Hồ sơ thay đổi thành viên công ty

Hồ sơ thay đổi thành viên công ty là thủ tục doanh nghiệp thực hiện tại cơ quan đăng ký kinh doanh khi doanh nghiệp có sự thay đổi trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi thành viên công ty

Đối với công ty TNHH một thành viên

 • Trường hợp thay đổi do tiếp nhận thành viên góp vốn, doanh nghiệp cần thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ loại hình TNHH một thành viên sang loại hình TNHH hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần.
 • Trường hợp chủ sở hữu chuyển nhượng một phần vốn góp cho người mới, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tương ứng theo từng loại hình.

Đới với công ty TNHH hai thành viên trở lên

 • Thay đổi thành viên do chuyển nhượng vốn góp doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp khi không đáp ứng đủ số lượng thành viên theo quy định.

Lưu ý: Trường hợp có sự chuyển nhượng vốn góp của thành viên công ty, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục kê khai và nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân lên cơ quan thuế nơi cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp.

Hồ sơ thay đổi thành viên công ty bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần;
 • Hợp đồng chuyển nhượng, Biên bản thanh lý đối với trường hợp chuyển có sự chuyển nhượng vốn góp.
 • Bản sao các giấy tờ sau đây:
  • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
  • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
  • Đối với thành viên, cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thời hạn thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Quy trình thực hiện

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối sửa đổi, bổ sung thông tin theo nội dung thông báo thay đổi đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Mẫu thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh:

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Một số câu hỏi liên quan

Thay đổi thành viên công ty doanh nghiệp có cần thông báo lên Cơ quan đăng ký kinh doanh không?

Khi thay đôi thành viên công ty doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục thông báo thay đổi lên sở quan đăng ký kinh doanh.

Thời hạn thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh lên Cơ quan đăng ký kinh doanh là bao lâu?

Khi danh nghiệp có sự thay đổi thành viên công ty doanh nghiệp cần thông báo lên Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn là 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi.

Ngoài thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh lên cơ quan đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần phải thông báo lên cơ quan thuế không?

Trường hợp doanh nghiệp thay đổi thành viên công ty do có hoạt động chuyển nhượng vốn góp, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục kê khai và nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân cho thanh viên chuyển nhượng lên chi cục thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở trong thời hạn 10 ngày kể từ này có sự chuyển nhượng vốn góp.

Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu hoặc cần được tư vấn pháp luật liên quan đến thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được hướng dẫn thêm!.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thay đổi đăng ký kinh doanh

  Thay đổi đăng ký kinh doanh

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO