Thay đổi đăng ký kinh doanh tại Tỉnh Hà Nam

Tỉnh Hà Nam là một tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng. Hiện nay Hà Nam có nhiều chính sách thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước. Chính vì vậy có nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư mong muốn thành lập công ty và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến đăng ký kinh doanh. Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp tại Tỉnh Hà Nam, doanh nghiệp thường có nhu cầu thay đổi các nội dung hoạt đông so với hồ sơ đăng ký doanh nghiệp ban đầu như: Thay đổi tên công ty, địa chỉ công ty, chuyển nhượng cổ phần, tăng vốn điều lệ, giảm vốn điều lệ, bổ sung ngành nghề… Công ty luật Việt An cung cấp dịch vụ pháp lý liên quan đến đăng ký doanh nghiệp tại Tỉnh Hà Nam.

Các nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh tại Tỉnh Hà Nam:

 • Thay đổi loại hình công ty
 • Tư vấn và thực hiện thủ tục thay đổi tên công ty
 • Tư vấn và thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở công ty
 • Tư vấn và thực hiện thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh: bổ sung ngành nghê, rút bỏ ngành nghề…
 • Tư vấn và thực hiện thủ tục thay đổi thông tin chi nhánh công ty
 • Tư vấn và thực hiện thủ tục thay đổi thông tin văn phòng đại diện
 • Tư vấn và thực hiện thủ tục thay đổi thông tin lập địa điểm kinh doanh của công ty ( cửa hàng, văn phòng giao dịch…)
 • Tư vấn và thực hiện thủ tục thay đổi thông tin lập văn phòng đại diện của công ty
 • Tư vấn và thực hiện thủ tục thay đổi thông tin thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty
 • Tư vấn và thực hiện thủ tục thay đổi thông tin chuyển nhượng cổ phần, thay đổi tỷ lệ góp vốn
 • Tư vấn và thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thành viên góp vốn mới: Góp vốn bằng tiền mặt, góp vốn bằng tài sản
 • Tư vấn và thực hiện thủ tục thay đổi thông tin tăng vốn điều lệ
 • Tư vấn và thực hiện thủ tục thay đổi thông tin giảm vốn điều lệ đã đăng ký
 • Tư vấn và thực hiện thủ tục thay đổi thông tin thay đổi thông tin đăng ký thuế

Một số câu hỏi liên quan khi thành lập công ty tại Tỉnh Hà Nam:

Thay đổi đăng ký kinh doanh có phải đóng dấu trong hồ sơ?

Theo khoản 5, Điều 4, Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì “Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan”.

Thay đổi đăng ký kinh doanh có làm thay đổi mã số doanh nghiệp?

Mỗi doanh nghiệp có một mã số duy nhất và không được sử dụng lại để cấp cho doanh nghiệp khác. Khi thay đổi đăng ký doanh nghiệp không làm thay đổi mã số doanh nghiệp đã cấp.

Thay đổi đăng ký kinh doanh có phải thay đổi lại điều lệ công ty?

Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động. Khi thay đổi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần lập Điều lệ sửa đổi và lưu giữ tại doanh nghiệp.

Thay đổi đăng ký kinh doanh nhiều nội dung trong một hồ sơ thay đổi được không?

Theo quy định pháp luật, Doanh nghiệp được phép đăng ký thay đổi nhiều nội dung trong một hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh.

Dịch vụ của Công ty Luật Việt An về thay đổi đăng ký kinh doanh tại Tỉnh Hà Nam:

 • Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi tên công ty.
 • Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi địa chỉ trụ sở công ty.
 • Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi vốn điều lệ.
 • Tư vấn điều kiện, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi người đại diện theo pháp luật.
 • Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh.
 • Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để chuyển nhượng vốn, thay đổi tỷ lệ sở hữu vốn trong công ty.
 • Tư vấn các thủ tục sau thay đổi đăng ký kinh doanh;
 • Tư vấn đăng ký tài khoản của doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Hướng dẫn khách hàng viết hóa đơn, thay đổi thông tin hóa đơn đã phát hành.
 • Xác nhận nghĩa vụ thuế khi thay đổi trụ sở khác quận, khác tỉnh….
 • Tư vấn thay đổi các giấy phép con phải thay đổi khi thay đổi đăng ký kinh doanh.
Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Dịch vụ Tư vấn pháp luật

  Dịch vụ Tư vấn pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO