Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm tại Hồ Chí Minh

Ngoài việc đăng kí thành lập doanh nghiệp, đối với các cơ sở kinh doanh các mặt hàng là thực phẩm cần thực hiện xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Ngoài ra, đối với các cơ sở sản xuất thực đây cũng là điều kiện cơ sở để các tổ chức, cá nhân tiến hành đăng ký công bố sản phẩm sau này. Trong bài viết sau đây, Luật Việt An sẽ cung cấp các thông tin liên quan đến cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm tại Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Căn cứ pháp lý

 • Luật An toàn thực phẩm 2010, sửa đổi bổ sung năm 2018;
 • Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 155/2018/NĐ-CP, Nghị định 85/2019/NĐ-CP;
 • Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm là gì?

Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm là một loại giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho các công ty, hộ kinh doanh cá thể có phát sinh hoạt động kinh doanh thực phẩm, sản xuất thực phẩm, nhà hàng, quán cà phê, cơ sở chế biến,..nhằm các cơ sở này đáp ứng đủ các điều kiện về vệ sinh, an toàn thực phẩm nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng đồng thời phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về thực phẩm.

Cơ quan thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm tại Hồ Chí Minh

Theo Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND Ban Quản lý An toàn thực phẩm được quy định tổ chức việc cấp, đình chỉ, thu hồi các loại giấy chứng nhận, giấy xác nhận, giấy tiếp nhận trong lĩnh vực an toàn thực phẩm cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương đã phân cấp cho các Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bên cạnh đó, Ủy  ban nhân dân quận, huyện cũng có thể cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm trong thẩm quyền.

Tình hình quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM vừa có chỉ đạo về việc tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, nhằm tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm và đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, Ban Quản lý ATTP TPHCM đề nghị UBND quận, huyện, TP Thủ Đức tăng cường công tác kiểm tra, lấy mẫu truy xuất nguồn gốc và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Đặc biệt là các cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm được lấy mẫu xét nghiệm nhanh phát hiện dương tính; thông tin cảnh báo cho người tiêu dùng và người kinh doanh về các sản phẩm không đảm bảo An toàn thực phẩm được phát hiện qua các đợt kiểm tra.

Đồng thời, Ban Quản lý các chợ thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh ngay các cá nhân, tổ chức kinh doanh sản phẩm thực phẩm tại chợ phải thực hiện việc ghi chép, lưu giữ chứng từ liên quan đến việc mua bán nhằm đảm bảo truy xuất được nguồn gốc thực phẩm của các chủ quầy, sạp đang kinh doanh tại các chợ truyền thống theo quy định của pháp luật.

Cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm tại Hồ Chí Minh

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống

Cơ quan thực hiện Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí
Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh (18 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, Quận 1)

Ủy  ban nhân dân quận, huyện

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối với cơ sở sản xuất nhỏ lẻ: 500.000 đồng/lần/cơ sở

Đối với cơ sở sản xuất khác: 2.500.000 đồng/lần/cơ sở

Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ dưới 200 suất ăn: 700.000 đồng/lần/cơ sở

Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ từ 200 suất ăn trở lên: 1.000.000 đồng/lần/cơ sở

Đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm: 1.000.000 đồng/lần/cơ sở

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân sản xuất thực phẩm và kinh doanh dịch vụ ăn uống nộp hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP đến Ban Quản lý An toàn thực phẩm hoặc đến Ủy ban nhân dân quận, huyện ( pháp luật đã quy định hoạt động cụ thể nộp tới bộ phận nào)

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trực tiếp tại Ban Quản lý An toàn thực phẩm, Ủy ban nhân dân quận, huyện

 • Trường hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, Ban Quản lý An toàn thực phẩm, Ủy ban nhân quận, huyện có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ sở trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.
 • Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu, Ban Quản lý An toàn thực phẩm, Ủy ban nhân dân quận, huyện thành lập đoàn thẩm định hoặc ủy quyền thẩm định và lập Biên bản thẩm định trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Bước 3: Trường hợp kết quả thẩm định đạt yêu cầu, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định, Ban Quản lý An toàn thực phẩm, Ủy ban nhân dân quận, huyện cấp Giấy chứng nhận

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Cơ quan thực hiện Điều kiện thực hiện Thành phần hồ sơ
Ban Quản lý An toàn thực phẩm Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương bao gồm: cơ sở sản xuất, kinh doanh các loại rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo. Cơ sở bán buôn, bán lẻ thực phẩm. Đơn đề nghị

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật

Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Danh sách tổng hợp đủ sức khỏe do của chủ cơ sở xác nhận hoặc giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp;

Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm có xác nhận của chủ cơ sở.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chuẩn bị hồ sơ theo quy định .

Bước 2: Nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Ban Quản lý An toàn thực phẩm.

 • Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tổ chức kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ;
 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Ban Quản lý An toàn thực phẩm thông báo bằng văn bản và yêu cầu cơ sở bổ sung hồ sơ. Quá 30 ngày kể từ ngày thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ mà cơ sở không có phản hồi thì hủy hồ sơ.
 • Thành lập Đoàn thẩm định thực tế tại cơ sở: Trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả kiểm tra hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tổ chức thẩm định thực tế tại cơ sở.

Bước 3: Cấp Giấy chứng nhận.

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi có kết quả thẩm định thực tế tại cơ sở là “Đạt”, Ban Quản lý An toàn thực phẩm cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở theo quy định.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản

Cơ quan thực hiện Điều kiện thực hiện Thành phần hồ sơ
Ban Quản lý An toàn thực phẩm Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản phải đáp ứng các quy định tương ứng tại Điều 10, 11, 12, 18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 44, 54, 55 Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Quốc hội. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền

Giấy xác nhận đủ sức khỏe  của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp

Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định.

Đối với thành phần hồ sơ quy định tại các điểm b, d và đ cơ sở gửi khi nộp hồ sơ hoặc cung cấp cho Đoàn thẩm định khi đến thẩm định thực tế tại cơ sở.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cơ sở chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp về cho Ban Quản lý An toàn thực phẩm. Trong thời hạn 15 ngày (tương đương 11 ngày làm việc), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý An toàn thực phẩm kiểm tra thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

 • Nếu đủ điều kiện thì phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
 • Trường hợp từ chối thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn hoặc hỗ trợ thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm tại Hồ Chí Minh, xin vui lòng liên hệ đến dịch vụ xin cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm của Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn giấy phép

  Tư vấn giấy phép

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO