Dịch vụ bảo hộ nhãn hiệu tại huyện Chương Mỹ

Nhãn hiệu là dấu hiệu khác biệt để người tiêu dùng có thể nhận biết về sản phẩm dịch vụ của một tổ chức, cá nhân với tổ chức, cá nhân khác. Khi nhãn hiệu đạt được sự khác biệt sẽ dẫn với các nhãn hiệu của tổ chức khác trên các yếu tố kết hợp tạo ra sự khác biệt trên nền tảng của các yếu tố hình, chữ hoặc là sự kết hợp giữa các yếu tố hình và chữ. Ngoài yếu tố thể hiện được sự khác biệt với nhãn hiệu của chủ thể khác thì nhãn hiệu cũng phải đảm bảo sự trung thực không lưa dối khách hàng và không sung đột với các nhãn hiệu đã được xác lập quyền sở hữu trước đó. Để bảo hộ được nhãn hiệu tại huyện Chương Mỹ, chcur nhãn hiệu có thể uỷ quyền cho Công ty luật, Tổ chức đaị diện sở hữu trí tuệ Việt An sẽ đại diện uỷ quyền cho chủ đơn tại huyện Chương Mỹ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu trên địa bàn huyện.

Điều kiện bảo hộ tại huyện Chương Mỹ

 • Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc;
 • Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác.

Chủ thể có quyền đăng ký huyện Chương Mỹ:

 • Tác giả sáng tạo ra nhãn hiệu bằng công sức và chi phí của mình;
 • Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc (Ví dụ cho trường hợp này là doanh nghiệp giao cho người thuộc công ty mình hoặc một bên thứ ba thực hiện sáng tạo ra nhãn hiệu);
 • Người có quyền đăng ký có thể chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản để thực hiện đăng ký thay (Ví dụ cho trường hợp này là doanh nghiệp ủy quyền và ký kết hợp đồng dịch vụ với tổ chức thực hiện đại diện sở hữu trí tuệ để làm thủ tục đăng ký).

Giấy chứng nhận Bảo hộ nhãn hiệu: là văn bằng cấp cho chủ sở hữu nhãn hiệu, là cơ cở chứng mình quyền và nghĩa vụ hợp pháp của chủ sở hữu đối với nhãn hiệu và là căn cứ pháp lý trong giải quyết tranh chấp phát sinh.

Quy trình Bảo hộ nhãn hiệu tại huyện Chương Mỹ:

Bước 1: Nộp đơn đăng ký sở hữu nhãn hiệu

Hồ sơ đăng ký sở hữu nhãn hiệu gồm:

 • Tờ khai đăng ký;
 • Tài liệu, mẫu vật, thông tin thể hiện nhãn hiệu dự định đăng ký;
 • Giấy ủy quyền (nếu nộp đơn thông qua tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ);
 • Danh mục sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp dự định sử dụng nhãn hiệu;
 • Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư nếu chủ sở hữu là tổ chức, Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân tương đương khác của chủ sở hữu là cá nhân;
 • Chứng từ đã nộp phí, lệ phí.

Bước 2: Thẩm định hình thức:

Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được thẩm định hình thức để đánh giá tính hợp lệ của đơn. Nếu đơn có sai sót về hình thức thì Cục sở hữu trí tuệ sẽ thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ và đối với đơn Bảo hộ nhãn hiệu mà bị từ chối thì sẽ bị coi như không nộp.

Bước 3: Công bố đơn Bảo hộ nhãn hiệu:

Đơn đăng ký hợp lệ được Cục sở hữu trí tuệ chấp nhận sẽ được công bố trong thời hạn 2 tháng trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Bước 4: Yêu cầu thẩm định nội dung:

Việc thẩm định nội dung là để đánh giá khả năng cấp Giấy chứng nhận Bảo hộ nhãn hiệu và xác định phạm vi bảo hộ. Thời hạn để yêu cầu là 24 tháng kể từ ngày nộp đơn, người nộp đơn yêu cầu Cục sở hữu trí tuệ thẩm định nội dung. Nếu quá thời hạn mà không yêu cầu thì không có căn cứ để Cục sở hữu trí tuệ xem xét đánh giá và tiến hành cấp văn bằng.

Một vấn đề quan trọng cần lưu ý là thương hiệu/nhãn hiệu của doanh nghiệp mình có khả năng đăng ký thành công không để tránh mất chi phí và thời gian nộp đơn nhưng lại không có kết quả khả quan. Để tránh tình trạng này, doanh nghiệp có thể thực hiện tra cứu cơ sở dữ liệu của Cục sở hữu trí tuệ về các nhãn hiệu đã được đăng ký trước đó hoặc đang nộp đơn đăng ký. Nếu nhận thấy nhãn hiệu của doanh nghiệp mình khó có khả năng đăng ký thành công thì có thể kịp thời thiết kế lại hoặc điều chỉnh sao cho phù hợp nhất.

Dịch vụ cung cấp bảo hộ nhãn hiệu cho các chủ đơn tại thị xã và xã tại huyện Chương Mỹ:

Với vai trò là một tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ uy tín, Công ty Luật Việt An đã có kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ pháp lý bảo hộ thương hiệu được nhiều khách hàng, đặc biệt là các doanh nghiệp tin tưởng:

Nội dung dịch vụ bảo hộ nhãn hiệu:

 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến sở hữu trí tuệ nói chung và thương hiệu/nhãn hiệu nói riêng;
 • Tư vấn các thủ tục và hồ sơ liên quan đến Bảo hộ nhãn hiệu;
 • Thực hiện tra cứu nhãn hiệu theo ủy quyền của khách hàng;
 • Tư vấn, đánh giá khả năng Bảo hộ nhãn hiệu thành công;
 • Tư vấn điều chỉnh nhãn hiệu để đem lại khả năng thành công cao nhất;
 • Đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục nộp hồ sơ, giải trình, tra cứu và giao nhận kết quả tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Tư vấn các vấn đề vi phạm nhãn hiệu và giải quyết tranh chấp liên quan.

Đơn vị hành chính cụ thể bảo hộ nhãn hiệu tại huyện Chương Mỹ:

Huyện Chương Mỹ là môt Huyện trực thuộc Thành phố Hà Nội. Huyện Chương Mỹ có 32 đơn vị hành chính, bao gồm 30 Xã, 2 Thị trấn. Gồm có Thị trấn Chúc Sơn, Thị trấn Xuân Mai, Xã Phụng Châu, Xã Tiên Phương, Xã Đông Sơn, Xã Đông Phương Yên …..

 1. Bảo hộ nhãn hiệu tại thị trấn Chúc Sơn;
 2. Bảo hộ nhãn hiệu tại thị trấn Xuân Mai;
 3. Bảo hộ nhãn hiệu tại xã Phụng Châu;
 4. Bảo hộ nhãn hiệu tại xã Tiên Phương;
 5. Bảo hộ nhãn hiệu tại xã Đông Sơn;
 6. Bảo hộ nhãn hiệu tại xã Đông Phương Yên;
 7. Bảo hộ nhãn hiệu tại xã Phú Nghĩa;
 8. Bảo hộ nhãn hiệu tại xã Trường Yên;
 9. Bảo hộ nhãn hiệu tại xã Ngọc Hòa;
 10. Bảo hộ nhãn hiệu tại xã Thủy Xuân Tiên;
 11. Bảo hộ nhãn hiệu tại xã Thanh Bình;
 12. Bảo hộ nhãn hiệu tại xã Trung Hòa;
 13. Bảo hộ nhãn hiệu tại xã Đại Yên;
 14. Bảo hộ nhãn hiệu tại xã Thụy Hương;
 15. Bảo hộ nhãn hiệu tại xã Tốt Động;
 16. Bảo hộ nhãn hiệu tại xã Lam Điền;
 17. Bảo hộ nhãn hiệu tại xã Tân Tiến;
 18. Bảo hộ nhãn hiệu tại xã Nam Phương Tiến;
 19. Bảo hộ nhãn hiệu tại xã Hợp Đồng;
 20. Bảo hộ nhãn hiệu tại xã Hoàng Văn Thụ;
 21. Bảo hộ nhãn hiệu tại xã Hoàng Diệu;
 22. Bảo hộ nhãn hiệu tại xã Hữu Văn;
 23. Bảo hộ nhãn hiệu tại xã Quảng Bị;
 24. Bảo hộ nhãn hiệu tại xã Mỹ Lương;
 25. Bảo hộ nhãn hiệu tại xã Thượng Vực;
 26. Bảo hộ nhãn hiệu tại xã Hồng Phong;
 27. Bảo hộ nhãn hiệu tại xã Đồng Phú;
 28. Bảo hộ nhãn hiệu tại xã Trần Phú;
 29. Bảo hộ nhãn hiệu tại xã Văn Võ;
 30. Bảo hộ nhãn hiệu tại xã Đồng Lạc;
 31. Bảo hộ nhãn hiệu tại xã Hòa Chính;
 32. Bảo hộ nhãn hiệu tại xã Phú Nam An.

Công ty luật Việt An tư vấn, đại diện khách hàng Bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam, theo Thỏa ước Madrid, Bảo hộ nhãn hiệu ở  nước ngoài như: các nước ASEAN, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Cộng đồng Châu Âu, Úc, Nam Phi, Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  100 câu hỏi liên quan đến đăng ký nhãn hiệu năm 2023, 2024

  100 câu hỏi liên quan đến đăng ký nhãn hiệu năm 2023, 2024

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO