Dịch vụ xin giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại Hồ Chí Minh

Hiện nay, nhu cầu xây dựng các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ ngày càng phát triển, nhất là ở các đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh. Vậy khi tiến hành xây dựng nhà ở riêng lẻ tại Hồ Chí Minh, cần lưu ý gì về xin giấy phép xây dựng? Sau đây, Luật Việt An sẽ cung cấp dịch vụ xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại Hồ Chí Minh.

Giấy phép - Chứng chỉ Hoạt động xây dựng

Cơ sở pháp lý

 • Luật Nhà ở năm 2014.
 • Luật Xây dựng năm 2014, sửa đổi bổ sung năm 2016, 2018, 2019, 2020.
 • Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 35/2023/NĐ-CP.
 • Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố về quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Khái niệm liên quan

Giấy phép xây dựng là gì?

Theo Khoản 17 Điều 3 Luật Xây dựng, giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình.

Nhà ở riêng lẻ là gì?

Theo Khoản 2 Điều 3 Luật Nhà ở 2014 thì nhà ở riêng lẻ là nhà ở được xây dựng trên thửa đất ở riêng biệt thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, bao gồm nhà biệt thự, nhà ở liền kề và nhà ở độc lập.

Các trường hợp xin giấy phép

Theo Khoản 1 Điều 89 Luật Xây dựng, các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ tại Hồ Chí Minh phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư, trừ các trường hợp sau đây:

 • Nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

 

 • Nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 07 tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; trừ trường hợp được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa.

Điều kiện cấp giấy phép

Theo Điều 93 Luật Xây dựng, điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị gồm:

 • Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và quy chế quản lý kiến trúc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;
 • Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử – văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh;
 • Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ được thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 79 của Luật Xây dựng;
 • Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

Lưu ý, đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị còn phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng; đối với nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý kiến trúc hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Thẩm quyền cấp giấy phép

Theo Điều 103 Luật Xây dựng, thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại Hồ Chí Minh thuộc về Uỷ ban nhân dân cấp huyện. Như vậy, tổ chức cá nhân xây dựng nhà ở riêng lẻ thuộc trường hợp phải xin giấy phép thì cần tiến hành nộp hồ sơ xin giấy phép xây dựng về Uỷ ban nhân dân quận ở thành phố Hồ Chí Minh nơi tiến hành xây dựng.

Hồ sơ xin giấy phép

Theo Điều 46 Nghị định 15/2021/NĐ-CP và hướng dẫn thủ tục hành chính của Hồ Chí Minh, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại Hồ Chí Minh bao gồm:

STT Tên giấy tờ Số lượng bản
1 Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng 2 Trường hợp có chữ ký số: Văn bản điện tử được ký số
2 Một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai 1 Bản sao
3 02 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng kèm theo Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy kèm theo bản vẽ thẩm duyệt trong trường hợp pháp luật về phòng cháy và chữa cháy có yêu cầu. 2 Bản chính
4 Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng trong trường hợp pháp luật về xây dựng có yêu cầu, gồm:

Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình;

Bản vẽ mặt bằng móng và mặt cắt móng kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình gồm cấp nước, thoát nước, cấp điện;

Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.

2 Bản chính

 

5 Văn bản chấp thuận biện pháp thi công móng của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận đối với công trình xây chen có tầng hầm.

Bản cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề trong trường hợp công trình xây dựng có công trình liền kề.

1 Bản sao

Thủ tục thực hiện

Thủ tục này được hướng dẫn tại Điều 102 Luật Xây dựng và Điều 54 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, cụ thể:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho Trung tâm phục vụ hành chính công hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa.
 • Khi thẩm định hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
 • Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ.
 • Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo. Trường hợp việc bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng được các nội dung theo thông báo thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo đến chủ đầu tư về lý do không cấp giấy phép.

Bước 3: Lấy ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước có liên quan

 • Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm đối chiếu các điều kiện để gửi văn bản lấy ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng theo quy định của pháp luật.
 • Trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan quản lý nhà nước được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình.
 • Sau thời hạn trên, nếu các cơ quan này không có ý kiến thì được coi là đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình; cơ quan cấp giấy phép xây dựng căn cứ các quy định hiện hành để quyết định việc cấp giấy phép xây dựng

Bước 3: Cấp giấy phép xây dựng nhà ở

 • Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ.
 • Trường hợp đến thời hạn cấp giấy phép nhưng cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn theo quy định tại khoản này.
 • Kết quả thực hiện là giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế trình xin cấp giấy phép xây dựng có đóng dấu của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.

Lệ phí cấp giấy phép

Hiện nay, lệ phí cấp giấy phép xây dựng ở thành phố Hồ Chí Minh được quy định tại Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể lệ phí cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ là 75.000 đồng/giấy phép.

Dịch vụ xin giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại Hồ Chí Minh của Luật Việt An

 • Tư vấn pháp luật về hồ sơ, thủ tục, điều kiện xin giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ;
 • Hỗ trợ soạn thảo văn bản, thu thập tài liệu, tổng hợp hồ sơ xin giấy phép theo quy định;
 • Đại diện cho khách hàng tiến hành thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giải quyết phúc đáp trong quá trình thực hiện thủ tục;
 • Tư vấn pháp lý thường xuyên sau khi được cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ.

Qúy khách hàng có thắc mắc liên quan hay có nhu cầu hỗ trợ dịch vụ xin giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố khác, vui lòng liên hệ Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn giấy phép

  Tư vấn giấy phép

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO