Điều kiện thành lập công ty thiết kế đồ họa

Thiết kế đồ họa là một trong những ngành dẫn đầu xu hướng mới đặc biệt là trong thời đại kỹ thuật số như hiện nay. Để đáp ứng nhu cầu đó thì hiện nay ngày càng có nhiều công ty thiết kế đồ họa được thành lập. Vậy để thành lập công ty thiết kế đồ họa thì cần có những điều kiện gì? Trong bài viết dưới đây, Công ty luật Việt An sẽ cung cấp cho quý khách hàng những thông tin cần thiết về điều kiện thành lập công ty thiết kế đồ họa.

Công ty thiết kế đồ họa

Cơ sở pháp lý

 • Biểm cam kết thương mại dịch vụ WTO của Việt Nam;
 • Luật Doanh nghiệp năm 2020;
 • Luật Đầu tư năm 2020;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.
 • Nghị định 31/2021/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
 • Quyết định 27/2018/QĐ-Ttg ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;

Thiết kế đồ họa là gì?

Thiết kế đồ họa là Hoạt động sáng tạo của những chuyên viên thiết kế nhằm tạo ra một sản phẩm nghệ thuật bằng cách sử dụng những công cụ thiết kế. Thông qua những sản phẩm nghệ thuật đó truyền tải những thông điệp, mục đích cụ thể.

Thiết kế đồ họa thuộc mã ngành kinh tế nào?

Căn cứ theo Quyết định 27/2018/QĐ-Ttg, thiết kế đồ họa thường được đăng ký trong nhóm mã ngành nghề chính gồm:

 • 7410 (Hoạt động thiết kế chuyên dụng)
 • 7310 (Quảng cáo)

Ngoài ra, công ty thiết kế đồ họa có thể đăng ký một số mã ngành liên quan như 6311 (Xử lý dữ liệu, cho thuê và các Hoạt động liên quan, 7320 (Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận), 9511 (Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi), 6202 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính, 6201 (Lập trình máy vi tính)….

Điều kiện tiếp cận thị trường với nhà đầu tư nước ngoài

Nhằm đáp ứng xu thế hội nhập hoá như hiện nay, Việt Nam ta luôn đề cao hợp tác và phát triển các mối quan hệ quốc tế. Vì vậy, đối với nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty thiết kế đồ họa trình thuộc ngành và phân ngành Dịch vụ quảng cáo (CPC 871, trừ dịch vụ quảng cáo thuốc lá) được Việt Nam cam kết trong Biểm cam kết thương mại dịch vụ WTO là không hạn chế đối với nhà đầu tư nước ngoài khi tiếp cận thị trường này, tuy nhiên cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Kể từ ngày gia nhập, các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài được thành lập liên doanh hoặc tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh với đối tác Việt Nam đã được phép kinh doanh dịch vụ quảng cáo.
 • Kể từ ngày gia nhập, cho phép thành lập liên doanh trong đó phần vốn góp của phía nước ngoài không được vượt quá 51% vốn pháp định của liên doanh. Kể từ ngày 1/1/2009 đến nay, không hạn chế tỷ lệ góp vốn của phía nước ngoài trong liên doanh. Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài hiện nay có thể đầu tư dưới dạng liên doanh quảng cáo với công ty Việt Nam với tỷ lệ vốn góp không hạn chế.

Điều kiện thành lập công ty thiết kế đồ họa

Điều kiện về chủ thể thành lập

Chủ thể thành lập doanh nghiệp phải là chủ thể có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự. Theo đó tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được quy định tại khoản 2 điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020.

Điều kiện về hồ sơ đăng kí thành lập doanh nghiệp

Để thành lập công ty thiết kế đồ họa tại Việt Nam, doanh nghiệp cần trải qua các bước sau:

 • Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Xin các Giấy phép kinh doanh sau thành lập (nếu cần).

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 • Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: được quy định chi tiết tại Điều 34 Nghị định 31/2021/NĐ–CP.
 • Nhà đầu tư nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định Nghị định 31/2021/NĐ–CP.
 • Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Sau khi đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện về thành lập công ty thiết kế đồ họa như trên, để tiến hành thành lập công ty thiết kế đồ họa quý khách hàng cần thực hiện theo trình tự, thủ tục tại cơ quan có thẩm quyền đó là Sở Kế họach và đầu tư. Quy trình thực hiện như sau:

 • Nộp hồ sở trên cổng thông tin quốc gia hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Nhận kết quả tại phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế họach và Đầu tư hoặc qua bưu điện.
 • Thời gian: 7 – 9 ngày làm việc kể từ khi nộp hồ sơ.

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp được quy định cụ thể trong Luật Doanh nghiệp và Nghị định 01/2021/NĐ-CP. Theo đó đối với mỗi loại hình doanh nghiệp thì sẽ yêu cầu chủ thể thành lập cung cấp những tài liệu khác nhau như sau:

Doanh nghiệp tư nhân:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.

Công ty hợp danh:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên.
 • Bản sao các giấy tờ sau đây:
  • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền. Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.
 • Bản sao các giấy tờ sau đây:
  • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
  • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền. Đối với thành viên, cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Công ty TNHH một thành viên:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Bản sao các giấy tờ sau đây:
  • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
  • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền. Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư các văn bản hướng dẫn thi hành.

Dịch vụ thành lập công ty thiết kế đồ họa của Luật Việt An

 • Tư vấn các điều kiện, hồ sơ, thủ tục thành lập công ty thiết kế đồ họa;
 • Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty thiết kế đồ họa;
 • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ thành lập công ty thiết kế đồ họa;
 • Tư vấn các thủ tục sau thành lập công ty thiết kế đồ họa;
 • Dịch vụ kê khai, đóng bảo hiểm xã hội, quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho công ty thiết kế đồ họa;
 • Đăng ký giao dịch ngoại hối khi doanh nghiệp mở chi nhánh công ty tại nước ngoài.
 • Hỗ trợ các thủ tục pháp lý, nội bộ hoạt động của công ty, chi nhánh công ty.

Trên đây là những thông tin về điều kiện thành lập công ty thiết kế đồ họa, quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc hay cần được giải đáp xin hãy liên hệ với Công ty Luật Việt An để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất. Trân trọng!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp

  Thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO