Dịch vụ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Những năm gần đây, số lượng người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam ngày càng tăng nhanh. Với bước tiến hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, sự xuất hiện của lao động nước ngoài đã đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, để quản lý nguồn lao động nước ngoài, pháp luật Việt Nam có quy định về Giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài. Sau đây, Luật Việt An sẽ cung cấp dịch vụ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Giấy phép lao động

Căn cứ pháp lý

 • Bộ Luật lao động năm 2019;
 • Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 70/2023/NĐ-CP.
 • Quyết định 526/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Giấy phép lao động là gì?

Giấy phép lao động là một trong những điều kiện để người lao động nước ngoài được làm việc tại Việt Nam theo quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 151 Bộ luật lao động 2019. Có thể hiểu giấy phép lao động là một loại giấy tờ pháp lý cho phép người lao động mang quốc tịch nước ngoài được làm việc một cách hợp pháp tại Việt Nam. Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động sẽ bị buộc xuất cảnh hoặc trục xuất theo quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Các trường nào cần phải xin giấy phép lao động?

 • Trừ các trường hợp không thuộc diện phải cấp giấy phép lao động theo Điều 154 Bộ luật lao động 2019, tất cả người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam phải có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
 • Đối với người lao động nước ngoài không thuộc diện xin giấy phép lao động, cần tiến hành thủ tục xác nhận người lao động không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép

Thành phần hồ sơ

Theo quy định tại Điều 9 của Nghị định 152/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 70/2023/NĐ-CP thì hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép lao động bao gồm:

 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động. Trường hợp làm việc tại nhiều địa điểm thì trong văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động phải liệt kê đầy đủ các địa điểm làm việc;
 • Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ hoặc giấy chứng nhận có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.
 • Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp.
 • Văn bản, giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật và một số nghề, công việc;
 • 02 ảnh màu (kích thước 4 cm x 6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
 • Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.
 • Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc bản sao hộ chiếu có xác nhận của người sử dụng lao động còn giá trị theo quy định của pháp luật.
 • Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài;

Lưu ý hình thức các giấy tờ

Giấy tờ trong hồ sơ là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật; dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thẩm quyền cấp Giấy phép

Theo quy định tại Điều 11 của Nghị định 152/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 70/2023/NĐ-CP thì thẩm quyền cấp Giấy phép lao động là Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.

Thủ tục thực hiện

Thủ tục tiến hành xin Giấy phép lao động được quy định cụ thể tại Quyết định 526/QĐ-LĐTBXH, cụ thể bao gồm những bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Trước ít nhất 15 ngày, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc tại Việt Nam, người nộp hồ sơ cần nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động đến cơ quan có thẩm quyền.

Lưu ý:

 • Đối với trường hợp người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức thực hiện hợp đồng lao động; di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp; Làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam; Tình nguyện viên; Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật; Tham gia thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam thì trách nhiệm nộp hồ sơ thuộc về người sử dụng lao động.
 • Đối với hình thức thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y tế; Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng thì trách nhiệm nộp hồ sơ thuộc về cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam hoặc tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam mà người lao động nước ngoài đến làm việc.
 • Trường hợp người lao động nước ngoài vào Việt Nam để chào bán dịch vụ, người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại theo hình thức chào bán dịch vụ; Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại thì trách nhiệm nộp hồ sơ thuộc về người lao động.

Cách thức thực hiện: Sau khi chuẩn bị xong bộ hồ sơ, người nộp hồ sơ nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến (nếu có) tới Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm) hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Bước 2: Cơ quan tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm) hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài trong từng trường hợp thuộc thẩm quyền luật định.
 • Trường hợp không cấp giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
 • Đối với người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức hợp đồng lao động, sau khi được cấp giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến làm việc cho người sử dụng lao động.
 • Người sử dụng lao động phải gửi hợp đồng lao động đã ký kết theo yêu cầu tới Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm). Hợp đồng lao động là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực.

Dịch vụ xin giấy phép lao động của Luật Việt An

Nếu doanh nghiệp tự tiến hành thủ tục xin giấy phép lao động, thì ưu điểm lớn nhất chính là doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được chi phí trực tiếp xin giấy phép lao động. Tuy nhiên, doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn về thủ tục pháp lý, về hồ sơ, giấy tờ,.. Vì vậy, khách hàng có thể sử dụng dịch vụ xin giấy phép lao động của Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất. Dịch vụ xin giấy phép lao động của Luật Việt An bao gồm:

 • Tư vấn chi tiết quy định pháp luật về xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam cũng như được trả lời các thắc mắc liên quan;
 • Được tư vấn chặt chẽ về bộ hồ sơ cần chuẩn bị để xin cấp giấy phép lao động theo quy định;
 • Tư vấn thủ tục và địa điểm làm giấy khám sức khỏe để xin giấy phép lao động theo quy định của pháp luật;
 • Tư vấn và hỗ trợ quy trình dịch thuật công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự các giấy tờ phục vụ công tác xin cấp giấy phép lao động;
 • Kiểm tra hồ sơ xin cấp giấy phép lao động ở Việt Nam và tư vấn điều chỉnh nếu cần;
 • Hoàn thiện hồ sơ cấp giấy phép lao động;
 • Tư vấn các trường hợp được miễn giấy phép lao động và thủ tục xin cấp giấy miễn giấy phép lao động;
 • Đại diện doanh nghiệp và người lao động thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Cập nhật cho doanh nghiệp về tình trạng xét duyệt hồ sơ;
 • Tư vấn pháp lý thường xuyên sau khi được cấp giấy phép lao động, như xin thẻ tạm trú cho lao động nước ngoài, …

Trên đây là dịch vụ pháp lý về dịch vụ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài. Quý khách hàng có thắc mắc hoặc có nhu cầu hỗ trợ dịch vụ pháp lý về Giấy phép lao động, xin vui lòng liên hệ Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Giấy phép lao động

  Giấy phép lao động

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO