Điều kiện thành lập công ty kinh doanh phòng khám

Hiện nay, nhu cầu thành lập công ty để tiến hành các hoạt động kinh doanh ngày càng phát triển, một trong số đó là kinh doanh phòng khám. Vậy khi thành lập công ty kinh doanh phòng khám, cần lưu ý những điều kiện gì. Sau đây, Luật Việt An sẽ phân tích điều kiện thành lập công ty kinh doanh phòng khám theo quy định pháp luật.

Kinh danh phòng khám

Căn cứ pháp lý

 • Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO;
 • Luật Doanh nghiệp năm 2020;
 • Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023;
 • Nghị định số 96/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh chữa bệnh.

Công ty kinh doanh phòng khám là gì?

Phòng khám là một trong những hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Theo Khoản 2 Điều 39 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP, phòng khám bao gồm các hình thức sau:

 • Phòng khám đa khoa;
 • Phòng khám chuyên khoa;
 • Phòng khám liên chuyên khoa;
 • Phòng khám bác sỹ y khoa;
 • Phòng khám y học cổ truyền;
 • Phòng khám răng hàm mặt;
 • Phòng khám dinh dưỡng;
 • Phòng khám y sỹ đa khoa.

Đối với phòng khám do tư nhân thành lập, tổ chức cá nhân có nhu cầu thành lập cần tiến hành thành lập công ty kinh doanh phòng khám. Có thể hiểu, công ty kinh doanh phòng khám là loại hình doanh nghiệp do tư nhân tiến hành các hoạt đông kinh doanh đối với dịch vụ phòng khám theo quy định pháp luật.

Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài

Dựa theo mục 8 Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO quy định về dịch vụ dịch vụ y tế và xã hội có thể thấy, Việt Nam khi gia nhập WTO đã cam kết mở cửa cho nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận thị trường đối với các dịch vụ nha khoa và khám bệnh (CPC 9312).

Theo đó, để thành lập công ty kinh doanh phòng khám, nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài được cung cấp dịch vụ thông qua liên doanh với đối tác Việt Nam hoặc thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh. Vốn đầu tư tối thiểu cho một bệnh xá đa khoa hay phòng khám đa khoa (policlinic) là 2 triệu đô la Mỹ và một cơ sở điều trị chuyên khoa là 200 nghìn đô la Mỹ.

Điều kiện thành lập công ty kinh doanh phòng khám theo pháp luật doanh nghiệp

Hiện nay, pháp luật không có quy định giới hạn về loại hình doanh nghiệp đối với công ty kinh doanh phòng khám. Như vậy, công ty kinh doanh phòng khám có thể được thành lập dưới một trong các loại hình doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp như công ty hợp danh, công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân. Khi thành lập công ty kinh doanh phòng khám, cần lưu ý những điều kiện thành lập doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 như sau:

Điều kiện về chủ thể

Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập công ty kinh doanh phòng khám, trừ một số trường hợp không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020.

Điều kiện về tên gọi

 • Theo Điều 37 của Luật Doanh nghiệp 2020, tên công ty phải bao gồm hai thành tố loại hình công ty và tên riêng.
 • Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.
 • Tên công ty phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên công ty phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.
 • Không được đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký.

Điều kiện về trụ sở

 • Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).
 • Không được đăng ký địa chỉ trụ sở công ty tại chung cư, nhà tập thể hoặc những nơi chỉ có chức năng để ở theo quy định của Luật Nhà ở 2014. Doanh nghiệp nên lựa chọn địa chỉ nhà riêng (có sổ đỏ), địa chỉ của tòa nhà văn phòng và những nơi có chức năng kinh doanh thương mại.

Điều kiện về mã ngành nghề kinh doanh

Hiện nay, mã ngành nghề kinh doanh chính đối với phòng khám là mã ngành 8620. Nhóm này gồm: Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và phòng khám nha khoa mà bệnh nhân chủ yếu được khám và điều trị ngoại trú theo đơn của các bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm của phòng khám.

Điều kiện theo pháp luật khám bệnh, chữa bệnh

Theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023, để công ty kinh doanh phòng khám được tiến hành hoạt động khám chữa bệnh hợp pháp, cần tiến hành thủ tục xin Giấy phép hoạt động phòng khám. Để được cấp Giấy phép hoạt động phòng khám, cần lưu ý những điều kiện chung theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Về quy mô

 • Có quy mô phù hợp với từng hình thức tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 • Đối với phòng khám đa khoa: Có từ ba chuyên khoa trở lên trong đó có tối thiểu hai trong bốn chuyên khoa nội, ngoại, sản, nhi; có bộ phận cận lâm sàng (xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh); có phòng cấp cứu, phòng tiểu phẫu (nếu thực hiện tiểu phẫu), phòng lưu người bệnh;
 • Đối với phòng khám chuyên khoa: Có tối thiểu một chuyên khoa;
 • Đối với phòng khám liên chuyên khoa: Có tối thiểu hai chuyên khoa (không bao gồm nội, ngoại, sản, nhi);

Về cơ sở vật chất

 • Có địa điểm cố định đáp ứng các quy định của pháp luật về: an toàn chịu lực, phòng cháy và chữa cháy, kiểm soát nhiễm khuẩn, bảo vệ môi trường, an toàn bức xạ (nếu có); bảo đảm đủ điện, nước phục vụ hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
 • Có biển hiệu, có sơ đồ và biển chỉ dẫn đến các khoa, phòng, bộ phận chuyên môn, hành chính;
 • Bảo đảm các điều kiện về an toàn bức xạ, an toàn chịu lực, phòng cháy và chữa cháy, xử lý chất thải y tế theo quy định của pháp luật;
 • Đảm bảo đủ điện, nước và các điều kiện khác để phục vụ chăm sóc người bệnh.
 • Các yêu cầu về diện tích phòng khám với cơ sở phòng khám đa khoa.

Về thiết bị y tế

 • Có thiết bị y tế phù hợp với danh mục chuyên môn kỹ thuật và phạm vi hoạt động đăng ký.
 • Đối với phòng khám đa khoa, chuyên khoa, bác sỹ y khoa, răng hàm mặt, y sỹ đa khoa: Có hộp cấp cứu phản vệ và đủ thuốc cấp cứu chuyên khoa phù hợp với các chuyên khoa thuộc phạm vi hoạt động chuyên môn của phòng khám.
 • Đối với phòng khám y học cổ truyền: Nếu thực hiện việc khám bệnh, kê đơn, bốc thuốc phải có tủ thuốc, các vị thuốc được đựng trong ô kéo hoặc trong chai lọ thủy tinh hoặc nhựa trắng có nắp và ghi rõ tên vị thuốc ở bên ngoài; có cân thuốc và phân chia các vị thuốc theo thang, giấy gói thuốc.

Về nhân sự

 • Có đủ người hành nghề theo quy mô, danh mục kỹ thuật và đạt tỷ lệ người hành nghề theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;
 • Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật phải là người hành nghề toàn thời gian của cơ sở và có phạm vi hành nghề phù hợp phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở, có thời gian hành nghề ở phạm vi đó tối thiểu 36 tháng.
 • Người phụ trách bộ phận chuyên môn, đơn vị chuyên môn của cơ sở phải có giấy phép hành nghề phù hợp với chuyên khoa đó và phải là người hành nghề toàn thời gian tại cơ sở;
 • Các đối tượng khác tham gia vào quá trình khám bệnh, chữa bệnh nhưng không cần phải cấp giấy phép hành nghề theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 19 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh được phép thực hiện các hoạt động chuyên môn theo phân công của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám, việc phân công phải phù hợp với văn bằng chuyên môn và khả năng của người đó.

Ngoài ra, tùy từng loại hình phòng khám mà công ty kinh doanh phòng khám phải đáp ứng thêm các điều kiện cụ thể quy định từ Điều 42 đến Điều 49 của Nghị định số 96/2023/NĐ-CP.

Một số phòng khám tư nhân tại Việt Nam

 • Phòng khám đa khoa Thái Hà, Số 11 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
 • Phòng khám đa khoa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội.
 • Phòng khám Đa khoa Thiên Phước, 269 Đường Điên Biên Phủ, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.
 • Phòng khám Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh, 20 – 22 Dương Quang Trung, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh.

Dịch vụ của Luật Việt An liên quan đến thành lập phòng khám

 • Tư vấn pháp luật về các điều kiện, thủ tục thành lập công ty kinh doanh phòng khám;
 • Hướng dẫn trình tự, thủ tục thành lập công ty kinh doanh phòng khám;
 • Soạn thảo văn bản, tổng hợp hồ sơ thành lập;
 • Đại diện khách hàng tiến hành thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Tư vấn những vấn đề pháp lý sau khi được thành lập.

Quý khách hàng có nhu cầu hỗ trợ pháp lý về thành lập công ty kinh doanh phòng khám như các cơ sở khám chữa bệnh khác, xin vui lòng liên hệ dịch vụ tư vấn của Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp

  Thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO