Gia hạn Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm là văn bản có thời hạn sử dụng. Việc gia hạn Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm là rất cần thiết, giúp các cơ sở tránh bị xử phạt theo quy định của pháp luật, đồng thời, đây là cách giúp các cơ sở kiểm tra định kỳ các quy trình thực hiện đang có để bảo đảm tạo ra những sản phẩm an toàn và chất lượng cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm gặp khó khăn trong việc gia hạn Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Để giải đáp thắc mắc của quy khách hàng, Công ty luật Việt An xin đưa ra bài viết  sau đây.

Căn cứ pháp lý:

 • Luật An toàn thực phẩm năm 2010, sửa đổi bổ sung năm 2018.
 • Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 155/2018/NĐ-CP.
 • Nghị định số 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn vệ sinh thực phẩm, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 124/2021/NĐ-CP.

Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm là gì?

Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm là cơ sở pháp lý quan trọng để xác định một cơ sở có đáp ứng các điều kiện về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Sau khi xem xét hồ sơ cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ thực hiện cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở nếu xét thấy cơ sở đó đáp ứng các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

Tại sao phải gia hạn Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm?

Theo quy định của pháp luật, một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bắt buộc phải có Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm khi hoạt động. Quy định trên thực chất nhằm giúp các cơ quan nhà nước quản lý việc tổ chức sản xuất, kinh doanh của các cơ sở trên địa bàn. Đồng thời, đảm bảo lợi ích, sức khoẻ của người tiêu dùng. Về phía cơ sở sản xuất, việc có trong tay Giấy chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tạo được sự tin tưởng, ủng hộ của khách hàng, tạo tâm lý an toàn, yên tâm khi họ lựa chọn tiêu dùng, sử dụng những sản phẩm của các cơ sở này.

Tuy nhiên, để đảm bảo các cơ sở có thể tiếp tục đáp ứng các điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm sau khi được cấp Giấy chứng nhận, nhà nước đã quy định về thời hạn sử dụng của Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo đó, Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm có thời hạn sử dụng là 3 năm kể từ ngày cấp. Trước 6 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận hết hạn, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải nộp đơn xin cấp lại Giấy chứng nhận trong trường hợp vẫn tiếp tục sản xuất, kinh doanh.

Trong khoảng thời gian này, thời hạn của Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn còn hiệu lực, vì vậy nên các cơ  sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm vẫn có thể tiếp tục hoạt động bình thường mà không lo bị xử phạt. Tuy nhiên, cần chú ý đến thời gian sử dụng của Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm đã được cấp, để chủ động thực hiện gia hạn trước khi Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm hết hiệu lực, tránh cho việc bị xử phạt, làm gián đoạn quá trình hoạt động, kinh doanh, gây tổn thất cho cơ sở.

Hồ sơ gia hạn Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Để gia hạn Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cần chuẩn bị hồ sơ gia hạn. Theo Điều 37 Luật An toàn thực phẩm, hồ sơ gia hạn Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện theo quy định như hồ sơ cấp mới Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
 • Bản thuyết minh về cơ sở, vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp;
 • Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành.

Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Thủ tục gia hạn được thực hiện như sau:

 • Bước 1: Nộp hồ sơ gia hạn Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Bước 2: Tiếp nhận, xử lý hồ sơ gia hạn Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm:

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành kiểm tra thực tế điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm của cơ sở.

 • Bước 3: Cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm:
 • Nếu xét thấy cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở.
 • Trường hợp từ chối cấp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do.

Xử lý vi phạm quy định về Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Theo quy định của pháp luật, trường hợp khi cơ quan chức năng kiểm tra đột xuất mà cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã hết hiệu lực mà cơ sở sản xuất, kinh doanh đó không thực hiện thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật(trừ trường hợp không thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận) thì sẽ bị xử phạt hành chính. Mức phạt được quy định tại Điều 18 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, cụ thể:

 • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, trừ trường hợp không thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.
 • Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm mà không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, trừ trường hợp không thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này.
 • Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe mà không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo lộ trình quy định của pháp luật.
 • Biện pháp khắc phục hậu quả:
 • Buộc thu hồi thực phẩm đối với vi phạm quy định tại các khoản 2 và 3 Điều này;
 • Buộc thay đổi mục đích sử dụng hoặc tái chế hoặc buộc tiêu hủy thực phẩm đối với vi phạm quy định tại các khoản 2 và 3 Điều này.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về gia hạn Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn giấy phép

  Tư vấn giấy phép

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO