Hà Nội miễn phí thành lập doanh nghiệp vừa và nhỏ

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường chiếm tỷ trọng lớn, thậm chí áp đảo trong tổng số doanh nghiệp. Hiện nay có tổng số 95% các doanh nghiệp đăng ký hoạt động tại Việt Nam hoạt động dưới mô hình này. Rõ ràng, các doanh nghiệp này là trụ cột của nền kinh tế địa phương, có nhiều đặc điểm ưu việt với nền sản xuất.

Tại phụ lục 04 Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐND đã ban hành quy định về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cụ thể tại Nghị quyết này HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua việc miễn phí thanh lập doanh nghiệp đối với các cá nhân tổ chức thành lập mới với quy mô là các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các hộ kinh doanh chuyển đổi thành lập doanh nghiệp mới.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ:

Tiêu chí để xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy định rõ tại Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/03/2018 của Chính phủ. Cụ thể:

 • Doanh nghiệp vừa và nhỏ là tên gọi tắt của doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa được đánh giá theo tiêu chí về vốn, nguồn nhân công lao động và doanh thu sản phẩm.

Đặc điểm:

Doanh nghiệp siêu nhỏ:

 • Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người;
 • Tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng;
 • Tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng.

Doanh nghiệp nhỏ:

 • Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người;
 • Tổng nguồn vốn không quá 20 tỷ đồng;
 • Tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng.

Doanh nghiệp vừa:

 • Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người;
 • Tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng;
 • Tổng doanh thu của năm không quá 200 tỷ đồng.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ có vai trò lớn trong trền sản xuất, tuy nhiên có thấy đây là các doanh nghiệp có quy mô không lớn, có nhiều hạn chế về vốn, chưa có nhiều sức cạnh tranh với những doanh nghiệp lớn, do đó, trong những năm qua nhà nước luôn ưu tiên, chú trọng việc hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Miễn phí thành lập doanh nghiệp vừa và nhỏ:

Điều kiện miễn phí:

 • Là doanh nghiệp thành lập mới (không phải chuyển đổi hình thức doanh nghiệp; chia tách hợp nhất doanh nghiệp,…);
 • Là doanh nghiệp vừa và nhỏ theo quy định của pháp luật.

Thời gian có hiệu lực: 01/08/2018

Các chi phí được hỗ trợ, cụ thể:

 • Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập mới: 300.000 đồng/1 doanh nghiệp;
 • Phí làm 01 dấu pháp nhân cho doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp thành lập mới chuyển đổi từ hộ kinh doanh: theo chi phí thực tế nhưng tối đa không quá 300.000 đồng/1 doanh nghiệp;
 • Phí chuyển phát nhanh cho doanh nghiệp thành lập mới có nhu cầu nhận kết quả Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại nhà hoặc trụ sở làm việc;
 • Miễn phí đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với hồ sơ nộp theo hình thức qua mạng điện tử là: 200.000 đồng, riêng điều này được quy định tại điều 5 thông tư 215/2016/TT-BTC.

Đây có thể coi là một cơ chế đặc thù của Hà Nội nhằm thức đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, khuyến khích hoạt động khởi nghiệp của các cá nhân tổ chức. Hy vọng chính sách hỗ trợ này sẽ là động lực giúp nền kinh tế thủ đô cũng như cả nước phát triển.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tin tức doanh nghiệp

  Tin tức doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO