Điều kiện thành lập công ty đại lý bảo hiểm

Đại lý bảo hiểm được xem là một chi nhánh của doanh nghiệp bảo hiểm, thực hiện hoạt động cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho doanh nghiệp bảo hiểm. Tuy nhiên để có thể thành lập cũng như hoạt động kinh doanh đại lý bảo hiểm doanh nghiệp cần phải đáp ứng được những điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật. Do đó tại bài viết dưới đây Công ty Luật Việt An sẽ cung cấp đầy đủ những thông tin liên quan đến điều kiện thành lập công ty đại lý bảo hiểm để quý khách hàng có thể nắm rõ hơn.

Cơ sở pháp lý

 • Biểu cam kết WTO;
 • Luật kinh doanh bảo hiểm 2022;
 • Nghị định 46/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm.

Khái kiệm đại lý bảo hiểm

Căn cứ theo quy định tại Điều 124 Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2022 đại lý bảo hiểm được hiểu là các tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm hoặc các chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô ủy quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm.

Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài

Theo Biểu cam kết WTO, Việt Nam hiện hành cam kết mở cửa đối với phân ngành Trung gian bảo hiểm (bao gồm đại lý bảo hiểm) thuộc nhóm ngành Dịch vụ tài chính. Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài khi thành lập công ty đại lý bảo hiểm cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Doanh nghiệp bảo hiểm 100% vốn đầu tư nước ngoài không được kinh doanh các dịch vụ bảo hiểm bắt buộc, bao gồm bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba, bảo hiểm xây dựng và lắp đặt, bảo hiểm các công trình dầu khí và các công trình dễ gây nguy hiểm đến an ninh cộng đồng và môi trường. Hạn chế này sẽ được bãi bỏ vào ngày 1/1/2008.
 • Sau 5 năm kể từ khi gia nhập, cho phép doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài thành lập chi nhánh bảo hiểm phi nhân thọ, căn cứ vào các quy định quản lý thận trọng.

Theo đó, hiện nay, các quy định về thành lập công ty đại lý bảo hiểm được áp dụng tương tự nhau giữa nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

Điều kiện thành lập công ty đại lý bảo hiểm

Tại Điều 125 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 có quy định cụ thể về điều kiện hoạt động đại lý bảo hiểm, trong đó tại khoản 2 có nêu rõ về điều kiện thành lập công ty đại lý bảo hiểm bao gồm:

 • Là pháp nhân được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
 • Đã đăng ký các ngành, nghề kinh doanh hoạt động đại lý bảo hiểm. Đối với các tổ chức hoạt động trong ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thì các giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ hoặc văn bản xác nhận, chấp thuận khác của cơ quan có thẩm quyền sẽ phải có nội dung hoạt động đại lý bảo hiểm.
 • Có nhân viên trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 125 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, cụ thể:
 • Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam.
 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
 • Có chứng chỉ đại lý bảo hiểm.

Điều kiện về nhân sự và điều kiện khác theo quy định tại Điều 62 Nghị định 46/2023/NĐ-CP, cụ thể:

 • Điều kiện đối với tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm là tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài:
 • Phải thành lập bộ phận chuyên trách thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm.
 • Yêu cầu kinh nghiệm người đứng đầu bộ phận chuyên trách: có tối thiểu là 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên chuyên ngành bảo hiểm, nếu không thì phải có bằng đại học trở lên chuyên ngành khác và chứng chỉ bảo hiểm theo quy định.
 • Số lượng nhân viên mỗi chi nhánh: tối thiểu 03 nhân viên được đào tạo và có chứng chỉ đại lý bảo hiểm phù hợp với loại hình bảo hiểm mà tổ chức tín dụng làm đại lý.
 • Số lượng nhân viên mỗi phòng giao dịch: tối thiểu 01 nhân viên được đào tạo và có chứng chỉ đại lý bảo hiểm phù hợp với loại hình bảo hiểm mà tổ chức tín dụng làm đại lý.
 • Hệ thống công nghệ thông tin phù hợp, phải đảm bảo cung cấp đầy đủ, chính xác cũng như kịp thời các thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm khai thác qua tổ chức đại lý.
 • Có quy trình giám sát cũng như kiểm soát chất lượng trong việc thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm của các nhân viên trong tổ chức đại lý. Quy trình giám sát và kiểm soát sẽ phải đảm bảo các nhân viên trong tổ chức đại lý trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý tuân thủ đúng các nguyên tắc hoạt động đại lý, các nội dung được ủy quyền tại hợp đồng đại lý và quy định của pháp luật có liên quan. Các doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam sẽ được phép tham gia vào quá trình kiểm tra, giám sát đối với chất lượng hoạt động đại lý của nhân viên trong tổ chức đại lý; việc xử lý vi phạm đối với các nhân viên trong tổ chức hoạt động đại lý khi trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý.
 • Mỗi một chi nhánh hoặc phòng giao dịch của tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ phải thiết lập một quầy giao dịch riêng để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm, được tách biệt với khu vực giao dịch, hoạt động nghiệp vụ khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thủ tục thành lập công ty đại lý bảo hiểm

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty kinh doanh đại lý bảo hiểm

Thành phần hồ sơ thành lập công ty bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký công ty đại lý bảo hiểm;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách các thành viên góp vốn đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên hoặc danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;
 • Bản sao có công chứng hoặc chứng thực CCCD/CMND hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của công ty, cổ đông, thành viên góp vốn;
 • Giấy ủy quyền cho Luật Việt An thực hiện nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 2: Doanh nghiệp tiến hành đăng ký ngành nghề hoạt động đại lý bảo hiểm

Căn cứ theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg, đăng ký mã ngành kinh doanh: 6622 – 66220: Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm. Trong đó sẽ bao gồm các hoạt động như Hoạt động của các đại lý và môi giới hay còn gọi là hoạt động trung gian bảo hiểm trong việc bán, thương lượng hoặc tư vấn về các chính sách liên quan đến bảo hiểm.

Bước 3: Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty đại lý bảo hiểm tại sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Trong thời hạn 03 ngày làm việc trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ sở kế hoạch và đầu tư sẽ tiến hành cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 4: Công bố thông tin đăng ký kinh doanh nghiệp

Công ty đại lý bảo hiểm sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ phải tiến hành thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục trong thời hạn là 30 ngày kể từ ngày được công khai.

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Nghị định 122/2021/NĐ-CP trường hợp doanh nghiệp có hành vi cố tình không công bố hoặc công bố thông tin không đúng với thời hạn quy định trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp có thể sẽ bị xử phạt hành chính từ 10  đến 15 triệu đồng.

Bước 5: Khắc dấu công ty

Công ty sẽ có quyền tự quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu. Công ty cũng có thể ủy quyền cho một đơn vị khác hoặc tự mình thực hiện khắc dấu .

Bước 6: Ký hợp đồng đại lý với các cơ sở kinh doanh bảo hiểm

Công ty đại lý bảo hiểm sẽ phải chuẩn bị đầy đủ  những chứng chỉ theo quy định về đại lý bảo hiểm cho nhân viên đại lý sau đó tiến hành ký hợp đồng đại lý bảo hiểm với các đơn vị kinh doanh bảo hiểm.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về điều kiện thành lập công ty đại lý bảo hiểm nói riêng và thành lập doanh nghiệp nói chung, vui lòng liên hệ đến Công ty Luật Việt An để được hỗ trợ hiệu quả nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp

  Thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO