1982@gmail.com
Brand marketing representative: Economic Division of Committee of Cao Lanh city. Tel: 0673.853.221; Email: pkinhtetpcl@gmail.com

Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp/Tinh Thoi commune, Cao Lanh city, Dong Thap province.
(Xoài Cát Chu – Cat Chu mango variety; nhóm 138 nông hộ/group of 138 farmers)
Location on Google map:
1) Latitude 10.425865; Longitude 105.651006
2) Latitude 10.413066; Longitude 105.683175
3) Latitude 10.430523; Longitude 105.681940
HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỊNH THỚI
Địa chỉ: xã Tịnh Thới, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Người đại diện: Ông Võ Tấn Bảo
Chức vụ: Giám Đốc
Di động: 0989327787
Email: votanbao1982@gmail.com
Đại diện phát triển sản phẩm: Phòng Kinh tế thành phố Cao Lãnh. Điện thoại: 0673.853.221; Email: pkinhtetpcl@gmail.com

TINH THOI AGRICULTURAL SERVICE CO.OP
Address: Tinh Thoi Commune, Cao Lanh City, Dong Thap Province, Vietnam
Representative: Vo Tan Bao (Mr.)
Position: Director
Mobile: +84989327787
Email: votanbao1982@gmail.com
Brand marketing representative: Economic Division of Committee of Cao Lanh city. Tel: 0673.853.221; Email: pkinhtetpcl@gmail.com

Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp/Tinh Thoi commune, Cao Lanh city, Dong Thap province.
(Xoài Cát Chu – Cat Chu mango variety; nhóm 119 nông hộ/group of 119 farmers)
Location on Google map:
1) Latitude 10.431562; Longitude 105.649496
2) Latitude 10.434704; Longitude 105.664839
3) Latitude 10.428292; Longitude 105.669515
HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỊNH THỚI
Địa chỉ: xã Tịnh Thới, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Người đại diện: Ông Võ Tấn Bảo
Chức vụ: Giám Đốc
Di động: 0989327787
Email: votanbao1982@gmail.com
Đại diện phát triển sản phẩm: Phòng Kinh tế thành phố Cao Lãnh. Điện thoại: 0673.853.221; Email: pkinhtetpcl@gmail.com

TINH THOI AGRICULTURAL SERVICE CO.OP
Address: Tinh Thoi Commune, Cao Lanh City, Dong Thap Province, Vietnam
Representative: Vo Tan Bao (Mr.)
Position: Director
Mobile: +84989327787
Email: votanbao1982@gmail.com
Brand marketing representative: Economic Division of Committee of Cao Lanh city. Tel: 0673.853.221; Email: pkinhtetpcl@gmail.com

Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp/Tinh Thoi commune, Cao Lanh city, Dong Thap province.
(Xoài Cát Chu – Cat Chu mango variety; nhóm 108 nông hộ/group of 108 farmers)
Location on Google map:
1) Latitude 10.440015; Longitude 105.651006
2) Latitude 10.437799; Longitude 105.647383
3) Latitude 10.434751; Longitude 105.666397
DONG THAP 6 HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỊNH THỚI
Địa chỉ: xã Tịnh Thới, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Người đại diện: Ông Võ Tấn Bảo
Chức vụ: Giám Đốc
Di động: 0989327787
Email: votanbao1982@gmail.com
Đại diện phát triển sản phẩm: Phòng Kinh tế thành phố Cao Lãnh. Điện thoại: 0673.853.221; Email: pkinhtetpcl@gmail.com

TINH THOI AGRICULTURAL SERVICE CO.OP
Address: Tinh Thoi Commune, Cao Lanh City, Dong Thap Province, Vietnam
Representative: Vo Tan Bao (Mr.)
Position: Director
Mobile: +84989327787
Email: votanbao1982@gmail.com
Brand marketing representative: Economic Division of Committee of Cao Lanh city. Tel: 0673.853.221; Email: pkinhtetpcl@gmail.com

1 Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp/Tinh Thoi commune, Cao Lanh city, Dong Thap province.
(Xoài Tượng da xanh- Tuong da xanh mango variety; nhóm 183 nông hộ/group of 183 farmers)
Location on Google map:
1) Latitude 10.416612; Longitude 105.660260
2) Latitude 10.437799; Longitude 105.647383
3) Latitude 10.434751; Longitude 105.666397
DONG THAP 6 HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỊNH THỚI
Địa chỉ: xã Tịnh Thới, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Người đại diện: Ông Võ Tấn Bảo
Chức vụ: Giám Đốc
Di động: 0989327787
Email: votanbao1982@gmail.com
Đại diện phát triển sản phẩm: Phòng Kinh tế thành phố Cao Lãnh. Điện thoại: 0673.853.221; Email: pkinhtetpcl@gmail.com

TINH THOI AGRICULTURAL SERVICE CO.OP
Address: Tinh Thoi Commune, Cao Lanh City, Dong Thap Province, Vietnam
Representative: Vo Tan Bao (Mr.)
Position: Director
Mobile: +84989327787
Email: votanbao1982@gmail.com
Brand marketing representative: Economic Division of Committee of Cao Lanh city. Tel: 0673.853.221; Email: pkinhtetpcl@gmail.com

1 Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp/Tinh Thoi commune, Cao Lanh city, Dong Thap province.
(Xoài Cát Hoà Lộc – Hoa Loc mango variety; nhóm 51 nông hộ/group of 51 farmers)
Location on Google map:
1) Latitude 10.416363; Longitude 105.664754
2) Latitude 10.443467; Longitude 105.657987
3) Latitude 10.431856; Longitude 105.656849
DONG THAP 6 HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỊNH THỚI
Địa chỉ: xã Tịnh Thới, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Người đại diện: Ông Võ Tấn Bảo
Chức vụ: Giám Đốc
Di động: 0989327787
Email: votanbao1982@gmail.com
Đại diện phát triển sản phẩm: Phòng Kinh tế thành phố Cao Lãnh. Điện thoại: 0673.853.221; Email: pkinhtetpcl@gmail.com

TINH THOI AGRICULTURAL SERVICE CO.OP
Address: Tinh Thoi Commune, Cao Lanh City, Dong Thap Province, Vietnam
Representative: Vo Tan Bao (Mr.)
Position: Director
Mobile: +84989327787
Email: votanbao1982@gmail.com
Brand marketing representative: Economic Division of Committee of Cao Lanh city. Tel: 0673.853.221; Email: pkinhtetpcl@gmail.com

1 Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp/Tinh Thoi commune, Cao Lanh city, Dong Thap province.
(Xoài Cát Chu – Cat Chu mango variety; nhóm 37 nông hộ/group of 37 farmers)
Location on Google map:
1) Latitude 10.416612; Longitude 105.660260
2) Latitude 10.437799; Longitude 105.647383
3) Latitude 10.434751; Longitude 105.666397
DONG THAP 7 THT XOÀI PHƯỜNG 6
Địa chỉ: Khóm 6, phường 6, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Người đại diện: Ông Nguyễn Châu Tuấn
Chức vụ: Tổ trưởng
Di động: 01682612420
Email: thtxoaiphuong6@gmail.com
Đại diện phát triển sản phẩm: Phòng Kinh tế thành phố Cao Lãnh. Điện thoại: 0673.853.221; Email: pkinhtetpcl@gmail.com

MANGO WARD 6 GROWER GROUP
Address: Hamlet No.6, ward No.6, Cao Lanh City, Dong Thap Province, Vietnam
Representative: Nguyen Chau Tuan (Mr.)
Position: Group Manager
Mobile: +841682612420
Email: thtxoaiphuong6@gmail.com
Brand marketing representative: Economic Division of Committee of Cao Lanh city. Tel: 0673.853.221; Email: pkinhtetpcl@gmail.com

1 Phường 6, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp/Ward 6, Cao Lanh city, Dong Thap province
(Xoài Cát Chu – Cat Chu mango variety; group of 23 farmers)
Location on Google map:
1/ Latitude 10.416599; Longitude 105.634549
2/ Latitude 10.415859; Longitude 105.632185
3/ Latitude 10.421185; Longitude 105.627930
DONG THAP 7 TỔ HỢP TÁC XOÀI PHƯỜNG 6
Địa chỉ: Khóm 6, Phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Người đại diện: Ông Nguyễn Châu Tuấn.           MSDN: 51A88013208
Chức vụ: Tổ Trưởng
Di động: 0382612420
Đại diện phát triển sản phẩm: Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch Vụ Nông Nghiệp thành phố Cao Lãnh. Điện thoại: 0277.3859.263;                                                  Email: phongkddvtpcl@gmail.com

WARD SIX MANGO GROWER GROUP
Address: Hamlet No.6, Ward 6, Cao Lanh City, Dong Thap Province, Vietnam
Representative: Nguyen Chau Tuan (Mr.)             Business registration certificate: 51A88013208
Position: Group Manager
Mobile: +84382612420
Brand marketing representative: Economic Division, Agricultural Service Center of Cao Lanh city. Tel:  0277.3859.263; Email: phongkddvtpcl@gmail.com

2 Phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp/Ward 6, Cao Lanh City, Dong Thap province.
(Giống: Xoài Cát Chu/Cat Chu mango variety, nhóm 40 nông hộ/Group of  40 farmers)
Location on Google map:
1/ Latitude:  10.41746, Longitude: 105.636915                            2/ Latitude:  10.42264, Longitude: 105.639320                              3/ Latitude:  10.444499, Longitude: 105.641176
DONG THAP 7 TỔ HỢP TÁC XOÀI PHƯỜNG 6
Địa chỉ: Khóm 6, Phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Người đại diện: Ông Nguyễn Châu Tuấn.           MSDN: 51A88013208
Chức vụ: Tổ Trưởng
Di động: 0382612420
Đại diện phát triển sản phẩm: Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch Vụ Nông Nghiệp thành phố Cao Lãnh. Điện thoại: 0277.3859.263;                                                  Email: phongkddvtpcl@gmail.com

WARD SIX MANGO GROWER GROUP
Address: Hamlet No.6, Ward 6, Cao Lanh City, Dong Thap Province, Vietnam
Representative: Nguyen Chau Tuan (Mr.)             Business registration certificate: 51A88013208
Position: Group Manager
Mobile: +84382612420
Brand marketing representative: Economic Division, Agricultural Service Center of Cao Lanh city. Tel:  0277.3859.263; Email: phongkddvtpcl@gmail.com

3 Phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp/Ward 6, Cao Lanh City, Dong Thap province.
(Giống: Xoài Tượng Da Xanh/Tuong Da Xanh mango variety, nhóm 29 nông hộ/Group of  29 farmers)
Location on Google map:
1/ Latitude:  10.417948, Longitude: 105.634330                            2/ Latitude:  10.423982, Longitude: 105.644842                          3/ Latitude:  10.434431, Longitude: 105.644330
DONG THAP 8 HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TÂN THUẬN ĐÔNG
Địa chỉ: Ấp Tân Phát, xã Tân Thuận Đông, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Người đại diện: Huỳnh Ngọc Ấn
Chức vụ: Giám Đốc
Di động: 0767314854
Email: thtnhantpcl@gmail.com
Đại diện phát triển sản phẩm: Phòng Kinh tế thành phố Cao Lãnh. Điện thoại: 0673.853.221; Email: pkinhtetpcl@gmail.com

TAN THUAN DONG AGRICUTURAL SERVICE CO.OP
Address: Tan Phat Hamlet, Tan Thuan Dong Commune, Cao Lanh City, Dong Thap Province, Vietnam
Representative: Huynh Ngoc An (Mr.)
Position: Director
Mobile: +84767314854
Email: thtnhantpcl@gmail.com
Brand marketing representative: Economic Division of Committee of Cao Lanh city. Tel: 0673.853.221; Email: pkinhtetpcl@gmail.com

1 Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp/Tan Thuan Dong commune, Cao Lanh City, Dong Thap
(Xoài Cát Chu – Cat Chu mango variety; group of 153 farmers)
Location on Google map:
1/ Latitude 10.427751; Longitude 105.608905
2/ Latitude 10.427185; Longitude 105.609905
3/ Latitude 10.425365; Longitude 105.617337
DONG THAP 8 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TÂN THUẬN ĐÔNG
Địa chỉ: Ấp Đông Thạnh, xã Tân Thuận Đông, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Người đại diện: Ông Huỳnh Ngọc Ấn
Chức vụ: Giám Đốc
Di động: 0767314854
Email: thtxoaitanthuandong@gmail.com
Đại diện phát triển sản phẩm: Phòng Kinh tế thành phố Cao Lãnh. Điện thoại: 0673.853.221; Email: pkinhtetpcl@gmail.com

TÂN THUẬN ĐÔNG AGRICULTURAL SERVICE CO.OP
Address: Dong Thanh hamlet, Tan Thuan Dong Commune, Cao Lanh City, Dong Thap Province, Vietnam
Representative: Huynh Ngoc An (Mr.)
Position: Director
Mobile: +84767314854
Email: thtxoaitanthuandong@gmail.com
Brand marketing representative: Economic Division of Committee of Cao Lanh city. Tel: 0673.853.221; Email: pkinhtetpcl@gmail.com

2 Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp/Tan Thuan Dong commune, Cao Lanh City, Dong Thap province.
(Xoài Tượng Da Xanh – Tuong Da Xanh mango variety; group of 22 farmers)
Location on Google map:
1/ Latitude 10.423592; Longitude 105.590409
2/ Latitude 10.431797; Longitude 105.614687
3/ Latitude 10.422274; Longitude 105.605715
DONG THAP 9 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TÂN THUẬN ĐÔNG
Địa chỉ: Ấp Đông Thạnh, xã Tân Thuận Đông, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Người đại diện: Ông Huỳnh Ngọc Ấn
Chức vụ: Giám Đốc
Di động: 0767314854
Email: thtxoaitanthuandong@gmail.com
Đại diện phát triển sản phẩm: Phòng Kinh tế thành phố Cao Lãnh. Điện thoại: 0673.853.221; Email: pkinhtetpcl@gmail.com

TÂN THUẬN ĐÔNG AGRICULTURAL SERVICE CO.OP
Address: Dong Thanh hamlet, Tan Thuan Dong Commune, Cao Lanh City, Dong Thap Province, Vietnam
Representative: Huynh Ngoc An (Mr.)
Position: Director
Mobile: +84767314854
Email: thtxoaitanthuandong@gmail.com
Brand marketing representative: Economic Division of Committee of Cao Lanh city. Tel: 0673.853.221; Email: pkinhtetpcl@gmail.com

2 Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp/Tan Thuan Dong commune, Cao Lanh City, Dong Thap province.
(Xoài Cát Chu – Cat Chu mango variety; group of 22 farmers)
Location on Google map:
1/ Latitude 10.424080; Longitude 105.587548
2/ Latitude 10.418654; Longitude 105.593597
3/ Latitude 10.435680; Longitude 105.578606
8 HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TÂN THUẬN ĐÔNG
Địa chỉ: Ấp Tân Phát, xã Tân Thuận Đông, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Người đại diện: Huỳnh Ngọc Ấn
Chức vụ: Giám Đốc
Di động: 0767314854
Email: thtnhantpcl@gmail.com
Đại diện phát triển sản phẩm: Phòng Kinh tế thành phố Cao Lãnh. Điện thoại: 0673.853.221; Email: pkinhtetpcl@gmail.com

TAN THUAN DONG AGRICUTURAL SERVICE CO.OP
Address: Tan Phat Hamlet, Tan Thuan Dong Commune, Cao Lanh City, Dong Thap Province, Vietnam
Representative: Huynh Ngoc An (Mr.)
Position: Director
Mobile: +84767314854
Email: thtnhantpcl@gmail.com
Brand marketing representative: Economic Division of Committee of Cao Lanh city. Tel: 0673.853.221; Email: pkinhtetpcl@gmail.com

1 Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp/Tan Thuan Dong commune, Cao Lanh City, Dong Thap
(Xoài Cát Chu – Cat Chu mango variety; group of 113 farmers)
Location on Google map:
1/ Latitude 10.427751; Longitude 105.608905
2/ Latitude 10.427185; Longitude 105.609905
3/ Latitude 10.425365; Longitude 105.617337
DONG THAP 9 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TÂN THUẬN ĐÔNG
Địa chỉ: Ấp Đông Thạnh, xã Tân Thuận Đông, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Người đại diện: Ông Huỳnh Ngọc Ấn
Chức vụ: Giám Đốc
Di động: 0767314854
Email: thtxoaitanthuandong@gmail.com
Đại diện phát triển sản phẩm: Phòng Kinh tế thành phố Cao Lãnh. Điện thoại: 0673.853.221; Email: pkinhtetpcl@gmail.com

TÂN THUẬN ĐÔNG AGRICULTURAL SERVICE CO.OP
Address: Dong Thanh hamlet, Tan Thuan Dong Commune, Cao Lanh City, Dong Thap Province, Vietnam
Representative: Huynh Ngoc An (Mr.)
Position: Director
Mobile: +84767314854
Email: thtxoaitanthuandong@gmail.com
Brand marketing representative: Economic Division of Committee of Cao Lanh city. Tel: 0673.853.221; Email: pkinhtetpcl@gmail.com

2 Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp/Tan Thuan Dong commune, Cao Lanh City, Dong Thap province.
(Xoài Cát Chu – Cat Chu mango variety; group of 90 farmers)
Location on Google map:
1/ Latitude 10.427751; Longitude 105.608905
2/ Latitude 10.427185; Longitude 105.609905
3/ Latitude 10.425365; Longitude 105.617337
DONG THAP 9 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TÂN THUẬN ĐÔNG
Địa chỉ: Ấp Đông Thạnh, xã Tân Thuận Đông, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Người đại diện: Ông Huỳnh Ngọc Ấn
Chức vụ: Giám Đốc
Di động: 0767314854
Email: thtxoaitanthuandong@gmail.com
Đại diện phát triển sản phẩm: Phòng Kinh tế thành phố Cao Lãnh. Điện thoại: 0673.853.221; Email: pkinhtetpcl@gmail.com

TÂN THUẬN ĐÔNG AGRICULTURAL SERVICE CO.OP
Address: Dong Thanh hamlet, Tan Thuan Dong Commune, Cao Lanh City, Dong Thap Province, Vietnam
Representative: Huynh Ngoc An (Mr.)
Position: Director
Mobile: +84767314854
Email: thtxoaitanthuandong@gmail.com
Brand marketing representative: Economic Division of Committee of Cao Lanh city. Tel: 0673.853.221; Email: pkinhtetpcl@gmail.com

2 Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp/Tan Thuan Dong commune, Cao Lanh City, Dong Thap province.
(Xoài Cát Chu – Cat Chu mango variety; group of 22 farmers)
Location on Google map:
1/ Latitude 10.424879; Longitude 105.608917
2/ Latitude 10.430736; Longitude 105.609583
3/ Latitude 10.435050; Longitude 105.609192
DONG THAP 9 Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Rồng Đỏ
Mã số kinh doanh: 0304785896
Địa chỉ: 54/26/18 Đường số 21, phường 8, quận Gò Vấp, TPHCM
Người đại diện: Mai Xuân Thìn
Chức vụ: Giám đốc xuất khẩu
Điện thoại: 08 39210467
Mobile: 0972421616
Email: thin@reddragon.vn

Red Dragon Service Trading Manufacture Co., LTD
Business registration certificate: 0304785896
Address: 54/26/18 Street No. 21, Ward 8, Go Vap district, HCMC
Representative: Mai Xuan Thin (Mr.)
Position: Exported Director
Phone: +84 8 39210467
Mobile: +84972421616
Email: thin@reddragon.vn

1 Xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp / My Xuong commune, Cao Lanh district, Dong Thap province
(Xoài Cát Chu – Cat Chu mango variety; cộng tác tác với nhóm 11 nông hộ / In cooperation with group of 11 farmers)
Location on Google map:
1/ Latitude: 10.399060; Longitude: 105.718980
2/ Latitude: 10.403121; Longitude: 105.714492
3/ Latitude: 10.408338; Longitude: 105.708124
4/ Latitude: 10.414326; Longitude: 105.701162
1 Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp/Tan Thuan Dong commune, Cao Lanh City, Dong Thap
(Xoài Cát Chu – Cat Chu mango variety; group of 113 farmers)
Location on Google map:
1/ Latitude 10.427751; Longitude 105.608905
2/ Latitude 10.427185; Longitude 105.609905
3/ Latitude 10.425365; Longitude 105.617337
Đồng Tháp 2 Xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp / Binh Hang Trung commune, Cao Lanh district, Dong Thap province
(Xoài Ba Màu – Ba Mau mango variety; cộng tác với nhóm 11 nông hộ / In cooperation with group of 11 farmers)
Location on Google map:
1/ Latitude: 10.3881917; Longitude: 105.7466300
2/ Latitude: 10.3941333; Longitude: 105.7578027
3/ Latitude: 10.3986361; Longitude: 105.7562472
Đồng Tháp 10 Công ty TNHH Sản xuất Chế biến Nông sản Cát Tường
Mã số kinh doanh: 1201508557
Địa chỉ: Số 212 ấp 3B, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Người đại diện: Đoàn Văn Sang
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 0733888179
Mobile: 0912931413
Email: thanhlongcattuongtg@gmail.com

Cat Tuong Agricultural Products Producing And Processing Co., LTD
Business registration certificate: 1201508557
Address: 212 Hamlet 3B, Dao Thanh commune, My Tho city, Tien Giang province
Representative: Doan Van Sang (Mr.)
Position: Director
Phone: +84 733888179
Mobile: +84912931413
Email: thanhlongcattuongtg@gmail.com

1 Xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp / Tan My commune, Thanh Binh district, Dong Thap province
(Xoai Uc R2E2 – Australia mango R2E2 variety; cộng tác với 1 nông hộ Hồ Hữu Ái / In cooperation with single farm Ho Huu Ai)
Location on Google map:
10o36’31.3092” N; 105o30’45.954” E
Đồng Tháp 10 Công ty TNHH Sản xuất Chế biến Nông sản Cát Tường
Mã số kinh doanh: 1201508557
Địa chỉ: Số 212 ấp 3B, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Người đại diện: Đoàn Văn Sang
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 0733888179
Mobile: 0912931413
Email: thanhlongcattuongtg@gmail.com

Cat Tuong Agricultural Products Producing And Processing Co., LTD
Business registration certificate: 1201508557
Address: 212 Hamlet 3B, Dao Thanh commune, My Tho city, Tien Giang province
Representative: Doan Van Sang (Mr.)
Position: Director
Phone: +84 733888179
Mobile: +84912931413
Email: thanhlongcattuongtg@gmail.com

2 Xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp / Dinh Yen commune, Lap Vo district, Dong Thap province
(Xoài Đài Loan xanh/Xoài Ba Màu – Taiwan mango variety; cộng tác với 11 nông hộ / In cooperation with group of 11 farmers)
Location on Google map:
1/ 10o18’13.4532” N; 105o32’43.3032” E
2/ 10o30’86.140” N; 105o56’2.3014” E
3/ 10o33’23.940” N; 105o55’8.8280” E
Đồng Tháp 10 Công ty TNHH Sản xuất Chế biến Nông sản Cát Tường
Mã số kinh doanh: 1201508557
Địa chỉ: Số 212 ấp 3B, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Người đại diện: Đoàn Văn Sang
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 0733888179
Mobile: 0912931413
Email: thanhlongcattuongtg@gmail.com

Cat Tuong Agricultural Products Producing And Processing Co., LTD
Business registration certificate: 1201508557
Address: 212 Hamlet 3B, Dao Thanh commune, My Tho city, Tien Giang province
Representative: Doan Van Sang (Mr.)
Position: Director
Phone: +84 733888179
Mobile: +84912931413
Email: thanhlongcattuongtg@gmail.com

3 Xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp / My Hiep commune, Cao Lanh district, Dong Thap province
(Xoài Đài Loan xanh/Xoài Ba Màu – Taiwan mango variety; cộng tác với 11 nông hộ / In cooperation with group of 11 farmers)
Location on Google map:
1/ 10o20’35.952″ N; 105o47’31.7508″ E
2/ 10o20’40.4052″ N; 105o47’37.932″ E
3/ 10o19’31.0008″ N; 105o48’47.9772″ E
Đồng Tháp 10 Công ty TNHH Sản xuất Chế biến Nông sản Cát Tường
Mã số kinh doanh: 1201508557
Địa chỉ: Số 212 ấp 3B, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Người đại diện: Đoàn Văn Sang
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 0733888179
Mobile: 0912931413
Email: thanhlongcattuongtg@gmail.com

Cat Tuong Agricultural Products Producing And Processing Co., LTD
Business registration certificate: 1201508557
Address: 212 Hamlet 3B, Dao Thanh commune, My Tho city, Tien Giang province
Representative: Doan Van Sang (Mr.)
Position: Director
Phone: +84 733888179
Mobile: +84912931413
Email: thanhlongcattuongtg@gmail.com

4 Xã Bình Hàng Tây, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp / Binh Hang Tay commune, Cao Lanh district, Dong Thap province
(Xoài Cát Chu – Cat Chu mango variety; cộng tác với 16 nông hộ / In cooperation with group of 16 farmers)
Location on Google map:
1/ 10o22’6.5388″ N, 105o45’0.504″ E;
2/ 10o21’51.8652″ N, 105o45’13.194″ E;
3/ 10o22’1.7688″ N, 105o45’12.0348″ E
Đồng Tháp 10 Công ty TNHH Sản xuất Chế biến Nông sản Cát Tường
Mã số kinh doanh: 1201508557
Địa chỉ: Số 212 ấp 3B, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Người đại diện: Đoàn Văn Sang
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 0733888179
Mobile: 0912931413
Email: thanhlongcattuongtg@gmail.com

Cat Tuong Agricultural Products Producing And Processing Co., LTD
Business registration certificate: 1201508557
Address: 212 Hamlet 3B, Dao Thanh commune, My Tho city, Tien Giang province
Representative: Doan Van Sang (Mr.)
Position: Director
Phone: +84 733888179
Mobile: +84912931413
Email: thanhlongcattuongtg@gmail.com

5 Xã Bình Hàng Tây, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp / Binh Hang Tay commune, Cao Lanh district, Dong Thap province
(Xoài Đài Loan xanh/Xoài Ba Màu – Taiwan mango variety; cộng tác với 22 nông hộ / In cooperation with group of 22 farmers)
Location on Google map:
1/ 10o22’57.2412″ N, 105o46’43.104″ E;
2/ 10o22’17.526″ N, 105o46’2.3772″ E;
3/ 10o21’47.7648″ N, 105o45’43.1856″ E;
4/ 10o22’3.8352″ N, 105o45’47.934″ E;
5/ 10o21’49.5576″ N, 105o46’12.4284″ E;
6/ 10o23’2.1768″ N, 105o46’41.556″ E
Đồng Tháp 10 Công ty TNHH Sản xuất Chế biến Nông sản Cát Tường
Mã số kinh doanh: 1201508557
Địa chỉ: Số 212 ấp 3B, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Người đại diện: Đoàn Văn Sang
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 0733888179
Mobile: 0912931413
Email: thanhlongcattuongtg@gmail.com

Cat Tuong Agricultural Products Producing And Processing Co., LTD
Business registration certificate: 1201508557
Address: 212 Hamlet 3B, Dao Thanh commune, My Tho city, Tien Giang province
Representative: Doan Van Sang (Mr.)
Position: Director
Phone: +84 733888179
Mobile: +84912931413
Email: thanhlongcattuongtg@gmail.com

6 Xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp / My Hoi commune, Cao Lanh district, Dong Thap province
(Xoài Cát Chu – Cat Chu mango variety; cộng tác với 25 nông hộ / In cooperation with group of 25 farmers)
Location on Google map:
1/ 10o24’12.5532″ N, 105o43’3.6792″ E;
2/ 10o24’24.12″ N, 105o44’0.9672″ E;
3/ 10o25’34.0608″ N, 105o43’17.94″ E;
4/ 10o25’23.6388″ N, 105o42’23.9328″ E;
5/ 10o25’2.19″ N, 105o43’36.408″ E
Đồng Tháp 12 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ARA ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: Số 109A, đường Nguyễn Thái Học, tổ 1, khóm 1, phường 4, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Mã số kinh doanh: 1402113559
Người đại diện: Đoàn Văn Trọng
Chức vụ: Giám đốc
Di động: 0919178798

ARA DONG THAP TRADING SERVICE COMPANY LTD
Address: No.109A, Nguyen Thai Hoc street, Unit No.1, Hamlet No.1, Ward No. 4, Cao Lanh city, Dong Thap province
Business registration certificate: 1402113559
Representative: Doan Van Trong (Mr.)
Position: Director
Mobile: +84919178798

1 Xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp / My Tan commune, Cao Lanh city, Dong Thap province
(Xoài Đài Loan xanh/Xoài Ba Màu – Taiwan mango variety; cộng tác với 19 nông hộ của HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP MỸ TÂN – Người đại diện: Ông Đỗ Văn Tính – Di động: 02773858969 / In cooperation with group of 19 farmers from AGRICULTURAL SERVICE MY TAN COOPERATIVE – Representative: Do Van Tinh (Mr.) – Mobile: +842773858969 )
Location on Google map:
1/ 10o28’40” N; 105o36’2″ E;
2/ 10o28’34” N; 105o36’14” E;
3/ 10o28’54” N; 105o36’13” E
Đồng Tháp 2 Xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp / Tan Phu Trung commune, Chau Thanh district, Dong Thap province
(Xoài Đài Loan xanh/Xoài Ba Màu – Taiwan mango variety; cộng tác với 12 nông hộ / In cooperation with group of 12 farmers)
Location on Google map:
1/ 10o12’42” N; 105o43’51” E
2/ 10o15’6″ N; 105o44’13” E
3/ 10o14’34” N; 105o43’31” E
Đồng Tháp 3 Thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp / Thanh Binh town, Thanh Binh district, Dong Thap province
(Xoài Đài Loan xanh/Xoài Ba Màu – Taiwan mango variety; cộng tác với 40 nông hộ / In cooperation with group of 40 farmers)
Location on Google map:
1/ 10o32’45” N, 105o29’36” E
2/ 10o32’41” N 105o29’23” E
3/ 10o32’50” N, 105o29’54” E
4/ 10o32’52” N, 105o29’53” E
5/ 10o32’47” N, 105o30’29” E
Đồng Tháp 13 HTX XOÀI MỸ XƯƠNG
CMND: 341182875
Địa chỉ: Ấp Mỹ Hưng Hoà, Mỹ Xương, Cao Lãnh, Đồng Tháp
Người đại diện: Võ Việt Hung
Chức vụ: Giám đốc
Di động: 0908679599
Email: hoptacxaxoaimyxuong@gmail.com

MY XUONG MANGO COOPERATIVE
ID: 341182875
Address: My Hoa Hung hamlet, My Xuong commune, Cao Lanh district, Dong Thap province
Representative: Vo Viet Hung (Mr.)
Position: Director
Mobile: +84908679599
Email: hoptacxaxoaimyxuong@gmail.com

1 Xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp/My Xuong commune, Cao Lanh district, Dong Thap province; nhóm  18 nông hộ / group of 18 farmers; (Giống: Xoài Cat Chu/ Cat Chu mango variety)
Location on Google map:
1/ Lat:10.3990556; Long: 105.718888
2/ Lat:10.4216667; Long: 105.709250
3/ Lat:10.4123611; Long: 105.692527
Đồng Tháp 13 HTX XOÀI MỸ XƯƠNG
CMND: 341182875
Địa chỉ: Ấp Mỹ Hưng Hoà, Mỹ Xương, Cao Lãnh, Đồng Tháp
Người đại diện: Võ Việt Hung
Chức vụ: Giám đốc
Di động: 0908679599
Email: hoptacxaxoaimyxuong@gmail.com

MY XUONG MANGO COOPERATIVE
ID: 341182875
Address: My Hoa Hung hamlet, My Xuong commune, Cao Lanh district, Dong Thap province
Representative: Vo Viet Hung (Mr.)
Position: Director
Mobile: +84908679599
Email: hoptacxaxoaimyxuong@gmail.com

2 Xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp/My Xuong commune, Cao Lanh district, Dong Thap province; nhóm  12 nông hộ / group of 12 farmers; (Giống: Xoài Cát Hoà Lộc/ Hoa Loc mango variety)
Location on Google map:
1/ Lat:10.4026667; Long: 105.718527
2/ Lat:10.4075000; Long: 105.708167
3/ Lat:10.4090556; Long: 105.708222
DONG THAP 13 HTX XOÀI MỸ XƯƠNG
CMND: 341182875
Địa chỉ: Ấp Mỹ Hưng Hoà, Mỹ Xương, Cao Lãnh, Đồng Tháp
Người đại diện: Võ Việt Hung
Chức vụ: Giám đốc
Di động: 0908679599
Email: hoptacxaxoaimyxuong@gmail.com

MY XUONG MANGO COOPERATIVE
ID: 341182875
Address: My Hoa Hung hamlet, My Xuong commune, Cao Lanh district, Dong Thap province
Representative: Vo Viet Hung (Mr.)
Position: Director
Mobile: +84908679599
Email: hoptacxaxoaimyxuong@gmail.com

3 Xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp/My Hiep commune, Cao Lanh district, Dong Thap province; nhóm  51 nông hộ / group of 51 farmers; (Giống: Xoài Ba Màu/Ba Mau mango variety)
Location on Google map:
1/ Lat:10.3806944; Long: 105.802055
2/ Lat:10.3597778; Long: 105.784250
3/ Lat:10.3201111; Long: 105.796833
DONG THAP 14 HTX NÔNG NGHIỆP MỸ NGÃI
Địa chỉ: Ấp 2, xã Mỹ Ngãi, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Người đại diện: Ông Phan Văn Việt
Di động: 0903.989.894
Đại diện phát triển sản phẩm: Phòng Kinh tế thành phố Cao Lãnh. Điện thoại: 0673.853.221; Email: pkinhtetpcl@gmail.com

MY NGAI AGRICULTURAL CO.OP
Address: Hamlet No.2, My Ngai Commune, Cao Lanh City, Dong Thap Province, Vietnam
Representative: Phan Van Viet (Mr.)
Mobile: +84903.989.894
Brand marketing representative: Economic Division of Committee of Cao Lanh city. Tel: 0673.853.221; Email: pkinhtetpcl@gmail.com

1 Mỹ Ngãi, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp/My Ngai commune, Cao Lanh city, Dong Thap province
(Xoài Tượng Da Xanh – Tuong Da Xanh mango variety; group of 73 farmers)
Location on Google map:
1) Latitude 10.499214; Longitude 105.581661
2) Latitude 10.504964; Longitude 105.574389
3) Latitude 10.511684; Longitude 105.586735
DONG THAP 15 HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP MỸ TÂN
Địa chỉ: Ấp 2, xã Mỹ Tân, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Người đại diện: Ông Lê Nguyễn Hải Long
Chức vụ: Giám Đốc
Di động: 0919813236
Đại diện phát triển sản phẩm: Phòng Kinh tế thành phố Cao Lãnh. Điện thoại: 0673.853.221; Email: pkinhtetpcl@gmail.com

MY TAN AGRICULTURAL SERVICE CO.OP
Address: Hamlet No.2, My Tan Commune, Cao Lanh City, Dong Thap Province, Vietnam
Representative: Le Nguyen Hai Long (Mr.)
Position: Director
Mobile: +84919813236
Brand marketing representative: Economic Division of Committee of Cao Lanh city. Tel: 0673.853.221; Email: pkinhtetpcl@gmail.com

1 Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp/My Tan commune, Cao Lanh city, Dong Thap province
(Xoài Tượng Da Xanh – Tuong Da Xanh mango variety; group of 53 farmers)
Location on Google map:
1) Latitude 10.475915; Longitude 105.617326
2) Latitude 10.481100; Longitude 105.604961
3) Latitude 10.484797; Longitude 105.608010
DONG THAP 16 HTX SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ LÚA GIỐNG MỸ TRÀ
Địa chỉ: Ấp 3, xã Mỹ Trà, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Người đại diện: Ông Cao Văn Tải
Chức vụ: Giám Đốc
Di động: 0949894153
Đại diện phát triển sản phẩm: Phòng Kinh tế thành phố Cao Lãnh. Điện thoại: 0673.853.221; Email: pkinhtetpcl@gmail.com

MY TRA RICE SEEDS PRODUCING AND COMSUMING CO.OP
Address: Hamlet No.3, My Tra Commune, Cao Lanh City, Dong Thap Province, Vietnam
Representative: Cao Van Tai (Mr.)
Position: Director
Mobile: +84949894153
Brand marketing representative: Economic Division of Committee of Cao Lanh city. Tel: 0673.853.221; Email: pkinhtetpcl@gmail.com

1 Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp/My Tra commune, Cao Lanh city, Dong Thap province
(Xoài Tượng Da Xanh – Tuong Da Xanh mango variety; group of 35 farmers)
Location on Google map:
1) Latitude 10.489083; Longitude 105.641979
2) Latitude 10.497589; Longitude 105.649600
3) Latitude 10.501838; Longitude 105.649225
Đồng Tháp 24 Tổ hợp tác xoài thị trấn Mỹ Thọ
Địa chỉ: khóm Mỹ Thới, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Người đại diện: Nguyễn Ngọc Lợi
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại:  0906.337592

My Tho town mango cooperative
Address: My Thoi Hamlet, My Tho town, Cao Lanh district, Dong Thap province, Viet Nam
Representative:Nguyen Ngoc Loi (Mr.)
Position: Director
Mobile: +84906.337592

1 khóm Mỹ Thới, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp/My Thoi Hamlet, My Tho town, Cao Lanh district, Dong Thap province, Viet Nam.
Location on Google Map:
10.424523 – 105.705726
10.444221 – 105.688983
10.435811 – 105.686724
10.435811 – 105.689421
10.435452 – 105.689766
(Giống: xoài cát chu)
Đồng Tháp 26 Tổ hợp tác Bình Hưng (ông Lê Văn Hoàng Phong, 0974.288837)
Địa chỉ: ấp Bình Hưng, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Đại diện: Công ty cổ phần Megafarm
Người đại diện: Nguyễn Thị Trúc Diểm
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại:  0938.512851

Binh Hung Cooperative group
Address: Binh Hung hamlet, Binh Thanh Commune, Cao Lanh district, Dong Thap province, Viet Nam
Representative: Megafarm Joint Stock Company, Nguyen Thi Truc Diem (Ms.)
Position: Director
Mobile: +84938.512581

1 ấp Bình Hưng, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp/Binh Hung hamlet, Binh Thanh Commune, Cao Lanh district, Dong Thap province, Viet Nam.
Location on Google Map:
10.1817440 – 105.4939614
10.1821452 – 105.4948931
10.3067166 – 105.8313458
10.3070039 – 105.8305730
10.3070082 – 105.8311443
(Giống: xoài cát chu)
An Giang 2 Công ty TNHH Hoàng Phát Fruit
Mã số kinh doanh: 1101675057
Địa chỉ: Ấp Phú Thạnh, TT Tầm Vu, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An
Người đại diện: Nguyễn Thị Kim Thoa
Chức vụ: Giám đốc
Di động: 0989959967
Văn phòng đại diện: 60 – 62A Cách Mạng Tháng Tám, phường 6, quận 3, TPHCM
Tel: +84 (0) 28 62918496
Fax: + 84 (0) 28 62915019
Email: dragonfruithoangphat@yahoo.com.vn

Hoang Phat Fruit Co., LTD
Business registration certificate: 1101675057
Address: Phu Thanh Hamlet, Tam Vu Town, Chau Thanh District, Long An Province
Representative: Nguyen Thi Kim Thoa (Mrs.)
Position: Director
Mobile: +84989959967
Representative Office: 60-61A Cach Mang Thang 8 Street, Ward No.6, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: +84 (0) 28 62918496
Fax: + 84 (0) 28 62915019
Email: dragonfruithoangphat@yahoo.com.vn

6 TT. Long Bình, An Phú, An Giang/ Long Binh town, An Phu district, An Giang province
(Keo mango variety, in co-operation with a group of 13 farmers).
Location on Google Map:
1) Latitude 10.9501050; Longitude 105.0915900
2)  Latitude 10.9527340,  Longitude 105.0933660
3)  Latitude 10.9500100,  Longitude 105.0914560
4)  Latitude 10.9497210,  Longitude 105.0925870
An Giang 2 Công ty TNHH Hoàng Phát Fruit
Mã số kinh doanh: 1101675057
Địa chỉ: Ấp Phú Thạnh, TT Tầm Vu, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An
Người đại diện: Nguyễn Thị Kim Thoa
Chức vụ: Giám đốc
Di động: 0989959967
Văn phòng đại diện: 60 – 62A Cách Mạng Tháng Tám, phường 6, quận 3, TPHCM
Tel: +84 (0) 28 62918496
Fax: + 84 (0) 28 62915019
Email: dragonfruithoangphat@yahoo.com.vn

Hoang Phat Fruit Co., LTD
Business registration certificate: 1101675057
Address: Phu Thanh Hamlet, Tam Vu Town, Chau Thanh District, Long An Province
Representative: Nguyen Thi Kim Thoa (Mrs.)
Position: Director
Mobile: +84989959967
Representative Office: 60-61A Cach Mang Thang 8 Street, Ward No.6, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: +84 (0) 28 62918496
Fax: + 84 (0) 28 62915019
Email: dragonfruithoangphat@yahoo.com.vn

8 Xã Khánh Bình, An Phú, An Giang/ Khanh Binh commune, An Phu district, An Giang.
(Keo Mango variety, in co-operation with a group of 15 farmers)
Location on Google map:
1) 10.938860 N; 105.094810 E
2) 10.939780 N; 105.095660 E
3) 10.939360 N; 105.096790 E
4) 10.938520 N; 105.096370 E
An Giang 4 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRÁI CÂY CHÁNH THU
Mã số doanh nghiệp: 1300530313
Địa chỉ: 160/14 – KP.4 – Thị trấn Chợ Lách, Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre
Người đại diện: Nguyễn Thị Hồng Thu
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 0753871272
Di động: 0918148716
(Cộng tác với: Hợp tác xã sản xuất GAP Bình Phước Xuân.
Chủ nhiệm HTX: Ông Nguyễn Hoàng Liệt, mobile: 0918665381)

CHANH THU FRUIT IMPORT & EXPORT COMPANY
Business registration certificate: 1300530313
Address: 160/14 Neighborhood No.4, Cho Lach town, Cho Lach district, Ben Tre province
Representative: Nguyen Thi Hong Thu (Ms.)
Position: Director
Phone: +84753871272
Mobile: +84918148716
(In cooperation with: Binh Phuoc Xuan Cooperative.
Representative of Binh Phuoc Xuan Cooperative: Mr. Nguyen Hoang Liet, mobile: 0918665381)

1 Bình Phước Xuân, Chợ Mới, An Giang/ Binh Phuoc Xuan commune, Cho Moi distrct, An Giang province.
(Xoài Đài Loan xanh/Xoài Ba Màu – Taiwan mango variety; group of 80 farmers)
Location on Google map:
1/ 10o27’24″N; 105o32’10″E
2/ 10o27’27″N; 105o33’27″E
3/ 10o27’24″N; 105o33’54″E
4/ 10o26’35″N; 105o33’01″E
5/ 10o27’42″N; 105o33’57″E
An Giang 2 Bình Phước Xuân, Chợ Mới, An Giang/ Binh Phuoc Xuan commune, Cho Moi distrct, An Giang province.
(Xoài Đài Loan đỏ/Xoài Ngọc Vân – Ngoc Van mango variety; group of 15 farmers)
Location on Google map:
1/ 10o27’24″N; 105o32’10″E
2/ 10o27’27″N; 105o33’27″E
3/ 10o27’24″N; 105o33’54″E
4/ 10o26’35″N; 105o33’01″E
5/ 10o27’42″N; 105o33’57″E
An Giang 5 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRÁI CÂY CHÁNH THU
Địa chỉ: 160/14 – KP.4 – Thị trấn Chợ Lách, Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre
Người đại diện: Nguyễn Thị Hồng Thu
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 0753871272
Di động: 0918148716
Email: chanhthufruit@gmail.com

CHANH THU FRUIT IMPORT & EXPORT COMPANY LTD
Address: 160/14 Neighborhood No.4, Cho Lach town, Cho Lach district, Ben Tre province
Representative: Nguyen Thi Hong Thu (Ms.)
Position: Director
Phone: +84753871272
Mobile: +84918148716
Email: chanhthufruit@gmail.com

1 Thị trấn Long Bình, An Phú, An Giang/Long Binh town, An Phu district, An Giang province
(Xoài Keo – Keo mango variety; group of 15 farmers)
Location on Google map:
1/ 10o57’2.492″N; 105o5’38.833″E
2/ 10o56’53.259″N; 105o6’28.832″E
3/ 10o55’32.915″N; 105o5’30.914″E
4/ 10o55’41.131″N; 105o4’27.717″E
An Giang 2 Khánh An, An Phú, An Giang
(Xoài Keo – Keo mango variety; group of 25 farmers)
Location on Google map:
1/ 10o56’46″N; 105o6’34″E
2/ 10o57’7″N; 105o6’9″E
3/ 10o55’49″N; 105o55’3″E
4/ 10o56’46″N; 105o6’36″E
5/ 10o56’6″N; 105o5’53″E
An Giang 6 CÔNG TY TNHH KIM NHUNG ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: Số 1061, tổ 1, khóm 1, phường 11, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Người đại diện: Đinh Kim Nhung
Chức vụ: Chủ tịch hội đồng thành viên
Di động: 0919667061
Email: dinhnhung1971@yahoo.com.vn

KIM NHUNG DONG THAP COMPANY LTD
Address: No.1061 Unit No.1, Hamlet No.1, Ward No. 11, Cao Lanh city, Dong Thap province
Representative: Dinh Kim Nhung (Ms.)
Position: Chairman
Mobile: +84919667061
Email: dinhnhung1971@yahoo.com.vn

1 Khánh Bình, An Phú, An Giang/ Khanh Binh commune, An Phu district, An Giang.
(Xoài Keo – Keo mango variety; group of 37 farmers)
Location on Google map:
1/ 10o56’6.234″N; 105o3’44.778″E
2/ 10o56’53.23″N; 105o4’54.706″E
3/ 10o55’48.484″N; 105o4’29.716″E
4/ 10o55’12.003″N; 105o3’18.035″E
5/ 10o55’43.274″N; 105o5’13.129″E
6/ 10o55’48.508″N; 105o5’33.986″E
7/ 10o56’7.016″N; 105o5’29.771″E
An Giang 2 Thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang / My Luong Town, Cho Moi district, An Giang province
(Xoài Đài Loan xanh/Xoài Ba Màu – Taiwan mango variety; cộng tác với 1 nông hộ Nguyễn Văn Biên / In cooperation with single farm Nguyen Văn Bien)
Location on Google map:
10o30’11” N; 105o28’56” E
An Giang 3 Xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang / Tan My commune, Cho Moi district, An Giang province
(Xoài Đài Loan đỏ/Xoài Ngọc Vân – Ngoc Van mango variety; cộng tác với 1 nông hộ Nguyễn Văn Biên / In cooperation with single farm Nguyen Văn Bien)
Location on Google map:
10o28’49” N; 105o31’9” E
An Giang 7 Công ty TNHH TMDV Ánh Dương Sao
Địa chỉ: 24 – 26, Đường số 23, phường Tân Quy, quận 7, TPHCM
Mã số kinh doanh: 0306719377
Điện thoại: 028 5411 0646; Fax: 08 54110647
Người đại diện: Phan Nhật Tú
Chức vụ: Giám đốc
Di động: 0916550845
Email: tuphan@anhduongsao.com

Anh Duong Sao Trading & Service Co. Ltd
Address: 24 – 26, Street No. 23, Tan Quy ward, district 7, HCMC, Vietnam
Business registration certificate: 0306719377
Tel: 028 5411 0646; Fax: 08 54110647
Representative: Phan Nhật Tú
Position: Director
Mobile: +84916550845
Email: tuphan@anhduongsao.com

1 Khóm Châu Long 8, phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, An Giang / Chau Long 8 Hamlet, Chau Phu B ward, Chau Doc city, An Giang province
(Xoài Thái ăn xanh – Thailand green mango variety; single grower named Phung Van Giau)
Location on Google map:
10o41’28.5″N; 105o6’34.4″E
An Giang 2 Khóm Châu Long 8, phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, An Giang / Chau Long 8 Hamlet, Chau Phu B ward, Chau Doc city, An Giang province
(Xoài Ba Màu – Bamau mango variety; Nhóm 4 nông hộ/Group of 4 farmers)
Location on Google map:
1/ 10o41’2.7″N; 105o6’32.6″E                                                   2/ 10o41’44.7″N; 105o7’11.8″E                                            3/ 10o41’30″N; 105o7’9.4″E
An Giang 3 Khóm Châu Long 8, phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, An Giang / Chau Long 8 Hamlet, Chau Phu B ward, Chau Doc city, An Giang province
(Xoài Hoà Lộc – Hoa Loc mango variety; Nhóm 4 nông hộ/Group of 4 farmers)
Location on Google map:
1/ 10o41’31.9″N; 105o6’58.5″E                                                              2/ 10o40’52.4″N; 105o6’3.5″E                                                               3/ 10o41’33.7″N; 105o7’9.6″E
An Giang 8 Công ty TNHH Sản xuất Chế biến Nông sản Cát Tường
Mã số kinh doanh: 1201508557
Địa chỉ: Số 212 ấp 3B, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Người đại diện: Đoàn Văn Sang
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 0733888179
Mobile: 0912931413
Email: thanhlongcattuongtg@gmail.com

Cat Tuong Agricultural Processing and Production Co., LTD
Business registration certificate: 1201508557
Address: 212 Hamlet 3B, Dao Thanh commune, My Tho city, Tien Giang province
Representative: Doan Van Sang (Mr.)
Position: Director
Phone: +84 733888179
Mobile: +84912931413
Email: thanhlongcattuongtg@gmail.com

1 Xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang / Khanh Binh commune, An Phu district, An Giang province
(Xoài Keo – Keo mango variety; cộng tác với 20 nông hộ / In cooperation with group of 20 farmers)
Location on Google map:
1/ 10o55’12.214″N; 105o3’17.226″E
2/ 10o55’41.05″N; 105o3’18.319″E
3/ 10o55’18.194″N; 105o3’15.357″E
An Giang 2 Thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang / Long Binh Town, An Phu district, An Giang province
(Xoài Keo – Keo mango variety; cộng tác với 1 nông hộ Võ Văn Trí / In cooperation with single farm Vo Van Tri)
Location on Google map:
10o57’2.088” N; 105o5’34.9152” E
An Giang 3 Xã Vĩnh Xương, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang / Vinh Xuong commune, Tan Chau district, An Giang province
(Xoài Keo – Keo mango variety; cộng tác với 13 nông hộ / In cooperation with group of 13 farmers)
Location on Google map:
1/ 10o53’35.7612” N; 105o9’45.702” E
2/ 10o53’53.142” N; 105o9’40.9032” E
3/ 10o52’58.908” N; 105o10’20.316” E
An Giang 4 Xã Vĩnh Xương, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang / Vĩnh Xương commune, Tan Chau district, An Giang province
Nhóm 14 hộ nông dân/Group of 14 famers
(Giống: Xoài Hoà Lộc /  Hoa Loc variety)
Location on Google map:
1/ Latitude: 10.8931944; Longitude: 105.17140555
2/ Latitude: 10.9045556; Longitude: 105.17458333
3/ Latitude: 10.8859167; Longitude: 105.17219444
4/ Latitude: 10.8965556; Longitude: 105.16283333
An Giang 9 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP LONG BÌNH
Mã số kinh doanh: 5207C00023
Địa chỉ: ấp Tân Thạnh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang
Người đại diện: Ông Huỳnh Thanh Minh
Chức vụ: Giám đốc
Di động: 0919509493
Email: htxlongbinh.angiang@gmail.com

LONG BINH AGRICULTURAL COOPERATIVE
Business registration certificate: 5207C00023
Address: Tan Thanh hamlet, Long Binh town, An Phu district, An Giang Province, Vietnam
Representative: Huynh Thanh Minh (Mr.)
Position: Director
Mobile: +84919509493
Email: htxlongbinh.angiang@gmail.com

1 Xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang / Khanh Binh commune, An Phu district, An Giang province
(Xoài Keo – Keo mango variety; cộng tác với 21 nông hộ / In cooperation with group of 21 farmers)
Location on Google map:
1/ 10o55’30.97″N; 105o3’47.986″E
2/ 10o55’11.375″N; 105o4’16.563″E
3/ 10o55’23.275″N; 105o3’28.122″E
4/ 10o56’6.943″N; 105o5’9.571″E
An Giang 2 Xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang / Khanh Binh commune, An Phu district, An Giang province
(Xoài Đài Loan xanh/Xoài Ba Màu – Taiwan mango variety; cộng tác với 26 nông hộ / In cooperation with group of 26 farmers)
Location on Google map:
1/ 10o55’49.705″N; 105o4’43.852″E
2/ 10o56’22.764″N; 105o5’52.304″E
3/ 10o55’2.484″N; 105o3’17.314″E
4/ 10o55’22.25″N; 105o3’17.306″E
An Giang 9 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP LONG BÌNH
Mã số kinh doanh: 5207C00023
Địa chỉ: ấp Tân Thạnh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang
Người đại diện: Ông Huỳnh Thanh Minh
Chức vụ: Giám đốc
Di động: 0919509493
Email: htxlongbinh.angiang@gmail.com

LONG BINH AGRICULTURAL COOPERATIVE
Business registration certificate: 5207C00023
Address: Tan Thanh hamlet, Long Binh town, An Phu district, An Giang Province, Vietnam
Representative: Huynh Thanh Minh (Mr.)
Position: Director
Mobile: +84919509493
Email: htxlongbinh.angiang@gmail.com

3 Xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang / Khanh Binh commune, An Phu district, An Giang province
(Xoài Keo – Keo mango variety; cộng tác với 12 nông hộ / In cooperation with group of 12 farmers)
Location on Google map:
1/ Latitude: 10.9348778; Longitude: 105.067138888
2/ Latitude: 10.9252694; Longitude: 105.063305555
3/ Latitude: 10.9201111; Longitude: 105.0600000
An Giang 9 4 Xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang / Khanh Binh commune, An Phu district, An Giang province
(Xoài Keo – Keo mango variety; cộng tác với 14 nông hộ / In cooperation with group of 14 farmers)
Location on Google map:
1/ Latitude: 10.9209167; Longitude: 105.058055555
2/ Latitude: 10.9208611; Longitude: 105.057388888
3/ Latitude: 10.9161944; Longitude: 105.068444444
An Giang 9 5 Xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang / Khanh Binh commune, An Phu district, An Giang province
(Xoài Keo – Keo mango variety; cộng tác với 35 nông hộ / In cooperation with group of 35 farmers)
Location on Google map:
1/ Latitude: 10.9288889; Longitude: 105.07644444
2/ Latitude: 10.9352222; Longitude: 105.08483333
3/ Latitude: 10.9341944; Longitude: 105.08763888
An Giang 9 6 Xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang / Khanh Binh commune, An Phu district, An Giang province
(Xoài Ba Màu – Ba Mau mango variety; cộng tác với 29 nông hộ / In cooperation with group of 29 farmers)
Location on Google map:
1/ Latitude: 10.9267222; Longitude: 105.07127777
2/ Latitude: 10.935250; Longitude: 105.08600000
3/ Latitude: 10.9396667; Longitude: 105.09786111
AN GIANG HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP LONG BÌNH
Mã số kinh doanh: 5207C00023
Địa chỉ: ấp Tân Thạnh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang
Người đại diện: Ông Huỳnh Thanh Minh
Chức vụ: Giám đốc
Di động: 0919509493
Email: htxlongbinh.angiang@gmail.com ( Cộng tác với Công Ty TNHH LeFarm)

LONG BINH AGRICULTURAL COOPERATIVE
Business registration certificate: 5207C00023
Address: Tan Thanh hamlet, Long Binh town, An Phu district, An Giang Province, Vietnam
Representative: Huynh Thanh Minh (Mr.)
Position: Director
Mobile: +84919509493
Email: htxlongbinh.angiang@gmail.com (In co-oporation with LeFarm Co.Ltd)

7 Xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang / Khanh Binh commune, An Phu district, An Giang province
(Xoài Úc – Uc mango variety; cộng tác với 25 nông hộ / In cooperation with group of 25 farmers)
Location on Google map:
1/ Latitude: 10.9256389; Longitude: 105.07491666
2/ Latitude: 10.9321389; Longitude: 105.07872222
3/ Latitude: 10.9227778; Longitude: 105.05480555
AN GIANG 8 Xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang / Khanh Binh commune, An Phu district, An Giang province
(Xoài Ngọc Vân – Ngoc Van mango variety; cộng tác với 27 nông hộ / In cooperation with group of 27 farmers)
Location on Google map:
1/ Latitude: 10.9348611; Longitude: 105.06608333
2/ Latitude: 10.8085278; Longitude: 105.09486111
3/ Latitude: 10.9228611; Longitude: 105.05480500
An Giang 10 Tổ hợp tác Hội Làm Vườn An Sơn Bảy Núi
Địa chỉ: Ấp Tà Lọt, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
Người đại diện: Ông Nguyễn Hữu Thắng
Chức vụ: Tổ phó
Di động: 0919948130

Association Orchards of An Son Bay Nui group growers
Address:  Ta Lot Hamlet, An Hao commune, Tinh Bien district, An Giang Province, Vietnam
Representative: Nguyen Huu Thang (Mr.)
Position: Group Manager
Mobile: +84919948130

1 Xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang / An Hao commune, Tinh Bien district, An Giang province
(Xoài Cát Hòa Lộc – Hoa Loc mango variety; nhóm 10 nông hộ / group of 10 farmers)
Location on Google map:
1/ 10o28’21’’ N, 104o58’36’’ E;
2/ 10o28’16’’ N, 104o58’52’’ E;
3/ 10o30’10’’ N, 104o57’34’’ E
An Giang 11 HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BẾN BÀ CHI
Mã số kinh doanh: 52H0807000007
Địa chỉ: ấp Trung An, xã Lê Trì, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
Người đại diện: Ông Bùi Văn Quí
Chức vụ: Giám đốc
Di động: 0911193521
Email: tranluom123@gmail.com

AGRICULTURAL SERVICE BEN BA CHI COOPERATIVE
Business registration certificate: 52H0807000007
Address: Trung An hamlet, Le Tri commune, Tri Ton district, An Giang Province, Vietnam
Representative: Bui Van Qui (Mr.)
Position: Director
Mobile: +84911193521
Email: tranluom123@gmail.com

1 Xã Lê Trì, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang / Le Tri commune, Tri Ton district, An Giang province
(Xoài Cát Hòa Lộc – Hoa Loc mango variety; nhóm 11 nông hộ / group of 11 farmers)
Location on Google map:
1/ 10o29’27’’N, 104o55’38’’E;
2/ 10o29’07’’N, 104o57’32’’E;
3/ 10o29’27’’N, 104o56’47’’E
An Giang 12 HỢP TÁC XÃ TRÁI CÂY GAP CHỢ MỚI AN GIANG
Mã số doanh nghiệp: 520970000044
Địa chỉ: xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
Người đại diện: Bà Nguyễn Hoàng Oanh
Chức vụ: Giám đốc
Email: htxtraicaygapchomoiangiang@gmail.com

CHO MOI AN GIANG GAP FRUIT CO.OPERATIVE
Business registration certificate: 1300530313
Address: My Hiep commune, Cho Moi district, An Giang province
Representative:  Nguyen Hoang Oanh (Ms.)
Position: Director
Email: htxtraicaygapchomoiangiang@gmail.com

1 Xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang / Binh Phuoc Xuan commune, Cho Moi district, An Giang province
(Giống: Xoài Tượng Da Xanh / Tuong Da Xanh variety; nhóm 50 nông hộ / group of 50 farmers)
Location on Google map:
1/ 10o27’7.1’’ N, 105o32’39.9’’ E;
2/ 10o27’12.1’’ N, 105o32’45.5’’ E;
3/ 10o28’19.9’’ N, 105o32’40’’ E                                         4/ 10o28’24.2’’ N, 105o33’24.5’’ E;
5/ 10o28’12.9’’ N, 105o33’41.5’’ E;
6/ 10o26’53.6’’ N, 105o32’53.2’’ E
An Giang 2 Xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang / Bình Phuoc Xuan commune, Cho Moi district, An Giang province
(Giống: Xoài Tượng Da Xanh / Tuong Da Xanh variety; nhóm 44 nông hộ / group of 44 farmers)
Location on Google map:
1/ 10o27’33.2’’ N, 105o32’47.6’’ E;
2/ 10o27’49’’ N, 105o33’3.9’’ E;
3/ 10o28’7.4’’ N, 105o32’24.2’’ E                                         4/ 10o26’58.4’’ N, 105o33’40.8’’ E;
5/ 10o26’56.1’’ N, 105o33’28.3’’ E;
An Giang 3 Xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang / My Hiep commune, Cho Moi district, An Giang province
(Giống: Xoài Tượng Da Xanh / Tuong Da Xanh variety; nhóm 59 nông hộ / group of 59 farmers)
Location on Google map:
1/ 10o29’4’’ N, 105o32’49’’ E;
2/ 10o28’56.6’’ N, 105o32’30.9’’ E;
3/ 10o28’58.2’’ N, 105o33’6.9’’ E                                         4/ 10o28’38.9’’ N, 105o33’4.7’’ E;
5/ 10o28’51.8’’ N, 105o33’8.6’’ E;
6/ 10o29’13’’ N, 105o32’47’’ E
An Giang HỢP TÁC XÃ TRÁI CÂY GAP CHỢ MỚI AN GIANG
Mã số doanh nghiệp: 520970000044
Địa chỉ: xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
Người đại diện: Ông Trần Văn Bào
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại: 0783880801
Di động: 0783880801
Email: htxtraicaygapchomoiangiang@gmail.com

CHO MOI AN GIANG GAP FRUIT CO.OPERATIVE
Business registration certificate: 1300530313
Address: My Hiep commune, Cho Moi district, An Giang province
Representative:  Tran Van Bao (Mr.)
Position: Director
Phone: +84783880801
Mobile: +84783880801
Email: htxtraicaygapchomoiangiang@gmail.com

4 Xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang / My Hiep commune, Cho Moi district, An Giang province
(Giống: Xoài Tượng Da Xanh / Tuong Da Xanh variety; nhóm 68 nông hộ / group of 68 farmers)
Location on Google map:
1/ 10o29’4.2’’ N, 105o33’15.3’’ E;
2/ 10o29’57’’ N, 105o33’29.65’’ E;
3/ 10o29’54.35’’ N, 105o33’23.19’’ E                                         4/ 10o29’5.2’’ N, 105o33’29.5’’ E;
5/ 10o28’23.4’’ N, 105o32’50.7’’ E;
6/ 10o28’37.2’’ N, 105o32’52’’ E
An Giang HỢP TÁC XÃ TRÁI CÂY GAP CHỢ MỚI AN GIANG
Mã số doanh nghiệp: 520970000044
Địa chỉ: xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
Người đại diện: Bà Nguyễn Hoàng Oanh
Chức vụ: Giám đốc
Email: htxtraicaygapchomoiangiang@gmail.com

CHO MOI AN GIANG GAP FRUIT CO.OPERATIVE
Business registration certificate: 1300530313
Address: My Hiep commune, Cho Moi district, An Giang province
Representative:  Nguyen Hoang Oanh (Ms.)
Position: Director
Email: htxtraicaygapchomoiangiang@gmail.com

5 Xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang / My Hiep commune, Cho Moi district, An Giang province
(Giống: Xoài Tượng Da Xanh / Tuong Da Xanh variety; nhóm 70 nông hộ / group of 70 farmers)
Location on Google map:
1/ 10o29’9.7’’ N, 105o33’7.8’’ E;
2/ 10o28’53.6’’ N, 105o32’31.9’’ E;
3/ 10o29’14.2’’ N, 105o32’56.1’’ E                                         4/ 10o28’59.6’’ N, 105o32’41.3’’ E;
5/ 10o28’35’’ N, 105o32’48’’ E;
6/ 10o29’13.2’’ N, 105o32’48.1’’ E
7/ 10o29’5.5’’ N, 105o32’56’’ E;
8/ 10o29’0.6’’ N, 105o32’53.5’’ E
An Giang 6 Xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang / Tan My commune, Cho Moi district, An Giang province
(Giống: Xoài Tượng Da Xanh / Tuong Da Xanh variety; nhóm 21 nông hộ / group of 21 farmers)
Location on Google map:
1/ 10o28’56’’ N, 105o31’5’’ E;
2/ 10o28’44’’ N, 105o31’21’’ E;
3/ 10o28’42’ N, 105o31’35’’ E                                           4/ 10o28’34’’ N, 105o31’59’’ E;
An Giang 7 Xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang / Tan My commune, Cho Moi district, An Giang province
(Giống: Xoài Tượng Da Xanh / Tuong Da Xanh variety; nhóm 33 nông hộ / group of 33 farmers)
Location on Google map:
1/ 10o29’43’’ N, 105o30’28’’ E;
2/ 10o30’16’’ N, 105o31’7’’ E;
3/ 10o29’42’’ N, 105o31’27’’ E                                           4/ 10o31’16’’ N, 105o29’42’’ E;
5/ 10o31’19’’ N, 105o29’43’’ E;
6/ 10o31’18’’ N, 105o30’16’’ E
An Giang 13 HTX NÔNG NGHIỆP MỸ HOÀ HƯNG
Mã số kinh doanh: 1602080780
Địa chỉ: Tổ 13, ấp Mỹ An 2, xã Mỹ Hoà Hưng, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Người đại diện: Huỳnh Ngọc Diện
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc
Di động: 0915341615 – 0346173381
Email: huynhngocdienag@gmail.com

MY HOA HUNG AGRICUTURAL CO.OP
Business registration certificate: 1602080780
Address: Group 13, My An Hamlet, My Hoa Hung commune, Long Xuyen City, An Giang Province
Representative: Huynh Ngoc Dien (Mr.)
Position: Director
Mobile: +84915341615 – +84346173381
Email: huynhngocdienag@gmail.com

1 Xã Mỹ Hoà Hưng, Tp. Long Xuyên, Tỉnh An Giang/My Hoa Hung commune, Long Xuyen City, An Giang province
(Giống: Xoài Cát Hoà Lộc/Hoa Loc Mango variety, nhóm 23 nông hộ/ Group of 23 farmers)
Location on Google map:
1/ Latitude:10.40325, Longitude:105.4364722222;                          2/ Latitude:10.4241667, Longitude:105.444816666;                          3/ Latitude:10.4336111, Longitude:105.4242222222;
AN GIANG 14 HTX NÔNG NGHIỆP KÊNH 1 – KÊNH 4.                               Mã Số Doanh Nghiệp: 52B0180514
Địa chỉ: Ấp Mỹ Thuận, Xã Vĩnh Châu, Tp. Châu Đốc, An Giang
Người đại diện: Nguyễn Văn Bé
Chức vụ: Giám Đốc
Điện thoại: 0396384300
Email: hndvinhchau@gmail.com

KENH 1- KENH 4 AGRICUTURAL CO.OPERATIVE Bussiness certification code: 52B0180514
Address: My Thuan hamlet, VInh Chau commune, Chau Doc City, An Giang province
Representative: Nguyễn Văn Be (Mr.)
Position: Director
Mobile: +84396384300
Email: hndvinhchau@gmail.com

1 Xã Vĩnh Châu, Tp. Châu Đốc, tỉnh An Giang/Vinh Chau  commune, Chau Doc City, An Giang province; nhóm  12 nông hộ / group of 12 farmers; (Giống: Xoài Ba Màu/Ba Mau mango variety)
Location on Google map:
1/ Lat: 10.666755; Long: 105.107571
2/ Lat: 10.614761; Long: 105.079906
3/ Lat: 10.670744; Long: 105.112342
AN GIANG 15 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHỰT HỮU PHÁT
Địa chỉ: ấp Ba Xoài, xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.
Người đại diện: Nguyễn Thanh Tươi
Chức vụ: Giám Đốc
Di động: 0947220137
Mã số kinh doanh: 1602130054 (Cộng tác Công Ty TNHH xuất nhập khẩu Hoà Lộc RR)

NHUT HUU PHAT ONE MEMBER CO.LTD
Address: Ba Xoai hamlet, An Cu commune, Tinh Bien district, An Giang province, Vietnam.
Representative: Nguyen Thanh Tuoi (Mr.)
Position: Director
Mobile: +84947220137
Business registration certificate: 1602130054 (Incorporation with Hoa Loc RR import export Co.Ltd)

1 An Cư, huyện Tịnh Biên, An Giang/An Cu commune, Tinh Bien district, An Giang province.
(Xoài Keo – Keo mango variety; nhóm 01 nông hộ/group of 01 farmers)
Location on Google map:
1/ Latitude 10.524099; Longitude 104.987037
2/ Latitude 10.516545; Longitude 104.988150
3/ Latitude 10.517074; Longitude 104.987518
AN GIANG 16 CƠ SỞ XOÀI TRANG
Địa chỉ: ấp 1, xã Tân Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.
Người đại diện: Nguyễn Ngọc Trang
Chức vụ: Chủ cơ sở
Di động: 0918.811.325
Mã số kinh doanh: 53G8013597 (Cộng tác Công Ty TNHH xuất nhập khẩu Hoà Lộc RR)

TRANG MANGO UNIT
Address: Hamlet No.1, Tan Hung commune, Cai Be district, Tien Giang province, Vietnam.
Representative: Nguyen Ngoc Trang (Ms.)
Position: Unit manager
Mobile: +840918.811.325
Business registration certificate: 53G8013597 (Incorporation with Hoa Loc RR import export Co.Ltd)

1 Xã An Cư, huyện Tịnh Biên, An Giang/An Cu commune, Tinh Bien district, An Giang province.
(Xoài Keo – Keo mango variety; nhóm 01 nông hộ/group of 01 farmers)
Location on Google map:
1/ Latitude 10.528923; Longitude 104.994772
2/ Latitude 10.528767; Longitude 104.995470
3/ Latitude 10.528880; Longitude 104.995179
AN GIANG 17 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHAN
Địa chỉ: 130/7 Phan Bội Châu, Phường Bình Khánh, Tp Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Người đại diện: Phan Tùng Sơn.                              MSDN: 1602138053
Chức vụ: Giám đốc
Di động: 0911199972
Email: hoangphanag@gmail.com

HOANG PHAN AGRICULTURE CO.LTD
Address: 130/17 Phan Boi Chau st., An Binh ward, Long Xuyen City, An Giang province, Vietnam
Representative: Phan Tung Son (Mr.)                    Enterpríse code: 1602138053
Position: Director
Mobile: +84911199972
Email:  hoangphanag@gmail.com

1 Ấp Búng Nhỏ, xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang/Bung Nho hamlet, Khanh Binh commune, An Phu district, An Giang province.
(Xoài Keo – Keo mango variety, cộng tác với 01 nông hộ/In cooperation with group of 01 farmers)
Location on Google map:
1/ Latitude: 10.928780; Longitude: 105.065438;
2/ Latitude: 10.927528; Longitude: 105.066611
3/ Latitude: 10.926039; Longitude: 106.062422
An Giang 1 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ARA Đồng Tháp
Mã Số Doanh Nghiệp: 1402113559                            Địa Chỉ: số 109A, đường Nguyễn Thái Học, tổ 1, khóm 1, phường 4, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp                                                                              Đại diện: Ông Đoàn Văn Trọng                                         Chức vụ: Giám Đốc
Số điện thoại: 0919178798                                         Chứng minh thư nhân dân: 341796322                               Email:

ARA Dong Thap Services and Trading Company Limited
Business Code: 1402113559
Address: No. 109A, Nguyen Thai Hoc street, group 1, cluster 1, ward 4, Cao Lanh city, Dong Thap province
Representative:  Doan Van Trong (Mr.)
Position: Director
Phone: 0919178798                                                                  Identity card: 341796322
Email:

1 Ấp An Tịnh, xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
An Tinh Hamlet, An Thanh Trung Commune, Cho Moi District, An Giang Province
(Giống: Xoài Cát Chu / Cat Chu Mango variety, nhóm 15 nông hộ/ Group of 15 farmers)
Location on Google map:
1/ Latitude: 10.427744; Longitude: 105.473350
2/ Latitude: 10.428711; Longitude: 105.473985
3/ Latitude: 10.429232; Longitude: 105.473055
4/ Latitude: 10.429045; Longitude: 105.472889
5/ Latitude: 10.427743; Longitude: 105.473352
An Giang 1 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ARA Đồng Tháp
Mã Số Doanh Nghiệp: 1402113559                            Địa Chỉ: số 109A, đường Nguyễn Thái Học, tổ 1, khóm 1, phường 4, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp                                                                              Đại diện: Ông Đoàn Văn Trọng                                         Chức vụ: Giám Đốc
Số điện thoại: 0919178798                                         Chứng minh thư nhân dân: 341796322                               Email: doanvantrong2019@gmail.com

ARA Dong Thap Services and Trading Company Limited
Business Code: 1402113559
Address: No. 109A, Nguyen Thai Hoc street, group 1, cluster 1, ward 4, Cao Lanh city, Dong Thap province
Representative:  Doan Van Trong (Mr.)
Position: Director
Phone: 0919178798                                                                  Identity card: 341796322
Email: doanvantrong2019@gmail.com

2 Ấp An Phú, Xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
An Phu Hamlet, Hoi An Commune, Cho Moi District, An Giang Province
(Giống: Xoài Cát Chu / Cat Chu Mango variety, nhóm 24 nông hộ/ Group of 24 farmers)
Location on Google map:
1/ Latitude:10.427778,; Longitude: 105.526667
2/ Latitude: 10.448442; Longitude: 105.532645
3/ Latitude: 10.430134; Longitude: 105.547474
4/ Latitude: 10.430471; Longitude: 105.547730
5/ Latitude: 10.426812; Longitude: 105.512385
An Giang 1 Công ty TNHH SX CB Nông Sản Cát Tường
Địa chỉ: Số 212, Ấp 3B, xã Đạo Thạnh, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
Mã số kinh doanh: 1201508557
Người đại diện: Đoàn Văn Sang
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 02733888179
Mobile: 0912931413
Email: thanhlongcattuong@gmail.com

Cat Tuong Agricultaral Processing and Production Co., Ltd
Address: 212 Hamlet 3B, Dao Thanh commune, My Tho city, Tien Giang province,  Vietnam
Business registration certificate: 1201508557
Representative: Doan Van Sang (Mr.)
Position: Director
Phone: +84 2733888179
Mobile: +84912931413
Email: thanhlongcattuong@gmail.com

1 Xã Long Điền B, Chợ Mới, An Giang/Long Dien B commune, Cho Moi district, An Giang province. (group of 3 farmers)
Location on Google Map:
10.527111N
105.453611E
(Giống: xoài ba màu/ Taiwan mango variety or elephant mango variety)
An Giang 1 Công ty TNHH SX CB Nông Sản Cát Tường
Địa chỉ: Số 212, Ấp 3B, xã Đạo Thạnh, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
Mã số kinh doanh: 1201508557
Người đại diện: Đoàn Văn Sang
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 02733888179
Mobile: 0912931413
Email: thanhlongcattuong@gmail.com

Cat Tuong Agricultaral Processing and Production Co., Ltd
Address: 212 Hamlet 3B, Dao Thanh commune, My Tho city, Tien Giang province,  Vietnam
Business registration certificate: 1201508557
Representative: Doan Van Sang (Mr.)
Position: Director
Phone: +84 2733888179
Mobile: +84912931413
Email: thanhlongcattuong@gmail.com

1 Xã Vĩnh Tế, Tp. Châu Đốc, An Giang/Vinh Te commune, Chau Doc City, An Giang province. (1 farmer)
Location on Google Map:
10.663889N
105.059167E
(Giống: xoài Thái xanh/ Thai  mango variety)
An Giang 1 Công ty TNHH XNK NS DINH VẠN PHÚC
Địa chỉ: Số 946, tổ 1, Ấp 1, Xã Mỹ Tân, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Mã số kinh doanh: 1402148689.
Người đại diện: Trần Văn Dinh
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 0945 872 427.
Email:

DINH VAN PHUC AGRICULTURAL IMPORT AND EXPORT CO;LTD
Address: No. 946, Group 1, Hamlet 1, My Tan Commune, City. Cao Lanh, Dong Thap province, Viet Nam
Business registration certificate: 1402148689.
Representative: Tran Van Dinh (Mr.)
Position: Director
Phone: 0945 872 427.
Email:

1 Xã Vĩnh Tế, Thành Phố Châu Đốc, An Giang/Vinh Te Commune, Chau Doc City, An Giang Province (1 farmer)
Location on Google Map:
10.654722 N, 105.033611 E
(Giống: xoài ba màu/ Taiwan mango variety or elephant mango variety)
Tiền Giang 1 HỢP TÁC XÃ HÒA LỘC
Mã số kinh doanh: 530707000010
Địa chỉ: Ấp Khu Phố, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
Người đại diện: Ông Nguyễn Công Khanh
Chức vụ: Giám đốc
Di động: 0909657335
Email: htxhoaloc2017@gmail.com

HOA LOC MANGO COOPERATIVE
Business registration certificate: 530707000010
Address: Khu Pho Hamlet, Hoa Hung Commune, Cai Be District, Tien Giang Province, Vietnam
Representative: Nguyen Cong Khanh (Mr.)
Position: Director
Mobile: +84909657335
Email: htxhoaloc2017@gmail.com

1 Xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang / Hoa Hung commune, Cai Be district, Tien Giang province
(Xoài Cát Chu – Cat Chu mango variety; nhóm 15  nông hộ / group of 15 farmers)
Location on Google map:
1/ 10o17’51″N; 105o53’41″E
2/ 10o17’35″N; 105o54’11″E
3/ 10o17’31″N; 105o54’10″E
4/ 10o17’23″N; 105o54’33″E
Tiền Giang 2 Xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang / Hoa Hung commune, Cai Be district, Tien Giang province
(Xoài Cát Hòa Lộc – Hoa Loc mango variety; nhóm 46  nông hộ / group of 46 farmers)
Location on Google map:
1/ 10o18’44″N; 105o57’04″E
2/ 10o17’40″N; 105o55’21″E
3/ 10o17’31″N; 105o54’10″E
4/ 10o17’23″N; 105o54’33″E
Tiền Giang 3 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Đại Lâm Mộc
Mã số kinh doanh: 0311993375
Địa chỉ: 93/9/63 Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
Người đại diện: Trần Trung Hiếu
Chức vụ: Giám đốc
Mobile: 0977889088
Email: hieuli12@yahoo.com

Dai Lam Moc Import Export Service Trading Co., LTD
Business registration certificate: 0311993375
Address: 93/9/63 Bo Bao Tan Thang, Son Ky ward, Tan Phu district, Ho Chi Minh City
Representative: Tran Trung Hieu (Mr.)
Position: Director
Mobile: +84977889088
Email: hieuli12@yahoo.com

1 Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang / My Duc Tay commune, Cai Be district, Tien Giang province
(Xoài Đài Loan xanh/Xoài Ba Màu – Taiwan mango variety; cộng tác với 14 nông hộ / In cooperation with group of 14 farmers)
Location on Google map:
1/ 10o21’30″N; 105o55’53″E
2/ 10o19’17″N; 105o54’58″E
3/ 10o19’20″N; 105o54’58″E
4/ 10o18’18″N; 105o55’09″E
Tiền Giang 2 Hoà Hưng, Cái Bè, Tiền Giang / Hoa Hung commune, Cai Be district, Tien Giang province
(Xoài Cát Hoà Lộc – Hoa Loc mango variety; cộng tác với 02 nông hộ / group of 02 farmers)
Location on Google map:
1/ Latitude:10.3094 N, Longitude:105.9430 E;
2/ Latitude:10.3104 N, Longitude:105.9493 E;
Tiền Giang 4 Cơ sở thu mua thanh long Hoàng Long
Mã số kinh doanh: 50K8004376
Địa chỉ: 233/7, ấp 7, xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành, Long An
Người đại diện: Lê Văn Đực
Chức vụ: Chủ cơ sở
Mobile: 0907002495
Email: hoanglong8292@gmail.com

Dragon fruit Produce Marketing Organization HOANG LONG
Business registration certificate: 50K8004376
Address: 233/7, Ward No. 7, Phuoc Tan Hung Commune, Chau Thanh District, Long An
Representative: Le Van Duc (Mr.)
Position: Owner
Mobile: +84907002495
Email: hoanglong8292@gmail.com

1 An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang / An Thai Dong commune, Cai Be district, Tien Giang province
(Xoài Đài Loan xanh/Xoài Ba Màu – Taiwan mango variety; cộng tác với 14 nông hộ / In cooperation with group of 14 farmers)
Location on Google map:
1/ 10o18’53″N; 105o55’20″E
2/ 10o18’08″N; 105o55’14″E
3/ 10o18’38″N; 105o55’17″E
4/ 10o18’11″N; 105o54’12″E
Tiền Giang 5 Công ty TNHH Sản xuất Chế biến Nông sản Cát Tường
Mã số kinh doanh: 1201508557
Địa chỉ: Số 212 ấp 3B, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Người đại diện: Đoàn Văn Sang
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 0733888179
Mobile: 0912931413
Email: thanhlongcattuongtg@gmail.com

Cat Tuong Agricultural Products Producing And Processing Co., LTD
Business registration certificate: 1201508557
Address: 212 Hamlet 3B, Dao Thanh commune, My Tho city, Tien Giang province
Representative: Doan Van Sang (Mr.)
Position: Director
Phone: +84 733888179
Mobile: +84912931413
Email: thanhlongcattuongtg@gmail.com

1 Xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang / My Luong commune, Cai Be district, Tien Giang province
(Xoài Đài Loan xanh/Xoài Ba Màu – Taiwan mango variety; cộng tác với 19 nông hộ / In cooperation with group of 19 farmers)
Location on Google map:
1/ 10o18’3.6756″N; 105o54’48.2436″E
2/ 10o18’14.3604″N; 105o55’11.496″E
3/ 10o18’20.5236″N; 105o55’15.4632″E
4/ 10o18’28.0906″N; 105o55’51.9206″E
Tiền Giang 2 Xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang / My Luong commune, Cai Be district, Tien Giang province
(Xoài Cát Hòa Lộc – Hoa Loc mango variety; cộng tác với 14 nông hộ / In cooperation with group of 14 farmers)
Location on Google map:
1/ 10o18’20.3017″N; 105o55’30.8876″E
2/ 10o18’22.6663″N; 105o55’51.9206″E
3/ 10o18’17.1892″N; 105o55’43.7409″E
4/ 10o18’15.7509″N; 105o55’45.4976″E
Tiền Giang 3 Xã Tân Thanh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang / Tan Thanh commune, Cai Be district, Tien Giang province
(Xoài Cát Chu – Cat Chu mango variety; cộng tác với 30 nông hộ / In cooperation with group of 30 farmers)
Location on Google map:
1/ 10o18’12.24″N; 105o51’12.9888″E
2/ 10o18’39.0348″N; 105o51’8.226″E
3/ 10o18’27.2232″N; 105o49’49.5948″E
Tiền Giang 4 Xã Tân Thanh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang / Tan Thanh commune, Cai Be district, Tien Giang province
(Xoài Bưởi/Xoài Ghép – Buoi mango variety; cộng tác với 31 nông hộ / In cooperation with group of 31 farmers)
Location on Google map:
1/ 10o18’37.3248″N; 105o51’0.5148″E
2/ 10o18’59.382″N; 105o49’51.42″E
3/ 10o18’32.0292″N; 105o50’9.2688″E
Tiền Giang 5 Xã Tân Thanh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang / Tan Thanh commune, Cai Be district, Tien Giang province
(Xoài Đài Loan xanh/Xoài Ba Màu – Taiwan mango variety; cộng tác với 17 nông hộ / In cooperation with group of 17 farmers)
Location on Google map:
1/ 10o19’0.48″N; 105o51’17.6832″E
2/ 10o18’35.5248″N; 105o50’51.954″E
3/ 10o19’26.7132″N; 105o50’25.7208″E
Tiền Giang 6 Cơ sở BA TƯƠNG
Địa chỉ: Tổ 3, ấp 2, xã An Hữu, huyện Cái Bè, Tiền Giang
Mã số kinh doanh: 53G8012165
Người đại diện: Nguyễn Bá Tùng
Chức vụ: Chủ cơ sở
Mobile: 0919739615
Email: nguyenbatung9615@gmail.com

Fruit Produce Marketing Organization BA TUONG
Address: Hamlet No.2, An Huu Ward, An Huu Commune, Cai Be District, Tien Giang
Business registration certificate: 53G8012165
Representative: Nguyen Ba Tung (Mr.)
Position: Owner
Mobile: +84919739615
Email: nguyenbatung9615@gmail.com

1 Xã Tân Thanh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang / Tan Thanh commune, Cai Be district, Tien Giang province
(Xoài Cát Chu – Cat Chu mango variety; cộng tác với 13 nông hộ / In cooperation with group of 13 farmers)
Location on Google map:
1/ 10o18’39″N; 105o50’40″E
2/ 10o19’1″N; 105o51’3″E
3/ 10o19’21″N; 105o50’34″E
4/ 10o18’59″N; 105o50’33″E
Tiền Giang 2 Xã Tân Thanh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang / Tan Thanh commune, Cai Be district, Tien Giang province
(Xoài Đài Loan xanh/Xoài Ba Màu – Taiwan mango variety; cộng tác với 13 nông hộ / In cooperation with group of 13 farmers)
Location on Google map:
Location on Google map:
1/ 10o18’39″N; 105o50’40″E
2/ 10o19’1″N; 105o51’3″E
3/ 10o19’21″N; 105o50’34″E
4/ 10o18’59″N; 105o50’33″E
Cần Thơ 3 Công ty TNHH XNK Mộc Phát
Mã số kinh doanh: 0311613785
Địa chỉ: 81 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Bến Thành, quận 1, TPHCM
Người đại diện: Vương Đình Khoát
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên
Mobile: 0908161622
Email: vuongtamphat@gmail.com

Moc Phat Import Export Co., LTD
Business registration certificate: 0311613785
Address: 81 Cach Mang Thang 8 Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Representative: Vuong Dinh Khoat (Mr.)
Position: Chair man
Mobile: +84908161622
Email: vuongtamphat@gmail.com

1 Xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ / Thoi Hung commune, Co Do district, Can Tho city
(Xoài Đài Loan xanh/Xoài Ba Màu – Taiwan mango variety; cộng tác với 02 nông hộ / In cooperation with group of 02 farmers)
Location on Google map:
1/ Latitude: 10.134888; Longitude: 105.529335
2/ Latitude: 10.1342745; Longitude: 105.52866
Cần Thơ 4 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP LỘC HƯNG
Mã số kinh doanh: 570607000022
Địa chỉ: ấp 8, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ
Người đại diện: Ông Phan Văn Tây
Chức vụ: Giám đốc
Di động: 0973232005
Email: tay010605@gmail.com

AGRICULTURAL LOC HUNG COOPERATIVE
Business registration certificate: 570607000022
Address: No.8 hamlet, Thoi Hung commune, Co Do district, Can Tho city, Vietnam
Representative: Phan Van Tay (Mr.)
Position: Director
Mobile: +84973232005
Email: tay010605@gmail.com

1 Xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ / Thoi Hung commune, Co Do district, Can Tho city
(Xoài Đài Loan xanh/Xoài Ba Màu – Taiwan mango variety;  nhóm 16  nông hộ / group of 16 farmers)
Location on Google map:
1/ 10o6’36” N, 105o28’8” E;
2/ 10o6’9” N, 105o28’25” E;
3/ 10o5’59” N, 105o28’34” E
Cần Thơ 2 Xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ / Thoi Hung commune, Co Do district, Can Tho city
(Xoài Cát Hòa Lộc – Hoa Loc mango variety;  nhóm 16  nông hộ / group of 16 farmers)
Location on Google map:
1/ 10o6’36” N, 105o28’8” E;
2/ 10o6’9” N, 105o28’25” E;
3/ 10o5’59” N, 105o28’34” E
Bến Tre 2 Công ty TNHH Hoàng Phát Fruit
Mã số kinh doanh: 1101675057
Địa chỉ: Ấp Phú Thạnh, TT Tầm Vu, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An
Người đại diện: Nguyễn Thị Kim Thoa
Chức vụ: Giám đốc
Di động: 0989959967
Văn phòng đại diện: 60 – 62A Cách Mạng Tháng Tám, phường 6, quận 3, TPHCM
Tel: +84 (0) 28 62918496
Fax: + 84 (0) 28 62915019
Email: dragonfruithoangphat@yahoo.com.vn

Hoang Phat Fruit Co., LTD
Business registration certificate: 1101675057
Address: Phu Thanh Hamlet, Tam Vu Town, Chau Thanh District, Long An Province
Representative: Nguyen Thi Kim Thoa (Mrs.)
Position: Director
Mobile: +84989959967
Representative Office: 60-61A Cach Mang Thang 8 Street, Ward No.6, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: +84 (0) 28 62918496
Fax: + 84 (0) 28 62915019
Email: dragonfruithoangphat@yahoo.com.vn

1 Xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre / Thanh Phong commune, Thanh Phu district, Ben Tre province
(Xoài Tứ Quý – Tu Quy mango variety; cộng tác với 8 nông hộ / In cooperation with group of 8 farmers)
Location on Google map:
1/ Latitude: 9.841651; Longitude: 106.648114
2/ Latitude: 9.831029; Longitude: 106.631039
3/ Latitude: 9.829992; Longitude: 106.631141
4/ Latitude: 9.834944; Longitude: 106.632963
Bến Tre 2 Xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre / Thanh Phong commune, Thanh Phu district, Ben Tre province
(Xoài Tứ Quý – Tu Quy mango variety; cộng tác với 10 nông hộ / In cooperation with group of 10 farmers)
Location on Google map:
1/ Latitude: 9.834994; Longitude: 106.638104
2/ Latitude: 9.831815; Longitude: 106.602604
3/ Latitude: 9.804456; Longitude: 106.625030
Bến Tre 3 Xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre / Thanh Hai commune, Thanh Phu district, Ben Tre province
(Xoài Tứ Quý – Tu Quy mango variety; cộng tác với 10 nông hộ / In cooperation with group of 10 farmers)
Location on Google map:
1/ Latitude: 9.867413; Longitude: 106.660678
2/ Latitude: 9.876113; Longitude: 106.477271
3/ Latitude: 9.876372; Longitude: 106.651580
Bến Tre 3 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRÁI CÂY CHÁNH THU
Mã số doanh nghiệp: 1300530313
Địa chỉ: Ấp Nhơn Phú, xã Hòa Nghĩa, Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre
Người đại diện: Nguyễn Thị Hồng Thu
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 0753871272
Di động: 0918148716
Email: chanhthufruit@gmail.com

CHANH THU FRUIT IMPORT & EXPORT COMPANY
Business registration certificate: 1300530313
Address: Nhon Phu hamlet, Hoa Nghia commune, Cho Lach district, Ben Tre province
Representative: Nguyen Thi Hong Thu (Ms.)
Position: Director
Phone: +84753871272
Mobile: +84918148716
Email: chanhthufruit@gmail.com

1 Xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre/Thanh Phong commune, Thanh Phu district, Ben Tre province; nhóm  18 nông hộ / group of 18 farmers; (Giống: Xoài Tứ Quý/ Tu Quy mango variety)
Location on Google map:
1/ Lat:9.8401111; Long: 106.6428611
2/ Lat:9.8330278; Long: 106.6347222
3/ Lat:9.8313056; Long: 106.6309722
Bến Tre 3 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRÁI CÂY CHÁNH THU
Mã số doanh nghiệp: 1300530313
Địa chỉ: Ấp Nhơn Phú, xã Hòa Nghĩa, Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre
Người đại diện: Nguyễn Thị Hồng Thu
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 0753871272
Di động: 0918148716
Email: chanhthufruit@gmail.com

CHANH THU FRUIT IMPORT & EXPORT COMPANY
Business registration certificate: 1300530313
Address: Nhon Phu hamlet, Hoa Nghia commune, Cho Lach district, Ben Tre province
Representative: Nguyen Thi Hong Thu (Ms.)
Position: Director
Phone: +84753871272
Mobile: +84918148716
Email: chanhthufruit@gmail.com

2 Xã Thới Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre/Thoi Thuan commune, Binh Dai district, Ben Tre province; nhóm  23 nông hộ / group of 23 farmers; (Giống: Xoài Cát Hoà Lộc/Hoa Loc mango variety)
Location on Google map:
1/ Lat:10.0469444; Long: 106.714444
2/ Lat:10.0550000; Long: 106.746388
3/ Lat:10.0680556; Long: 10.0680556
Long An 1 Công ty TNHH Hoàng Phát Fruit
Địa chỉ: Ấp Phú Thạnh, TT Tầm Vu, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An
Văn phòng đại diện: Tòa nhà Vietphone, 64 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM
Tel: +84 (0) 8 62918496
Fax: + 84 (0) 8 62915019
www.hoangphatfruit.com
(Hợp tác với Nông dân Nguyễn Bá Kỳ, CMND: 300460966)

Hoang Phat Fruit Co., Ltd.
Address: Phu Thanh hamlet, Tam Vu town, Chau Thanh district, Long An province
Office:Vietphone Building, 64 Nguyen Dinh Chieu St, Dakao Ward, Dist.1, HCMC, Vietnam
Tel: +84 (0) 8 62918496
Fax: + 84 (0) 8 62915019
www.hoangphatfruit.com
(in co-operation with farmer Nguyen Ba Ky, CMND: 300460966)

2 Mỹ Bình, Đức Huệ, Long An/ My Binh commune, Duc Hue district, Long An province.
(Xoai Uc R2E2 – Australia mango R2E2 variety)
Location on Google map:
1) 10.848310 N; 106.215300 E
2) 10.846690 N; 106.215760 E
3) 10.847780 N; 106.220730 E
4) 10.849665 N; 106.220329 E
LONG AN 2 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TMDV XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN TÂN                                                                                Mã số doanh nghiệp: 0312999549
Địa chỉ: Tầng 16, Toà nhà Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.                                        Tel/Fax: 0939668399
Người đại diện: Bà Bùi Đặng Mỹ Duyên
Chức vụ: Giám đốc
Email: thientan@thientanfood.com

THIEN TAN IMEX Trading & Service Production Co. Ltd.   Business registration certificate: 0312999549
Address: 16th Floor, Saigon Tower, Le Duan street, Ben Nghe ward, District 1, HCMC
Tel / Fax: +84939668399
Representative: Bui Dang My Duyen (Mrs.)
Position: Director                                                                     Email:  thientan@thientanfood.com

1 Xã Tân Lập, Huyện Mộc Hoá, tỉnh Long An/ Tan Lap commune, Moc Hoa district, Long An province.
(Xoài Úc R2E2- Australia R2E2 mango variety; Nhóm 1 nông hộ/Group of 1 farmers)
Location on Google map:
1/ Latitude: 10.6956667; Longitude: 105.9749722222           2/ Latitude: 10.6928889; Longitude: 105.9732777777                                                           3/ Latitude: 10.7041944; Longitude: 105.9837777777
Vĩnh Long 3 Công ty TNHH TM DV XNK Vina T&T
Địa chỉ: 79 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú Nhuận, TPHCM
Mã số kinh doanh: 0312904360
Người đại diện: Nguyễn Đình Tùng
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 028 62767472
Mobile: 0888442888
Email: tommy.vinatt@gmail.com

Vina T&T Export Import Service Trading Co., LTD
Address: 79 Tran Huy Lieu Street, Ward No. 12, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Business registration certificate: 0312904360
Representative: Nguyen Dinh Tung (Mr.)
Position: Director
Phone: +84 28 62767472
Mobile: +84888442888
Email: tommy.vinatt@gmail.com

1 Xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long / Quoi Thien commune, Vung Liem district, Vinh Long province
(Xoài Cát Núm / Xiêm Núm – Cat Num / Xiem Num mango variety; cộng tác tác với nhóm 15 nông hộ / In cooperation with group of 15 farmers)
Location on Google map:
1/ Latitude: 10.167822; Longitude: 106.191970
2/ Latitude: 10.164805; Longitude: 106.184409
3/ Latitude: 10.170451; Longitude: 106.191077
4/ Latitude: 10.171630; Longitude: 106.188162
Vĩnh Long 2 Xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long / Quoi Thien commune, Vung Liem district, Vinh Long province
(Xoài Đài Loan xanh/Xoài Ba Màu – Taiwan mango variety; cộng tác tác với nhóm 22 nông hộ / In cooperation with group of 22 farmers)
Location on Google map:
1/ Latitude: 10.1686320; Longitude: 106.1941830
2/ Latitude: 10.1674550; Longitude: 106.1944900
3/ Latitude: 10.1667790; Longitude: 106.1822640
4/ Latitude: 10.1674600; Longitude: 106.1845970
Đồng Nai 3 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP – DỊCH VỤ – THƯƠNG MẠI – DU LỊCH  SUỐI LỚN
Địa chỉ: Xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
Người đại diện: Nguyễn Thế Bảo
Chức vụ: Giám đốc
Di động: 0908655160
Email: htxxoaisuoilon@gmail.com

SUOI LON MANGO COOPERATIVE
Address: Xuan Hung Commune, Xuan Loc District, Dong Nai Province, Vietnam
Representative: Nguyen The Bao (Mr.)
Position: Director
Mobile: +84908655160
Email: htxxoaisuoilon@gmail.com

1 Xuân Hưng, Xuân Lộc, Đồng Nai/ Xuan Hung commune, Xuan Loc, Dong Nai province.
(Xoài Đài Loan xanh/Xoài Ba Màu – Taiwan mango variety; group of 17 farmers)
Location on Google map:
1/ 10o51’30.3″N; 107o31’53.1″E
2/ 10o51’29.4″N; 107o31’34.7″E
3/ 10o51’50.4″N; 107o31’47.6″E
4/ 10o51’54.3″N; 107o31’42.5″E
5/ 10o51’23.7″N; 107o31’6.5″E
6/ 10o51’53.6″N; 107o31’49.3″E
7/ 10o51’35.4″N; 107o31’16.9″E
Đồng Nai 2 Xuân Hưng, Xuân Lộc, Đồng Nai/Xuan Hung commune, Xuan Loc, Dong Nai province.
(Xoài Bưởi/Xoài Ghép – Buoi mango variety; group of 17 farmers)
Location on Google map:
1/ 10o51’30.3″N; 107o31’53.1″E
2/ 10o51’29.4″N; 107o31’34.7″E
3/ 10o51’50.4″N; 107o31’47.6″E
4/ 10o51’54.3″N; 107o31’42.5″E
5/ 10o51’23.7″N; 107o31’6.5″E
6/ 10o51’53.6″N; 107o31’49.3″E
7/ 10o51’35.4″N; 107o31’16.9″E
Đồng Nai 4 Tổ hợp tác Cây Xoài ấp 6 đồng sở hữu với Công Ty TNHH Đông Phương Imexco
Địa chỉ: Ấp 6, xã Suối Nho, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
Người đại diện: Ông Nguyễn Văn Điền
Chức vụ: Tổ trưởng
Di động: 0988685467

Mango Hamlet No.6 Grower Group Co-Owner with DONG PHUONG IMEXCO FOOD Co.Ltd
Address: Hamlet No.6, Suoi Nho commune, Dinh Quan district, Dong Nai Province, Vietnam
Representative: Nguyen Van Dien (Mr.)
Position: Group Manager
Mobile: +84988685467

1 Xã Suối Nho, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai / Suoi Nho commune, Dinh Quan district, Dong Nai province
(Xoài Đài Loan xanh/Xoài Ba Màu – Taiwan mango variety; group of 10 farmers)
Location on Google map:
1/ 11o4’45.5″N; 107o16’49.8″E
2/ 11o4’56.4″N; 107o16’43.9″E
3/ 11o4’11.1″N; 107o17’53.5″E
Đồng Nai 5 Tổ hợp tác Sản xuất-Kinh doanh xoài ấp Phú Quý 2  đồng sở hữu với Công Ty TNHH Đông Phương Imexco
Địa chỉ: Ấp Phú Quý 2, xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
Người đại diện: Ông La Quốc Thanh
Chức vụ: Tổ trưởng
Di động: 01227160100
Email: laquocthanh.hoinongdanpq2@gmail.com

Producing – Trading Mango Hamlet Phu Quy No.2 Grower Group Co-Owner with DONG PHUONG IMEXCO FOOD Co.Ltd
Address: Hamlet Phu Quy No.2, La Nga commune, Dinh Quan district, Dong Nai Province, Vietnam
Representative: La Quoc Thanh (Mr.)
Position: Group Manager
Mobile: +841227160100
Email: laquocthanh.hoinongdanpq2@gmail.com

1 Xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai / La Nga commune, Dinh Quan district, Dong Nai province
(Xoài Đài Loan xanh/Xoài Ba Màu – Taiwan mango variety; group of 6 farmers)
Location on Google map:
1/ 11o9’37.9″N; 107o14’34.7″E
2/ 11o9’56.9″N; 107o15’10.2″E
3/ 11o9’15.1″N; 107o14’40.2″E
Đồng Nai 5 Tổ hợp tác Sản xuất-Kinh doanh xoài ấp Phú Quý 2
Địa chỉ: Ấp Phú Quý 2, xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
Người đại diện: Ông La Quốc Thanh                                CMND: 270504253
Chức vụ: Tổ trưởng
Di động: 0777160100
Email: laquocthanh.hoinongdanpq2@gmail.com

Producing – Trading Mango Hamlet Phu Quy No.2 Grower Group
Address: Hamlet Phu Quy No.2, La Nga commune, Dinh Quan district, Dong Nai Province, Vietnam
Representative: La Quoc Thanh (Mr.)                          ID: 270504253
Position: Group Manager
Mobile: +84777160100
Email: laquocthanh.hoinongdanpq2@gmail.com

2 Xã La Ngà, huyện Định Quán tỉnh Đồng Nai / La Nga  commune, Dinh Quan district, Dong Nai province
(Giống: Xoai Ba Mau / Ba Mau mango variety, nhóm 08 nông hộ/ Group of 08 farmers))
Location on Google map:
1/ Latitude: 11.1658333; Longitude: 107.235972
2/ Latitude: 11.1656944; Longitude: 107.232472
3/ Latitude: 11.1548611; Longitude: 107.243111
Đồng Nai 3 Xã La Ngà, huyện Định Quán tỉnh Đồng Nai / La Nga  commune, Dinh Quan district, Dong Nai province
(Giống: Xoai Ba Mau / Ba Mau mango variety, nhóm 08 nông hộ/ Group of 08 farmers))
Location on Google map:
1/ Latitude: 11.1373611; Longitude: 107.2509722
2/ Latitude: 11.1631944; Longitude: 107.2418333
3/ Latitude: 11.1654167; Longitude: 107.2401666
Đồng Nai 6 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÀU SÌNH
Mã số kinh doanh: 470707000002
Địa chỉ: ấp Bàu Sình, xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
Người đại diện: Ông Bùi Sỹ Quyền
Chức vụ: Giám đốc
Di động: 0919456412

BAU SINH AGRICULTURAL SERVICE TRADING COOPERATIVE
Business registration certificate: 470707000002
Address: Bau Sinh hamlet, Suoi Cao commune, Xuan Loc  district, Dong Nai Province, Vietnam
Representative: Bui Sy Quyen (Mr.)
Position: Director
Mobile: +84919456412

1 Xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai/ Suoi Cao commune, Xuan Loc district, Đong Nai province
(Xoài Đài Loan xanh/Xoài Ba Màu – Taiwan mango variety; nhóm 04 nông hộ / group of 04 farmers)
Location on Google map:
1/ 11o2’41.4168” N, 107o23’52.8216” E;
2/ 11o2’39.0048” N, 107o23’52.8216” E;
3/ 11o1’45.066” N, 107o22’55.8336” E;
4/ 11o2’52.278” N, 107o23’47.3604” E
Đồng Nai 7 Tổ hợp tác xoai Suối Soong 2
Địa chỉ: Ấp Suối Soong 2, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
Người đại diện: Ông Huỳnh Văn Cưng
Chức vụ: Tổ trưởng
Di động: 0375513259

Hamlet Suoi Soong No.2 Mango Grower Group
Address: Hamlet Suoi Soong No.2, Phu Vinh commune, Dinh Quan district, Dong Nai Province, Vietnam
Representative: Huynh Van Cung (Mr.)
Position: Group Manager
Mobile: +84375513259

1 Xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai / Phu Vinh commune, Dinh Quan district, Dong Nai province
(Xoài Đài Loan xanh/Xoài Ba Màu – Taiwan mango variety; nhóm 5 nông hộ / group of 5 farmers)
Location on Google map:
1/ 11o13’89.8″N; 107o19’78.7″E
2/ 11o13’83.8″N; 107o19’83.1″E
3/ 11o13’94.1″N; 107o19’83.5″E
4/ 11o14’17.8″N; 107o20’8.6″E
5/ 11o13’87.6″N; 107o19’86.2″E
ĐỒNG NAI 8 TỔ HỢP TÁC SẢN XUẤT XOÀI ẤP MÍT NÀI
Địa chỉ: Ấp Mít Nài, xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
Người đại diện: Ông Đặng Văn Khoẻ
Chức vụ: Tổ trưởng
Di động: 0976714887

MIT NAI HAMLET MANGO PRODUCING GROWER GROUP
Address: Mit Nai hamlet, La Nga commune, Dinh Quan district, Dong Nai Province, Vietnam
Representative: Dang Van Khoe (Mr.)
Position: Group Manager
Mobile: +84976714887

1 Xã La Ngà, huyện Định Quán tỉnh Đồng Nai / La Nga  commune, Dinh Quan district, Dong Nai province
(Giống: Xoai Ba Mau / Ba Mau mango variety, nhóm 08 nông hộ/ Group of 08 farmers))
Location on Google map:
1/ Latitude: 11.1585278; Longitude: 107.2350833
2/ Latitude: 11.1700833; Longitude: 107.2160555
3/ Latitude: 11.1718333; Longitude: 107.2256666
ĐỒNG NAI 9 TỔ HỢP TÁC SẢN XUẤT XOÀI ẤP PHÚ QUÝ 1
Địa chỉ: Ấp Phu Quy 1, xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
Người đại diện: Ông Lê Văn Hiền
Chức vụ: Tổ trưởng
Di động: 0387499310

PHU QUY No.1 HAMLET MANGO PRODUCING GROWER GROUP
Address: Phu Quy 1 hamlet, La Nga commune, Dinh Quan district, Dong Nai Province, Vietnam
Representative: Le Van Hien (Mr.)
Position: Group Manager
Mobile: +84387499310

1 Xã La Ngà, huyện Định Quán tỉnh Đồng Nai / La Nga  commune, Dinh Quan district, Dong Nai province
(Giống: Xoai Ba Mau / Ba Mau mango variety, nhóm 14 nông hộ/ Group of 14 farmers))
Location on Google map:
1/ Latitude: 11.1548333; Longitude: 107.2241944
2/ Latitude: 11.1449167; Longitude: 107.2400000
3/ Latitude: 11.1454722; Longitude: 107.2445833
ĐỒNG NAI 10 TỔ HỢP TÁC XOÀI ĐÀI LOAN ẤP VĨNH AN
Địa chỉ: Ấp Vĩnh An, xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
Người đại diện: Ông Nguyễn Thanh Giang
Chức vụ: Tổ trưởng
Di động: 0364922508

VINH AN HAMLET TAIWAN MANGO GROWER GROUP
Address: Vinh An hamlet, La Nga commune, Dinh Quan district, Dong Nai Province, Vietnam
Representative: Nguyen Thanh Giang (Mr.)
Position: Group Manager
Mobile: +84364922508

1 Xã La Ngà, huyện Định Quán tỉnh Đồng Nai / La Nga  commune, Dinh Quan district, Dong Nai province
(Giống: Xoai Ba Mau / Ba Mau mango variety, nhóm 07 nông hộ/ Group of 07 farmers))
Location on Google map:
1/ Latitude: 11.1721944; Longitude: 107.2149722
2/ Latitude: 11.1744167; Longitude: 107.2166666
3/ Latitude: 11.1816667; Longitude: 107.2160555
ĐỒNG NAI 11 TỔ HỢP TÁC CÂY XOÀI ẤP SUỐI DZUI
Địa chỉ: Ấp Suối Dzui, xã Túc Trưng, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
Người đại diện: Ông Đinh Công Tâm
Chức vụ: Tổ trưởng
Di động: 0964863881

SUOI DZUI HAMLET MANGO GROWER GROUP
Address: Suoi Dzui hamlet, Tuc Trung commune, Dinh Quan district, Dong Nai Province, Vietnam
Representative: Dinh Cong Tam (Mr.)
Position: Group Manager
Mobile: +84964863881

1 Xã La Ngà, huyện Định Quán tỉnh Đồng Nai / La Nga  commune, Dinh Quan district, Dong Nai province
(Giống: Xoai Ba Mau / Ba Mau mango variety, nhóm 07 nông hộ/ Group of 07 farmers))
Location on Google map:
1/ Latitude: 11.1084444; Longitude: 107.2728333
2/ Latitude: 11.1098611; Longitude: 107.2654444
3/ Latitude: 11.1061389; Longitude: 107.2543888
ĐỒNG NAI 12 CÔNG TY TNHH DT-PRO
Địa chỉ: 26 Nguyễn Trường Tộ, phường 12, Quận 4, Tp.Hồ Chí Minh
Người đại diện: Ông Nguyễn Đức Trung.                     MSDN: 0314820412
Chức vụ: Giám đốc
Di động: 0989503794
Email: tony@tpi.vn

DT-PRO CO.LTD
Address: 26 Nguyen Truong To Str, Ward No.12, District No.4, Ho Chi Minh City, Vietnam
Representative: Nguyen Duc Trung (Mr.)                    Enterpríse code: 0314820412
Position: Director
Mobile: +84989503794
Email:  tony@tpi.vn

1 Xã Hiếu Liêm, Huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai/ Hieu Liem commune, Vinh Cuu district, Dong Nai province.
(Xoài Uc R2E2 – Uc R2E2 mango variety, cộng tác với 01 nông hộ / In cooperation with group of 01 farmers)
Location on Google map:
1/ Latitude: 11.237319; Longitude: 106.923406;
2/ Latitude: 11.237400; Longitude: 106.923245
3/ Latitude: 11.137420; Longitude: 106.923330
Khánh Hòa 3 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRÁI CÂY CHÁNH THU
Địa chỉ: 160/14 – KP.4 – Thị trấn Chợ Lách, Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre
Người đại diện: Nguyễn Thị Hồng Thu
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 0753871272
Di động: 0918148716
Email: chanhthufruit@gmail.com

CHANH THU FRUIT IMPORT & EXPORT COMPANY
Address: 160/14 Neighborhood No.4, Cho Lach town, Cho Lach district, Ben Tre province
Representative: Nguyen Thi Hong Thu (Ms.)
Position: Director
Phone: +84753871272
Mobile: +84918148716
Email: chanhthufruit@gmail.com

1 Cam Hải Tây, Cam Lâm, Khánh Hoà/ Cam Hai Tay commune, Cam Lam district, Khanh Hoa province.
(Xoai Úc R2E2 – Australia mango R2E2 variety; ; group of 18 farmers)
Location on Google map:
1/ Latitude 12.0807; Longitude 109.1664
2/ Latitude 12.0828; Longitude 109.1688
3/ Latitude 12.0899; Longitude 109.1643
4/ Latitude 12.0896; Longitude 109.1666
5/ Latitude 12.0868; Longitude 109.1606
Khánh Hòa 4 Công ty TNHH XNK Cao Thành Phát
Mã số kinh doanh: 0310613327
Địa chỉ: thôn Lập Bình, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận
Người đại diện: Nguyễn Công Kính
Chức vụ: Giám đốc
Di động: 0984300509
Email: gm@ctpvn.vn

Cao Thanh Phat Import Export Co., LTD
Business registration certificate: 0310613327
Address: Lap Binh village, Thuan Nam town, Ham Thuan Nam district, Binh Thuan province, Vietnam
Representative: Nguyen Cong Kinh (Mr.)
Position: Director
Mobile: +84984300509
Email: gm@ctpvn.vn

1 Xã Cam Hiệp Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa / Cam Hiep Bac commune, Cam Lam district, Khanh Hoa province
(Xoài Úc R2E2 – Australia mango R2E2 variety; nhóm 9 nông hộ / group of 9 farmers)
Location on Google map:
1/ 12°04’09.2″ N, 109°07’32.9″ E;
2/ 12°04’24.9″ N, 109°07’52.2″ E;
3/ 12°03’51.2″ N, 109°07’23.1″ E
Khánh Hòa 5 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ĐÔNG PHƯƠNG IMEXCO
Mã số kinh doanh: 0314123482
Địa chỉ: 256/3 Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Người đại diện: Nguyễn Thị Bích Thảo
Chức vụ: Phó Giám đốc
Mobile: 0793944880
Email: dongphuong.imexco@gmail.com

DONG PHUONG IMEXCO FOOD COMPANY LTD
Business registration certificate: 0314123482
Address: 256/3 Phan Huy Ich street, Ward No. 12, Go Vap district, Ho Chi Minh City, Vietnam
Representative: Nguyen Thi Bich Thao (Ms.)
Position: Deputy Director
Mobile: +84793944880
Email: dongphuong.imexco@gmail.com

1 Xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa / Cam Thanh Bac commune, Cam Lam district, Khanh Hoa province
(Xoài Úc R2E2 – Australia mango R2E2 variety; nhóm 13 nông hộ / group of 13 farmers)
Location on Google map:
1/ Latitude: 12.0289; Longitude: 109.1418
2/ Latitude: 12.0311; Longitude: 109.1653
3/ Latitude: 12.0281; Longitude: 109.1723
Khánh Hòa 6 TRUNG TÂM NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO KHÁNH HOÀ
Địa chỉ: Thôn Tân Xương 1, Suối Cát, Cam Lâm, Khánh Hoà
Người đại diện: Ông Mai Xuân Thương
Chức vụ: Giám đốc
Di động: 0905101861
Email: thuongmaixuan1960@gmail.com

KHANH HOA AGRICULTURAL HIGH TECH CENTER
Address: Tan Xuong 1 hamlet, Suoi Cat commune, Cam Lam district, Khanh Hoa Province, Vietnam
Representative: Mai Xuan Thuong (Mr.)
Position: Director
Mobile: +84905101861
Email:  thuongmaixuan1960@gmail.com

1 Xã Suối Cát, Huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà/ Suoi Cat commune, Cam Lam district, Khanh Hoa province.
(Xoài Uc R2E2 – Uc R2E2 mango variety
Location on Google map:
1/ Latitude: 12.11098; Longitude: 109.03896;
2/ Latitude: 12.11015; Longitude: 109.03918
3/ Latitude: 12.11057; Longitude: 109.04003
KHANH HOA 7 CÔNG TY TNHH DT-PRO
Địa chỉ: 26 Nguyễn Trường Tộ, phường 12, Quận 4, Tp.Hồ Chí Minh
Người đại diện: Ông Nguyễn Đức Trung.          MSDN: 0314820412
Chức vụ: Giám đốc
Di động: 0989503794
Email: tony@tpi.vn

DT-PRO CO.LTD
Address: 26 Nguyen Truong To Str, Ward No.12, District No.4, Ho Chi Minh City, Vietnam
Representative: Nguyen Duc Trung (Mr.)                    Enterpríse code: 0314820412
Position: Director
Mobile: +84989503794
Email:  tony@tpi.vn

1 Xã Cam Hiệp Bắc, Huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà/Cam Hiep Bac commune, Cam Lam district, Khanh Hoa province.
(Xoài Uc R2E2 – Uc R2E2 mango variety, cộng tác với 06 nông hộ/In cooperation with group of 06 farmers)
Location on Google map:
1/ Latitude: 12.069282; Longitude: 109.123215;
2/ Latitude: 12.111045; Longitude: 109.217432
3/ Latitude: 12.058724; Longitude: 106.923330
Sơn La 1 TỔ HỢP TÁC SỐ 01
Thành viên: 6 nông dân
Đại diện: Ông Hà Văn Sơn
Chứng minh thư: 050387619
Số điện thoại: 0987.676.812

Group of Farmers Number 01
Member: 6 farmers
Representative: Ha Van Son (Mr.)
Identity Numbers: 050387619
Phone Number: 0987.676.812

1 Xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La/ Chieng Hac commune, Yen Chau district, Son La province.
(Xoài Đài Loan xanh/Xoài Tượng da xanh – Taiwan mango variety; group of 6 farmers)
Location on Google Map:
21°1’8”N
104°22’33”E
Sơn La 2 HỢP TÁC XÃ NGỌC LAN
Thành viên: 07 nông dân
Đại diện: Ông Nguyễn Ngọc Dũng
Chứng minh thư: 0503733112
Điện thoại: 01685.445.631

NGOC LAN COOPERATIVE FARM
Members: 07 farmers
Representative: Nguyen Ngoc Dung (Mr.)
Identity Numbers: 0503733112
Phone number: 01685.445.631

1 Thị Trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La/ Hat Lot town, Mai Son district, Son La province
(Xoài Đài Loan xanh/Xoài Tượng da xanh – Taiwan mango variety; group of 7 farmers)
Location on Google Map:
21°10’59”N
104°3’52”E
Sơn La 3 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP AN TOÀN CHIỀNG HẶC
Thành viên: 06 nông dân
Đại diện: Ông Hà Văn Sơn
Chứng minh thư: 050387619
Số điện thoại: 0987.676.812

SECURE AGRICULTURE CHIENG HAC COOPERATIVE FARM
Member: 06 farmers
Representative: Ha Van Son (Mr.)
Identity Numbers: 050387619
Phone Number: 0987.676.812

1 Xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La/Chieng Hac commune, Yen Chau district, Son La province.
(Xoài Đài Loan xanh/Xoài Tượng da xanh – Taiwan mango variety; group of 6 farmers)
Location on Google Map:
1/ Latitude: 21.02767; Longitude: 104.37615
2/  Latitude: 21.02736; Longitude: 104.37610
3/  Latitude: 21.02736; Longitude: 104.37656
4/  Latitude: 21.02864; Longitude: 104.37590
5/  Latitude: 21.02874; Longitude: 104.37621
6/  Latitude: 21.02929; Longitude: 104.37640
7/  Latitude: 21.03075; Longitude: 104.37564
8/  Latitude: 21.03110; Longitude: 104.37547
9/  Latitude: 21.03189; Longitude: 104.37480
10/  Latitude: 21.03190; Longitude: 104.37445
11/  Latitude: 21.04801; Longitude: 104.37644
Sơn La 4 Công ty cổ phần TM&XNK Green Path
Địa chỉ: Lô 46, khu liền kề Premier, Tôn thất Thuyết, Dịch vọng hậu, Cầu giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0906. 808. 686
Tổng Giám đốc: Bà Phùng Thị Thu Hương
Email: Greenpathvietnam@gmail.com
Cộng tác với: Nhóm 06 nông dân
Người đại diện nhóm nông dân: Ông Hoàng Văn Hoan
Điện thoại: 01664.956.899
Địa chỉ: Bản Lắc Kén, xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

Green Path Vietnam., JSC
Address: Lot 46, Premier adjacent, Ton That Thuyet street, Dich Vong Hau ward, Cau Giay district, Hanoi
Mobile: +84 91.323.0130
Chief Executive Officer: Ms. Phung Thi Thu Huong
Email: Greenpathvietnam@gmail.com
In cooperation with: Group of 06 farmers
Representative of farmer group: Mr. Hoang Van Hoan
Mobile: +84 906. 808. 686
Address: Lac Ken village, Tu Nang commune, Yen Chau district, Son La province, Vietnam

1 Xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La/ Tu Nang commune, Yen Chau district, Son La province.
(Xoài Đài Loan xanh/Xoài Tượng da xanh – Taiwan mango variety; group of 6 farmers)
Location on Google Map:
1/  Latitude: 20.99487; Longitude: 104.400896
2/  Latitude: 20.99360; Longitude: 104.40914
3/  Latitude: 20.99378; Longitude: 104.40861
4/  Latitude: 20.99348; Longitude: 104.40870
5/  Latitude: 20.99498; Longitude: 104.40901
6/  Latitude: 20.99510; Longitude: 104.40900
7/  Latitude: 20.99445; Longitude: 104.40693
8/  Latitude: 20.99416; Longitude: 104.40659
Sơn La 5 HTX Nông nghiệp Tiên Phong Mộc Châu
Địa chỉ: xã Nà Mường, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
Thành viên: 02 hộ nông dân
Đại diện: Ông Đỗ Minh Khánh
Chức vụ: Giám đốc
CMND: 050511216
SĐT: 01685567889
Name of Unit:Tien Phong Moc  Chau Agriculture COOPERATIVE FARM
Address: Na Muong commune, Moc Chau district, Son La province
Member: 02 farmers
Representative: Do Minh Khanh (Mr.)
Position: Director
National identification number: 050511216
Mobile: 01685567889
1 Xã Nà Lại, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La / Ta Lai commune, Moc Chau district, Son La province
Location on Google Map:
1/  Latitude: 20.95563; Longitude: 104.68941
2/ Latitude: 20.95588; Longitude: 104.68983
3/ Latitude: 20.95649; Longitude: 104.69084
4/ Latitude: 20.95883; Longitude: 104.69072
5/ Latitude: 20.95904; Longitude: 104.69093
(Giống: Xoài Đài Loan xanh/Xoài Ba Màu – Taiwan mango variety)
Sơn La 6 HTX Hoa quả Thành Đạt
Địa chỉ: xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
Thành viên: 03 hộ nông dân
Đại diện: Ông Nguyễn Như Biển
Chức vụ: chủ tịch hội đồng quản trị
CMND: 050388239
SĐT: 01667553188
Name of Unit:Thanh Dat fruits COOPERATIVE FARM
Address: Chieng Hac commune, Moc Chau district, Son La province
Member: 03 farmers
Representative: Nguyen Nhu Bien (Mr.)
Position: Chairman
National identification number: 050388239
Mobile: 01667553188
1 Xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La  / Chieng Hac commune, Moc Chau district, Son La province
Location on Google Map:
1/ Latitude: 20.90444; Longitude: 104.47626
2/ Latitude: 20.90459; Longitude: 104.47662
3/ Latitude: 20.90467; Longitude: 104.47538
4/ Latitude: 20.90294; Longitude: 104.47791
5/ Latitude: 20.90255; Longitude: 104.47760
6/ Latitude: 20.90241; Longitude: 104.47750
(Giống: Xoài Đài Loan xanh/Xoài Ba Màu – Taiwan mango variety)
Sơn La 6 HỢP TÁC XÃ HOA QUẢ THÀNH ĐẠT
Thành viên: 06 nông dân
Đại diện: Ông Nguyễn Như Biển
Chứng minh thư: 050388239
Số điện thoại:0367553188                                             Email: cuong8888160@gmail.com

THANH DAT FRUIT COOPERATIVE FARM
Member: 06 farmers
Representative: Nguyen Nhu Bien (Mr.)
Identity Numbers: 050388239
Phone Number: 0367553188                                             Email: cuong8888160@gmail.com

2 Xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La  / Chieng Hac commune, Moc Chau district, Son La province
Location on Google Map:
1/ Latitude: 20.90348; Longitude: 104.47868
2/ Latitude: 20.90205; Longitude: 104.47808
3/ Latitude: 20.90231; Longitude: 104.47682
4/ Latitude: 20.90344; Longitude: 104.47714
(Giống: Xoài Đài Loan xanh/Xoài Ba Màu – Taiwan mango variety)
Sơn La 7 HỢP TÁC XÃ ĐOÀN KẾT
Thành viên: 01 nông dân
Đại diện: Ông Doãn Văn Kế
Chứng minh thư: 125344024
Số điện thoại: 0961.893.788

DOAN KET COOPERATIVE FARM
Member: 01 farmers
Representative: Doan Van Ke (Mr.)
Identity Numbers: 125344024
Phone Number: 0961.893.788

1 Xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La/Muong Bu commune, Muong La district, Son La province
(Xoài Đài Loan xanh/Xoài Tượng da xanh – Taiwan mango variety; group of 01 farmers)
Location on Google Map:
1/ Latitude: 21.40988; Longitude: 104.03826
2/ Latitude: 21.41009; Longitude: 104.03744
3/ Latitude: 21.41073; Longitude: 104.03732
Sơn La 8 HỢP TÁC XÃ BẢN BON
Thành viên: 06 nông dân
Đại diện: Ông Cà Văn Yên
Chứng minh thư: 050744984
Số điện thoại: 0399.411.280

BAN BON COOPERATIVE FARM
Member: 06 farmers
Representative: Ca Van Yen (Mr.)
Identity Numbers: 050744984
Phone Number: 0399.411.280

1 Xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La/Muong Khieng commune, Thuan Chau district, Son La province
(Xoài Đài Loan xanh/Xoài Tượng da xanh – Taiwan mango variety; group of 06 farmers)
Location on Google Map:
1/ Latitude: 21.47081; Longitude: 103.94383
2/ Latitude: 21.47152; Longitude: 103.94435
3/ Latitude: 21.46950; Longitude: 103.44280
4/ Latitude: 21.47238; Longitude: 103.94221
5/ Latitude: 21.47050; Longitude: 103.94125
6/ Latitude: 21.47188; Longitude: 103.94371
Sơn La 8 HỢP TÁC XÃ BẢN BON
Thành viên: 07 nông dân
Đại diện: Ông Cà Văn Yên
Chứng minh thư: 050744984
Số điện thoại: 0399.411.280

BAN BON COOPERATIVE FARM
Member: 07 farmers
Representative: Ca Van Yen (Mr.)
Identity Numbers: 050744984
Phone Number: 0399.411.280

1 Xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La/Muong Khieng commune, Thuan Chau district, Son La province
(Xoài Đài Loan xanh/Xoài Tượng da xanh – Taiwan mango variety; group of 07 farmers)
Location on Google Map:
1/ Latitude: 21.46851; Longitude: 103.95186
2/ Latitude: 21.46844; Longitude: 103.94997
3/ Latitude: 21.46924; Longitude: 103.95151
4/ Latitude: 21.46776; Longitude: 103.95315
5/ Latitude: 21.46917; Longitude: 103.95310
Sơn La 9 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ TIỀN PHONG
Thành viên: 02 nông dân
Đại diện: Ông Nguyễn Doãn Cương
Chứng minh thư: 050436012
Số điện thoại: 0975589539

TIEN PHONG AGRICULTURE AND SERVICE COOPERATIVE FARM
Member: 02 farmers
Representative: Nguyen Doan Cuong (Mr.)
Identity Numbers: 050436012
Phone Number: 0975589539

1 Xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La/Hat Lot commune, Mai Son district, Son La province
(Xoài Đài Loan xanh/Xoài Tượng da xanh – Taiwan mango variety; group of 02 farmers)
Location on Google Map:
1/ Latitude: 21.18147; Longitude: 104.07091;
2/ Latitude: 21.18135; Longitude: 104.06975;
3/ Latitude: 21.18183; Longitude: 104.07013;
4/ Latitude: 21.18036; Longitude: 104.07039;
5/ Latitude: 21.18172; Longitude: 104.06917
Sơn La 10 HỢP TÁC XÃ THIÊN TÂN
Thành viên: 02 nông dân
Đại diện: Ông Nguyễn Bá Tuân
Chứng minh thư: 050503928
Số điện thoại: 0974617560
THIEN TAN COOPERATIVE FARM
Member: 02 farmers
Representative: Nguyen Ba Tuan (Mr.)
Identity Numbers: 050503928
Phone Number: 0974617560
1 Xã Hát Lót , huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La/ Hat Lot commune, Mai Son district, Son La province
(Xoài Đài Loan xanh/Xoài Tượng da xanh – Taiwan mango variety; group of 02 farmers)
Location on Google Map:
1/ Latitude: 21.19700; Longitude: 104.05849;
2/ Latitude: 21.19508; Longitude: 104.05849;
3/ Latitude: 21.19574; Longitude: 104.05882;
4/ Latitude: 21.19624; Longitude: 104.05753;
5/ Latitude: 21.19702; Longitude: 104.05751;
6/ Latitude: 21.19566; Longitude: 104.05712
Sơn La 11 HỢP TÁC XÃ ĐẠI PHÁT
Thành viên: 03 nông dân
Đại diện: Ông Lò Văn Hưởng
Chứng minh thư: 050478154
Số điện thoại: 0987544147

DAI PHAT COOPERATIVE FARM
Member: 03 farmers
Representative: Lo Van Huong (Mr.)
Identity Numbers: 050478154
Phone Number: 0987544147

1 Xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La/Co Noi commune, Mai Son district, Son La province
(Xoài Đài Loan xanh/Xoài Tượng da xanh – Taiwan mango variety; group of 03 farmers)
Location on Google Map:
1/ Latitude: 21.13660; Longitude: 104.14458;
2/ Latitude: 21.13616; Longitude: 104.14492;
3/ Latitude: 21.13614; Longitude: 104.14425;
4/ Latitude: 21.13574; Longitude: 104.14401
Sơn La 12 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CÂY ĂN QUẢ VÂN HỒ
Thành viên: 02 nông dân
Đại diện: Ông Nguyễn Quang Tính
Chứng minh thư: 050445601
Số điện thoại: 0979929699

VAN HO AGRICULTURAL FRUIT TREE COOPERATIVE FARM
Member: 02 farmers
Representative: Nguyen Quang Tinh (Mr.)
Identity Numbers: 050445601
Phone Number: 0979929699

1 Xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La  / Chieng Xuan commune, Van Ho district, Son La province
Location on Google Map:
1/ Latitude: 20.73068; Longitude: 104.68358;
2/ Latitude: 20.73039; Longitude: 104.68310;
3/ Latitude: 20.72991; Longitude: 104.68428;
4/ Latitude: 20.72890; Longitude: 104.68548;
5/ Latitude: 20.72920; Longitude: 104.68602
(Giống: Xoài Đài Loan xanh/Xoài Ba Màu – Taiwan mango variety)
Gia Lai 1 Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Quốc Tế Hoàng Anh Gia Lai
Địa chỉ: 15 Trường Chinh, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Mã số kinh doanh: 5900712753
Người đại diện: Võ Thị Mỹ Hạnh (Bà)
Chức vụ: Tổng Giám đốc
Điện thoại: 0269 32222283
Fax: 0269 32222218
Mobile: ‭097 2337499‬
Email: hanh.vo@hagl.com.vn

HAGL AGRICO
Address: No. 15 Truong Chinh street, Phu Dong Ward, Pleiku city, Gia Lai province, Vietnam
Business registration certificate: 5900712753
Representative: Vo Thi My Hanh (Ms.)
Position: General Director
Phone: +84 269 32222283
Fax: 0269 32222218
Mobile: +8497 2337499‬
Email: hanh.vo@hagl.com.vn

1 Xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai / Pờ Tó commune, Ia Pa district, Gia Lai province
(Xoài Cát Hòa Lộc – Hoa Loc mango variety)
Location on Google map:
Latitude: 13.648681; Longitude: 108.327340
Gia Lai 2 Xã Ia Púch, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai /Ia Púch commune, Chư Prông district, Gia Lai province
(Xoài Đài Loan xanh/Xoài Ba Màu – Taiwan mango variety)
Location on Google map:
Latitude: 13.615372; Longitude: 107.767005
Đăk lăk 1 Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Rồng Đỏ
Mã số kinh doanh: 0304785896
Địa chỉ: 54/26/18 Đường số 21, phường 8, quận Gò Vấp, TPHCM
Người đại diện: Mai Xuân Thìn
Chức vụ: Giám đốc xuất khẩu
Điện thoại: 08 39210467
Mobile: 0972421616
Email: thin@reddragon.vn

Red Dragon Service Trading Manufacture Co., LTD
Business registration certificate: 0304785896
Address: 54/26/18 Street No. 21, Ward 8, Go Vap district, HCMC
Representative: Mai Xuan Thin (Mr.)
Position: Exported Director
Phone: +84 8 39210467
Mobile: +84972421616
Email: thin@reddragon.vn

1 Xã Ea H’Leo, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đăk lăk / Ea H’Leo commune, Ea H’Leo district, Đăk lăk province
(Xoài Đài Loan xanh/Xoài Ba Màu – Taiwan mango variety; cộng tác tác với nhóm 02 nông hộ / In cooperation with group of 02 farmers)
Location on Google map:
Latitude: 13.354010; Longitude: 108.039285
Đăk lăk 2 Xã Ea H’Leo, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đăk lăk / Ea H’Leo commune, Ea H’Leo district, Đăk lăk province
(Xoài Úc R2E2 – Australia mango R2E2 variety; cộng tác tác với nhóm 02 nông hộ / In cooperation with group of 02 farmers)
Location on Google map:
Latitude: 13.354010; Longitude: 108.039285
SOC TRANG 1 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP AN PHÁT
Mã Số Doanh Nghiệp: 590807000005                                                         Địa Chỉ: Ấp An Thường, xã An Thạnh 1, Huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng                                                                                                            Đại diện: Ông Phan Văn Đạt                                                                   Chức vụ: Giám Đốc
Số điện thoại: 0377766638                                                                      Chứng minh thư nhân dân: 365593004                                                 Email: htxnnanphat@gmail.com

AN PHAT AGRICULTURAL CO.OPERATIVE
Business registration certificate:  590807000005
Address: An Thuong Village, An Thanh 1 commune, Cu Lao Dung district, Soc Trang province
Representative:  Phan Van Dat (Mr.)
Position: Director
Phone: +84377766638                                                               ID No.: 365593004
Email: htxnnanphat@gmail.com

1 Xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng / An Thanh 1 commune, Cu Lao Dung district, Soc Trang province
(Giống: Xoài Cát Chu / Cat Chu mango variety, nhóm 08 nông hộ/ Group of 08 farmers)
Location on Google map:
1/ Latitude: 9.7433056; Longitude: 106.088277
2/ Latitude: 9.7425833; Longitude: 106.088222
3/ Latitude: 9.745500; Longitude: 106.0883333
SOC TRANG 1 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP AN PHÁT
Mã Số Doanh Nghiệp: 590807000005                                Địa Chỉ: Ấp An Thường, xã An Thạnh 1, Huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng                                                                             Đại diện: Ông Phan Văn Đạt                                            Chức vụ: Giám Đốc
Số điện thoại: 0377766638                                            Chứng minh thư nhân dân: 365593004                                     Email: htxnnanphat@gmail.com

AN PHAT AGRICULTURAL CO.OPERATIVE
Business registration certificate:  590807000005
Address: An Thuong Village, An Thanh 1 commune, Cu Lao Dung district, Soc Trang province
Representative:  Phan Van Dat (Mr.)
Position: Director
Phone: +84377766638                                                               ID No.: 365593004
Email: htxnnanphat@gmail.com

2 Xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng / An Thanh 1 commune, Cu Lao Dung district, Soc Trang province
(Giống: Xoài Cát Chu / Cat Chu mango variety, nhóm 15 nông hộ/ Group of 15 farmers)
Location on Google map:
1/ Latitude: 9.7473889 Longitude: 106.087083
2/ Latitude: 9.7413611; Longitude: 106.095333
3/ Latitude: 9.7532222; Longitude: 106.092916
SOC TRANG 1 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP AN PHÁT
Mã Số Doanh Nghiệp: 590807000005                                Địa Chỉ: Ấp An Thường, xã An Thạnh 1, Huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng                                                                             Đại diện: Ông Phan Văn Đạt                                            Chức vụ: Giám Đốc
Số điện thoại: 0377766638                                            Chứng minh thư nhân dân: 365593004                                     Email: htxnnanphat@gmail.com

AN PHAT AGRICULTURAL CO.OPERATIVE
Business registration certificate:  590807000005
Address: An Thuong Village, An Thanh 1 commune, Cu Lao Dung district, Soc Trang province
Representative:  Phan Van Dat (Mr.)
Position: Director
Phone: +84377766638                                                               ID No.: 365593004
Email: htxnnanphat@gmail.com

3 Xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng / An Thanh 1 commune, Cu Lao Dung district, Soc Trang province
(Giống: Xoài BaMau / BaMau mango variety, nhóm 14 nông hộ/ Group of 14 farmers)
Location on Google map:
1/ Latitude: 9.7426389; Longitude: 106.088138
2/ Latitude: 9.7429722; Longitude: 106.089527
3/ Latitude: 9.7424722; Longitude: 106.088138
SOC TRANG 1 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP AN PHÁT
Mã Số Doanh Nghiệp: 590807000005                                Địa Chỉ: Ấp An Thường, xã An Thạnh 1, Huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng                                                                             Đại diện: Ông Phan Văn Đạt                                            Chức vụ: Giám Đốc
Số điện thoại: 0377766638                                            Chứng minh thư nhân dân: 365593004                                     Email: htxnnanphat@gmail.com

AN PHAT AGRICULTURAL CO.OPERATIVE
Business registration certificate:  590807000005
Address: An Thuong Village, An Thanh 1 commune, Cu Lao Dung district, Soc Trang province
Representative:  Phan Van Dat (Mr.)
Position: Director
Phone: +84377766638                                                               ID No.: 365593004
Email: htxnnanphat@gmail.com

4 Xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng / An Thanh 1 commune, Cu Lao Dung district, Soc Trang province
(Giống: Xoài BaMau / BaMau mango variety, nhóm 14 nông hộ/ Group of 14 farmers)
Location on Google map:
1/ Latitude: 9.7250556; Longitude: 106.100888
2/ Latitude: 9.7235278; Longitude: 106.100361
3/ Latitude: 9.7088889; Longitude: 106.106055
SOC TRANG 2 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP AN THẠNH
Mã Số Doanh Nghiệp: 590207000019                              Địa Chỉ: Ấp An Thạnh, Xã An Lạc Tây, Huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng                                                                             Đại diện: Ông Nghê Vũ Nam                                           Chức vụ: Giám Đốc
Số điện thoại: 0354245852                                           Chứng minh thư nhân dân: 365144427                                     Email: htxnnanthanhanlactay@gmail.com

AN THANH AGRICULTURAL CO.OPERATIVE
Business registration certificate:  590207000019
Address: An Thanh Village, An Lac Tay commune, Ke Sach district, Soc Trang province
Representative:  Nghe Vu Nam (Mr.)
Position: Director
Phone: +84354245852                                                                 ID No.: 365144427
Email: htxnnanthanhanlactay@gmail.com

1 Xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng / An Thanh commune, Ke Sach district, Soc Trang province
(Giống: Xoài Cát Chu / Cat Chu mango variety, nhóm 17 nông hộ/ Group of 17 farmers)
Location on Google map:
1/ Latitude: 9.8158583; Longitude: 106.001972
2/ Latitude: 9.8219167; Longitude: 106.003305
3/ Latitude: 9.8118611; Longitude: 106.002583
SOC TRANG 2 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP AN THẠNH
Mã Số Doanh Nghiệp: 590207000019                              Địa Chỉ: Ấp An Thạnh, Xã An Lạc Tây, Huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng                                                                             Đại diện: Ông Nghê Vũ Nam                                           Chức vụ: Giám Đốc
Số điện thoại: 0354245852                                           Chứng minh thư nhân dân: 365144427                                     Email: htxnnanthanhanlactay@gmail.com

AN THANH AGRICULTURAL CO.OPERATIVE
Business registration certificate:  590207000019
Address: An Thanh Village, An Lac Tay commune, Ke Sach district, Soc Trang province
Representative:  Nghe Vu Nam (Mr.)
Position: Director
Phone: +84354245852                                                                 ID No.: 365144427
Email: htxnnanthanhanlactay@gmail.com

2 Xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng / An Thanh commune, Ke Sach district, Soc Trang province
(Giống: Xoài Cát Chu / Cat Chu mango variety, nhóm 15 nông hộ/ Group of 15 farmers)
Location on Google map:
1/ Latitude: 9.8113611; Longitude: 106.012000
2/ Latitude: 9.8135833; Longitude: 106.008833
3/ Latitude: 9.8140278; Longitude: 106.00675
SOC TRANG 2 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP AN THẠNH
Mã Số Doanh Nghiệp: 590207000019                              Địa Chỉ: Ấp An Thạnh, Xã An Lạc Tây, Huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng                                                                             Đại diện: Ông Nghê Vũ Nam                                           Chức vụ: Giám Đốc
Số điện thoại: 0354245852                                           Chứng minh thư nhân dân: 365144427                                     Email: htxnnanthanhanlactay@gmail.com

AN THANH AGRICULTURAL CO.OPERATIVE
Business registration certificate:  590207000019
Address: An Thanh Village, An Lac Tay commune, Ke Sach district, Soc Trang province
Representative:  Nghe Vu Nam (Mr.)
Position: Director
Phone: +84354245852                                                                 ID No.: 365144427
Email: htxnnanthanhanlactay@gmail.com

3 Xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng / An Thanh commune, Ke Sach district, Soc Trang province
(Giống: Xoài Cát Chu / Cat Chu mango variety, nhóm 13 nông hộ/ Group of 13 farmers)
Location on Google map:
1/ Latitude: 9.8119444; Longitude: 106.014666
2/ Latitude: 9.8126944; Longitude: 106.013583
3/ Latitude: 9.8143333; Longitude: 106.013527
TRA VINH 1 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP MINH TRÂN
Địa chỉ: ấp Sóc Mới, xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh                                                                                  MSDN: 2100288226
Người đại diện: Phạm Thanh Đoan Hùng                 Chức vụ: Giám đốc
Mobile: 0908330453
Email: doanhung1976@gmail.com

MINH TRAN AGRICULTURAL SCIENCE CO.LTD
Address: Soc Moi Hamlet, Long Son commune, Cau Ngang District, Tra VInh province, Vietnam.                              Business registration certificate: 2100288226
Representative: Pham Doan Thanh Hung (Mr.)                              Position: Director
Mobile: +84908330453
Email: doanhung1976@gmail.com

1 Xã Long Son, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh /Long Son commune, Cau Ngang district, Tra Vinh province; nhóm 01 nông hộ / group of 01 farmers; (Giống: Xoài Cát Hoà Lộc/ Hoa Loc mango variety)
Location on Google map:
1/ Lat:9.7528605; Long: 106.4347865
2/ Lat:9.7536307; Long: 106.4321626
3/ Lat:9.7511677; Long: 106.4320895
Hậu Giang 1 HTX XOÀI CÁT HOÀ LỘC BẢY NGÀN
Mã số kinh doanh: 6407E00093
Địa chỉ: Số 1160/26, ấp 3B, Thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.
Người đại diện: Ông Bùi Hoàng Khải
Chức vụ: Chủ Tịch
Điện thoại: 0913154979                                                (Cộng tác với Công Ty TNHH XNK Hoà Lộc RR)

BAY NGAN HOA LOC MANGO CO.OPERATIVE
Business registration certificate: 6407E00093
Address: No.1160/26, 3B hamlet, Bay Ngan town, Chau Thanh A district, Hau Giang province.
Representative: Bui Hoang Khai (Mr.)
Position: Chairman
Phone: +84 0913154979.                                 (Incorporation with Hoa Loc RR import export Co.Ltd)

1 Xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang / Truong Long Tay commune, Chau Thanh A district, Hau Giang province
(Giống: Xoài Ba Mau /  Ba Mau mango variety)
Location on Google map:
1/ Latitude: 9.9083333; Longitude: 105.7250000
2/ Latitude: 9.9127778; Longitude: 105.5666666
3/ Latitude: 9.9077778; Longitude: 105.5736111
4/ Latitude: 9.9105556; Longitude: 105.5758333
Hậu Giang 1 HTX XOÀI CÁT HOÀ LỘC BẢY NGÀN
Mã số kinh doanh: 6407E00093
Địa chỉ: Số 1160/26, ấp 3B, Thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.
Người đại diện: Ông Lê Văn Sáu
Chức vụ: Chủ Tịch
Điện thoại: 0784164344                                                (Cộng tác với Công Ty TNHH XNK Hoà Lộc RR)

BAY NGAN HOA LOC MANGO CO.OPERATIVE
Business registration certificate: 6407E00093
Address: No.1160/26, 3B hamlet, Bay Ngan town, Chau Thanh A district, Hau Giang province.
Representative: Le Van Sau (Mr.)
Position: Chairman
Phone: +84 0784164344.                                 (Incorporation with Hoa Loc RR import export Co.Ltd)

2 Xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang / Truong Long A commune, Chau Thanh A district, Hau Giang province
(Giống: Xoài Ba Mau /  Ba Mau mango variety)
Location on Google map:
1/ Latitude: 9.9527778; Longitude: 105.6077777
2/ Latitude: 9.9522222; Longitude: 105.6002777
3/ Latitude: 9.9555556; Longitude: 105.6047222
4/ Latitude: 9.9588889; Longitude: 105.6044441
BINH PHUOC 1 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ VIỆT MỸ
Địa chỉ: 142/41 Bạch Đằng, phường 24, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
Người đại diện: GIáp Trung Thuỷ                                   MSDN: 3801129427
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm GIám Đốc
Di động: 0903961358
Email: vietmyagri@gmail.com

VIET MY INTERNATIONAL AGRICULTURE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Address: 142/41 Bach Dang, Ward 24, Binh Thanh district, Ho Chi Minh city.
Representative: Giap Trung Thuy (Mr.)                    Enterprise code No.: 3801129427
Position: Chairman of the board and Director
Mobile: +84.903961358
Email: vietmyagri@gmail.com

1 Xã Lộc Thành, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước/Loc Thanh commune, Loc Ninh district, Binh Phuoc province.
(Thanh long vỏ vàng ruột trắng-Dragon fruit white flesh yellow skin variety; nhóm 01 nông hộ/group of 01 farmers)
Location on Google map:
1) Latitude 11.768296; Longitude 106.498491
2) Latitude 11.768696; Longitude 106.498661
3) Latitude 11.767024; Longitude 106.496753

Đăng ký nhãn hiệu trong và ngoài nước:

Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

 • Công ty luật Việt An hỗ trợ chủ đơn tra cứu sơ bộ nhãn hiệu miễn phí.
 • Tra cứu đăng ký nhãn hiệu chính thức để có kết quả toàn diện xác định phương án nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.
 • Tư vấn các điều kiện đăng ký, thủ tuc đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam.
 • Tư vấn các dấu hiệu tương tự, trùng lặp, gây nhầm lẫn dẫn tới nhãn hiệu không được cấp văn bằng bảo hộ;
 • Tư vấn xác định nhóm, phân nhóm cho nhãn hiệu để tránh bị từ chối về mặt hình thức, nội dung trong quá trình xét nghiệm đơn nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ.
 • Tư vấn phương án sửa đổi đăng ký nhãn hiệu để có khả năng đăng ký cấp văn bằng cho chủ đơn đăng ký.
 • Tư vấn hướng dẫn thời điểm xác lập quyền đối với nhãn hiệu: Theo qui định của pháp luật Việt Nam và một số nước nhãn hiệu chỉ được xác lập quyền trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ độc quyền hoặc công nhận đăng ký quốc tế của Cục Sở hữu trí tuệ. Đây chính là nguyên tắc ưu tiên người đăng ký trước khác với luật sở hữu trí tuệ của Mỹ và một số quốc gia khác nhãn hiệu được xác lập trên cơ sở chứng minh ưu tiên người sử dụng trước.
 • Tư vấn phạm vi bảo hộ của giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: Quyền đối với nhãn hiệu nói riêng và quyền sở hữu trí tuệ nói chung được xác nhận phạm vi bảo hộ theo lãnh thổ quốc gia, tức là nhãn hiệu khi đăng ký bảo hộ tại quốc gia nào sẽ được bảo hộ tại quốc gia đó mà không phải cứ đăng ký một quốc gia đương nhiên được bảo hộ trên toàn thế giới. Do vậy, doanh nghiệp có nhu cầu kinh doanh sản phẩm dịch vụ của mình ở các quốc gia khác nhau cần tiến hành đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của doanh nghiệp mình ở các quốc gia đó để hàng hóa, dịch vụ của mình không bị tranh chấp về việc sử dụng nhãn hiệu trong quá trình kinh doanh.
 • Đại diện cho khách hàng, doanh nghiệp, chủ đơn là người nước ngoài trong việc nộp đơn xin cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, ghi nhận sửa đổi, gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu ở Việt Nam.
 • Đàm phán, soạn thảo, thẩm định, đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu nhãn hiệu ở Việt Nam.
 • Tư vấn chiến lược xây dựng, phát triển thương hiệu.
 • Xử lý vi phạm nhãn hiệu.
 • Phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu.
 • Phúc đáp đơn đăng ký nhãn hiệu bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ.
 • Khiếu nại các vấn đề liên quan đến xác lập, bảo vệ quyền nhãn hiệu.
 • Hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu theo qui định của pháp luật.

Đăng ký nhãn hiệu tại nước ngoài

 • Tư vấn cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu tại nước ngoài hoặc theo vùng lãnh thổ hoặc theo thỏa ước Madrid.
 • Tư vấn cá nhân, doanh nghiệp nước ngoài có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu tại các quốc gia khác nhau hoặc theo các phương thức đăng ký nhãn hiệu quốc tế khác.
 • Tư vấn cách thức nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ở các quốc gia khác nhau khi doanh nghiệp có nhu cầu: tư vấn cách thức xác lập quyền đối với nhãn hiệu tại các nước trên thế giới vì tùy thuộc vào luật pháp của mỗi nước quy định quyền đối với nhãn hiệu phát sinh thông qua đăng ký hay sử dụng nhãn hiệu.
 • Tư vấn đăng ký nhãn hiệu trực tiếp ở từng nước hoặc đăng ký qua hệ đăng ký quốc tế Madrid bằng cách nộp một đơn duy nhất trong đó có chỉ định các nước xin đăng ký. Khi đăng ký theo Madrid, trước hết nhãn hiệu phải đã được nộp đơn đăng ký hoặc đã được đăng ký tại Việt Nam tùy thuộc vào các nước xin bảo hộ thuộc khối Madrid Protocol hay khối Madrid Agreement.
 • Đánh giá hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và khả năng vi phạm các quyền nhãn hiệu đang được bảo hộ ở nước ngoài.
 • Thực thi các quyền nhãn hiệu đang được bảo hộ: điều tra, giám sát, thương lượng, hòa giải, khởi kiện ra tòa hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền khác xử lý xâm phạm ở nước ngoài.

Địa chỉ đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam:

Đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội

Địa chỉ: 384-386, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội là đơn vị trực tiếp thực hiện thẩm định đơn và các thủ tục liên quan đến đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam. Các văn phòng đại điện chỉ là nơi tiếp nhận đơn còn toàn bộ thủ tục đăng ký, xét nghiệm, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đều thực hiện tại Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội.

Đăng ký nhãn hiệu tại Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, số 17 – 19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Phó trưởng phụ trách Văn phòng: Ông Trần Giang Khuê

Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị trực thuộc Cục Sở hữu trí tuệ, chính thức đi vào hoạt động từ tháng 12/2004. Là nơi tiếp nhận đơn đăng ký nhãn hiệu tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam sau đó chuyển đơn ra Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội để thực hiện thẩm định đơn và các thủ tục liên quan.

Đăng ký nhãn hiệu tại văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 3, số 135 đường Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Phó trưởng Văn phòng, Phụ trách Văn phòng: Nguyễn Thị Thuý

Các Đại diện sở hữu trí tuệ cho nộp đơn quốc tế:

001 Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI VCCI INTELLECTUAL PROPERTY SOLE MEMBER COMPANY LIMITED VCCI-IP CO., LTD Tầng 8, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội
002 Công ty cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP INVESTIP INDUSTRIAL PROPERTY JOINT STOCK COMPANY INVESTIP Tầng 5, tòa nhà Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
003 Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ INVESTMENT CONSULTANCY AND TECHNOLOGY TRANSFER COMPANY LIMITED INVESTCONSULT GROUP CO.,LTD Số 26 ngõ 41 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Tp.Hà Nội
004 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến INVENCO INVENCO., LTD Số 29 Trương Hán Siêu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
005 Công ty Luật TNHH Phạm Và Liên danh PHẠM & ASSOCIATES P&A Số 8, đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
006 Công ty TNHH Trần Hữu Nam và đồng sự TRAN HUU NAM & ASSOCIATES COMPANY TRAN H.N & ASS. Số 1 Nguyễn Gia Thiều, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
007 Công ty TNHH Nghiên cứu và tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư CONCETTI Tầng 5, số 38 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội
008 Công ty cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech DETECH TECHNOLOGY DEVELOPMENT SUPPORTING JOINT STOCK COMPANY DETECH.,JSC Tòa nhà Detech, số 8, đường Tôn Tất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
009 Công ty TNHH Quốc tế D&N D&N INTERNATIONAL COMPANY LIMITED D&N INTERNATIONAL CO., LTD VP12, tầng 5 tòa nhà Stellar Garden, số 35 Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
010 Công ty TNHH Banca BAN CA CO., LTD BANCA CO.,LTD Số 15B Triệu Việt Vương, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
011 Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và SHCN Song Ngọc 117 đường C18, Phường 12, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
012 Trung tâm Tư vấn đầu tư và công nghệ (Xóa tên) theo Quyết định số 1243/QĐ-SHTT ngày 08/6/2012 VIETBID Phòng 436 Khách sạn Bình Minh, số 27 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
015 Công ty TNHH Lê & Lê LE & LE COMPANY LIMITED LÊ&LÊ CO., LTD Số 25 ngõ 465 Ngọc Thụy, tổ 20, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP. Hà Nội
017 Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh VISION & ASSOCIATES COMPANY LIMITED VISION&ASSOCIATES CO.,LTD Phòng 308-310, tầng 3, tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội
018 Công ty TNHH Investpro và Cộng sự INVESTPRO&ASSOCIATES CO.,LTD INVESTPRO&ASSOCIATES CO., LTD Tầng 2, số 7, phố Đỗ Hạnh, phường Nguyễn Du, quận Ha Bà Trưng, TP. Hà Nội
019 Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu tư LUVINA LAW FIRM Số 9 đường Sông Thương, phường 2, Tân Bình, TP.HCM
021 Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh VIPCO Số 3.01 Tòa nhà The Tresor 2, 39-39B Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, TP.HCM
022 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ thủ đô CAPITAL IP&T CO.,LTD P.1401B, tầng 14, tòa nhà 8C Đại Cồ Việt, phường Bách Khoa, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.
023 Công ty TNHH Trường Xuân AGELESS COMPANY LIMITED AGELESS CO.,LTD Tầng 11, số 102 đường Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
024 Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ Alpha ALPHA PLUS INTELLECTURE PROPERTY SERVICES COMPANY LIMITED ALPHA PLUS CO.,LTD Số  89, phố Hàng Bông, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
025 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Winco WINCO INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED WINCO CO.,LTD Số 21, phố Vạn Bảo, phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP. Hà Nội
026 Công ty TNHH A.M.B.Y.S (Xóa tên) theo Quyết định số 46/QĐ-SHTT ngày 18/01/2016 A.M.B.Y.S COMPANY LIMITED AMBYS CO.,LTD Số 181/3 CMT8, phường 5, quận 3, TP.HCM
027 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt INTELLECTUAL PROPERTY GIA VIET COMPANY LIMITED GIAVIET CO.,LTD Số 127-A25 TT Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
028 Công ty TNHH Tư vấn quản trị thương hiệu Việt (Xóa tên) theo Quyết định số 2296/QĐ-SHTT ngày 23/7/2014 SOCIÉTÉ À RESPONSIBLE LIMITÉ DE CONSULTANT EN GESTION DE MARQUE VIET V_MARQUE Phòng 1202 nhà B3C, khu đô thị Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, TP. Hà Nội
029 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng GOLD INTELLECTUAL ASSET COMPANY LIMITED GINTASSET CO.,LTD Số 20 ngách 1/48 ngõ 1 phố Phạm Tuấn Tài, phường Dịch Vọng Hậu, quần Cầu Giấy, TP. Hà Nội
030 Công ty TNHH Tư vấn Bizconsult (Xóa tên) theo Quyết định số 2266/QĐ-SHTT ngày 23/11/2009 BIZCONSULT CONSULTING COMPANY LIMITED BIZCONSULT CO.,LTD Phòng 302, số 20 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
031 Công ty TNHH Võ Trần VO TRAN CO., LTD VOTRAN CO.,LTD 133/9 Hồ Văn Huê, phường 9, Phú Nhuận, TP. HCM
032 Văn phòng luật sư Đoàn Hồng Sơn (Xóa tên) theo Quyết định số 2237/QĐ-SHTT ngày 16/11/2010 DOANHONGSON LAW OFFICE P317 Tầng 3 nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội
033 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO VIPATCO INTELLECTUAL PROPERTIES COMPANY LIMITED VIPATCO CO., LTD Số 15 ngõ 16 đường Tả Thanh Oai, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội.
034 Công ty Luật Một thành viên LEADCO LEADCO Phòng 404 tầng 4 toà nhà Pacific place, 83B Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
035 Văn phòng Luật sư Indochina (Xóa tên) theo Quyết định số 4168/QĐ-SHTT ngày 21/11/2014 INDOCHINA LAWYERS Tổ 12 xóm 5 phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội
036 Công ty TNHH Vĩnh Đạt LIFELONG ACHIEVEMENT COMPANY LIMITED LACOM CO., LTD Phòng 810, tòa nhà JSC34, ngõ 164 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
039 Công ty Sở hữu trí tuệ đại diện AGENT INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED IPACO., LTD Số 75, ngõ 69A (tổ 80A), đường Hoàng Văn Thái, phường Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
040 Công ty TNHH Luật gia Phạm PHAM JURIST COMPANY LIMITED PHAM JURIST CO., LTD. Số 240, Quan Nhân, phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
042 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Havip HAVIP INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED HAVIP CO., LTD VP10-12, tầng 10 tòa nhà Gold Tower, số 275 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
043 Công ty TNHH Tư vấn thương mại châu Á mới NEW ASIA TRADING AND CONSULTING CO., LTD NEW ASIA CO.,LTD Phòng 606, tòa nhà Indochina, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, quận 1, Tp.HCM
044 Công ty TNHH Hợp tác, đầu tư và phát triển Chung Việt CHUNG VIET CO-OPERATION, INVESTMENT AND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED CHUNGVIET CO.,LTD Số 79 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM
045 Văn phòng Luật sư Trí Việt (Xóa tên) theo Quyết định số 1262/QĐ-SHTT ngày 16/10/2007 TRIVIET INTERNATIONAL PATENT&LAW FIRM Số 372 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
047 Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên ANH NGUYEN PHAM CONSULTANCY COMPANY LIMITED ANPHAMCO CO.,LTD Số 51, C1, ĐTM Đại Kim, phố Đại Từ, phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
048 Công ty TNHH Trà và cộng sự TRA & ASSOCIATES COMPANY LIMITED TRA&ASSOCIATES CO.,LTD Số 7, phố Văn Miếu, phường Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
049 Công ty TNHH Đỉnh cao và cộng sự quốc tế TOP AND PARTNERS INTERNATIONAL COMPANY LIMITED TOP& PARTNERS INTERNATIONAL CO., LTD Tổ 12, nhà A12/P103 TT Đồng Xa, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
050 Công ty TNHH Luật ALIAT ALIAT LEGAL CO.,LTD ALIAT LEGAL Lầu 72, Vincom Center Landmark 81, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
051 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ tầm nhìn mới FRESHVIEW INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED FRESHVIEW CO.,LTD Số 42, ngõ 71, phố Hoàng Văn Thái,Khương Trung, Thanh Xuân, TP. Hà Nội
052 Công ty Luật TNHH YKVN YKVN V1601-04, Pacific Place, 83B Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
053 Văn phòng Luật sư Tân Hà TAN HA LAW OFFICE Tổ 6 cụm Chùa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
054 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh SUNRISE INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED SUNRISE IP CO.,LTD Số 8, ngõ 44/1 Phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội
055 Công ty cổ phần Tư vấn Sao Việt (Xóa tên) theo Quyết định số 276/QĐ-SHTT ngày 12/01/2014 SAOVIET CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY SAOVIET., JSC Số 10C, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
056 Công ty TNHH Dương và Trần DUONG & TRAN COMPANY LIMITED DUONG&TRAN CO.,LTD Số 85 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, TP. Hà Nội
057 Văn phòng Luật sư Thành Tín (Xóa tên) theo Quyết định số 1798/QĐ-SHTT ngày 31/7/2012 Số 38 TT Ô tô 3/2 đường Giải phóng, TP. Hà Nội
058 Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu và chất lượng CONSULTING CENTER FOR BRAND DEVELOPMENT AND QUALITY CBQ Số 14 Lô B, Chung cư Gò dầu 2, Trương Vĩnh Ký, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh
059 Công ty TNHH một thành viên Trường Luật TRUONG LUAT COMPANY LIMITED TRƯỜNG LUẬT 51-53 Trần Não, khu phố 2, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
060 Công ty cổ phần Tư vấn Trung Thực TRUNGTHUC CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY TRUNGTHUC., JSC Số 5, ngõ 898, đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP.Hà Nội
061 Văn phòng Luật sư Minervas MINERVAS Số 218 phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP.Hà Nội
062 Công ty Luật TNHH Advacas ADVACAS LAW FIRM P1201-2, tầng 12, Keangnam HaNoi Landmark 72, khu F6, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội
063 Công ty TNHH FAVI FAVI COMPANY LIMITED FAVI CO.,LTD Số 23 ngõ 2 Lê Văn Hưu, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội
064 Công ty TNHH SHTT Ngôi sao chuyên nghiệp và liên danh NOVA PROFESSIONAL & ASSOCIATES INTELLECTUAL PROPERTY CO., LTD NOVAPRO&ASSOCIATES CO.,LTD 140/4 Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 5, TP.HCM
065 Công ty Luật TNHH Bizlink BIZLINK LAWYERS Phòng 1502A, Charm Vit Tower, 117 đường Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
066 Công ty TNHH W.I.Z.P.R.O W.I.Z.P.R.O COMPANY LIMITED WIZPRO CO., LTD Số 1 hẻm 299/56/62 đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
067 Văn phòng Luật sư Trần Sơn và cộng sự TRANSON AND ASSOCIATES P202 nhà C1C ngõ 36 Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
068 Công ty TNHH Quốc tế TTK (Xóa tên) theo Quyết định số 4900/QĐ-SHTT ngày 05/12/2016 TTK INTERNATIONAL COMPANY LIMITED TTK INTERNATIONAL CO.,LTD Số 46 phố Bích Câu, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
069 Công ty TNHH Tư vấn SHTT Việt VIET INTELLECTUAL PROPERTY CONSULTANCY CO., LTD VIET IP CO., LTD. Số 39/32/7 đường số 19, phường 8, quận Gò Vấp, Tp.HCM
070 Công ty TNHH Tư vấn SHTT và thời trang ngày nay Lê Gia LE GIA FASHION NOW & INTELLECTUAL PROPERTY CONSULTANT CO.,LTD LEFANO IP CONSULTANT CO.,LTD 328 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM
071 Công ty TNHH Thương Mại Duy Phát (Xóa tên) theo Quyết định số 1038/QĐ-SHTT ngày 10/6/2009 DUY PHAT TRADING COMPANY LIMITED DUY PHAT CO., LTD Số 9, ngách 43/99 ngõ 204 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
072 Công ty Luật TNHH Ambys Hà Nội AMBYS HÀ NỘI Số 3, ngõ 123, đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội
073 Công ty Luật hợp danh tư vấn Dương Đông I.C (Xóa tên) theo Quyết định số 2521/QĐ-SHTT ngày 16/12/2010 INDOCHINE COUNSEL P4A2 lầu 4 tòa nhà Hán Nam, 65 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM
074 Công ty TNHH Tư vấn thương hiệu Việt Thái Dương (Xóa tên) theo Quyết định số 365/QĐ-SHTT ngày 01/3/2012 VIET THAI DUONG TRADE NAME CONSULTANT COMPANY LIMITED Số 13 ngõ 3 Cầu Bươu, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội
075 Công ty TNHH Thương mại IPT (Xóa tên) theo Quyết định số 689/QĐ-PCCS ngày 30/3/2012 IPT TRADING COMPANY LIMITED IPT CO.,LTD Số 26 tổ 12 ngõ 191/38 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu giấy, Hà Nội
076 Công ty TNHH IPIC Group (Xóa tên) theo Quyết định số 2797/QĐ-SHTT ngày 28/10/2013 IPIC GROUP COMPANY LIMITED IPIC GROUP CO., LTD Số 407/137 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội
077 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và cộng sự TRI VIET AND ASSOCIATES INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED TRI VIET & ASSOCIATES 01 phố Trần Quý Kiên, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
078 Công ty TNHH Tư vấn – Dịch thuật – Sở hữu trí tuệ Á Đông A DONG  INTELLECTUAL PROPERTY – TRANLATION – CONSULTANCY COMPANY LIMITED A DONG  IP TRANLATION  CONSULTANCY CO., LTD. Phòng F2&F3, số 2 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
079 Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh (Xóa tên) theo Quyết định số 1679/QĐ-PCCS ngày 10/7/2015 VINHPHAT AND ASSOCIATES COMPANY LIMITED VIFA&ASSOCIATES CO.,LTD Số 18 ngách 5 ngõ 281 đường Nguyễn Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội
080 Văn phòng Luật sư A Hoà AHOA LAW OFFICE 181/3 Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, quận 3, Tp.HCM
081 Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt Tâm và Cộng sự FIRE HEART AND PARTNES CONSULTANT COMPANY LIMITED NT&PARTNERS CO., LTD Phòng 402 TT Dầu khí, Số 59 Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
083 Công ty Luật TNHH Việt An VIET AN LAW FIRM Tầng 3, Tòa nhà Hoàng Ngân Plaza, số 125 Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
084 Văn phòng Luật sư BQH và Cộng sự BQH AND ASSOCIATES LAW FIRM Ô 8, tầng 4, tháp C, tòa nhà D2 Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội
085 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và phát triển Quang Minh (Xóa tên) theo Quyết định số 3886/QĐ-SHTT ngày 12/8/2019 QUANG MINH INVESTMENT AND DEVELOPMENT CONSULTING JOINT STOCK COMPANY QUANG MINH IDC., JSC P1202 Toà nhà HITTC, 185 Giảng Võ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
086 Công ty TNHH Tư vấn -đầu tư N.T.K N.T.K INVESTMENT-CONSULTING COMPANY LIMITED N.T.K CO.,LTD Tầng 22, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP.Hà Nội
087 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ bước tiến mới NOVELSTEP INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED NOVELSTEP CO., LTD Số 126 Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội
088 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK PADEMARK INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED PADEMARK CO., LTD Số 355, tổ 17A, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
089 Công ty Luật TNHH V.N.I.P (Xóa tên) theo Quyết định số 3140/Q Đ-SHTT ngày 31/8/2018 V.N.I.P LAW FIRM Phòng 303, Lầu 3, số 32-34 Ngô Kế Đức, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
090 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ALNguyen ALNGUYEN INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED ALNGUYEN IP CO.,LTD Số 14, hẻm 19/8/1, phố Trần Quang Diệu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP.Hà Nội
091 Công ty cổ phần Tư vấn S&B S&B CONSULTANCY CORPORATION S&B CONSULTANT.,CORP Tầng 18, Hapulico Complex, 85 Vũ Trọng Phụng, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội
092 Văn phòng Luật sư Diệp-Nguyễn và cộng sự DIEP-NGUYEN & ASSOCIATES P112 và 212 nhà N4 Nhà khách Bộ Quốc phòng, 114 Trường Chinh, quận Đống Đa, Hà Nội
093 Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ Bross và cộng sự BROSS & PARTNERS INTELLECTUAL PROPERTY JOINT STOCK COMPANY BROSS&PARTNERS.,JSC Tầng 21 tòa nhà Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
094 Văn phòng Luật sư A.R.I.K.A A.R.I.K.A LAW OFFICE 74B Nguyễn Phi Khanh, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
095 Công ty Cổ phấn tư vấn đầu tư phát triển Judimax (Xóa tên) theo Quyết định số 3267/QĐ-SHTT ngày 17/9/2014 JUDIMAX DEVELOPMENT INVESTMENT CONSULTING JOINT STOCK COMPANY JUDIMAX.,JSC Phòng 304 nhà N2D đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
096 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thắng Lợi (Xóa tên) theo Quyết định số 1678/QDD-SHTT ngày 29/7/2011 VICTORY INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED VI CO., LTD Số 83 đường Tôn Đức Thắng, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
098 Văn phòng Luật sư Ân Nam ANNAM IP & LAW Số 10, ngõ 34 đường Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội
099 Công ty TNHH Inles Sở hữu trí tuệ (xóa tên) theo Quyết  định  số 4978/QĐ-SHTT ngày 19/12/2016 INLES INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED INLES CO.,LTD Số 10, ngõ 88, phố Thái Thịnh, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
100 Công ty Luật TNHH BD và Cộng sự (Xóa tên) theo Quyết định số 2500/QĐ-SHTT ngày 09/10/2012 BD LAWYER & ASSOCIATES COMPANY LIMITED Tầng 10 Tòa nhà Anh Minh, số 36 phố Hoàng Cầu, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
101 Công ty cổ phần 2NG và Cộng sự 2NG AND PARTNERS JOINT STOCK COMPANY 2NGPARTNERS.,JSC P316, H9, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
102 Văn phòng Luật sư Thảo và Cộng sự THAO & PARTNERS LAW OFFICE 97 tổ 4 cụm 1, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội
103 Công ty Luật hợp danh Phương Đông ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP P209-210, tòa nhà 17T2, phố Cương Kiên, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm TP. Hà Nội
104 Công ty Luật TNHH Luật sư quốc tế AL-INTERNATIONAL Lầu 3, Cao ốc Vietnam Business, số 57-59 Hồ Tùng Mậu, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
105 Công ty TNHH Đại Tín và Liên danh DAITIN AND ASSOCIATES COMPANY LIMITED DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD Tầng 4, số 57 ngõ 66 phố Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Tp. Hà Nội
106 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và SHTT Oceanlaw OCEANLAW INVESTMENT CONSULTANCY AND INTELLECTUAL PROPERTY JOINT STOCK COMPANY OCEANLAW.,JSC Phòng 107, TT Bưu điện, số 127, đường Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cấu Giấy, TP. Hà Nội
107 Công ty Luật TNHH Tư vấn quốc tế INDOCHINE COUNSEL Phòng 305, tầng 3 Centec Tower, số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
108 Công ty Luật TNHH Leadconsult LEADCONSULT Số 7 liền kề 11, khu nhà ở cho CBCS Cục B42, B57-Tổng cục V – Bộ Công an, đường Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Tp. Hà Nội
109 Công ty Luật TNHH Bizconsult BIZCONSULT LAW FIRM Số 20 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
110 Công ty TNHH Vintell sáng chế và thương hiệu VINTELL PATENT AND TRADEMARK COMPANY LIMITED VINTELL CO., LTD Phòng 402, tầng 4, số 30D Kim Mã Thượng, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội
111 Công ty TNHH Tư vấn kinh doanh và sở hữu trí tuệ PHADILAF (Xóa tên) theo Quyết định số 2958/QĐ-SHTT ngày 19/6/2019 PHADILAF INTELLECTUAL PROPERTY & BUSINESS COUNSEL COMPANY LIMITED PHADILAF CO.,LTD Số 25, Ngõ 1, Phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
112 Công ty Luật TNHH Winco WINCO LAW FIRM Số 54 Trần Quốc Vượng, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
113 Công ty TNHH Luật và Tư vấn đầu tư INCIP INCIP LAW AND INVESTMENT CONSULTANCY COMPANY LIMITED INCIP CO., LTD Số 24, gnõ 463, phố Đội Cấn, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, TP. Hà Nội
114 Công ty TNHH TNHH IP Consult IP CONSULT LIMITED LIABILITY COMPANY IPCONSULT.LLC 70 (lầu 1) đường Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
115 Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu SAO BAC DAU INDUSTRIAL PROPERTY COMPANY LIMITED Tầng 7, tòa nhà VIT, số 519, đường Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP. Hà Nội
116 Công ty Luật TNHH Âu Cơ AUCO LAW FIRM Số 80/16B đường Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
117 Văn phòng Luật sư Lacoms (Xóa tên) the Quyết định số 2795/QĐ-SHTT ngày 28/10/2013 LACOMS LAW FIRM Phòng 810, tòa nhà JSC 34, ngõ 164 Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
118 Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp IPS (Xóa tên) theo Quyết định số 2202/QĐ-SHTT ngày 10/7/2017 IPS INVESTMENT AND CONSULTING CORPORATION IPS., CORP. Lô 58, TT4 Khu đô thị Mỹ Đình Mễ Trì, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội
119 Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Brandlink BRANDLINK INVESTMENT AND CONSULTANCY COMPANY LIMITED BRANDLINK CO.,LTD Phòng 4, tầng 12A, Tòa nhà Fodacon, đường Nguyễn Trãi, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP.Hà Nội
120 Công ty TNHH Tư vấn – Đầu tư IP -MARK Châu Á (Xóa tên) theo Quyết định số 1852/QĐ-SHTT ngày 06/8/2012 IP-MARK ASIA INVESTMENT-CONSULTANT COMPANY LIMITED IP-MARK ASIA.CO,.LTD 107 phố Núi Trúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP.HN
121 Công ty Luật TNHH IP MAX IPMAX LAW FIRM Tầng 5, Tòa nhà Toserco, số 273 phố Kim Mã, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội
122 Công ty Luật TNHH SMARTLAW SMARTLAW LEGAL SERVICES CO.,LTD Số 22A, ngách 2/2, phố Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
123 Văn phòng Luật sư Bạch Minh 101/A2, ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
124 Công ty Luật TNHH Thương mại – Đầu tư INTRACO LAW FIRM Số 413 tầng 4, nhà B15 Khu đô thị mới Đại Kim – Định Công, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
125 Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ Kenfox KENFOX INTELLECTUAL PROPERTY SERVICE COMPANY LIMITED KENFOX IP SERVICE CO., LTD Số 3ngách 409/40, phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội
126 Công ty TNHH Dịch vụ đại diện SHCN Minh Anh MINH ANH INDUSTRIAL PROPERTY REPRESENTATION SERVICES COMPANY LIMITED Số 429/14B Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
127 Công ty TNHH Quốc tế TRUSTLAW TRUSTLAW INTERNATIONAL COMPANY LIMITED TRUSTLAW CO.,LTD Số 57 ngõ 77 phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội
128 Công ty Luật TNHH 3A 3A LAW CO.,LTD 1140 đường Phạm Văn Đồng, khu phố 8, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
129 Văn phòng Luật sư Hoàng Danh Số 8, ngõ 140 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
130 Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu trí tuệ SPVN (Xóa tên) theo Quyết định số 4340/QĐ-SHTT ngày 24/10/2016 SPVN INVESTMENT CONSULTANCY AND INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED SPVN INVEST & I.P CO., LTD. Số 11, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
131 Công ty TNHH Đầu tư và phát triển cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam (Xóa tên) theo Quyết định số 1800/QĐ-SHTT ngày 31/7/2012 VIETNAM ENTERPRISE COMMUNITY DEVELOPMENT AND INVESTMENT COMPANY LIMITED VIDEC CO., LTD Số 105/35 KHương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
132 Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc Việt KIM BAC VIET COMPANY LIMITED KIBVI CO., LTD Phòng 6, tầng 1, C/c 73/8 Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, quận 1, Tp.HCM
133 Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng PHOENIX LAW Số 407/137 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội
134 Công ty TNHH Luật Cộng Đồng (Xóa tên) theo Quyết định số 2195/QĐ-SHTT ngày 28/8/2015 COMMUNITY LAW COMPANY LIMITED CMW LAW CO.,LTD Phòng 307, tòa nhà DMC-535 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Tp.Hà Nội
135 Công ty TNHH Vũ Gia và Cộng sự VUGIA&PARTNERS COMPANY LIMITED VGP CO., LTD Số 65B, ngõ 318 Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Tp.Hà Nội
136 Công ty Luật TNHH RHTLAW VIỆT NAM RHTLAW VIỆT NAM Phòng 1101, Tầng 11 Tòa nhà Central Plaza, 17 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
137 Công ty TNHH Luật Thăng Long LUAT THANG LONG COMPANY LIMIED LUAT THANG LONG CO.,LTD Số 12, ngõ 72/73/66 phố Quan Nhân, phương Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội
138 Công ty TNHH Babylon (Xóa tên) theo Quyết định số 4481/QĐ-SHTT ngày 26/12/2014 BABYLON COMPANY LIMITED BABYLON., LTD Phòng 1204, N2C, Khu đô thị Trung Hòa Nhân chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
139 Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN BMVN INTERNATIONAL LLC Phòng 1002, tầng 10, Indochina Plaza Hanoi, 241 phố Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội
140 Công ty TNHH Dương và Đồng sự DƯƠNG&PARTNERS COMPANY LIMITED DUONG&PARNTNERS CO., LTD Số 129 Lê Thanh Nghị, phường Đống Tâm, quận Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội
141 Công ty cổ phần Tư vấn Enco EMCO CONSULTANCY CORPORATION Số 29 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
142 Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên danh VIPALAW Số 18, ngõ 281/5, đường Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội
143 Công ty TNHH MASTERBRAND MASTERBRAND COMPANY LIMITED MASTERBRAND Số 57/12 Lê Đức Thọ, phường 7, quận Gò Vấp, TP.HCM
144 Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ VIETMY IPC Số 1 Phan Văn Trường, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
145 Công ty Luật TNHH Việt In VIETIN LAWYER Số 35, ngõ 191, đường Thạch Bàn, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, TP.Hà Nội
146 Công ty Luật TNHH LHD LHD LAW FIRM Tầng 7, số 60 Nguyễn Văn Thủ, phường ĐaKao, quận 1, TP.HCM
147 Công ty Luật TNHH Quốc tế Thiên Việt VIETSKY INTERNATIONAL LAW FIRM Số 15, tổ 17, phường Long Biên, quận Long Biên, TP.Hà Nội
148 Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và Cộng sự IP-MARK ASIA LAW FIRM Tầng 4, nhà số 107 phố Núi Trúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP.Hà Nội
149 Công ty Luật TNHH Phan Việt Dũng Luật PVD Số 1 Nguyễn Gia Thiều, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
150 Công ty TNHH Viet-Pro CONSULTANT VIET-PRO CONSULTANT COMPANY LIMITED Biệt thự B23, Trung Hòa – Nhân Chính, phố Nguyễn Thị Định, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội
151 Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và phát triển doanh nghiệp ADVANTIS (Xóa tên) theo Quyết định số 4617/QĐ-SHTT ngày 13/12/2018 ADVANTIS CONSULTANCY COMPANY LIMITED ADVANTIS., LTD 127 Lương Thừa Vũ, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội
152 Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu Việt Nam VIET NAM PATENT AND TRADEMARK COMPANY LIMITED PATVN Số 88, phố Kim Mã Thượng, phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP.Hà Nội
153 Công ty Luật TNHH Lê Châu và thành viên (Xóa tên) theo Quyết định số 2307/QĐ-SHTT ngày 16/9/2013 Tầng 12, phòng 03, Bitexco Financial Tower, số 2 Hải Triều, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM
154 Văn phòng Luật sư Royal ROYAL LAW FIRM Phòng 802, tòa nhà HH2, đường Lê Văn Lương kéo dài, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội
155 Công ty Luật TNHH Nhất Luật VIET COUNSEL Số 220/16 Nguyễn Tiểu La, phường 8, quận 10, TP.HCM
156 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Nam Dương (Xóa tên) theo Quyết định số 1959/QĐ-SHTT ngày 17/4/2019 NAM DUONG INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED Số 6, ngõ 175, đường Hữu Hưng, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội
157 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP ACTIP INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED ACTIP IP LIMITED M04-L16, Khu A – Khu đô thị mới Dương Nội, phường La Khê, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
158 Công ty Luật TNHH T&G TGVN Tầng 9, tòa nhà Văn phòng Tổng công ty 789, số 147 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
159 Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Q&A Q&A CONSULTING COMPANY LIMITED Q&A CONSULTING CO.,LTD Phòng 4.54, tầng 4, số 19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
160 Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ RESEARCH AND TECHNOLOGY TRANSFER CENTER RTTC 176/9A Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú Nhuận, TP.HCM
161 Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý KHCN Trí tuệ Việt Nam (Xóa tên) theo Quyết định số 1420/QĐ-SHTT ngày 28/6/2013 VIETNAM INTELLIGENCE FOR STUDY, APPLICATION AND SCIENCE TECHNOLOGY MANAGEMENT COMPANY LIMITED VINAINTECH CO.,LTD Số nhà 57, ngõ 167, phố Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP.Hà Nội
162 Công ty Luật TNHH ELITE ELITE LAW FIRM 255 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
163 CÔNG TY CỔ PHẦN PHANLAW VIETNAM PHANLAW VIETNAM JOINT STOCK COMPANY PHANLAW VIETNAM JSC 224-226 Nguyễn Phúc Nguyên, phường 9, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
164 Công ty Luật TNHH S&B (Xóa tên) theo Quyết định số 4634/QĐ-SHTT ngày 18/11/2016 S&B LAW CO., LTD. Tầng 18, Center Building Hapulico Complex, 85 Vũ Trọng Phụng, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội
165 Công ty TNHH SHARETOLINK Việt Nam VIETNAM SHARETOLINK COMPANY LIMITED Số 12, ngõ 49, đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội
166 Công ty TNHH Sáng chế ACTIP ACTIP PATENT COMPANY LIMITED ACTIP PATENT LIMITED M04-L16, Khu A – Khu đô thị mới Dương Nội, phường La Khê, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
167 Công ty TNHH Một thành viên tư vấn, nghiên cứu và sở hữu trí tuệ ADMC (Xóa tên) theo Quyết định số 4252/QĐ-SHTT ngày 28/11/2014 ADMC CONSULTANTS, RESEARCH AND  INTELLECTUAL PROPERTY ONE MEMBER COMPANY LIMITED ADMC CO., LTD. Số 14b, tầng 1, ngõ 68, phố Đội Cấn, phường Đội Cấn,  quận Ba Đình, TP. Hà Nội
168 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu GLOBAL INTELLECTUAL PROPERTY LAW LIMITED COMPANY GLOBAL IP CO., LTD. Số 30, ngõ A3, tập thể Đại học Hà Nội, Km9 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
169 Công ty TNHH Nguyễn Gia Sài Gòn NGUYEN GIA SAI GON COMPANY LIMITED NGUYEN GIA SG 76A đường số 36, khu phố 8, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
170 Công ty Luật TNHH LNT & Thành viên LNT & PARTNERS Tòa nhà Bitexco Financial Tower (Phòng 2A, tầng 18 và phòng 3, tầng 21) số 2 Hải Triều,  phường Bến Nghé, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
171 Công ty Luật TNHH Gia Phạm GIA PHAM LAW CO., LTD. Tầng 25, Tòa nhà Mipec, số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội
172 Công ty TNHH ASLAW ASLAW LIMITED COMPANY ASLAW CO.,LTD Tầng 12, Tòa nhà 319 Tower, số 63 đường Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
173 Công ty TNHH SHTT Trần & Trần TRAN&TRAN INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED TRAN & TRAN CO., LTD. Phòng 802, Tòa nhà Talico Buiding, số 22 phố Hồ Giám, phường Quốc Tử Giám,  quận Đống Đa, TP. Hà Nội
174 Công ty TNHH SHTT Hải Hân HAI HAN INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED HAI HAN IP CO., LTD. Tầng 12A, Tòa nhà Center Building, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
175 Công ty Luật TNHH Một thành viên Triển Vọng (Xóa tên) theo Quyết định số 636/QĐ-SHTT ngày 29/02/2016 PROSPECT LAW FIRM Phòng A7, tầng 1, số 52 Đông Du, phường Bến Nghé, quận 1, TP.Hồ Chí Minh
176 Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng Minh HOANG MINH LAW CONSULTANT COMPANY LIMITED Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
177 Trung tâm Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao công nghệ (Xóa tên) theo Quyết định số 876/QĐ-SHTT ngày 17/4/2015 INTELLECTUAL PROPERTY AND TECHNOLOGY TRANSFER CENTER IPTC Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
178 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thời đại mới (Xóa tên) theo Quyết định số 218/QĐ-SHTT ngày 18/02/2021 NEW AGE INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED NEW AGE IP CO.,LTD Số 89/9 Đoàn Văn Bơ, phường 12, quận 4, TP.Hồ Chí Minh
179 Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ Việt VIET INTELLECTUAL PROPERTY ASSET PROGRESSION COMPANY LIMITED IPASPRO CO.,LTD Số 4, phố Ngô Quyền, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm TP. Hà Nội
180 Công ty TNHH IPCOM Việt Nam IPCOM VIETNAM COMPANY LIMITED IPCOM CO.,LTD Tầng 3 số 22 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
181 Công ty Luật TNHH Sao Việt (Xóa tên) theo Quyết định số 1839/QĐ-SHTT ngày 05/5/2016 CÔNG TY LUẬT SAO VIỆT Tầng 3, số 22D Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP.Hà Nội
182 Công ty Luật TNHH Hoàng Giao và Cộng sự Khu Văn phòng Hồng Hà – ngõ 109 Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
183 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP Việt Nam WITIP VIETNAM INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED WITIP CO.,LTD Số 6a, ngách 17, ngõ 138  đường Thanh Bình, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội
184 Công ty TNHH Hùng Sơn và Cộng sự HUNG SON AND ASSOCIATES COMPANY LIMITED Số 6B Đông Quan, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
185 Công ty cổ phần IP MEDICO Việt Nam (xóa tên) theo Quyết định số 1319/QĐ-SHTT ngày 27/4/2017 IP MEDICO VIETNAM JOINT STOCK COMPANY IP MEDICO.,JSC Số 78, Trại Tóc, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP.Hà Nội
186 Công ty TNHH T&T Invenmark SHTT Quốc tế T&T INVENMARK INTELLECTUAL PROPERTY INTERNATIONAL COMPANY LIMITED T&T INVENMARK CO.,LTD Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội
187 Công ty Luật TNHH ADMC ADMC Số 14B, tầng 1, ngõ 68, phố Đội Cấn, phường Đội Cấn,  quận Ba Đình, Tp. Hà Nội
188 Công ty Luật TNHH Lê và Liên danh LE AND ASSOCIATES LAW FIRM Tầng 4, khu A2, tòa nhà The Sun, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Tp.Hà Nội
189 Văn phòng Luật sư Lê và Đồng sự LE & PARTNERS Số 15, ngõ 20, phố Nguyễn Viết Xuân, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội
190 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AGL AGL INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED AGL IP Số 12/18 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh
191 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Innetco – Hoàng Phúc HOANG PHUC – INNETCO INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED INNETCO CO., LTD Số 50 ngõ 210 phố Đội Cấn, Phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
192 Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và SHTT Hoàng Phi HOANG PHI INVESTMENT CONSULTANCY AND INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED HOANG PHI INVEST & I.P CO.,LTD Số 15, dãy số 2, Thôn Ái, Xã Di Trạch, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội
193 Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D S&D INVESTMENT AND RESEACH COMPANY LIMITED S&D INVEST CO., LTD Số 69A/97 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP.Hà Nội
194 CÔNG TY TNHH NACILAW NACILAW COMPANY LIMITED NACILAW Số 270 đường Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
195 Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp BFG BFG INDUSTRIAL PROPERTY COMPANY LIMITED BFG IP CO., LTD Nhà số 1 BT5A, tiểu khu đô thị Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.
196 Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ DREWMARKS DREWMARKS INTELLECTUAL PROPERTY SERVICE COMPANY LIMITED DREWMARKS CO., LTD. Số 3, ngõ 123, đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội
197 Công ty TNHH GK & ASSOCIATES GK & ASSOCIATES COMPANY LIMITED GK & ASSOCIATES 491/53 Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
198 Công ty TNHH sở hữu trí tuệ S&O S&O INTERLLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED S&O IP CO., LTD Lầu 2, Tòa nhà PDD, 162 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
199 Công ty Luật TNHH SIPCO SIPCO LAWYERS & IP AGENTS Phòng 802, CT3-2 Khu dự án Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam  Từ Liêm, TP. Hà Nội
200 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Quốc tế IP – PROVIP (Xóa tên) theo Quyết định số 2297/QĐ-SHTT ngày 18/7/2017 IP – PROVIP INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED IP – PROVIP CO., LTD. Số 100, tổ 10, phường Phú La, quận  Hà Đông, TP. Hà Nội
201 Công ty Luật TNHH ZC (VIỆT NAM) ZC VN. Phòng 8.01, lầu 8, số 57-59 Hồ Tùng Mậu, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
202 Công ty Luật TNHH PTVN PTVN LEGAL LLC. Tầng 2, Tòa nhà CT2, Tràng An Complex, số 1 Phùng Chí Kiên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
203 Công ty TNHH TRUST LINK TRUST LINK COMPANY LIMITED TRUST LINK CO., LTD. Lầu 2, số 44 đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
204 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ INVENTIO INVENTIO INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED INVENTIO CO., LTD. Số 55, phố Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
205 Công ty Luật TNHH Nhất An INVESTONE Phòng 06, tầng 6 (tháp B) tòa nhà CTM Complex, 139 Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
206 Công ty Luật TNHH VIETTHINK VIETTHINK LAW FIRM Tầng 3, tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
207 Công ty Luật TNHH Giải Pháp Việt VIETLAW SOLUTIONS FIRM 90B Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
208 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ IPS Việt Nam VIET NAM IPS INTELLECTUAL PROPERTY LIMITED COMPANY VIET NAM IPS INTERPRO CO.,LTD Số 1-A8, tập thể Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
209 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông Dương DONG DUONG INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED DONG DUONG IP CO., LTD. 60/1 Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
210 Công ty Luật TNHH Liên Việt LEGAL LINK Phòng 911 tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
211 CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ NEWAVE NEWAVE INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED Số 20 ngõ 30 đường Lương Định Của, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
212 Công ty TNHH KEDA IP KEDA IP COMPANY LIMITED KEDA IP CO.,LTD 9/11B/10 đường Chánh Hưng, phường 4, quận 8, TP. Hồ Chí Minh
213 Công ty TNHH IPVC IPVC COMPANY LIMITED IP.VC CO., LTD. Số 6A, ngõ 63 phố Vân Hồ 3, phường Lê  Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
214 Văn phòng Luật sư Long Nguyễn LONG NGUYEN LAW OFFICE Lầu 3, phòng 302, số 248-250 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
215 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT NTT INTELLECTUAL PROPERTY LIMITED COMPANY NTT IP CO., LTD. Số 52D, Đường trục chính, tổ dân phố Cầu Đơ 4, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
216 Công ty Luật TNHH LINK &PARTNERS LINK &PARTNERS Phòng 468, tòa nhà 133 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
217 Công ty Luật TNHH PLF PLF LAW FIRM Lầu 12, RubyTower, số 81-83-83B-85 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP. HCM
218 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Á VIET A INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED VIET A IP CO.,LTD Số 36, ngõ 294 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP. Hà Nội
219 Công ty Luật TNHH ANT ANT LAWYERS COMPANY LIMITED Tầng 5, tòa nhà Leadvisors Place, 41A Lý Thái Tổ, Phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
220 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WORLD – IP (Xóa tên) theo Quyết định số 4120/QĐ-SHTT ngày 13/11/2018 WORLD – IP INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED WORLD – IP CO., LTD. Lô 28-BT1, Khu nhà ở Bắc Linh Đàm vị trí mở rộng X2, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
221 Công ty Luật TNHH MTV Hãng Luật LPVN (Xóa tên) theo Quyết định số 1533/QĐ-SHTT, ngày 07/5/2020 LPVN LAW FIRM Số 95 (tầng 5) Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
222 Công ty TNHH Tư vấn IPNG IPNG CONSULTANCY COMPANY LIMITED IPNG CO., LTD. Số nhà 40, ngõ 38, phố Phúc Xá, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, TP. Hà Nội
223 Công ty TNHH MARKPAT IP & LEGAL MARKPAT IP & LEGAL COMPANY LIMITED MARKPAT IP & LEGAL CO., LTD. Số 39B, ngõ 125, phố Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
224 Công ty Luật TNHH DAZPRO DAZPRO LAW COMPANY LIMITED Số 10, Ngách 123A/19 phố Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội
225 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T M.I.T INTELLECTUAL PROPERTY  COMPANY LIMITED M.I.T IP CO., LTL. Nhà số 8, ngõ 1060, tổ 4, phường Yên nghĩa, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
226 Công ty Luật TNHH Minh Khuê MK LAW FIRM P2004, Tầng 20, Tòa nhà N01A Golden Land, số 275 Nguyễn Trãi, phường Thanh XuânTrung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
227 Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ GREENIP GREENIP INTELLECTUAL PROPERTY SERVICE COMPANY LIMITED GREENIP CO., LTD. Số 5 ngõ 429 phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
228 Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ IPT IPT INTELLECTUAL PROPERTY CONSULTANCY COMPANY LIMITED IPT CONSULTANCY Lầu 6, Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
229 Công ty TNHH Luật sở hữu trí tuệ Bắc Hà (Xóa tên) theo Quyết định số 1958/QĐ-SHTT ngày 17/4/2019 BAC HA LAW INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED Số 11 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
230 Công ty TNHH SHTT A&Z A&Z INTELLECTUAL PROPERTY CO.,LTD. A&Z IP Số 14 CT đường Tam Đảo, phường 15, quận 10, TP. Hồ Chí Minh
231 Công ty Luật TNHH Bản quyền quốc tế CIS LAW FIRM 109 Hoàng Sa, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
232 Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và Cộng sự NGUYEN VA CONG SU INTERNATIONAL LAW  COMPANY LIMITED. NVCS INTERLAW Lầu 1, 170-170 bis Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
233 Công ty Luật TNHH Vương Nguyễn ASSOCIATES (xóa tên) theo Quyết định số 6158/QĐ-SHTT ngày 24/12/2021 V&N LAW FIRM Tầng 21, tòa nhà Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
234 Công ty TNHH Dịch vụ SHTT BIG5 BIG5 INTELLECTUAL PROPERTY SERVICES COMPANY LIMITED BIG5 IP CO., LTD. LK 16-19, Ngô Thì Nhậm, phường La Khê, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
235 Công ty Luật TNHH SOLIS SOLIS LAW Số 42A Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
236 Công ty Luật TNHH IBPRO Việt Nam IBPRO LEGAL CO., LTD. Phòng 502, tầng 5, số 68 Yên Lãng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội
237 Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và SHTT INTERFIVE INTERFIVE INTELLECTUAL PROPERTY AND INVESTMENT CONSULTATION COMPANY LIMITED INTERFIVE CO., LTD. Số 235A Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
238 Công ty TNHH SHTT Việt Nam IP IP VIETNAM INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED VIETNAM IP Số 222 Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
239 Công ty TNHH Tư vấn IPATH IPATH CONSULTING LIMITED COMPANY IPATH CONSULT CO., LTD. Tầng 16, tòa nhà Daeha Business Center, 360 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP. Hà Nội
240 Công ty Luật TNHH VINA.IP VINA.IP LAW FIRM Phòng 15, tầng 14, số 65 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
241 Công ty TNHH SHTT DKAL Việt Nam DKAL VIETNAM INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED DKAL IP CO., LTD. Số nhà 89, ngõ 663 đường Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
242 Công ty TNHH Tư vấn THB THB CONSULTING COMPANY LIMITED THB CONSULTING CO., LTD. Số 07, ngõ 202, đường Quyết Thắng, tổ 8, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
243 Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu trí tuệ RACHEL RACHEL INVESTMENT CONSULTING AND INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED RACHEL CO., LTD. Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
244 Công ty TNHH IP LEADER (Xóa tên) theo Quyết định số 6225/Q Đ-SHTT, ngày 27/12/2019 IP LEADER COMPANY LIMITED IP LEADER CO., LTD. Tầng 5, số 36A, đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh,TP. Hồ Chí Minh
245 Công ty TNHH Hoa Mi HOAMI COMPANY LIMITED HOAMI 133/9 Hồ Văn Huê, phường 9, Phú Nhuận, TP. HCM
246 Công ty TNHH Poolsourcing Toàn Cầu (Xóa tên) theo Quyết định số 1504/QĐ-SHTT ngày 02/4/2019 POOLSOURCING GLOBAL COMPANY LIMITED POOLSOURCING GLOBAL., LTD. Số 89B ngõ 127 tổ 47 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
247 Công ty TNHH SHTT Tâm Luật và Cộng sự TAM LUAT INTELLECTUAL PROPERTY & PARTNER COMPANY LIMITED TÂM LUẬT 121 Vạn Kiếp, Phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
248 Công ty TNHH Ipcells & Cộng sự IPCELLS & ASSOCIATES COMPANY LIMITED IPCELLS & ASSOCIATES CO., LTD., Tầng 4, Số 229 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội
249 Công ty TNHH SHTT IPHOUSE & Cộng sự IPHOUSE AND ASSOCIATES INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED IPHOUSE & ASSOCIATES Số 60, lô 2 Khu Tái định cư, Tổ 23, phường Long Biên,
quận Long Biên, TP. Hà Nội
250 Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư công nghệ IPS IPS TECHNOLOGY INVESTMENT AND CONSULTING JOINT STOCK COMPANY Số 28 Long Khánh 7, khu đô thị Vinhomes Thăng Long, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
251 Công ty cổ phần FAS INVEST FAS INVEST JOINT STOCK COMPANY FAS INVEST JSC Số 21 Nguyễn Gia Thiều, phường 06, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
252 Công ty Luật TNHH Tuệ Lâm TUE LAM LAW FIRM Số 17, ngõ 27, phố Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP. Hà Nội
253 Công ty Luật TNHH T2H T2H LIMITED LIABILITY LAW COMPANY G4-4A, tập thể 708, xã Liên Ninh, huyện Thanh trì, Tp. Hà Nội
254 Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và SHTT ICONSULT ICONSULT INVESTMENT CONSULTANCY AND INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED Số 18 ngõ 46 phố Ngọc Hà, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội
255 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ APTA & Đồng sự APTA & ASSOCIATES INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED APTA & ASSOCIATES CO., LTD. Tầng 12, tòa nhà Licogi 13, số 164 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
256 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AZURE VIỆT NAM AZURE VIET NAM INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED AZURE IP CO., LTD. Số 1 ngõ 3 Yết Kiêu, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội
257 Công ty TNHH Tư vấn NYVN NYVN COUNSEL COMPANY LIMITED NYVN CO., LTD. P601A, tầng 6, Tòa nhà Giang Vo Lake View, D10 Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội
258 Công ty Luật TNHH Quốc tế ICT ICT LAW INTERNATIONAL COMPANY LIMITED N7-3 khu đô thị Sống Hoàng, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội
259 Công ty Luật TNHH Khôi Ngọc KHOI NGOC LAW COMPANY LIMITED Số 14 A hẻm 462/35/1 đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội
260 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ANLIS Việt Nam ANLIS  INTELLECTUAL PROPERTY VIET NAM COMPANY LIMITED ANLIS IP CO., LTD. Số 151, ngõ 254 Minh Khai, phường Mai Động, quận Hoàng  Mai, Tp. Hà Nội
261 Công ty Cổ phần Tư vấn Sở hữu trí tuệ IPAC IPAC INTELLECTUAL PROPERTY
CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY
IPAC IP.,JSC 13, LK 1 – Khu nhà ở 90 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
262 Công ty Luật TNHH Rouse Việt Nam Phòng 1003, lầu 10, tòa nhà Ruby, 81-85 Hàm nghi, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
263 Công ty TNHH Tư vấn HDS HDS ADVISORY COMPANY LIMITED HDS ADVISORY CO.,LTD Tầng 4 số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
264 Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ IPFlame IPFLAME INTELLECTUAL PROPERTY CONSULTANCY COMPANY LIMITED IPFLAME CO.,LTD Tầng 2, tòa nhà Udic Complex Hoàng Đạo Thúy, phường
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
265 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Sethaco INTELLECTUAL PROPERTY SETHACO CO.,LTD SETHACO IP CO.,LTD Số 7 Mỹ Giang 2B Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
266 Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Tuệ Phong TUE PHONG INTELLECTUAL PROPERTY & TECHNOLOGY COMPANY LIMITED TUE PHONG IP&TECH CO.,LTD Nhà số 1A, ngách 3/29, phố Phạm Tuấn Tài, tổ 2, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
267 Công ty TNHH Khang Luật KHANG LAW COMPANY LIMITED KHANGLAW A412OT01, tầng 12, tòa A4, Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
268 Công ty Luật TNHH ZILHN (Việt Nam) ZILHN (VIET NAM) LIMITED ZILHN Phòng B21A, tầng 4, tòa nhà Times Tower, số 35 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
269 CÔNG TY TNHH IPCT VIỆT NAM IPCT VIETNAM COMPANY LIMITED IPCT VIETNAM CO.,LTD Số 11A Hồng Hà, Phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
270 Công ty TNHH Dịch thuật sáng chế PROINVEN PROINVEN COMPANY LIMITED PROINVEN CO.,LTD Tổ 2, ngõ 2 Cầu Bươu, đường Phan Trọng Tuệ, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
271 CÔNG TY TNHH QUẢN TRỊ TÀI SẢN TRÍ TUỆ VIHABRAND VIHABRAND INTELLECT PROPERTY MANAGEMENT COMPANY LIMITED VIHABRAND CO.,LTD Số 20/1/6 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
272 CÔNG TY LUẬT TNHH WINLAW WIN LAW FIRM Số 20 ngách 1/48  ngõ 1, phố Phạm Tuấn Tài, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
273 CÔNG TY LUẬT TNHH ASL ASL Law Firm Phòng S1, tầng 12, tòa nhà 319 Tower, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
274 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TNBI (xóa tên tổ chức theo QĐ số 3023/QĐ-SHTT ngày 26/7/2021) TNBI INTELLECTUAL PROPERTY CONSULTANT AND SERVICES CORPORATION TNBI CORP Số L27 – L28, đường số 27, Khu đô thị mới Hưng Phú,
phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ
275 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỞ HỮU TRÍ TUỆ KASS VIỆT NAM KASS VIETNAM INTELLECTUAL PROPERTY SERVICES COMPANY LIMITED KASS VIETNAM CO.,LTD Tầng 7, số 60 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh
276 CÔNG TY LUẬT TNHH APOLAT LEGAL APOLAT LEGAL Tầng 6, 56 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh
277 CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ MẶT TRỜI MỚI NEWSUN INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED NEWSUN IP CO.,LTD Số 10 ngõ 35/37, phố Nguyễn An Ninh, phường Tương
Mai, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
278 VĂN PHÒNG LUẬT SƯ D VÀ T D & T LAW OFFICE Căn hộ A-5-71, tầng 5 Officetel, RiverGate Residence,
151-155 Bến Vân Đồn, Phường 06, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
279 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ IP GROUP TECHNOLOGY CONSULTING AND INTELLECTUAL PROPERTY IP GROUP COMPANY LIMITED IP GROUP CO.,LTD Số 7 đường 52, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
280 CÔNG TY TNHH ADASTRA IP (VIỆT NAM) ADASTRA IP (VIETNAM) COMPANY LIMITED ADASTRA IP (VIETNAM) CO.,LTD Số nhà 4, ngách 165/36, phố Khương Thượng, phường
Khương Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
281 CÔNG TY LUẬT TNHH AGL AGL LAW 12/18 (tầng trệt) Đào Duy Anh, Phường 9, quận Phú Nhuận,
Thành phố Hồ Chí Minh
282 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KPMG KPMG SERVICES COMPANY LIMITED KPMG SERVICES Tầng 46, Tòa tháp Keangnam, HaNoi Landmark Tower, tòa
nhà 72 tầng, lô E6, đường Phạm Hùng, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
283 CÔNG TY TNHH BMAX GROUP BMAX GROUP COMPANY LIMITED BMAX GROUP CO.,LTD Số nhà 43, đường Quyết Thắng, tổ 8, phường Yên Nghĩa,
quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
284 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHONHO NHONHO TECHNOLOGY COMPANY LIMITED NHONHO K2-17, đường Võ Nguyên Giáp, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ
285 CÔNG TY TNHH ELUMI ELUMI LIMITED LIABILITY COMPANY ELUMI CO.,LTD Số 23C, ngách 85, ngõ 168, đường Kim Giang, phường Đại
Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
286 CÔNG TY LUẬT TNHH TMG TMG LAW FIRM Tầng 2, số 2, ngõ 158 đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
287 CÔNG TY LUẬT TNHH LUẬT VIỆT LUAT VIET ADVOCATES & SOLICTORS Phòng L14-08B, tầng 14, tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê
Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
288 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BIGPRO BIGPRO CONSULTATION JOINT STOCK COMPANY Số 16, ngõ 18, đường Nghĩa Lộ, phường Yên Nghĩa, quận
Hà Đông, Thành phố Hà Nội
289 CÔNG TY LUẬT TNHH OPIC VÀ CỘNG SỰ OPIC & ASSOCIATES Tầng 3, số 188 phố Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà
Đông, Thành phố Hà Nội
290 CÔNG TY LUẬT TNHH VTL LAWYERS VTL LAWYERS Phòng 3.56, số 19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Từ khoá liên quan đến đăng ký nhãn hiệu:

Tra cứu đăng ký nhãn hiệu, lệ phí đăng ký nhãn hiệu, tờ khai đăng ký nhãn hiệu, đăng ký thương hiệu độc quyền, dịch vụ đăng ký thương hiệu, iplib nhãn hiệu, nhãn hiệu và thương hiệu, cục sở hữu trí tuệ, đăng ký nhãn hiệu cho trái cây ( quả) xuất khẩu. Tel: 0961675566.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  100 câu hỏi liên quan đến đăng ký nhãn hiệu năm 2023, 2024

  100 câu hỏi liên quan đến đăng ký nhãn hiệu năm 2023, 2024

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO