Dịch vụ xin giấy phép xây dựng tại Hồ Chí Minh

Hiện nay, pháp luật quy định đa số các công trình xây dựng đều phải xin giấy phép xây dựng. Do đó, nhu cầu sử dụng dịch vụ xin giấy phép xây dựng trên địa bàn cả nước nói chung, và địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cũng ngày một tăng. Nắm được nhu cầu của khách hàng, Luật Việt An cung cấp các dịch vụ liên quan đên giấy phép xây dựng. Trong bài viết này, Luật Việt An sẽ giới thiệu dịch vụ xin giấy phép xây dựng tại Hồ Chí Minh do công ty thực hiện.

Giấy phép - Chứng chỉ Hoạt động xây dựng

Căn cứ pháp lý

 • Luật Xây dựng 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2020;
 • Quyết định 26/2017/QĐ-UBND quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Giấy phép xây dựng là gì?

Theo quy định tại Luật Xây dựng, giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo hoặc di dời công trình. Giấy phép xây dựng gồm:

 • Giấy phép xây dựng mới;
 • Giấy phép sửa chữa, cải tạo;
 • Giấy phép di dời công trình;
 • Giấy phép xây dựng có thời hạn.

Trong đó, giấy phép xây dựng có thời hạn là giấy phép xây dựng được cơ quan có thẩm quyền cấp cho xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ trong thời hạn nhất định theo kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng.

Công trình sẽ được cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn khi đã có thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của từng giai đoạn được thẩm định và phê duyệt. Giấy phép xây dựng theo giai đoạn là giấy phép xây dựng được cơ quan có thẩm quyền cấp cho từng phần của công trình hoặc từng công trình của dự án khi thiết kế xây dựng của công trình hoặc của dự án chưa được thực hiện xong.

Trường hợp nào phải xin giấy phép xây dựng

Theo quy định tại Điều 89 Luật Xây dựng, công trình xây dựng phải xin giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư.

Tuy nhiên có một số trường hợp được miễn giấy phép xây dựng gồm:

 • Công trình bí mật nhà nước, công trình xây dựng khẩn cấp;
 • Công trình thuộc dự án sử dụng vốn đầu tư công được các cơ quan có thẩm quyền cấp quyết định đầu tư xây dựng;
 • Công trình xây dựng tạm;
 • Công trình sửa chữa, cải tạo bên trong công trình hoặc sửa chữa, cải tạo mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc;
 • Công trình quảng cáo không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép xây dựng; công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động;
 • Công trình xây dựng nằm trên địa bàn hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên, công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị phù hợp với quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành đã được phê duyệt;
 • Công trình xây dựng đã được cơ quan chuyên môn thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đủ điều kiện phê duyệt thiết kế xây dựng và đáp ứng các điều kiện về cấp giấy phép xây dựng;
 • Nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt;
 • Công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 07 tầng hoặc ở miền núi, hải đảo và thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được phê duyệt; trừ công trình, nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa

Đối tượng được cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn tại Hồ Chí Minh

Theo quy định tại Quyết định 26/2017/QĐ-UBND đối tượng được cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn tại Hồ Chí Minh bao gồm:

Công trình hoặc nhà ở riêng lẻ có sẵn của tổ chức, cá nhân thuộc khu vực có quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 được phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất thì được xét cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo và xây dựng công trình hoặc nhà ở riêng lẻ theo đúng mục đích sử dụng đất trước đó.

Điều kiện được cấp giấy phép xây dựng tại Hồ Chí Minh

Các công trình được xem xét cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn khi đã có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất hoặc đảm bảo điều kiện của đối tượng được cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn tại Hồ Chí Minh. Đồng thời phải tuân thủ các điều kiện sau:

Điều kiện chung

 • Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất;
 • Phù hợp với quy mô công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cho từng khu vực và thời hạn tồn tại của công trình theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được phê duyệt;
 • Phù hợp với mục đích sử dụng đất được xác định tại giấy tờ hợp pháp về đất đai của người đề nghị cấp giấy phép;
 • Khi hết thời hạn tồn tại của công trình ghi trong giấy phép và cơ quan nhà nước quyết định thu hồi đất, chủ đầu tư cam kết tự phá dỡ công trình, nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ.

Điều kiện riêng

 • Công trình xây dựng phải đáp ứng điều kiện theo quy định đối với công trình xây dựng;
 • Nhà ở riêng lẻ phải đáp ứng điều kiện quy định đối với nhà ở riêng lẻ;
 • Đối với công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, khi hết thời hạn tồn tại của công trình ghi trong giấy phép xây dựng mà quy hoạch xây dựng có điều chỉnh kéo dài kế hoạch thực hiện thì cơ quan đã cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm thông báo về việc gia hạn thời gian tồn tại của công trình. Trường hợp chủ đầu tư tiếp tục có nhu cầu xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo thì cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo thời hạn của quy hoạch xây dựng điều chỉnh.
 • Đối với công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì không cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho việc xây dựng mới mà chỉ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo.

Thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng tại Hồ Chí Minh

Theo quy định tại Điều 103 Luật Xây dựng cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng nhà ở là các cơ quan sau:

 • Ủy ban nhân dân cấp huyện: cấp giấy phép xây dựng công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ;
 • Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh: cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh trừ công trình thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp huyện cấp.

Cụ thể, thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng tại Hồ Chí Minh được quy định tại như sau:

Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng sau:

 • Công trình cấp I, cấp II;
 • Công trình tôn giáo, di tích lịch sử – văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng đã được xếp hạng;
 • Công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, công trình xây dựng theo tuyến nằm trên địa giới hành chính từ hai quận, huyện trở lên, công trình (trừ nhà ở riêng lẻ) dọc các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị, công trình theo quy định phải lập dự án đầu tư xây dựng và các công trình khác do Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp.

Thẩm quyền Ban Quản lý

Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới Nam thành phố, Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc thành phố; Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh được cấp Giấy phép xây dựng đối với các công trình trong phạm vi ranh đất được giao quản lý.

Ủy ban nhân dân quận, huyện

cấp Giấy phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ, công trình tín ngưỡng, quảng cáo, hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động và các công trình còn lại thuộc phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý.

Vì sao chọn dịch vụ xin giấy phép xây dựng tại Hồ Chí Minh do Luật Việt An cung cấp?

Hiện nay, theo quy định đa số các công trình xây dựng đều phải xin giấy phép xây dựng. Để tiết kiệm thời gian và chi phí trong quá trình xin giấy phép, khách hàng có thể lựa chọn sử dụng dịch vụ do Luật Việt An cung cấp.

Khi sử dụng dịch vụ tại Luật Việt An, khách hành chỉ cần cung cấp hồ sơ theo yêu cầu của đội ngũ Luật sư từ Luật Việt An và chờ nhận giấy phép. Điều này sẽ tiện lợi hơn rất nhiều so với việc khách hàng tự mình thực hiện thủ tục xin giấy phép tại cơ quan nhà nước.

Hơn thế nữa, là một trong những công ty cung cấp dịch vụ pháp lý có lịch sử phát triển lâu dài, Luật Việt An là một đơn vị cung cấp cho khách hàng dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp với mức giá cạnh tranh, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng khi lựa chọn sử dụng dịch vụ.

Dịch vụ xin giấy phép xây dựng tại Hồ Chí Minh của Luật Việt An

 • Hỗ trợ tư vấn các quy định có liên quan đến giấy phép xây dựng;
 • Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép xây dựng theo quy định;
 • Hỗ trợ khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền;
 • Hỗ trợ tư vấn hoạt động xây dựng sau khi có giấy phép xây dựng;
 • Dịch vụ pháp lý khác theo yêu cầu của khách hàng.

Quý khách hàng có thắc mắc liên quan đến xin giấy phép xây dựng, xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được đội ngũ luật sư của chúng tôi hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn giấy phép

  Tư vấn giấy phép

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO