Dịch vụ xin cấp giấy phép xây dựng nhà cao tầng tại Hồ Chí Minh

Trước khi tiến hành xây dựng nhà cao tầng, vấn đề cần quan tâm là tìm hiểu về thủ tục xin cấp phép xây dựng nhà cao tầng theo đúng quy trình và quy định của pháp luật. Vậy khi xây nhà cao tầng cần thực hiện những thủ tục gì? Bài viết dưới đây của Luật Việt An sẽ cung cấp những thông tin về dịch vụ xin cấp giấy phép xây dựng nhà cao tầng tại Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.

Giấy phép - Chứng chỉ Hoạt động xây dựng

Cơ sở pháp lý

 • Luật Nhà ở 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2019, 2020;
 • Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
 • Thông tư 06/2021/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.
 • Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Một số khái niệm liên quan

Nhà cao tầng là gì?

Nhà cao tầng là thể loại công trình có tên gọi chính xác là “nhà ở cao tầng” hay “cao ốc nhà ở”. Căn cứ vào Thông tư 06/2021/TT-BXD thì nhà ở cao tầng được chia thành các cấp sau:

 • Cấp đặc biệt: trên 50 tầng;
 • Cấp I: từ 25 đến 50 tầng;
 • Cấp II: từ 08 đến 24 tầng;
 • Cấp III: từ 02 đến 07 tầng;

Giấy phép xây dựng là gì?

Theo quy định tại Luật Xây dựng, giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo hoặc di dời công trình. Giấy phép xây dựng gồm:

 • Giấy phép xây dựng mới;
 • Giấy phép sửa chữa, cải tạo;
 • Giấy phép di dời công trình;
 • Giấy phép xây dựng có thời hạn.

Trong đó, giấy phép xây dựng có thời hạn là giấy phép xây dựng được cơ quan có thẩm quyền cấp cho xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ trong thời hạn nhất định theo kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng.

Công trình sẽ được cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn khi đã có thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của từng giai đoạn được thẩm định và phê duyệt. Giấy phép xây dựng theo giai đoạn là giấy phép xây dựng được cơ quan có thẩm quyền cấp cho từng phần của công trình hoặc từng công trình của dự án khi thiết kế xây dựng của công trình hoặc của dự án chưa được thực hiện xong.

Giấy phép xây dựng nhà ở cao tầng là gì?

Giấy phép xây dựng nhà cao tầng là một văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để phục vụ cho việc xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo hoặc di dời công trình xây dựng nhà cao tầng. Nó là một công cụ để tổ chức thực thi quy hoạch đô thị đã được thông qua, qua đó có thể xác định người dân xây dựng đúng hay không đúng quy hoạch.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng nhà cao tầng

Để tiến hành thủ tục xin phép xây dựng nhà ở cao tầng thì chủ đầu tư dự án cần chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng. Căn cứ Điều 46 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, hồ sơ chuẩn bị bao gồm các văn bản, tài liệu sau:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục II Nghị định 15/2021/NĐ-CP;
 • Một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
 • 02 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng kèm theo Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy kèm theo bản vẽ thẩm duyệt trong trường hợp pháp luật về phòng cháy và chữa cháy có yêu cầu; báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng trong trường hợp pháp luật về xây dựng có yêu cầu, gồm:
 • Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất kèm theo sơ đồ vị trí công trình;
 • Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình;
 • Bản vẽ mặt bằng móng và mặt cắt móng kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình gồm cấp nước, thoát nước, cấp điện;
 • Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.

Trình tự xin cấp giấy phép xây dựng nhà cao tầng tại Hồ Chí Minh

Bước 1: Nộp hồ sơ

Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm

 • Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng;
 • Kiểm tra hồ sơ;
 • Ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ

 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa. Khi thẩm định hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ;
 • Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm đối chiếu các điều kiện theo quy định của Luật này để gửi văn bản lấy ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng theo quy định của pháp luật;
 • Trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan quản lý nhà nước được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. Sau thời hạn trên, nếu các cơ quan này không có ý kiến thì được coi là đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình; cơ quan cấp giấy phép xây dựng căn cứ các quy định hiện hành để quyết định việc cấp giấy phép xây dựng;

Bước 4: Nhận kết quả

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian 20 ngày đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng công trình và trong thời gian 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ.

Trường hợp đến thời hạn cấp giấy phép nhưng cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn theo quy định tại khoản này.

Bước 5: Nộp lệ phí

Theo Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, lệ phí xin cấp giấy phép xây dựng nhà cao tầng tại Hồ Chí Minh: 75.000/Giấy phép (chưa bao gồm các khoản phí dịch vụ, phí dịch thuật, hồ sơ, công chứng và các giấy tờ khác).

Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng nhà cao tầng tại Hồ Chí Minh

Theo quy định tại Điều 103 Luật Xây dựng cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng nhà ở là các cơ quan sau:

 • Ủy ban nhân dân cấp huyện: cấp giấy phép xây dựng công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ;
 • Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh: cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh trừ công trình thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp huyện cấp.

Dịch vụ xin cấp giấy phép xây dựng nhà cao tầng của Luật Việt An tại thành phố Hồ Chí Minh

 • Tư vấn dịch vụ xin giấy phép xây dựng nhà cao tầng;
 • Soạn thảo, hoàn thiện các hồ sơ và trực tiếp làm việc với cơ quan có thẩm quyền liên quan đến dịch vụ xin giấy phép xây dựng nhà cao tầng
 • Theo dõi, thay mặt khách hàng bổ sung giấy tờ khi có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền trong quá trình làm thủ tục;
 • Nhận kết quả và bàn giao giấy phép đến cho khách hàng theo hợp đồng;
 • Hỗ trợ, tư vấn pháp lý thường xuyên cho khách hàng sau khi nhận giấy phép.

Quý khách hàng có thắc mắc liên quan hoặc có nhu cầu hỗ trợ hồ sơ, thủ gia hạn giấy phép xây dựng nhà cao tầng tại Hồ Chí Minh, xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn giấy phép

  Tư vấn giấy phép

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO